tình hình đạo đức của sinh viên trường cao đẳng tài chính kế toán

SKKN Trò chơi trong môn toán lớp 1

SKKN Trò chơi trong môn toán lớp 1

Giáo dục học

... dùng toán giáo viên để tổ chức trò chơi Học sinh thi đua xếp hình dạy khái niệm hình học Sáng kiến kinh nghiệm- Trò chơi môn toán lớp Ví dụ: Trò chơi xếp hình ( Bài hình tam giác) Cho học sinh ... giáo viên quan sát đợc tốc độ, khẳ tiếp thu em Ví dụ 2: Trò chơi tìm kết Bài Phép trừ phạm vi Giáo viên cho học sinh lấy hình vuông( giáo viên ghi 7) đa phép tính : 732= Giáo viên yêu cầu học sinh ... phần toán cộng, trừ phạm vi 100 với trò chơi cá nhân Giáo viên tổ chức cho học sinh trò chơi với hình thức tiếp sức Với trò chơi giáo viên học sinh nêu kết phép tính cộng hay trừ.Rồi em học sinh...
 • 17
 • 764
 • 2

BAI GIANG PHEP CONG TRONG PHAM VI 10

BAI GIANG PHEP CONG TRONG PHAM VI 10

Tiểu học

... 30 tháng 11 năm 2010 TOÁN TÝnh + = 9 - = + = Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010 Toán Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010 Toán 10 + = 10 + = 10 Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010 Toán 10 + = 10 + = 10 ... 30 tháng 11 năm 2010 Toán 7 + = 10 + = 10 Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010 Toán + = 10 + = 10 Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010 Toán + = 10 Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010 Toán: Phép cộng phạm ... = 10 + = 10 + = 10 + = 10 Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010 Toán: Phép cộng phạm vi 10 TÝnh: a) + 10 Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010 Toán: Phép cộng phạm vi 10 b) + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 +...
 • 15
 • 440
 • 1

Bài soạn phep cộng trong pham vi 10000

Bài soạn phep cộng trong pham vi 10000

Toán học

... Thứ sáu ngày 14 tháng năm 2011 Toán Đặt tính tính: 354 + 153 509 + 65 Thứ sáu ngày 14 tháng năm 2011 Toán 3526 + 2759 = ? 3526 + 759 6285 cộng 15, viết nhớ cộng 7, ... giải Cả hai đội trồng được: 3680 + 4220 = 7900 (cây) Đáp số: 7900 Bài 4: Nêu tên trung điểm cạnh hình chữ nhật ABCD A M B Q N D P C - Trung điểm cạnh AB M - Trung điểm cạnh BC N - Trung điểm cạnh...
 • 9
 • 379
 • 1

bài giảng toán 1 chương 2 bài 15 phép cộng trong phạm vi 10

bài giảng toán 1 chương 2 bài 15 phép cộng trong phạm vi 10

Toán học

... 10 = + = 10 9+1 = 10 + 10 = = 10 + = 10 10 10 Bài số Điền số vào ô trống để cộng hai số liền cho kết 10 8 6 4 Trò chơi : Ai nhanh 4+5= ? ! -3= 6 +2= 8 -5 = 3 + = 10 10 + =10 ...
 • 14
 • 348
 • 0

Bài giảng Phép cộng trong phạm vi 100 Toán 1

Bài giảng Phép cộng trong phạm vi 100 Toán 1

Toán học

... Thứ sáu, ngày 22 tháng năm 2015 Bài: Môn: Toán  Kiể m tra c ũ: 13 + 17 + 20 30 50 Thứ sáu, ngày 22 tháng năm 2015 Môn: Toán Phé p c ộ ng tro ng phạm vi100(c ộ ng khơ ng  ) nhớBài ... cây) Đáp số: 85 Thứ sáu, ngày 22 tháng năm 2015 Môn: Toán Phé p c ộ ng tro ng phạm vi100(c ộ ng khơ ng nhớ ) Đo độ dài đoạn thẳng viết số đo: Kết quả: -Độ dài đoạn thẳng AB: cm -Độ dài đoạn thẳng ... cộng 5, viết *3 cộng 5,viết 35 + 20 = 55 -Vậy:35 + 20 = 55 Thứ sáu, ngày 22 tháng năm 2015 Môn: Toán Phé p c ộ ng tro ng phạm vi100(c ộ ng khơ ng nhớ ) Chục Đơn vị +3 35 + 37 Tính từ phải sang...
 • 11
 • 271
 • 0

Giáo án Toán 1 chương 4 bài 1: Phép cộng trong phạm vi 100 (công không nhớ)

Giáo án Toán 1 chương 4 bài 1: Phép cộng trong phạm vi 100 (công không nhớ)

Lớp 1

... Mt: Học sinh biết làm tính cộng, biết đặt tính, giải - Học sinh nêu lại cách tính toán đo độ dài đoạn thẳng - Học sinh làm vào phiếu tập -Cho học sinh mở Sách giáo khoa Đọc yêu cầu - học sinh lên ... -Giáo viên treo bảng phụ - Học sinh nêu cách đặt tính -Giáo viên nhận xét, sửa chung lớp - học sinh lên bảng ( / em ) - lớp làm vào bảng ( / dãy ) • Bài : Đặt tính tính - Học sinh tự giải toán ... trồng : -Giáo viên nhận xét, sửa sai chung 35 + 50 = 85 ( ) • Bài : Yêu cầu học sinh tự đọc đề Đáp số : 85 giải toán -Giáo viên ghi tóm tắt : -Lớp 1A : 35 -Lớp 2A : 50 -Cả lớp : … ? -Học sinh đo ghi...
 • 2
 • 597
 • 5

Tên Bài Dạy : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10

Tên Bài Dạy : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10

Lớp 2

... sai học sinh + Nhận xét cũ - Ktcb Bài : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động : Giới thiệu phép cộng phạm vi 10 Mt : Hình thành công thức cộng -Có hình tròn thêm hình phạm ... tròn Hỏi có hình tròn ? -Cho học sinh nhận xét tranh nêu - 9thêm 10 toán 9+ = 10 -9 thêm ? -Học sinh đọc : + = -9 cộng ? 10 + = 10 học sinh lặp lại -Giáo viên ghi lên bảng – gọi học sinh đọc lại ... học sinh đọc lại công thức cộng sau giáo viên hình thành xong -Học sinh đọc đt  lần Hoạt động : Học thuộc công thức Mt : Học sinh ghi nhớ công thức cộng phạm vi 10 -Giáo viên yêu cầu học sinh...
 • 10
 • 336
 • 0

bai phep cong trong pham vi 10

bai phep cong trong pham vi 10

Toán học

... động 1: LẬP BẢNG TRỪ Hoạt động 2: THỰC HÀNH  Hoạt động 3: củng cố  Dặn dò Mục tiêu: Giúp học sinh thành lập bảng trừ phạm vi 10 Thực tính trừ, so sánh số phạm vi 10 Nhìn tranh viết phép tính ... TÍ HON BÀI CŨ Tính nhẩm + + = 10 … 6+3–5=… Tính 10 … 10 … Hoạt động 1: LẬP BẢNG TRỪ Mục tiêu: Từ hình ảnh trực quan hướng dẫn Học quan sát, rút phép tính Hoạt động : Lập bảng trừ 10 – = … 10 – ... = … 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = Hoạt động 2: THỰC HÀNH  Học sinh biết tính trừ phạm vi 10  Biết so sánh số  Nhìn tranh viết phép tính thích hợp Họat động...
 • 19
 • 360
 • 1

bài giảng toán lớp 1 phép cộng trong phạm vi 10 phạm thị kim cúc

bài giảng toán lớp 1 phép cộng trong phạm vi 10 phạm thị kim cúc

Tiểu học

... 2009 _Toán _ + = 10 + = 10 Thứ ba ngày tháng 12 năm 2009 _Toán _ 10 + = 10 + = 10 Thứ ba ngày tháng 12 năm 2009 _Toán _        + = 10 + = 10    Thứ ba ngày tháng 12 năm 2009 _Toán ... 2009 _Toán _ 10 + = 10 + 10 = 10 Thứ ba ngày tháng 12 năm 2009 _Toán _ + Phép cộng phạm vi = = 10 + 10 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 Thứ ba ngày tháng 12 năm 2009 _Toán ... 12 năm 2009 _Toán _ Phép cộng phạm vi 10 Bài1 : Tính a) + + + + + + 10 10 10 10 10 10 b) + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 - 2= - - = = Thứ ba ngày tháng 12 năm 2009 _Toán _ Phép cộng...
 • 13
 • 668
 • 0

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Ôn phép cộng trong phạm vi 100000 doc

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Ôn phép cộng trong phạm vi 100000 doc

Mầm non - Tiểu học

... HCN - Lớp làm Bài giải Chiều dài hình chữ nhật là: - Chấm bài, nhận xét 3/Củng cố: - Tuyên dương HS tích cực học tập - Dặn dò: Ôn lại 40 – = 31(cm) Diện tích hình chữ nhật là: 31 x = 279( cm2)...
 • 3
 • 627
 • 0

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Phép cộng trong phạm vi 1000

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Phép cộng trong phạm vi 1000

Mầm non - Tiểu học

... Trường tiểu học Vónh Trung GV:Phùng Thò Tiết + Bài : Tính nhẩm Tổ chức trò chơi Tính nhẩm truyện ... Trường tiểu học Vónh Trung GV:Phùng Thò Tiết ...
 • 3
 • 3,129
 • 16

Phép cộng trong phạm vi 1000

Phép cộng trong phạm vi 1000

Toán học

... DIỆN TÍCH HÌNH A VỚI DIỆN TÍCH HÌNH B VÀ C? A B C SO SÁNH DIỆN TÍCH HÌNH A VỚI DIỆN TÍCH HÌNH B VÀ C? A B C DIỆN TÍCH HÌNH A BẰNG DIỆN TÍCH HÌNH B VÀ C B Hình D có gồm cm2 Diện tích hình D ô vuông ... D ô vuông 1cm2 cm2 A cm B cm Hình chữ nhật ABCD có: x = 12 ( ô vuông ) Diện tích ô vuông cm2 Vậy diện tích hình chữ nhật ABCD: D C cm2 x = 12 ( cm2 ) Hay diện tích hình chữ nhật ABCD: Số đo chiều ... (cm2) VẬY Muốn tìm diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vò đo) Chúng vừa tìm hiểu cách tìm diện tích hình chữ nhật Bây áp dụng vào toán bạn ! LUYỆN TẬP – THỰC...
 • 11
 • 452
 • 0

Tiết 100: Phép cộng trong phạm vị 10000

Tiết 100: Phép cộng trong phạm vị 10000

Toán học

... tính đúng) - Củng cố ý nghĩa phép cộng qua giải Toán có lời văn II Cách thiết kế: Bài gồm Slide Slide 1: Tên bài, người hướng dẫn, người thiết kế Slide 2: Phép cộng 3526 + 759 Slide 3: Bài tập ... Đáp số: 900 Nêu tên trung điểm cạnh hình chữ nhật ABCD a m q b n M trung điểm ab P trung điểm DC Q trung điểm AD N trung điểm BC d p c I Mục tiêu: Giúp học sinh; - Biết thực phép cộng số phạm ... 759 Slide 3: Bài tập Slide 5: Bài tập Slide 6: Bài tập Arichon.mid Slide 7: Mục tiêu cách thiết kế ...
 • 6
 • 556
 • 2

phep cong trong pham vi 10000

phep cong trong pham vi 10000

Toán học

... Xác định trung điểm a/ M, N, P, Q cạnh hình chữ nhật ABCD, dùng thước nối trung điểm hai cạnh liên tiếp hình chữ nhật ABCD để hình tứ giác MNPQ b/ Tô màu hình tứ giác MNPQ A B D C Bài 4: A D ... Thứ tư ngày 14 tháng năm 2009 Toán: Phép cộng số phạm vi 10 000 3526 + 2759 = ? 3526 + 2759 6285 3526 + 2759 = 6285 Thứ tư ngày 14 tháng năm 2009 Toán: Phép cộng số phạm vi 10 000 Bài ... 4268 3917 8185 3845 + 2625 6470 + 6690 1034 7724 7331 + 759 8090 Thứ tư ngày 14 tháng năm 2009 Toán: Phép cộng số phạm vi 10 000 Bài Đặt tính tính: 6823 + 2459 4648 + 637 9128 + 618 Bài 3: Thôn...
 • 14
 • 615
 • 6

TOÁN 3 PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10000.ppt

TOÁN 3 PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10000.ppt

Tin học

... tính đúng) - Củng cố ý nghĩa phép cộng qua giải Toán có lời văn II Cách thiết kế: Bài gồm Slide Slide 1: Tên bài, người hướng dẫn, người thiết kế Slide 2: Phép cộng 3526 + 759 Slide 3: Bài tập ... Đáp số: 900 Nêu tên trung điểm cạnh hình chữ nhật ABCD a m q b n M trung điểm ab P trung điểm DC Q trung điểm AD N trung điểm BC d p c I Mục tiêu: Giúp học sinh; - Biết thực phép cộng số phạm ... 759 Slide 3: Bài tập Slide 5: Bài tập Slide 6: Bài tập Arichon.mid Slide 7: Mục tiêu cách thiết kế ...
 • 6
 • 1,902
 • 2

Phép cộng trong phạm vi 100

Phép cộng trong phạm vi 100

Toán học

... lựi sang ta trỏi mt chỳt phi lu ý iu gỡ? Bài 1: Tính + 99 10 + 75 25 10 + 64 36 10 + 48 52 00 Kết của phép Nêu cách tính phép tính này? Cỏc kt qu u l s cú ch s tính có đặc biệt? Bài 2: Tính nhẩm ... hạng cho 83 + 17 =chữ số cáchhàng thẳng cột với 100 Nêu đặt tính? Nêu từ phải sang Thựccách tính kết ? trái 83 + 17 = 83 + 17 10 ? Chỳng ta phi lu ý : - t tớnh thng hng - Thc hin phộp tớnh t phi...
 • 9
 • 360
 • 1

Xem thêm