tạp chí thông tin khoa học và công nghệ

Giải pháp quản lý nguồn thông tin khoa học công nghệ của đại học quốc gia thành phố hồ chí minh phục vụ sự nghiệp đào tạo nghiên cứu khoa học

Giải pháp quản lý nguồn thông tin khoa học và công nghệ của đại học quốc gia thành phố hồ chí minh phục vụ sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học

Khoa học xã hội

... nguyên khoa họccông nghệ tại ĐHQG-HCM. Keywords: Thông tin khoa học; Đào tạo; Nghiên cứu khoa học; Quản lý thông tin Content 1. Lý do chọn đề tài: Thông tin khoa học công nghệ là ... phân tích một cách logic hệ thống những khái niệm liên quan đến khoa học quản lý nguồn thông tin khoa học công nghệ. Chương 2: Thực trạng quản lý nguồn thông tin khoa học công ... Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường, Hà Nội. Giải pháp quản lý nguồn thông tin khoa học công nghệ của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ sự nghiệp đào tạo nghiên cứu khoa học...
 • 7
 • 456
 • 1

Luận văn " Nguồn thông tin khoa học công nghệ tại thư viện Cesti thành phố Hồ Chí Minh pdf

Luận văn

Báo cáo khoa học

... về nguồn thông tin khoa học công nghệ Chương 2. Thực trạng nguồn thông tin khoa học công nghệ tại Thư viện CESTI. Chương 3. Giải pháp phát triển nguồn thông tin khoa học công nghệ tại ... CESTI TP. Hồ Chí Minh 25 2. Nguồn thông tin khoa học công nghệ tại thư viện CESTI 29 2.1. Xây dựng nguồn thông tin khoa học công nghệ 29 2.2. Hiện trạng nguồn thông tin khoa học công nghệ 30 2.2.1. ... CÔNG NGHỆ 6 1. Các khái niệm 6 1.1 .Thông tin (Information) 6 1.2 .Khoa học (Science) 9 1.3 .Công nghệ (Technology) 9 1.4 .Nguồn thông tin khoa học công nghệ 11 1.4.1 Thông tin khoa học...
 • 97
 • 416
 • 2

Nguồn thông tin khoa học công nghệ tại thư viện Cesti thành phố Hồ chí Minh pot

Nguồn thông tin khoa học và công nghệ tại thư viện Cesti thành phố Hồ chí Minh pot

Cao đẳng - Đại học

... cầu thông tin công nghệ thiết bị của các doanh nghiệp 2. Nguồn thông tin khoa học công nghệ tại thư viện 2.1. Xây dựng nguồn thông tin khoa học công nghệ 2.2. Hiện trạng nguồn thông tin khoa ... tin khoa học công nghệ 1. Các khái niệm 2. Đặc điểm của thông tin khoa học công nghệ 2.1. Nguồn tri thức của nhân loại 2.2. Mang giá trị vô hình  Thông tin  Khoa học  Công nghệ BỘ ... nguồn thông tin khoa học công nghệ Chương 2. Thực trạng nguồn thông tin khoa học công nghệ tại thư viện CESTI Tp. Hồ Chí Minh Chương 3 : Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của nguồn thông...
 • 19
 • 426
 • 0

Cung cấp thông tin điện tử khoa học công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn Huyện - Tỉnh Quảng Ninh của Trung tâm Thông tin khoa học Công nghệ quốc gia

Cung cấp thông tin điện tử khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn Huyện - Tỉnh Quảng Ninh của Trung tâm Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia

Kinh tế - Thương mại

... vệ tinh xung quanh thành phố, kéo theo việc xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc, nâng cao năng lực của dịch vụ giao thông nông thôn, phát triển khoa học công nghệ nh công nghệ sinh học, ... góp từ các quỹ tín dụng các hộ gia đình để đầu t máy móc thiết bị, khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lợng sản phẩm mẫu mà hàng hoá.Tập trung vào một số công trình trọng điểm có chất ... điện, điện thoại, thông tin nông thôn, dịch vụ lao đông dịch vụ kỹ thuật sản xuất, các hoạt động dịch vụ sửa chữa máy móc công cụ sản xuất cung cấp công cụ thờng công cụ cải tiến, dịch...
 • 94
 • 557
 • 2

Cung cấp thông tin điện tử khoa học công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện - tỉnh Quảng Ninh của Trung tâm thông tin khoa học Công nghệ Quốc gia

Cung cấp thông tin điện tử khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện - tỉnh Quảng Ninh của Trung tâm thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia

Công nghệ thông tin

... tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia.Chương II : Thực trạng hoạt động cung cấp thông tin điện tử khoa học công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp của Trung tâm Thông tin Khoa học ... giới.m. Từ điển từ khoá khoa học công nghệ Tập 1 - Bảng tra chính: bao gồm các thuật ngữ khoa học thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ, khoa học xã hội nhân văn, xếp theo ... hình tổng hợp công nghệ thông tin truyền thông, chuyên môn hóa quá trình thông tin khoa học công nghệ từ khâu tạo nguồn, kênh truyền tin, người dùng tin đầu cuối nhận tin phản hồi làm...
 • 79
 • 631
 • 3

Nguồn tin của trung tâm thông tin khoa học công nghệ quốc gia phục vụ nghiên cứu đào tạo

Nguồn tin của trung tâm thông tin khoa học và công nghệ quốc gia phục vụ nghiên cứu đào tạo

Tài liệu khác

... tên tạp chí KH&CN thuộc các lĩnh vực như khoa học sự sống, y học y tế, kỹ thuật, hóa học, khoa học vật liệu, khoa học máy tính, các khoa học trái đất môi trường khoa học xã hội ... khoa học, công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật: - Khoa học rự nhiên;- Khoa học kỹ thuật (Công nghệ) ;- Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;- Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, lâm nghiệp ... - Khoa học kỹ thuật: Kỹ thuật hóa học; Năng lượng điện năng; Kỹ thuật; - KH Nông nghiệp sinh học; Thú ý- Y học, dược học: Y học Nha khoa ; Miễn dịch học I sinh vật học; Khoa học...
 • 12
 • 412
 • 0

Chính sách phát triển mạng lưới thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông nghiệp nông thôn trong thời kỳ hội nhập

Chính sách phát triển mạng lưới thông tin khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp nông thôn trong thời kỳ hội nhập

Khoa học xã hội

... Khoa học Công nghệ. Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia: Kỷ yếu Hội nghị ngành thông tin – tư liệu khoa học công nghệ. Đà Lạt, 1998. 6. Bộ Khoa học Công nghệ. Trung tâm Thông tin ... chức hoạt động thông tin khoa học công nghệ ở địa phương. TC Thông tin Tư liệu, số 4, 2007. 15. Hội đồng Bộ trưởng: Chỉ thị của Hội đồng Bộ trưởng về công tác thông tin khoa học công ... Bộ Chính trị: Nghị quyết của Bộ Chính trị về Khoa học công nghệ trong sự nghiệp đổi mới. Hà Nội, 1991. 3. Bộ Khoa học Công nghệ: Khoa học Công nghệ Việt Nam 2002. Hà Nội. 4. Bộ Khoa...
 • 7
 • 506
 • 6

Tài liệu Nghiên cứu áp dụng các chuẩn lưu trữ trao đổi thông tin trong hệ thống thông tin khoa học công nghệ quốc gia pptx

Tài liệu Nghiên cứu áp dụng các chuẩn lưu trữ trao đổi thông tin trong hệ thống thông tin khoa học và công nghệ quốc gia pptx

Báo cáo khoa học

... thống thông tin KH&CN quốc gia 4. KH&CN Khoa học Công nghệ 5. KHKT Khoa học kỹ thuật 6. Hệ thống TTKHCNQG Hệ thống thông tin khoa học công nghệ quốc gia 7. TT-TL Thông tin t liệu ... tâm Khoa học xà hội nhân văn quốc gia 9. Trung tâm TTKHCNQG Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ quốc gia 10. Trung tâm TTTLKHCNQG Trung tâm Thông tin T liệu khoa học công nghệ ... công nghệ quốc gia 11. TTKHCN Thông tin khoa học công nghệ 12. Viện TTKHKTTW Viện Thông tin khoa học kỹ thuật trung ơng 13. Viện TTKHXH Viện thông tin khoa học xà hội ___________________________...
 • 189
 • 586
 • 0

Vai trò của các trung tâm thông tin khoa học công nghệ trong việc hình thành phát triển thị trường công nghệ ở Việt Nam potx

Vai trò của các trung tâm thông tin khoa học và công nghệ trong việc hình thành và phát triển thị trường công nghệ ở Việt Nam potx

Cao đẳng - Đại học

... Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia (Nguồn: Tạp chí Thư viện Việt Nam) [1] Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia [2] Trưởng phòng, Trung tâm Thông tin Khoa ... TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HọC CÔNG NGHệ TRONG VIệC HìNH THàNH PHáT TRIểN THị TRƯờNG CÔNG NGHệ ở VIệT NAM Cao Minh Kiểm Lê Thị Khánh Vân Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc ... tâm thông tin khoa học công nghệ trong việc hình thành phát triển thị trường công nghệ ở Việt Nam Phát triển khoa học công nghệ (KH&CN) nói chung phát triển thị trường công nghệ...
 • 25
 • 456
 • 1

Luận văn:NGHIÊN CỨU XÂY DƢNG HÊ THÔNG ̣ ̣ ́ PHỤC VỤ TRA CỨU THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH doc

Luận văn:NGHIÊN CỨU XÂY DƢNG HÊ THÔNG ̣ ̣ ́ PHỤC VỤ TRA CỨU THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH doc

Thạc sĩ - Cao học

... hệ thống này: - Cơ quan quản lý (Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bình Định): Ban giám đốc Sở Khoa học Công nghệ. - Các đơn vị phòng ban chuyên môn làm công tác KH&CN: Lãnh đạo các đơn ... quản lý (Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bình Định): Hệ thống tra cứu thông tin KH&CN là cơ sở cho công tác ứng dụng tin học hóa trong công tác quản lý nhà nước về KH&CN; Thông qua đó ... đa lĩnh vực, cũng như đa thông tin. - 12 - - Thông tin ý tưởng - Xác định từ, cụm từ chính - Nhập thông tin tìm kiếm - Sàng lọc thông tin d. Hỏi đáp thông tin KH&CN Chức năng:...
 • 24
 • 348
 • 0

Nghiên cứu cơ sở khoa học thực tiễn của việc hiện đại hoá hệ thống thông tin khoa học công nghệ quốc gia việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của việc hiện đại hoá hệ thống thông tin khoa học và công nghệ quốc gia việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Hệ thống thông tin

... phối hợp thông tin ngành Khoa học công nghệ là Ban thông tin Khoa học công nghệ- Cục Khoa học Ứng dụng; + Trung tâm phối hợp thông tin ngành Kinh tế là Uỷ ban phát triển Kinh tế xã hội ... Hệ thống thông tin KH&CN Khoa học công nghệ KHCNQG Khoa học công nghệ quốc gia KHKT Khoa học kỹ thuật KT&XH Kinh tế xã hội MTĐT Máy tính điện tử NDT Người dùng tin QG Quốc ... HĐH Công nghiệp hoá, hiện đại hoá CSDL Cơ sở dữ liệu CSTT Chính sách thông tin CNTT Công nghệ thông tin GD&ĐT Giáo dục đào tạo ĐH Đại học HĐTT Hoạt động thông tin HTTT Hệ thống thông...
 • 105
 • 749
 • 0

Nghiên cứu triển khai mạng thông tin khoa học công nghệ tại trung tâm thông tin khoa học vad công nghệ quốc gia

Nghiên cứu và triển khai mạng thông tin khoa học và công nghệ tại trung tâm thông tin khoa học vad công nghệ quốc gia

Hệ thống thông tin

... tiêu nội dung nghiên cứu: Mục tiêu phát triển của Đề tài là xây dựng Mạng thông tin khoa học công nghệ trên cơ sở phát triển năng lực của Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc ... cứu triển khai mạng thông tin KH&CN tại trung tâm thông tin KH&CN quốc gia nhằm phục vụ doanh nghiệp nhỏ vừa Cơ quan chủ trì: Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ ... dụng công nghệ mới để đầu tư lại cho hoạt động khoa học công nghệ thưởng cho cá nhân, tập thể trong ngoài doanh nghiệp có công trong việc nghiên cứu, tạo ra tổ chức áp dụng công nghệ...
 • 168
 • 757
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Nâng cao hiệu quả hoạt động Thông tin Khoa học Công nghệNghệ An" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học

... hoạt động Thông tin Khoa học Công nghệNghệ An Hoạt động thông tin khoa học công nghệ (KH&CN) là một dạng lao động khoa học được hình thành có tổ chức do cán bộ thông tin thực hiện ... khoa học, cũng là thông tin khoa học mới. Như vậy hoạt động nghiên cứu khoa học là một hoạt động đặc thù của con người, nhằm thu được những thông tin khoa học mới trên cơ sở những thông tin ... mạnh công tác thông tin phục vụ hoạt động xúc tiến phát triển thị trường công nghệ thiết bị, tổ chức các Chợ công nghệ thiết bị, phát triển sàn giao dịch công nghệ thiết bị. Thông tin...
 • 12
 • 425
 • 0

Thư viện số tại cục thông tin khoa học công nghệ quốc gia

Thư viện số tại cục thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

Công nghệ thông tin

... Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia 1.2.2 Vai trò của thư viện số tại Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THƯ VIỆN SỐ TẠI CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ... THỰC TRẠNG THƯ VIỆN SỐ TẠI CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA2.1 Đặc điểm nguồn lực thông tin tại Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia2.1.1 Thông tin truyền thống- Kho sáchKho ... vực khoa học công nghệ. Số tạp chí được phản biện lên tới trên 2.500 đầu tên. Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia đã đặt mua thêm 13 gói tạp chí hồi cố thuộc các chủ đề: Khoa học nông...
 • 110
 • 504
 • 4

Xem thêm