tương tác obital trong các hiệu ứng hữu cơ

Sử dụng các phản ứng hữu mang tên người để xây dựng hệ thống bài tập tổng hợp các chất trong bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường THPT luận văn thạc sỹ hóa học

Sử dụng các phản ứng hữu cơ mang tên người để xây dựng hệ thống bài tập tổng hợp các chất trong bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường THPT luận văn thạc sỹ hóa học

Khoa học xã hội

... khn 15 TIU KT CHNG 17 CHNG S DNG CC PHN NG HU C MANG TấN NGI XY DNG H THNG BI TP TNG HP CC CHT TRONG BI DNG HSG HểA HC TRNG THPT 18 2.1 í ngha ca vic phõn loi cỏc phn ng tng hp hu c mang tờn ... HSG, c bit l phn húa hc hu c Cỏc ti liu hin cú cha phõn dng cng nh cha phõn tớch sõu vo mt c th Trong cỏc k thi HSG, cõu hi tng hp hu c, xỏc nh c ch v cu trỳc ca sn phm to thnh thng xuyờn xut ... nhng HS dõn tc ớt ngi v khụng cú iu kin kinh t cng khụng tip nhn c chng trỡnh giỏo dc dnh cho HSG Trong qu dnh cho GD chung l cú hn nờn s nh hng nhiu ti hiu qu o to ti nng v HS gii 1.1.1.2 Vit...
 • 195
 • 3,285
 • 43

Tương lai của điện toán nằm trong các phân tử hữu cơ? ppt

Tương lai của điện toán nằm trong các phân tử hữu cơ? ppt

Cơ sở dữ liệu

... DDQ, giao diện vàng Đội nghiên cứu sau sử dụng kính hiển vi để mã hóa thông tin vào lớp vật chất hữu qua việc chuyển mạch điện tử Điều tạo mạch điện tử phân tử Đội nghiên cứu sau thử nghiệm nguyên...
 • 3
 • 254
 • 0

Hệ thức bất định heisenberg trong các hiệu ứng lượng tử

Hệ thức bất định heisenberg trong các hiệu ứng lượng tử

Thạc sĩ - Cao học

... tác động trờng Khi phơng trinh sóng mô tả trạng thái nguyên tử: i d = H ; dt (2-5) H = H + V (2-6) H đợc ký hiệu hamiton nguyên tử không kích thích V lợng tơng tác với trờng Hàm sóng tơng ứng ... tích ý nghĩa vai trò to lớn hệ thức tợng vật lý lỡng tử, khoá luận đa số ứng dụng hệ thức quan trọng việc giải thích số hiệu ứng lợng tử thông qua toán.Từ làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng vai trò của" ... bất định thời gian lợng Chơng II Hệ thức bất định hiệu ứng quang học lợng tử Đề cập vấn đề lợng không đa vào hệ thức bất định Heisenberg ta chứng minh tồn lợng thấp dao động tử Cùng với việc xem...
 • 43
 • 1,200
 • 3

bài tập bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu

bài tập bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ

Hóa học - Dầu khí

... 16: H n h p X g m axit HCOOH axit CH3COOH (t# lV mol 1:1) L y 5,3 gam h n h p X tác ddng vNi 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 ñJc) thu ñư c m gam h n h p este (hiVu su t c>a ph7n $ng este hóa ñSu ... bIc mBt tác ddng vYa ñ> vNi dung d[ch HCl 1,2M thu ñư c 18,504 gam mu(i Th- tích dung d[ch HCl ph7i dùng là: A 0,8 lít B 0,08 lít C 0,4 lít D 0,04 lít Câu 30: Cho 5,9 gam amin ñơn ch$c X tác ddng ... C2H5OCOCOOC2H5 D CH3OCOCH2COOCH3 C CH3COOCOOCH3 Câu 18: Cho 1,24 gam h n h p hai rư u ñơn ch$c tác ddng vYa ñ> vNi Na th y thoát 336 ml H2 (ñktc) m gam mu(i Kh(i lư ng mu(i thu ñư c là: A 1,93...
 • 3
 • 738
 • 29

bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu

bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ

Hóa học - Dầu khí

... 18,38 gam (Trích ñ6 thi tuy$n sinh ðH – Cð kh9i B – 2008) VD3: Xenlulozơ tác d6ng v?i anhidrit axetic (H2SO4 ñUc xúc tác) t.o 9,84 gam este axetat 4,8 gam CH3COOH Công th#c c8a este axetat ... phân hoàn toàn 60 gam hen h p hai ñipeptit thu ñư c 63,6 gam hen h p X gMm amino axit hen h p X tác (các amino axit chr m7t nhóm amino m7t nhóm cacboxyl phân tI) NJu cho 10 d6ng v?i dung d&ch ... – Cð kh9i A – 2008) VD2: Cho 15,6 gam hen h p hai ancol (rư u) ñơn ch#c, kJ tiJp dãy ñMng ñing tác d6ng hJt v?i 9,2 gam Na, thu ñư c 24,5 gam ch,t rLn Hai ancol ñó là: B C3H7OH C4H9OH A C3H5OH...
 • 3
 • 528
 • 12

Bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu bài tập tự luyện pot

Bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ bài tập tự luyện pot

Cao đẳng - Đại học

... 16: H n h p X g m axit HCOOH axit CH3COOH (t l mol 1:1) L y 5,3 gam h n h p X tác d ng v i 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 ñ c) thu ñư c m gam h n h p este (hi u su t c a ph n ng este hóa ñ ... c m t tác d ng v a ñ v i dung d ch HCl 1,2M thu ñư c 18,504 gam mu i Th tích dung d ch HCl ph i dùng là: A 0,8 lít B 0,08 lít C 0,4 lít D 0,04 lít Câu 30: Cho 5,9 gam amin ñơn ch c X tác d ... C2H5OCOCOOC2H5 D CH3OCOCH2COOCH3 C CH3COOCOOCH3 Câu 18: Cho 1,24 gam h n h p hai rư u ñơn ch c tác d ng v a ñ v i Na th y thoát 336 ml H2 (ñktc) m gam mu i Kh i lư ng mu i thu ñư c là: A 1,93...
 • 3
 • 587
 • 10

Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu bài tập tự luyện docx

Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ bài tập tự luyện docx

Cao đẳng - Đại học

... 14: ð t cháy hoàn toàn m t th tích khí thiên nhiên g m metan, etan, propan b ng oxi không khí (trong không khí, oxi chi m 20% th tích), thu ñư c 7,84 lít khí CO2 ( ñktc) 9,9 gam nư c Th tích ... 4,5 gam Câu 16: ð t cháy hoàn toàn 1,608g ch t h u A ch thu ñư c 1,272g Na2CO3 0,528g CO2 Cho A tác d ng v i dung d ch HCl thu ñư c m t axit h u l n axit B Xác ñ nh công th c phân t , vi t công ... hiñrocacbon? Câu 18: ð t cháy hoàn toàn 100 ml ch t A, c n ñúng 250 ml oxi, ch t o 200ml CO2 200 ml nư c (các th tích khí ño ñi u ki n) Xác ñ nh công th c phân t c a A? Câu 19: Tr n 400 ml m t ch t h u...
 • 2
 • 601
 • 12

nghiên cứu tổng hợp bạc nano trong các dung môi hữu

nghiên cứu tổng hợp bạc nano trong các dung môi hữu cơ

Hóa học

... giá hiệu diệt khuẩn keo Ag nano dung môi hữu 2.7 Đánh giá khả chống nấm mốc keo Ag nano Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Sự hình thành keo bạc nano 3.1.1 Trong dung môi ethylene glycol Các phản ứng ... + CH3COCOCH3 (2) Ngoài phản ứng (1), theo Guangqing Yan [50] xảy phản ứng: HOCH2 – CH2OH + O2 → HOCH2CHO + H2O (3) Theo tác giả nhiệt độ phản ứng 150 0C xảy phản ứng (3), tạo glycolaldehyde (GA), ... = 20, phổ tăng dốc tính đối xứng cao chứng tỏ hiệu suất tạo bạc nano tăng, cỡ hạt đồng Tuy nhiên, nồng độ PVP tăng cao độ hấp thụ lại giảm Nguyên nhân hiệu ứng ngữ không gian chuỗi polime...
 • 25
 • 411
 • 0

Bài tập bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu pps

Bài tập bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ pps

Cao đẳng - Đại học

... HCOOH axit CH3COOH (t l mol 1:1) L y 5,3 gam h n h p X c m gam h n h p este (hi u tác d ng v i 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 c) thu su t c a ph n ng este hóa u b ng 80%) Giá tr c a m là: A 8,10 ... c tác d ng v a ml H2 ( ktc) m gam mu i Kh i l ng mu i thu c là: v i Na th y thoát 336 A 1,93 gam B 2,93 gam C 1,9 gam D 1,47 gam Câu 19: Cho 1,52 gam h n h p hai ancol n ch c ng ng k ti p tác ... c, b c m t tác d ng v a 1,2M thu c 18,504 gam mu i Th tích dung d ch HCl ph i dùng là: A 0,8 lít B 0,08 lít v i dung d ch HCl C 0,4 lít D 0,04 lít Câu 30: Cho 5,9 gam amin n ch c X tác d ng v...
 • 6
 • 346
 • 1

CÁC PHẢN ỨNG HỮU - CỰC CHẤT

CÁC PHẢN ỨNG HỮU CƠ - CỰC CHẤT

Hóa học

...  CH2=CH2 + KCl + H2O (Dm: ROH, Pư tách, đ/c anken) RCHCl-CH2Cl + Zn  R-CH=CH2 + ZnCl2 (Đ/c anken, tách X2) RCCl2-CHCl2 + 2Zn  R-C≡CH + 2ZnCl2 (Đ/c ankin, tách X2) RCl + Mg  RMgCl (Dm: Ete ... thơm) CH3 CH3 + Cl2 as Cl + HCl CH3 + HCl Cl (Pư o-k, vòng, đ/c phenol) QT vòng thơm (Tương tự cho phản ứng: Nitro hoá (thế -NO2: HNO3/H2SO4đ); Ankyl hoá (thế nhóm -CnH2n+1: RCl/AlCl3; ROH/H+; ... n(n+1)/2 ete) RCH2CH2OH  RChH=CH2 + H2O (Xt: H2SO4Đ, 170oC; Đ/c anken; quy tắc tách Zaixep cho sp chính, ancol bậc ancol đối xứng cho anken nhất) 2C2H5OH  C4H6 + 2H2O + H2 (Xt: MgO, ZnO, 450oC  Đ/c...
 • 3
 • 185
 • 4

Giáo trình hướng dẫn tạo ra các hiệu ứng tương tác trong Macromedia Flash phần 1 potx

Giáo trình hướng dẫn tạo ra các hiệu ứng tương tác trong Macromedia Flash phần 1 potx

Cao đẳng - Đại học

... (Text Editor) Để biết thêm thông tin việc chọn tùy chọn bảng Actions cách chuyển đổi chế độ hiệu chỉnh, bạn xem mục chủ đề tương ứng phần ActionScript Help Hiển thò bảng Actions: Chọn trình đơn Window ... Mode, việc thay đổi nút chọn làm thay đổi chế độ hiệu chỉnh bảng DÙNG BẢNG ACTIONS TRONG CHẾ ĐỘ NORMAL MODE Trong chế độ Normal Mode, bạn tạo action cách chọn action danh sách bên trái bảng, gọi ... MACROMEDIA FLASH 5.0 BẰNG HÌNH ẢNH CHƯƠNG 11 CÁCH DÙNG BẢNG ACTIONS Bảng Actions cho phép bạn tạo hiệu chỉnh action cho đối tượng hay frame dùng hai chế độ hiệu chỉnh khác Bạn chọn action viết lại...
 • 5
 • 459
 • 2

Xây dựng các phương pháp xác định cấu trúc, thế tương tác nguyên tử, các tham số nhiệt động trong XAFS và các hiệu ứng cao tần

Xây dựng các phương pháp xác định cấu trúc, thế tương tác nguyên tử, các tham số nhiệt động trong XAFS và các hiệu ứng cao tần

Báo cáo khoa học

... c hiệu ứng tương quan (correlation) dao đ ộn g ngu yên tử Xây dựng phương pháp tính c c hàm tương quan, c c tham sô' nhiệt đ ộn g hiêu ứng tương quan hiệu ứng tương quan Tính c c tham s ố tương ... tinh thể fee sau tính cho cấu trúc khác theo cách tươbg tự Trong phương pháp ta sử dụng mô hình Einstein tương quan phi điều hoà ) mà theo tương tác hiệu dụng hệ dạng — vR T Kr (x) - k‘f x ' ... phương pháp xác định cấu trúc, thê tương tác nguyên tử, tham sô nhiệt động XAFS hiệu ứng cao tẩn Mã số: QG.03.02 CHỦ TR Ì Đ Ể TÀI: PGS.TSKH NGUYỄN VĂN HÙNG CÁC CÁN BỘ TH A M GIA: P G S TS K H...
 • 119
 • 473
 • 0

Cac Hieu Ung Trong Hoa Huu Co_BKHN

Cac Hieu Ung Trong Hoa Huu Co_BKHN

Hóa học

... liên kết σ Phân loại hiệu ứng cảm ứng loại hiệu ứng cảm ứng:  + Hiệu ứng cảm ứng tĩnh Is  + Hiệu ứng cảm ứng động Id Hiệu ứng cảm ứng tĩnh  Định nghĩa: hiệu ứng cảm ứng hình thành phân ... phản ứng tính linh động nguyên tử H 22 23 Hiệu ứng mezome electrome  Hiệu ứng mezome tương ứng với hiệu ứng liên hợp tĩnh cs , tức hiệu ứng trạng thái tĩnh Ký hiệu M  Hiệu ứng electrome tương ứng ... liên kết σ  Hiệu ứng cảm ứng tĩnh tắc dần theo chiều dài mạch C thông thường qua vài nguyên tử cacbon hiệu ứng cảm ứng không hiệu lực Hiệu ứng cảm ứng động  Định nghĩa: hiệu ứng cảm ứng xảy phân...
 • 24
 • 1,508
 • 21

Các hiệu ứng điện tử trong hóa hữu

Các hiệu ứng điện tử trong hóa hữu cơ

Cao đẳng - Đại học

... vµ c¸c nhãm mang ®iƯn tÝch ©m Trong d·y c¸c nhãm alkyl, hiƯu øng c¶m øng +I t¨ng theo ®é ph©n nh¸nh hay lµ bËc cđa nhãm +I CH3 CH2 CH3 CH CH3 CH3 CH3 C CH3 CH3 Trong d·y c¸c nhãm mang ®iªn tÝch ... acid base Lực acid giảm +I tăng Acid hữu pKa (H2O.25o) CH3CH2COOH 3,75 4,76 4,87 CH3CH2CH2COOH 4,82 HCOOH CH3COOH (CH3)2CHCOOH 4,86 Lực base tăng +I tăng Base hữu pKa (H2O.25o) NH3 CH3NH2 CH3CH2NH2 ... carbanion allylic CH2=CH−CH- + CH2=CH_CH2 CH2=CH_CH2 Trong carbocation cã hiƯn t−ỵng dÞch chun ®iƯn tư tõ liªn kÕt π ®Õn orbital trèng cđa nguyªn tư carbon Trong carbanion cã hiƯn t−ỵng dÞch chun cỈp...
 • 9
 • 15,633
 • 353

CÁC HIỆU ỨNG CẤU TRÚC TRONG PHÂN TỬ CHẤT HỮU

CÁC HIỆU ỨNG CẤU TRÚC TRONG PHÂN TỬ CHẤT HỮU CƠ

Sư phạm hóa

... cảm (I) (Xem bảng 1.2) Bảng 1.1 HIỆU ỨNG CỘNG HƯỞNG CỦA VÀI NHÓM THÔNG THƯỜNG HIỆU ỨNG - R HIỆU ỨNG +R HIỆU ỨNG - R HIỆU ỨNG +R Bảng 1.2 HIỆU ỨNG CẢM VÀ HIỆU ỨNG CỘNG HƯỞNG CỦA VÀI NHÓM THÔNG ... phần hiệu ứng cảm + I nhóm metil: Như vậy, muốn biết hiệu ứng cảm chung nhóm phức tạp, người ta cộng đại số hiệu ứng thành phần Bảng 1.1 HIỆU ỨNG CẢM TƯƠNG ĐỐI CỦA CÁC NHÓM THÔNG THƯỜNG HIỆU ỨNG ... ¨ tính cách thường trực ¨ Truyền dọc theo mạch C ¨ Giảm dần ảnh hưởng xa tâm gây hiệu ứng 1.5 Phân loại nhóm gây hiệu ứng cảm a Các nhóm gây hiệu ứng cảm âm (-I) a1 Các halogen: Các nguyên...
 • 19
 • 6,401
 • 9

Chương 2: Các hiệu ứng điện tử trong hóa hữu ppsx

Chương 2: Các hiệu ứng điện tử trong hóa hữu cơ ppsx

Cao đẳng - Đại học

... vµ c¸c nhãm mang ®iƯn tÝch ©m Trong d·y c¸c nhãm alkyl, hiƯu øng c¶m øng +I t¨ng theo ®é ph©n nh¸nh hay lµ bËc cđa nhãm +I CH3 CH2 CH3 CH CH3 CH3 CH3 C CH3 CH3 Trong d·y c¸c nhãm mang ®iªn tÝch ... acid base Lực acid giảm +I tăng Acid hữu pKa (H2O.25o) CH3CH2COOH 3,75 4,76 4,87 CH3CH2CH2COOH 4,82 HCOOH CH3COOH (CH3)2CHCOOH 4,86 Lực base tăng +I tăng Base hữu pKa (H2O.25o) NH3 CH3NH2 CH3CH2NH2 ... carbanion allylic CH2=CH−CH- + CH2=CH_CH2 CH2=CH_CH2 Trong carbocation cã hiƯn t−ỵng dÞch chun ®iƯn tư tõ liªn kÕt π ®Õn orbital trèng cđa nguyªn tư carbon Trong carbanion cã hiƯn t−ỵng dÞch chun cỈp...
 • 9
 • 1,459
 • 27

tưởng triết học trong các tác phẩm của hải thượng lãn ông lê hữu trác

Tư tưởng triết học trong các tác phẩm của hải thượng lãn ông lê hữu trác

Văn hóa - Lịch sử

... chứng biểu khác nhau, chế gây bệnh khác nên chữa theo cách, chứng cụ thể cách chữa tương ứng với chứng Ví dụ chứng"Huyết trắng" ông viết:"Chứng xích đái hoả Cách chữa lấy bổ thận làm chủ Chứng ... triết học Lê Hữu Trác trong" Phụ đạo xán nhiên" Phạm vi nghiên cứu: xoay quanh vấn đề liên quan đến tư tưởng triết học trong" Phụ đạo xán nhiên" sở lý luận phương pháp luận sở lý luận: ... ông từ sau Theo Lê Hữu Trác, Sđd, tr.6 10 CHƯƠNG 2: TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA LÊ HỮU TRÁC TRONG TÁC PHẨM "PHỤ ĐẠO XÁN NHIÊN" 2.1 Quan niệm giới quan phương pháp luận Nghề nghiệp Lê Hữu Trác thăm bệnh...
 • 23
 • 1,630
 • 5

Xem thêm