tìm hiểu về thuế thu nhập cá nhân 2014

Bài dự thi tìm hiểu luật thuế thu nhập nhân

Bài dự thi tìm hiểu luật thuế thu nhập cá nhân

Tư liệu khác

... khoản thu nhập thu nhập Theo quy định của Luật thu TNCN những khoản thu nhập thu nhập chịu thu là:chịu thu là: Thu nhập chịu thu thu nhập nhân gồm các loại thu nhập sau đây, trừ thu nhập ... Theo quy định của Luật thu thu nhập nhân, thu nhập tính thu là 1. Thu nhập tính thu đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền cônglà tổng thu nhập chịu thu quy định tại Điều 10 ... trừ, nộp thu vào ngân sách nhà nước và quyết toán thu đối với các loại thu nhập chịu thu trảcho đối tượng nộp thu ; b) nhânthu nhập chịu thu có trách nhiệm kê khai, nộp thu vào...
 • 8
 • 470
 • 2

Một số vấn đề về thuế thu nhập nhân của Việt Nam

Một số vấn đề về thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... quan thu để đợc cấp mà số thu . Cơ quan chi trả thu nhập, nhân nộp thu thu nhập phải thực hiện đăng ký thu ngay sau khi phát sinh thu nhập chịu thu thu nhập. Các đối t-ợng nộp thu thu nhập ... việc thu thu bằng cách khấu trừ tại nguồn tỏ ra không thực sự hiệu quả.1.3.2 Quản lý thu thu nhập nhân ở nớc Mỹ(i) Về nội dung Luật thu Thu nhập tính thu Mỹ đánh thu thu nhập nhân ... kí thu thu nhập của từng nhân và nộp cho cơ quan thu trực tiếp quản lý để đợc cấp mà số thu cho từng nhân. Cá nhân nộp thu thu nhập trực tiếp cho cơ quan thu nộp tờ khai đăng kí thu ...
 • 75
 • 1,010
 • 5

Tổng quan về thuế thu nhập nhân

Tổng quan về thuế thu nhập cá nhân

Kinh tế - Thương mại

... Những thay đổi trong thu Thu Nhập Nhân I. TỔNG QUAN VỀ THU THU NHẬP NHÂN:1. Khái niệm: Thu thu nhập nhân là loại thu trực thu, đánh vào thu nhập của mỗi nhân trong xã hội, trong ... việc thu thu vào thu nhập nhân nhằm điều tiết thu nhập của những người có thu nhập 2 Những thay đổi trong thu Thu Nhập Nhân 3. Các khoản thu nhập được miễn thu :Trên cơ sở kế thừa các ... bằng thu nhập giữa các tầng lớp dân cư, thu suất thu thu nhập nhân thực hiện điều tiết thu nhập theo nguyên tắc phù hợp với khả năng trả thu . -Thu thu nhập nhân là loại thu chú trọng...
 • 25
 • 2,018
 • 5

Một số vấn đề về thuế thu nhập nhân ở Việt Nam

Một số vấn đề về thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... có các văn bản qui định về thu thu nhập nhân thì đến công tác quản lý thu thu nhập nhân. Nhiệm vụ của công tác này là đảm bảo việc thực hiện tốt các qui định về thu thu nhập nhân ... Luật thu thu nhập nhân và cách thức tổ chức quản lý thu thu thu nhập nhân của một số nớc trên thế giới. Vận dụng những kinh nghiệm trong xây dựng Luật thu thu nhập nhân của các ... sự phát triển về kinh tế bao giờ cũng là sự phát triển về con ngời.1.2 Quản lý thu thu nhập nhân 1.2.1 Nội dung của quản lý thu thu nhập nhân Quản lý thu thu nhập nhân hết sức phức...
 • 75
 • 613
 • 1

Tài liệu Tìm hiểu về thuế thu nhập doanh nghiệp (Phần 3) doc

Tài liệu Tìm hiểu về thuế thu nhập doanh nghiệp (Phần 3) doc

Kế toán - Kiểm toán

... ngoài đầu tư về nước theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được giảm 20 % số thu thu nhập phải nộp, trừ trường hợp được hưởng thu suất thu thu nhập là 10 %. · Miễn thu thu nhập doanh ... miễn thu thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đầu, kể từ khi có thu nhập chịu thu . · Hộ thể sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được xét miễn thu , giảm thu trong các trường hợp sau: Hộ thể ... từ khi có thu nhập chịu thu . Nếu đầu tư ở những huyện thu c vùng dân tộc thiểu số ở miền núi cao được miễn thu thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu, kể từ khi có thu nhập chịu thu và giảm...
 • 4
 • 295
 • 0

Tài liệu Tìm hiểu về thuế thu nhập doanh nghiệp (Phần 2) ppt

Tài liệu Tìm hiểu về thuế thu nhập doanh nghiệp (Phần 2) ppt

Kế toán - Kiểm toán

... 2 căn cứ: thu nhập chịu thu và thu suất. 1. Thu nhập chịu thu . Thu nhập chịu thu bao gồm thu nhập chịu thu của hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ kể cả thu nhập chịu thu từ hoạt ... nộp thu ) thì không phải nộp thu thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu nhập đó nhưng phải gộp vào phần thu nhập sau thu để xác định thu thu nhập bổ sung. 2. Thu suất. 2.2 .Thu suất thu ... định số thu nhập trước khi nộp thu thu nhập ở nước ngoài để tính thu thu nhập doanh nghiệp. Khi xác định số thu thu nhập cả năm sẽ được trừ số thu thu nhập đã nộp ở nước ngoài nhưng số thu ...
 • 7
 • 378
 • 0

Tài liệu Hướng dẫn mới về thuế thu nhập nhân docx

Tài liệu Hướng dẫn mới về thuế thu nhập cá nhân docx

Kế toán - Kiểm toán

... Hướng dẫn mới về thu thu nhập nhân Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa có công văn 16181/BTC-TCT hướng dẫn về thu thu nhập nhân (TNCN) để xử lý thời gian ... kiện nhân phải có đủ hóa đơn, giấy tờ chứng minh chi phí). Trong trường hợp cách tính thu theo thu suất 2% có số thu phải nộp cao hơn so với cách tính thu 25% thì cơ quan thu ... chính, thu nhập phát sinh từ năm 2008 trở về trước thì áp dụng chính sách thu của năm phát sinh thu nhập. Từ 31-12-2008 trở về trước, theo pháp lệnh thu thu nhập đối với người có thu nhập cao...
 • 4
 • 404
 • 0

Đề Tài: Tìm hiểu về thuế thu nhập doanh nghiệp docx

Đề Tài: Tìm hiểu về thuế thu nhập doanh nghiệp docx

Báo cáo khoa học

... trên 2 căn cứ: thu nhập chịu thuthu suất.1. Thu nhập chịu thu . Thu nhập chịu thu bao gồm thu nhập chịu thu của hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ kể cả thu nhập chịu thu từ hoạt ... phải nộp thu thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu nhập đó nhưng phải gộp vào phần thu nhập sau thu để xác định thu thu nhập bổ sung.2. Thu suất.2.2 .Thu suất thu thu nhập doanh nghiệp ... thu nhập đã nộp thu thu nhập ở nước ngoài thì cơ sở kinh doanh phải xác định số thu nhập trước khi nộp thu thu nhập ở nước ngoài để tính thu thu nhập doanh nghiệp. Khi xác định số thu thu...
 • 10
 • 516
 • 0

TÌM HIỂU VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

TÌM HIỂU VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Tư liệu khác

... phương pháp tính Thu thu nhập doanh nghiệp =xe Thu thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thu . Thu nhập chịu thu trong kỳ tính thu . Thu suất Thu thu nhập doanh nghiệp ... tính thu Doanh thu để tính thu nhập chịu thu trong kỳ tính thu Chi phí hợp lý trong kỳ tính thu Thu nhập chịu thu khác trong kỳ tính thu + LOGONhững thay đổi, bổ sung của Luật thu ... sung của Luật thu thu nhập doanh nghiệp  Về đối tượng nộp thu : Luật thu thu nhập doanh nghiệp chỉ điều tiết với tổ chức có thu nhập từ hoạt động SXKD. Các nhânthu nhập từ doanh nghiệp...
 • 36
 • 672
 • 2

bài giảng những vấn đề chung về thuế thu nhập nhân

bài giảng những vấn đề chung về thuế thu nhập cá nhân

Xuất nhập khẩu

... sơ hoàn thu nộp tại Chi cục Thu nơi nhân thực hiện hoạt động KD. - Đối với nhân vừa có thu nhập từ TL vừa có thu nhập từ KD, hồ sơ hoàn thu nộp tại Chi cục Thu nơi nhân thực ... chung về thu TNCN Khái niệm thu TNCN Đặc điểm của thu TNCN Vai trò Của thu TNCN Luật thu TNCN 04/2007/QH12 và các văn bản hướng dẫn thực hiện2 15. Thu nhập từ CNCKTrường hợp nhân ... sơ hoàn thu gồm có:- Tờ khai quyết toán thu thu nhập nhân (đối với các đối tượng phải quyết toán thu TNCN);- Văn bản đề nghị giảm thu theo mẫu số 18/MGT-TNCN (đối với những nhân được...
 • 86
 • 912
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ THU NHẬP NHÂN VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÍ THUẾ THU NHẬP NHÂN

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÍ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Tài chính thuế

... nghiệp vụ về đăng ký thu , cấp mã số thu , kê khai thu , tính thu , nộp thu , hoàn thu , miễn thu , giảm thu , xoá nợ tiền thu , tiền phạt; quy trình nghiệp vụ về kế toán thu và các nghiệp ... thu nhập. Cá nhân tổng hợp tất cả các nguồn thu nhập, thu nhập chịu thu trong năm thực hiện kê khai thu thu nhập và nộp tờ khai quyết toán. Trong đó, thu nhập tính thu của nhân là thu nhập ... quản lí thu thu nhập nhân năm sẽ được miễn thu thu nhập nhân (đơn vị chi trả không phải kê khai quyết toán thu ) , 1/2 số tiền thưởng cả năm không được miễn thu thu nhập nhân, đơn...
 • 104
 • 2,851
 • 5

pháp luật về thuế thu nhập nhân (thuế tncn)

pháp luật về thuế thu nhập cá nhân (thuế tncn)

Luật thương mại

... quyết toán thu ) .PHÁP LUẬT VỀ THU 6. Thu thu nhâp nhân 336.2- Căn cứ tính thu đối với nhân cư trú6.2.6- Thu nhập chịu thu từ trúng thưởngPHÁP LUẬT VỀ THU 6. Thu thu nhâp nhân ... tượng nộp thu 6.1.2- Thu nhập chịu thu 6.1.3- Thu nhập được miễn thu 6.1.4- Giảm thu 6.1.5- Quy đổi thu nhập chịu thu 6.1.6- Kỳ tính thu PHÁP LUẬT VỀ THU 6. Thu thu nhâp nhân 426.3- ... doanh. 6. Thu thu nhâp nhân 6.1. ĐỐI TƯỢNG NỘP THU 346.2- Căn cứ tính thu đối với nhân cư trú6.2.7- Thu nhập chịu thu từ bản quyềnPHÁP LUẬT VỀ THU 6. Thu thu nhâp nhân 136.1....
 • 77
 • 849
 • 1

HỎI đáp về THUẾ THU NHẬP NHÂN

HỎI đáp về THUẾ THU NHẬP cá NHÂN

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

... thu nhập chịu thu quy định tại các điều 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 của Luật.2/ Biểu thu toàn phần được quy định như sau: Thu nhập tính thu Thu suất (%)a) Thu nhập từ đầu tư vốn 5b) Thu ... Hỏi: Những loại thu nhập nào được áp dụng biểu thu toàn phần?Đáp: Theo điều 23 Luật thu TNCN thì:1/ Biểu thu toàn phần áp dụng đối với thu nhập tính thu đối với thu nhập từ đầu tư vốn, ... thì:- Thu suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp là 20% trên thu nhập tính thu của mỗi lần chuyển nhượng.- Thu suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán là 20% trên thu nhập...
 • 3
 • 457
 • 2

Xem thêm