tài liệu hệ thống bê tông cốt thép

Tài liệu Đồ án tông cốt thép pdf

Tài liệu Đồ án bê tông cốt thép pdf

Kiến trúc - Xây dựng

... Quang GVHD: TH.S Tạ Minh NghiĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 13m91 =0.0208m92 =0.0123k91 =0.0475k92 =0.02813>Tính tốn tải trọng và bố trí cốt thép lên sàn Tải trọng lên sàn : q ... tốn tải trọng và bố trí cốt thép lên sàn Tải trọng lên sàn : q = gtt + ptt =426.4+600=1026.4 daN/m2SVTH: Nguyễn Phan Quang GVHD: TH.S Tạ Minh NghiĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 24Cắt ơ ... daNm/mDo hs =100mm nên a0 =15mmSVTH: Nguyễn Phan Quang GVHD: TH.S Tạ Minh NghiĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 25daNmxqlMI437.32787.14.9068221===Do hs =53mm nên a0 =10mmChiều...
 • 30
 • 5,971
 • 53

Phân tích hệ thanh tông cốt thép có xét đến đặc trưng biến dạng của tông

Phân tích hệ thanh bê tông cốt thép có xét đến đặc trưng biến dạng của bê tông

... tốt hơn để xác định quan hệ này. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Ngô Thế Phong (Chủ biên), Kết cấu tông cốt thép (Phần cấu kiện cơ bản), Tính toán cấu kiện tông cốt théptheo trạng thái giới ... trận độ cứng và vectơ ứng lực nút của phần tử thanh tông cốt thép. Kết hợp với phương pháp phần tử hữu hạn để phân tích kết cấu tông cốt thép trên máy tính điện tử. ABSTRACT Analysis of ... tích hệ thanh tông cốt thép có xét đến đặc trưng biến dạng của tông: biến dạng dẻo, khe nứt nhằm đánh giá sự phân bố lại nội lực, để kết quả phân tích chính xác hơn và sử dụng vật liệu...
 • 6
 • 544
 • 0

Ch-ơng 2 : vật liệu dùng trong tông cốt thép

Ch-ơng 2 : vật liệu dùng trong bê tông cốt thép

Cao đẳng - Đại học

... hợp cốt thép không dính bám, sự trượt xảy ra giữa cốt thép tông xung quanh và biến dạng trong cốt thép trở nên đều đặn trong đoạn nằm giữa các điểm neo. Biến dạng dài tổng cộng của cốt thép ... bố trí cốt thép dọc và cốt thép ngang để chịu ứng suất kéo xiên. Sự làm việc của cốt thép không dự ứng lực thường được đặc trưng bởi quan hệ ứng suất – biến dạng đối với các thanh cốt thép trần. ... vËt liÖu dïng trong bª t«ng cèt thÐp 2.1 TÔNG 2.1.1 Thành phần của tông tươi Bê tông là một loại đá nhân tạo gắn kết. Nó là hỗn hợp của các cốt liệu lớn và nhỏ trong vữa xi măng, trở...
 • 18
 • 480
 • 0

Nghiên cứu động lực học hệ thống rung động đúc dầm cầu tông cốt thép dự ứng lực

Nghiên cứu động lực học hệ thống rung động đúc dầm cầu bê tông cốt thép dự ứng lực

Cơ khí - Vật liệu

... dao động của riêng hỗn hợp tông cốt thép trong hệ thống, chúng ta có thể đa về hệ dao động 02 khối lợng nh Hình 3 Trong đó: m1 là khối lợng của cốt thép tông trên 1/3 chiều dài dầm ... của hệ thống chúng tôi đà sử dụng một số giả thuyết sau đây: Các lớp tông đợc rải đều theo chiều dài 1/3 dầm (khoảng 12m). Trọng lợng của tông, cốt pha tác dụng tại trung tâm hệ thống ... Tấm ván đáy; 2. Tà vẹt tông; 3. Tăng đơ liên kết giữa tà vẹt và ván khuôn; 4. Ván khuôn thép; 5. Tăng đơ liên kết 2 ván khuôn 2 bên; 6. Đầm rung;;7. Dầm tông cốt thép; 8. Nền đất đợc dầm...
 • 6
 • 890
 • 3

ảnh hưởng của hệ thống giằng tông cốt thép lên hiệu quả chống động đất

ảnh hưởng của hệ thống giằng bê tông cốt thép lên hiệu quả chống động đất

Báo cáo khoa học

... đệm Cao su Lá thép Tấm đệm TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 9, SỐ 8 -2006 Trang 43 KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ GIẰNG TÔNG CỐT THÉP LÊN HIỆU QUẢ CHỐNG ĐỘNG ĐẤT CỦA HỆ THỐNG CÔ LẬP MÓNG ... cảm biến 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA HỆ THỐNG CÔ LẬP MÓNG 2.1. Phản ứng của hệ một bậc tự do Hình 2a. Hệ một bậc tự do chịu tải trọng điều hòa Hình 2b. Hệ một bậc tự do chịu chuyển động của ... động lên hệ u(t) là chuyển vị của hệ; )(tug là chuyển vị của gối tựa (chuyển vị nền) Với : m, k, c là khối lượng, độ cứng và thông số cản nhớt của hệ p(t) là tải trọng tác động lên hệ u(t)...
 • 9
 • 415
 • 3

NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC HỌC HỆ THỐNG RUNG ĐỘNG ĐÚC DẦM TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC

NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC HỌC HỆ THỐNG RUNG ĐỘNG ĐÚC DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC

Cơ khí - Vật liệu

... dao động của riêng hỗn hợp tông cốt thép trong hệ thống, chúng ta có thể đa về hệ dao động 02 khối lợng nh Hình 3 Trong đó: m1 là khối lợng của cốt thép tông trên 1/3 chiều dài dầm ... của hệ thống chúng tôi đà sử dụng một số giả thuyết sau đây: Các lớp tông đợc rải đều theo chiều dài 1/3 dầm (khoảng 12m). Trọng lợng của tông, cốt pha tác dụng tại trung tâm hệ thống ... nghiên cứu phát triển động lực học hệ thống này sau khi đà hoàn thành việc nghiên cứu độ cứng và độ cản nhớt của tông cốt thép bằng thực nghiệm [2]. Tài liệu tham khảo [1]. PGS. TS. Nguyễn...
 • 6
 • 878
 • 2

Tài liệu Đồ án: Công nghệ thi công cầu tông cốt thép dự ứng lực bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng pptx

Tài liệu Đồ án: Công nghệ thi công cầu bê tông cốt thép dự ứng lực bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng pptx

Báo cáo khoa học

... ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ KỸ THUẬT Đồ ÁnCông nghệ thi công cầu tông cốt thép dự ứng lực bằng phương pháp đúc hẫng cân bằngĐINH VĂN PHƯƠNG LỚP CĐ1-K44123...
 • 86
 • 2,476
 • 10

Tài liệu GIÁO TRÌNH THI CÔNG NHÀ CAO TẦNG TÔNG CỐT THÉP pptx

Tài liệu GIÁO TRÌNH THI CÔNG NHÀ CAO TẦNG BÊ TÔNG CỐT THÉP pptx

Kiến trúc - Xây dựng

... Việc lựa chọn cừ thép, cừ tông cốt thép , cừ tông cốt thép ứng lực trước, cừ gỗ hay cừ nhựa căn cứ vào thiết kế công nghệ thi công. Những loại cừ sử dụng có hiệu quả là cừ thép Lacsen, Zombas. ... mức cho phép.(vi) Kiểm tra các khâu của tông trước khi đổ vào hố. Các chỉ tiêu kiểm tra là chất lượng vật liệu thành phần của tông bao gồm cốt liệu, xi măng, nước, chất phụ gia, cấp phối. ... công tầng 1- Đặt cốt thép thi công tông dầm - sàn tầng 1- Chờ 10 ngày cho tông có phụ gia đủ 90% cường độ yêu cầu. (3). Giai đoạn III : Thi công tầng hầm thứ nhất ( cốt sâu khoảng chừng...
 • 100
 • 2,737
 • 56

Tài liệu Chương 2: Đập bê-tông và bê-tông cốt thép trên nền mềm docx

Tài liệu Chương 2: Đập bê-tông và bê-tông cốt thép trên nền mềm docx

Kiến trúc - Xây dựng

... dài). Bản cừ thường được làm bằng thép, tông cốt thép, tông cốt thép dự ứng lực còn bản cừ bằng gỗ ít được sử dụng. Chiều dài của cừ chống thấm bằng thép phẳng khoảng 12á25m, còn chiều ... của việc xói đất). Tường chống thấm bằng tông cốt thép tông cốt thép dự ứng lực thường được dùng nhiều hơn so với tường chống thấm bằng thép vì chúng được sản xuất, thi công ngay ... Bpp++-M www.phanmemxaydung.com 98 Trường hợp dùng các tấm b tông và b tông cốt thép đúc sẵn làm sân sau, phải dự kiến liên kết chúng bằng cốt thép để đảm bảo tính ổn định của chúng chống lại tác...
 • 42
 • 517
 • 4

ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP Đại Học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh

ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP Đại Học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh

Kiến trúc - Xây dựng

... điểm xây dựng ở An Giang.III - Vật liệu sử dụng cho thiết kế :1. tông : tông có cấp độ bền B15 có :SVTH: TRẦN ĐỨC VŨ Trang: 2ĐAMH: TÔNG CỐT THÉP 2 GVHD: LÊ QUANG THÔNG 2 2min ... ĐỨC VŨ Trang: 11ĐAMH: TÔNG CỐT THÉP 2 GVHD: LÊ QUANG THÔNG Nhập định nghĩa các loại tải trọngCác loại tổ hợp tải trọngSVTH: TRẦN ĐỨC VŨ Trang: 22ĐAMH: TÔNG CỐT THÉP 2 GVHD: LÊ QUANG ... 9ĐAMH: TÔNG CỐT THÉP 2 GVHD: LÊ QUANG THÔNG THIẾT KẾ CỐT THÉP CHO DẦM TRỤC 1, 2, 4, 5 NHỊP A-B THEO TCVN.TẦNG KHTIẾTDIỆNVỊTRÍb h M a h0 αmζ As µ minµtínhµmaxKiểmTraChọn thép As(chọn)µ...
 • 59
 • 2,466
 • 5

Tài liệu GIÁM SÁT THI CÔNG ĐÚC HẪNG & ĐỔ TẠI CHỖ TRÊN GIÀN GIÁO CỐ ĐỊNH KẾT CẤU CẦU TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC docx

Tài liệu GIÁM SÁT THI CÔNG ĐÚC HẪNG & ĐỔ TẠI CHỖ TRÊN GIÀN GIÁO CỐ ĐỊNH KẾT CẤU CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC docx

Kiến trúc - Xây dựng

... đổ tông việc thông tin liên lạc giữa 3 địa điểm : trạm trộn tông , máy bơm tông , dầm là hết sức cần thiết và phải có một người điều phối tông tại dầm thông tin kịp thời bằng hệ thống ... vữa.&4.2.2.11 Đổ tông bịt đầu neo :- Sau khi bơm vữa và tháo van xong , làm vệ sinh và làm nhám mặt tông khu vực hốc neo , lắp đặt cốt thép ván khuôn và tiến hành đổ tông bịt đầu neo . (Bê tông ... giữa các khối đúc và tông mặt dầm : Sau đổ tông 1 ngày tháo ván khuôn bịt đầu và tạo nhám mặt tông . Trước khi đổ tông cần làm ẩm mặt tiếp xúc và ván khuôn. tông mặt dầm phải được...
 • 35
 • 3,642
 • 69

Tài liệu Bài giảng: Giám sát thi công và nghiệm thu công tác tông cốt thép docx

Tài liệu Bài giảng: Giám sát thi công và nghiệm thu công tác bê tông cốt thép docx

Kiến trúc - Xây dựng

... (iv) Hỗn hợp chỉ định: Ng*ời mua tông phải chỉ định loại kết cấu sử dụng tông nh* là bê tông khối lớn, tông có hay không coa cốt thép, tông sử dụng cho kết cấu ứng lực tr*ớc, ... trình vận chuyển tông không đ*ợc làm cho tông bị phân tầng. Nếu trên mặt tông thấy n*ớc xi măng nổi lên tức là tông bị phân tầng, phải trộn lại tr*ớc khi đổ tông vào kết cấu. ... chất cơ lý của thép. Với các công trình khung tông cốt thép, việc lựa chọn cốt thép th*ờng chọn thép tròn cán nóng nhóm C II , có số hiệu CT 5 làm thép chịu lực. Loại thép này , tr*ớc...
 • 60
 • 1,807
 • 13

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Bê tông cốt thép số II" docx

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp

Kiến trúc - Xây dựng

... 0,976× 0,8 × 12 = 1,07 (T/m) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPĐề tài: tông cốt thép số IIĐề tài: tông cốt thép số II Bề rộng dầm cầu trục ở trong đoạn gối được mở rộng ra 34cm, ... của nó phải nhân với hệ số 0,8(chế độ làm việc nặng).IV- CHỌN VẬT LIÊU :- tông cấp độ bền B25 có Rb = 14,5 MPa ; Rbt=1,05 Mpa ; Eb= 30.103 MPa- Cốt thép dọc dùng thép nhóm C-III có ... thép nhóm C-III có RS=RSC = 365 MPa ; ES= 20.104 MPa- Cốt thép đai nhóm C-I có RS=RSC = 225 MPaTra bảng với tông B25, thép nhóm C-III có các trị số : ξR=0,563 ; αR = 0,405...
 • 62
 • 430
 • 0

Tài liệu Qui trình thi công phần thô nhà cao tầng bằng tông cốt thép doc

Tài liệu Qui trình thi công phần thô nhà cao tầng bằng bê tông cốt thép doc

Kiến trúc - Xây dựng

... Việc lựa chọn cừ thép, cừ tông cốt thép , cừ tông cốt thép ứng lực trước, cừ gỗ hay cừ nhựa căn cứ vào thiết kế công nghệ thi công. Những loại cừ sử dụng có hiệu quả là cừ thép Lacsen, Zombas. ... Mỗi đầm bê tông được chọn tương ứng với 8 m3 tông đổ trong 1 giờ. Máy thi công bê tông được rửa sạch tức thời sau khi sử dụng chống sự bám kết tông theo thời gian. 5.6.24 Mặt tông hở ... thép tỳ xuống đáy hố khoan, phải có tín hiệu theo dõi sự có mặt của cốt thép tại vị trí. Nếu thấy thép có khả năng bị chìm, phải treo giữ ngay. 5. 5.11 Công nghệ đổ tông: Nên dùng tông...
 • 27
 • 2,974
 • 27

Tài liệu Tiêu chuẩn Việt Nam:Kết cấu tông cốt thép pdf

Tài liệu Tiêu chuẩn Việt Nam:Kết cấu bê tông cốt thép pdf

Kiến trúc - Xây dựng

... quá 3%. B.2. Xử lý cốt thép. B.2.1. Để tiết kiệm cốt thép dùng cốt thép xử lý nguội trong các kết cấu tông cốt thép. a) Xử lý kéo nguội, dùng cốt thép trơn cán nóng và thép có gờ cán nóng, ... buộc cốt thép Chiều dài nối buộc Vùng chịu kéo Vùng chịu nén Loại cốt thép Dầm hoặc t|ờng Kết cấu khác Đầu cốt thép có móc Đầu cốt thép không có móc Cốt thép trơn cán nóng Cốt thép ... 10 6.4. Đổ và đầm tông 6.4.1. Việc đổ tông phải đảm bảo các yêu cầu: a) Không làm sai lệch vị trí cốt thép, vị trí cốt pha và chiều dày lớp tông bảo vệ cốt thép. b) Không dùng...
 • 40
 • 1,939
 • 9

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008