tín dụng t amp dh thúc đẩy doanh nghiệp áp dụng nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật amp cơng nghệ hiện đại để chuyển dịch cckt

Luận văn: CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG ĐỂ THÚC ĐẨY KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG PHÁT TRIỂN pptx

Luận văn: CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG ĐỂ THÚC ĐẨY KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG PHÁT TRIỂN pptx

Tài chính - Ngân hàng

... thúc đẩy chuyển dòch CCKT T n dụng T& DH kênh thò trường tiền t Tuy nhiên thực t t kênh có t c động thúc đẩy thò trường khác ph t triển thò trường hàng hóa, dòch vụ, thò trường lao động, thò trường ... dụng nhanh tiến khoa học kỹ thu t & công nghệ chuyển dòch CCKT T n dụng T& DH áp ứng vốn cho doanh nghiệp cá nhân để đầu t mua sắm đổi trang thi t máy móc, công nghệ sản xu t nhằm t ng su t ... hạn theo t lệ cho phép NHNN Hiện theo quy đònh Thống đốc NHNN, NHTM t lệ này 40%, TCTD khác 30% 1.3.2 Vai trò t n dụng T& DH chuyển dòch CCKT 1.3.2.1 T n dụng T& DH thúc đẩy doanh nghiệp áp dụng...
 • 77
 • 588
 • 0

Tìm hiểu về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội

Tìm hiểu về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... thành thắng lợi mục tiêu năm 2011, nhiều tiêu đ t mức t ng cao, an ninh trị, tr t tự an toàn xã hội giữ vững Môi trường đầu t sản xu t kinh doanh tiếp t c cải thiện Kinh t tiếp t c t ng trưởng t t ... động Theo k t điều tra Lao động việc làm 01/9/2009 t lệ th t nghiệp toàn Thành phố 3,24%, t lệ lao động thiếu việc làm 2,7% T nh đến thời điểm 30/9/2009, toàn Thành phố có: 677 trường tiểu học, ... 2008, giá trị tem thư, tem máy 38 t đồng, t ng 7,1% so với năm 2007, bưu phẩm chuyển ph t nhanh 22 t đồng, giảm 16,6%, doanh thu đ t 901 t đồng, t ng 11,3% Số lượng thuê bao thu cước t ng thêm...
 • 9
 • 1,326
 • 9

đặc điểm khí hậu và tình hình kinh tế - xã hội của quận 6 và quận Bình Tân

đặc điểm khí hậu và tình hình kinh tế - xã hội của quận 6 và quận Bình Tân

Môi trường

... 49005 STT CTQT Mùa pH Q808010 Q822010 K06 M06 Trung bình K06 M06 Trung bình Nguồn: PHỤ LỤC 17: K T QUẢ QUAN TRẮC THÀNH PHẦN HÓA HỌC NƯỚC DƯỚI Đ T TRONG T NG PLEISTOCEN ST T CTQT 01A 02C 0 3T 0 4T 05A ... cáo quan trắc động thái nước đ t khu vực Tp.HCM năm 2006 PHỤ LỤC 18: K T QUẢ QUAN TRẮC THÀNH PHẦN HÓA HỌC NƯỚC DƯỚI Đ T TẦNG PLIOCEN TRÊN STT CTQT 01B 0 2T 03C 04C NH+4 (mg/l) T ng s t (mg/l) ... quan trắc động thái nước đ t khu vực Tp.HCM năm 2006 PHỤ LỤC 19: K T QUẢ QUAN TRẮC THÀNH PHẦN HÓA HỌC NƯỚC DƯỚI Đ T TẦNG PLIOCEN DƯỚI STT CTQT Mùa pH 01C 02D 03D 04D K06 M06 Trung bình K06 M06 Trung...
 • 23
 • 3,277
 • 21

Tình hình kinh tế xã hội của CHDCND lào trong giai đoạn 1986 đến 2007 và vai trò của việt nam

Tình hình kinh tế  xã hội của CHDCND lào trong giai đoạn 1986 đến 2007 và vai trò của việt nam

Kinh tế

... văn hóa, quốc phòng thời đại khoa học kỹ thu t giới ph t triển với nhịp độ cao cha thấy, cần có đội ngũ trí thức tiên tiến tiếp thu thành t u khoa học công nghệ tiên tiến nhân loại, góp phần ... đầu t 12,9% t ng số vốn đầu t kế hoạch Trọng t m nhấn mạnh ph t triển giáo dục toàn diện, hoàn thành mục tiêu xây dựng trờng Trung cấp kỹ thu t Trờng Đại học bách khoa năm Có thể nói, trình thực ... hình thnh trt t th gii mi theo xu hng a cc S bin ổi ca t nh hinh th gii ó chi phi sách i ngoi ca t t nớc khu vực toàn giới * Khoa học kỹ thu t công nghệ M t khía cạnh quan trọng giới ph t triển...
 • 120
 • 543
 • 0

báo cáo tình hình kinh tế xã hội của tỉnh hưng yên

báo cáo tình hình kinh tế xã hội của tỉnh hưng yên

Kinh tế - Thương mại

... chợ Trần Cao (Phù Cừ) Các chợ hạng II t p trung chủ yếu trung t m huyện, thị trấn, thị t Ph t triển hệ thống trung t m thương mại đại mục tiêu hướng t i t nh Hưng Yên Cùng với ph t triển hệ thống ... Sở Công Thương tiếp t c đẩy mạnh công t c xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, xu t hàng hóa, hàng hóa có lợi cạnh tranh t nh 11 d t may, điện t , mây tre đan Đồng thời, t ng cường ... ph t triển sản xu t lưu thông hàng hoá, thúc đẩy ph t triển kinh t theo hướng công nghiệp hoá, đại hoá hội nhập kinh t quốc t Những năm gần đây, sở hạ t ng thương mại địa bàn t nh quan t m...
 • 24
 • 1,965
 • 3

báo cáo tình hình kinh tế xã hội của tỉnh thanh hóa

báo cáo tình hình kinh tế xã hội của tỉnh thanh hóa

Kinh tế - Thương mại

... trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, t o điều kiện thúc đẩy ph t triển sản su t kinh doanh, trì t c độ t ng trưởng đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh t - Tiếp t c cải thiện môi trường kinh doanh, t ng ... giáo dục tiểu học giáo dục trung học sở Toàn t nh có 823 trường đ t chuẩn, t ng 77 trường so với kỳ; mầm non t ng 25 trường, tiểu học t ng 27 trường, THCS t ng 22 trường, THPT t ng trường; có ... ph t huy hiệu , việc thực giải pháp tháo gỡ khó khăn cho 13 sản xu t kinh doanh khơi thông nguồn vốn , t o điều kiện thuận lợi cho thu h t đầu t , thúc đẩy ph t triển kinh tt nh k t cấu hạ t ng...
 • 33
 • 1,278
 • 0

điều tra hiện trạng kỹ thuật và đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của nghề nuôi lồng bè một số loài cá biển có giá trị kinh tế tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh

điều tra hiện trạng kỹ thuật và đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của nghề nuôi lồng bè một số loài cá biển có giá trị kinh tế tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh

Nông - Lâm - Ngư

... học t p nghiên cứu, trường Đại học Nha Trang, em có môi trường thuận lợi để học t p nghiên cứu chuyên môn Em xin cảm ơn t p thể thầy giáo, cô giáo trường Đại học Nha Trang t n t nh truyền đ t ... nước t nh Quảng Ninh như: Chương trình ph t triển NTTS thời kỳ 1999 – 2010, chương trình kinh t trang trại, chương trình ph t triển xu t thủy sản sách khuyến khích ph t triển giống thủy sản M t ... Được đồng ý Khoa Nuôi trồng Thủy sản Trường Đại học Nha Trang, thực đề t i “Điều tra trạng kỹ thu t đánh giá hiệu kinh t - xã hội nghề nuôi lồng bè số loài cá biển có giá trị kinh t Thành phố...
 • 72
 • 728
 • 1

tìm hiểu tình hình kinh tế xã hội của tình hải phòng

tìm hiểu tình hình kinh tế xã hội của tình hải phòng

Khoa học xã hội

... máy Nhi t điện Hải Phòng thi t kế theo công nghệ lò đ t than phun, tua bin-máy ph t tiên tiến, đại; t ng mức đầu t 1,2 t USD Dự kiến vào sản xu t, nhà máy cung cấp khoảng 7,2 t kWh/năm T máy ... triệu lư t khách, t ng 6,2% so với kỳ, đ t kế hoạch đề Thu chi ngân sách nhà nước: K t thu ngân sách đ t thấp tiến độ thực dự toán t c độ t ng trưởng, mức giảm diễn hầu h t khoản thu, sắc thuế; ... trưởng t n dụng suy giảm T ng nguồn vốn huy động năm ước đ t 58.000 t đồng, t ng 20%, t ng dư nợ cho vay đ t 62.000 t đồng, giảm 7% so với kỳ năm trước Ho t động đầu t ph t triển tiếp t c t ng...
 • 13
 • 310
 • 0

báo cáo môn công nghệ khai thác và chế biến dầu và than đá tình hình kinh tế xã hội của tỉnh bắc ninh

báo cáo môn công nghệ khai thác và chế biến dầu và than đá tình hình kinh tế xã hội của tỉnh bắc ninh

Hóa dầu

... 66,61% t t nghiệp tiểu học THCS số t t nghiệp THPT 27,2% Năm 2010, t lệ LĐ qua đào t o chuyên môn kỹ thu t Bắc Ninh 45,01%, số có t công nhân kỹ thu t trở lên chiếm 18,84% Như vậy, ch t lượng ... cho xí nghiệp thủ đô trình công nghiệp hoá - đại hoá Với vị trí địa kinh t thuận lợi yếu t ph t triển quan trọng tiềm lực to lớn cần ph t huy cách tri t để nhằm phục vụ ph t triển kinh t - xã ... khoa học công nghệ có bước tiến góp phần thúc đẩy ph t triển kinh t - xã hội địa phương, lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, công nghệ thông tin, cải cách hành - Công t c tra, kiểm tra khoa học...
 • 28
 • 346
 • 0

báo cáo môn công nghệ khai thác và chế biến dầu và than đá tình hình kinh tế xã hội của tỉnh hải phòng

báo cáo môn công nghệ khai thác và chế biến dầu và than đá tình hình kinh tế xã hội của tỉnh hải phòng

Hóa dầu

... Là Trung t m kinh t - khoa học - kĩ thu t tổng hợp Vùng duyên hải Bắc Bộ trung t m ph t triển Vùng Kinh t trọng điểm Bắc Bộ Hải Phòng có nhiều khu công nghiệp, thương mại lớn trung t m dịch ... máy nhi t điện trình xây dựng Dự án Nhà máy Nhi t điện Hải Phòng thi t kế theo công nghệ lò đ t than phun, tua bin-máy ph t tiên tiến, đại; t ng mức đầu t 1,2 t USD Dự kiến vào sản xu t, nhà ... trưởng t n dụng suy giảm T ng nguồn vốn huy động năm ước đ t 58.000 t đồng, t ng 20%, t ng dư nợ cho vay đ t 62.000 t đồng, giảm 7% so với kỳ năm trước Ho t động đầu t ph t triển tiếp t c t ng...
 • 12
 • 366
 • 0

báo cáo môn công nghệ khai thác và chế biến dầu và than đá tình hình kinh tế xã hội của tỉnh hưng yên

báo cáo môn công nghệ khai thác và chế biến dầu và than đá tình hình kinh tế xã hội của tỉnh hưng yên

Hóa dầu

... Sở Công Thương tiếp t c đẩy mạnh công t c xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, xu t hàng hóa, hàng hóa có lợi cạnh tranh t nh 12 d t may, điện t , mây tre đan Đồng thời, t ng cường ... ph t triển sản xu t lưu thông hàng hoá, thúc đẩy ph t triển kinh t theo hướng công nghiệp hoá, đại hoá hội nhập kinh t quốc t Những năm gần đây, sở hạ t ng thương mại địa bàn t nh quan t m ... điện thương phẩm t ng nhanh, t c độ t ng trưởng bình quân đ t 16,5%/năm Để áp ứng phụ t i t ng lên, với đạo trực tiếp T ng Công ty Điện lực miền Bắc - T p đoàn Điện lực Vi t Nam, quan t m T nh...
 • 24
 • 310
 • 0

báo cáo môn công nghệ khai thác và chế biến dầu và than đá tình hình kinh tế xã hội của tỉnh thái bình

báo cáo môn công nghệ khai thác và chế biến dầu và than đá tình hình kinh tế xã hội của tỉnh thái bình

Hóa dầu

... phố đẩy nhanh tiến t ng điều tra hộ nghèo đảm bảo thời gian, theo quy định Ho t động văn hóa, báo chí, ph t thanh, truyền hình, thể thao t p trung tuyên truyền ho t động Mừng Đảng – Mừng Xuân; Tuyên ... kinh t Thái Bình ph t triển nhanh, cấu kinh t chuyển dịch hướng, có mạng lưới k t cấu hạ t ng kinh t - xã hội bước đại, hệ thống đô thị t ơng đối ph t triển, lĩnh vực văn hóa - xã hội tiên tiến, ... gồm ch t dư thừa, ch t bã trình sản xu t chế biến như: b t giấy, ch t thải nông lâm nghiệp, ch t thải gỗ thành thị, ch t thải rắn đô thị, khí hố chôn lấp, ch t thải gia súc, giống cạn nước trồng...
 • 23
 • 424
 • 0

báo cáo môn công nghệ khai thác và chế biến dầu và than đá tình hình kinh tế xã hội của tỉnh thái nguyên

báo cáo môn công nghệ khai thác và chế biến dầu và than đá tình hình kinh tế xã hội của tỉnh thái nguyên

Hóa dầu

... thống khách sạn ch t lượng dịch vụ cao d Tiềm nguồn nhân lực: -Thái Nguyên có trường Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên Đại học Kỹ thu t Công nghiệp, Đại học Y, Đại học Sư phạm, Đại học Kinh t ... t nh toán t n th t điện kỹ thu t trạm biến áp, đường dây đơn vị quản lý triển khai khai thác t i đa tiện ích chương trình CMIS 2.0, đặc bi t phân hệ quản lý t n th t để theo dõi, t nh toán t n th t ... Kinh t tiếp t c ph t triển, đời sống v t ch t tinh thần nhân dân cải thiện nâng cao Cơ cấu kinh t tiếp t c chuyển dịch theo hướng t ch cực T ng sản phẩm t nh (theo giá thực t ) ước đ t 13.421,78...
 • 44
 • 467
 • 0

báo cáo môn công nghệ khai thác và chế biến dầu và than đá tình hình kinh tế xã hội của tỉnh thanh hóa

báo cáo môn công nghệ khai thác và chế biến dầu và than đá tình hình kinh tế xã hội của tỉnh thanh hóa

Hóa dầu

... 1.3 T p trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, t o điều kiện thúc đẩy ph t triển sản su t kinh doanh, trì t c độ t ng trưởng đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh t Tiếp t c cải thiện môi trường kinh doanh, ... giáo dục tiểu học giáo dục trung học sở Toàn t nh có 823 trường đ t chuẩn, t ng 77 trường so với kỳ; mầm non t ng 25 trường, tiểu học t ng 27 trường, THCS t ng 22 trường, THPT t ng trường; có ... ph t huy hiệu , việc thực giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xu t kinh doanh khơi thông nguồn vốn , t o điều kiện thuận lợi cho thu h t đầu t , thúc đẩy ph t triển kinh tt nh k t cấu hạ t ng...
 • 31
 • 360
 • 0

KHÁI QUẠT TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỌI CỦA LỤC ĐỊA ỖXTRAYLIA

KHÁI QUẠT TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỌI CỦA LỤC ĐỊA ỖXTRAYLIA

Mẫu Slide - Template

... dục t t nghiệp PTTH đứng hàng đầu giới - Oxtralia nước có trình độ công nghệ thông tin cao khu vực 10 nước hàng đầu giới lao động kĩ thu t cao - Là quốc gia tiên tiến KH-KT chiếm 2,5% công trình ... magan Công nghiệp mỏ chiếm 7% GDP sử dụng 4% lao động Ph t triển mạnh ngành công nghệ cao : sản xu t thuốc thi t bị y t , phần mềm máy t nh, viễn thông,khai thác lượng m t trời công nghiệp hàng ... Ho t động ngoai thương phat triển mạnh, chủ yếu thông qua cảng X t- ni -Ôxtraylia xu t khoảng sản,lương thực, thực phẩm, máy móc,…nhập thi t bị vận t i,nguyên liệu, hóa ch t - Đ t nước Ôxtraylia...
 • 28
 • 980
 • 0

tổng quan về phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong những năm gần đây

tổng quan về phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong những năm gần đây

Khoa học xã hội

... kinh t nm 2011 Trc ht, nhng nhõn t tim n lm ph t tip tc nm 2011 ú l giỏ c th trng th gii s tng kinh t th gii tip tc phc hi, chớnh sỏch iu chnh tng lng vo thỏng 5/2011 s to t m lý v lý th trng tng ... k nm trc; xng du t 2,4 t USD tng 53,8%; st thộp t 1,3 t USD, tng 18%; in t, mỏy t nh v linh kin t 1,3 t USD, tng 29,7%; vi t 1,4 t USD, tng 42%; cht t 1,1 t USD, tng 40,1%; nguyờn ph liu dt may ... dộp t 1,3 t USD, tng 29,7%; thy sn t 1,1 t USD, tng 30,5%; c phờ t t USD, tng 115,1% Mt s mt hng xut khu khỏc cú kim ngch tng i ln t mc tng khỏ l: Go t 849 triu USD, tng 7,3%; g v sn phm g t 816...
 • 17
 • 558
 • 0

Sự chuyển biến về chính trị, kinh tế, xã hội của cộng hoà nam phi và quan hệ hợp tác thương mại việt nam nam phi từ năm 1994 đến nay

Sự chuyển biến về chính trị, kinh tế, xã hội của cộng hoà nam phi và quan hệ hợp tác thương mại việt nam  nam phi từ năm 1994 đến nay

Khoa học xã hội

... Apacthai đợc hoàn thiện thành học thuy t, đợc coi quốc sách ghi vào Hiến pháp Học thuy t Apacthai dựa lý thuy t phản động cho Nam Phi ngời da trắng, ngời da trắng h t thống trị ngời da trắng thể ... thuy t Apacthai nhấn mạnh nhiều nh t) Bốn là, tin t ng vào cần thi t phải bảo vệ t nh ch t tuý, sinh thái ngời da trắng văn minh phơng T y Điều đa nhằm bảo vệ thuy t chủng t c tuy t đối t t m t kể ... kiểu bi t thự thời Victoria, nhà chọc trời xây xi măng kính t t đô thị lớn đợc thi t kế theo kiểu t n cổ giao duyên bao trùm lên t t kiểu kiến trúc dân c nông thôn [9] Nam Phi có thành phố - Thủ...
 • 136
 • 516
 • 2

Mô hình kinh tế xã hội của các nước đông nam á và giá trị tham khảo đổi với việt nam

Mô hình kinh tế  xã hội của các nước đông nam á và giá trị tham khảo đổi với việt nam

Báo cáo khoa học

... hội T ng trưởng tiền đề cho ph t triển t ng trưởng thân không t ph t đưa đ t nước đến trình độ ph t triển cao Để có xã hội ph t triển thành t u t ng trưởng phải sử dụng cách hợp lý T ng trưởng ... loại thị trường loại: sau gia nhập WTO, nhiệm vụ quan trọng Chính phủ Trung Quốc đẩy nhanh trình xây dựng hoàn thiện hệ thống thị trường, t o nên t nh thống thị trường, t thúc đẩy kinh t quốc ... nguyên trưởng thương mại Trương Đình Tuyển vấn Tuần Vi t Nam net ngày 06/08/2010 17 Có thể nói, ph t triển kinh t mục tiêu t t quốc gia dân t c toàn giới Ph t triển kinh t trình lớn lên, t ng tiến...
 • 341
 • 1,110
 • 8

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose