tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh

Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long

Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long

Tiến sĩ

... khoa học kỹ thuật: ứng dụng gói kỹ thuật tiến khoa học kỹ thuật sử dụng mô hình tiến kỹ thuật, hay bao gồm ứng dụng 2/3 gói kỹ thuật, việc công nhận nông hộ trồng lúa có sử dụng giống mới, phải ... gồm hộ sản xuất lúa có ứng dụng mô hình tiến kỹ thuật vào sản xuất lúa như: phương pháp sạ hàng, mô hình giảm tăng, IPM, phải giảm,… Bảng 4.2: Tình hình ứng dung tiến kỹ thuật nông hộ sản xuất ... ứng dụng mô hình tiến kỹ thuật Kết khảo sát cho thấy, số nông hộ có ứng dụng tiến kỹ thuật, đa số nông hộ ứng dụng mô hình tiến kỹ thuật hoạt động sản xuất lúa 12 Bảng 4.3: Mức độ ƯDTBKT vào sản...
 • 24
 • 484
 • 1

Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông cửu long

Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông cửu long

Tiến sĩ

... hành Ứng dụng khoa học kỹ thuật: ứng dụng gói kỹ thuật tiến khoa học kỹ thuật sử dụng mô hình tiến kỹ thuật, hay bao gồm ứng dụng 2/3 gói kỹ thuật, việc công nhận nông hộ trồng lúa có sử dụng giống ... nông dân áp dụng giống mới, IPM, giảm tăng Khi nông hộ áp dụng tiến kỹ thuật suất bình quân tăng 6,73% so với 12 trước áp dụng kỹ thuật Tuy nhiên, ứng dụng mô hình kỹ thuật vào sản xuất, thu ... trạng ứng dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất lúa nông hộ khu vực ĐBSCL; (2) Đánh giá hiệu sản xuất lúa nông hộ; so sánh hiệu sản xuất hộ ứng dụng tiến kỹ thuật hộ không ứng dụng tiến kỹ thuật; (3)...
 • 146
 • 625
 • 5

Hướng dẫn áp dụng tiến bộ khoa học Kỹ thuật trong Lâm Nghiệp

Hướng dẫn áp dụng tiến bộ khoa học Kỹ thuật trong Lâm Nghiệp

Lâm nghiệp

... Tịnh Kỹ THUậT CHọN LọC CÂY TRộI Để XÂY DựNG VờN GIốNG 32 PTS Lê Đình Khả Lời nói đầu ''Hớng dẫn áp dụng tiến kỹ thuật sản xuất lâm nghiệp'' sách nhỏ, cán khoa học trung tâm nghiên cứu - sản xuất ... chọn lọc trội xây dựng vờn giống với việc áp dụng biện pháp kỹ thuật thâm canh chắn thời gian ngắn tăng suất rừng cách đáng kể, áp ứng yêu cầu lâm sản ngày lớn xã hội 35 ... cứu Lâm đặc sản) Do số trang in hạn chế, khổ sách nhỏ, nên chọn giới thiệu kỹ thuật nuôi - trồng số loài chủ yếu đợc chuyển giao, tập huấn sản xuất; nghiên cứu hoàn thành có khả áp dụng tốt thực...
 • 35
 • 633
 • 2

Tài liệu ÁP DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT TRONG LÂM NGHIỆP pdf

Tài liệu ÁP DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT TRONG LÂM NGHIỆP pdf

Lâm nghiệp

... Tịnh Kỹ THUậT CHọN LọC CÂY TRộI Để XÂY DựNG VờN GIốNG 32 PTS Lê Đình Khả Lời nói đầu ''Hớng dẫn áp dụng tiến kỹ thuật sản xuất lâm nghiệp'' sách nhỏ, cán khoa học trung tâm nghiên cứu - sản xuất ... chọn lọc trội xây dựng vờn giống với việc áp dụng biện pháp kỹ thuật thâm canh chắn thời gian ngắn tăng suất rừng cách đáng kể, áp ứng yêu cầu lâm sản ngày lớn xã hội 35 ... cứu Lâm đặc sản) Do số trang in hạn chế, khổ sách nhỏ, nên chọn giới thiệu kỹ thuật nuôi - trồng số loài chủ yếu đợc chuyển giao, tập huấn sản xuất; nghiên cứu hoàn thành có khả áp dụng tốt thực...
 • 35
 • 1,040
 • 1

NÂNG CAO KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TIẾN bộ KHOA học CÔNG NGHỆ vào sản XUẤT của THANH NIÊN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

NÂNG CAO KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TIẾN bộ KHOA học CÔNG NGHỆ vào sản XUẤT của THANH NIÊN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Kinh tế - Quản lý

... cứu) 2.3.3.5 Việc áp dụng tiến khoa học kỹ thuật hiệu sản xuất nông nghiệp Dù đƣợc trang bị kiến thức tiến Khoa học công nghệ, nhƣng việc áp dụng kiến thức vào sản xuất kinh doanh chƣa thực đƣợc ... Trình độ khoa học kỹ thuật niên vấn đề áp dụng vào sản xuất 2.3.3.1 Mức độ hiểu biết khoa học kỹ thuật niên Qua điều tra cho thấy, niên nông thôn tiếp cận tƣơng đối tiến khoa học kỹ thuật nhiều ... thuộc lớn vào việc áp dụng tiến khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp Thực tế cho thấy, yếu tố khoa học kỹ thuật công nghệ góp phần đổi kỹ thuật canh tác cổ truyền, tăng suất...
 • 90
 • 587
 • 1

LUẬN VĂN: Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Bến Tre hiện nay doc

LUẬN VĂN: Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Bến Tre hiện nay doc

Thạc sĩ - Cao học

... VỀ ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 1.1 TIẾN BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀO SẢN XUẤT 1.1.1 Khoa học, công nghệ tiến khoa học, công ... bản; khoa học ứng dụng Theo phân loại UNESCO: Thì bao gồm khoa học tự nhiên; khoa học kinh tế; khoa học nông nghiệp; khoa học y học; khoa học kỹ thuật; khoa học xã hội nhân văn Tóm lại, khoa học ... tác dụng thực tiễn sản xuất thông qua công nghệ cụ thể Có thể nói, tiến khoa học đánh dấu phát triển khoa học, công nghệ sản xuất cụ thể hoá việc vận dụng tiến khoa học vào sản xuất thông qua hệ...
 • 124
 • 1,417
 • 16

nghiên cứu hiện trạng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng rừng nguyên liệu ván dăm bằng cây keo lai ở huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

nghiên cứu hiện trạng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng rừng nguyên liệu ván dăm bằng cây keo lai ở huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

Nông - Lâm - Ngư

... sản xuất áp ứng tính bền vững sử dụng đất lâm nghiệp Giải tốt mối quan hệ môi trường xã hội, phát triển ứng dụng tiến vào sản xuất, đặc biệt ứng dụng công nghệ sinh học 20 2.1.3.4 Tiến kỹ thuật ... giá kết ứng dụng tiến khoa họcthuật trồng rừng nguyên liệu ván dăm Keo lai huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên - Đề xuất số giải pháp chủ yếu nâng cao khả áp dụng tiến khoa họcthuật trồng ... cấu sản xuất nông nghiệp; giá trị kinh tế ngành chăn nuôi chiếm 35% giá trị sản xuất nông nghiệp Có kết nhờ huyện Đồng Hỷ có biện pháp chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật...
 • 88
 • 594
 • 1

Xem thêm