tài chính tiền tệ trắc nghiệm

Trắc nghiệm tài chính tiền tệ

Trắc nghiệm tài chính tiền tệ

Cao đẳng - Đại học

... ròngĐỀ THI TRẮC NGHIỆMMôn học: Tài chính - Tiền tệ A. MỨC ĐỘ DỄChương 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNHTIỀN TỀ1. Trong các thuật ngữ sau đây, thuật ngữ nào phù hợp với khái niệm về tiền tệ của các ... phân bổ các nguồn vốn tiền tệ trong nền kinh tế12. Tài chính doanh nghiệp thuộc loại:a. Quan hệ tài chính hoàn trả có điều kiện c. Quan hệ tài chính nội bộb. Quan hệ tài chính không hoàn trả13. ... Quan hệ tài chính hoàn trả có điều kiện c. Quan hệ tài chính nội bộb. Quan hệ tài chính có hoàn trả14. Bảo hiểm thuộc loại:a. Quan hệ tài chính hoàn trả có điều kiện c. Quan hệ tài chính không...
 • 7
 • 5,809
 • 409

Ngân hàng trắc nghiệm tài chính tiền tệ

Ngân hàng trắc nghiệm tài chính tiền tệ

Ngân hàng - Tín dụng

... trong cầu tiền tệ dẫn đến sự tăng lên cùng tốc độ của cung tiền tệ bởi vì:a) Cung và cầu tiền tệ luôn biến động cùng chiều với nhau và cùng chiều với lãi suất.14Chương 2: Tài chính doanh ... thông hàng hoá và tiền tệ tăng gắn với sự tăng trưởng kinh tế.d) Ngân hàng Trung ương phát hành thêm tiền mặt vào lưu thông.TL: b)104. Mức cung tiền tệ sẽ tăng lên khi:a) tiền dự trữ của các ... định được.TL: a)141. Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bao gồm có các công cụ chủ yếu như sau:a) chính sách dự trữ bắt buộc, chính sách lãi suất, chính sách tỷ giá, các hoạt...
 • 31
 • 2,919
 • 23

đề thi trắc nghiệm tài chính tiền tệ

đề thi trắc nghiệm tài chính tiền tệ

Ngân hàng - Tín dụng

... phối và sử dụng quỹ tiền tệ tập trung lớn nhất của nhà nước (quỹ ngân sách) nhằm đảm bảo cho việc thực hiện các chức năng của nhà nước về mọi mặt”.b.là sự phân chia nguồn tài chính quốc gia giữa ... quốc tếb.phát hành tiền c.vay tiền từ dân cưd.tăng thuếcâu 23: từ trước năm 1988, việt nam thường sử dụng biện pháp nào để khắc phục tình trạng bội chi ngân sách:a.phát hành tiền b.vay nước ... ra do sự thay đổi chính sách thu chi của nhà nướcdo nền kinh tế bước vào gia đoạn suy thoáido nguyên nhân chủ quan từ nhà nướcc.chi ngân sách nhà nước là hệ thống quan hệ chính trị phát sinh...
 • 12
 • 1,769
 • 11

Trắc nghiệm tài chính tiền tệ

Trắc nghiệm tài chính tiền tệ

Ngân hàng - Tín dụng

... THI TRẮC NGHIỆM Môn học: Tài chính Tiền tệ (60 tiết) A. MỨC ĐỘ DỄ Chương 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNHTIỀN TỀ 1. Trong các thuật ngữ sau đây, thuật ngữ nào phù hợp với khái niệm về tiền tệ ... 13. Tài chính doanh nghiệp thuộc loại: a. Quan hệ tài chính hoàn trả có điều kiện c. Quan hệ tài chính nội bộ b. Quan hệ tài chính không hoàn trả 14. Tín dụng thuộc loại: a. Quan hệ tài chính ... c. Quan hệ tài chính nội bộ b. Quan hệ tài chính có hoàn trả 15. Bảo hiểm thuộc loại: a. Quan hệ tài chính hoàn trả có điều kiện c. Quan hệ tài chính không hoàn trả b. Quan hệ tài chính có...
 • 19
 • 1,086
 • 8

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM Môn học: Tài chính - Tiền tệ

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM Môn học: Tài chính - Tiền tệ

Ngân hàng - Tín dụng

... nguồn vốn tiền tệ trong nền kinh tế c. Cả a và b 12. Tài chính doanh nghiệp thuộc loại: a. Quan hệ tài chính hoàn trả có điều kiện b. Quan hệ tài chính không hoàn trả c. Quan hệ tài chính nội ... Quan hệ tài chính hoàn trả có điều kiện c. Quan hệ tài chính nội bộ b. Quan hệ tài chính có hoàn trả 14. Bảo hiểm thuộc loại: a. Quan hệ tài chính hoàn trả có điều kiện c. Quan hệ tài chính ... ổn định tiền tệ b. Chức năng trung gian thanh toán d. Chức năng “tạo tiền 41. Trong bảng tổng kết tài sản của một NHTM, khoản mục nào sau đây KHÔNG thuộc Tài sản nợ: a. Tiền gửi, tiền vay...
 • 8
 • 1,333
 • 57

40 Câu hỏi trắc nghiệm thi môn Tài chính tiền tệ (có đáp án)

 40 Câu hỏi trắc nghiệm thi môn Tài chính tiền tệ (có đáp án)

Ngân hàng - Tín dụng

... quốc tếb.phát hành tiền c.vay tiền từ dân cưd.tăng thuếcâu 23: từ trước năm 1988, việt nam thường sử dụng biện pháp nào để khắc phục tình trạng bội chi ngân sách:a.phát hành tiền b.vay nước ... quan hệ kinh tế giữa Nhà nước và các chủ thể trong xã hội.c. NSNN là công cụ huy động nguồn tài chính để đảm bảo các nhu cầu chi tiêu của nhà nước.d. NSNN là công cụ để điều tiết vĩ mô nền ... thay đổi Câu 4: điều nào sai khi nói về cơ cấu chi ngân sách nhà nước:b.là sự phân chia nguồn tài chính quốc gia giữa nhà nước với các chủ thể trong xã hội dựa trên quyền lực nhà nước nhằm giải...
 • 12
 • 36,785
 • 237

bộ đề trắc nghiệm tài chính tiền tệ

bộ đề trắc nghiệm tài chính tiền tệ

Ngân hàng - Tín dụng

... phát, đứng trên giác độ chính sách tiền tệ, điều đó có nghĩa là gì?a) Cung tiền tệ lớn hơn cầu tiền tệ. b) Lãi suất quá cao.c) Cung tiền tệ nhỏ hơn cầu tiền tệ do cầu tiền tệ tăng quá nhanh.d) ... về “Lượng cầu tài sản” phân chia tài sản trong nền kinh tế thành các dạng:a) Tài sản phi tài chínhtài sản tài chính. b) Tài sản tài chính và bất động sản.c) Vàng, ngoại tệ mạnh và các ... việc hoán đổi tài sản từ dạng tài sản tài chính sang tài sản phi tài chính. b) Chi phí cơ hội của việc nắm giữ tiền. c) Chi phí của việc sử dụng vốn, các dịch vụ tài chính và là giá cả của tín dụng.d)...
 • 17
 • 1,014
 • 19

Bộ đề thi trắc nghiệm hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ

 Bộ đề thi trắc nghiệm hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ

Ngân hàng - Tín dụng

... quan hệ hàng hoá -tiền tệ. Vì vậy lưu thông tiền tệ cũng phải được quản lý dựa trên cơ sở xác định mức cung và cầu tiền tệ nhằm đảm bảocân bằng cung và cầu tiền tệ. Mức cung tiền tệ và sự xác định ... Lưu thông tiền tệ ở Việt Nam và biện pháp khắc phục.Đáp án:1- Khái niệm về lưu thông tiền tệ và vai trò của lưu thông tiền tệ Khái niệm: Lưu thông tiền tệ là sự vận động của tiền tệ trong nền ... chế điều tiết lưu thông tiền tệ, tỷ giá, hoạt động của các ngânhàng thương mại, các tổ chức kinh doanh tiền tệtài chính và với thịtrường tài chính nói chung. Kể cả chính sách lãi suất, dự...
 • 61
 • 8,618
 • 123

Trắc nghiệm Tài chính tiền tệ (Full)

Trắc nghiệm Tài chính tiền tệ (Full)

Ngân hàng - Tín dụng

... động trực tiếp từ ngân sách nhà nướcB các quan hệ tài chính phá sinh trong quá trính sử dụng quỹ tiền tệ nên tài chính là tiền tệ C tài chính là hệ thong các quan hệ phân phối dưới hình thái ... việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng các lợi ích của các chủ thể xã hộiA tiền tệ B tài chính C hóa tệ D tín tệ Câu 11 : chức năng của tài chính làA chúc năng phân phối lại ... 3 nguyên tắc C 5 nguyên tắcCâu 13: chính sách tài khóa được hiểu làA chính sách tiền tệ mở rộng theo quan điểm mới B chính sách tài chính quốc giaC là chính sách kinh tế vĩ mô nhằm ổn định...
 • 74
 • 1,377
 • 27

163 câu trắc nghiệm tài chính tiền tệ

163 câu trắc nghiệm tài chính tiền tệ

Cao đẳng - Đại học

... kinh tế thành các dạng:a) Tài sản phi tài chínhtài sản tài chính. b) Tài sản tài chính và bất động sản.c) Vàng, ngoại tệ mạnh và các vật cổ quý hiếm.d) Vàng, ngoại tệ mạnh và đồng Việt Nam ... “Lượng cầu tài sản” thì lãi suất được định nghĩa là:a) Chi phí cơ hội của việc hoán đổi tài sản từ dạng tài sản tài chính sang tài sản phi tài chính. b) Chi phí cơ hội của việc nắm giữ tiền. c) ... Thương mạic) Cung tiền tệ nhỏ hơn cầu tiền tệ do cầu tiền tệ tăng quá nhanh.d) Cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam bị thâm hụt nghiêm trọng.e) Cung tiền tệ lớn hơn cầu tiền thực tế.151....
 • 32
 • 841
 • 19

163 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

163 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Ngân hàng - Tín dụng

... phát, đứng trên giác độ chính sách tiền tệ, điều đó có nghĩa là gì?Cung tiền tệ lớn hơn cầu tiền tệ. Lãi suất quá cao. Cung tiền tệ nhỏ hơn cầu tiền tệ do cầu tiền tệ tăng quá nhanh. Cán ... học về “Lượng cầu tài sản” phân chia tài sản trong nền kinh tế thành các dạng: Tài sản phi tài chínhtài sản tài chính. Tài sản tài chính và bất động sản. Vàng, ngoại tệ mạnh và các vật ... hoán đổi tài sản từ dạng tài sản tài chính sang tài sản phi tài chính. b) Chi phí cơ hội của việc nắm giữ tiền. c) Chi phí của việc sử dụng vốn, các dịch vụ tài chính và là giá cả của tíndụng....
 • 38
 • 1,377
 • 8

Xem thêm

Tìm thêm: bµi 3 lëp b¶ng bióu các em về nhà thực hiện các yêu cầu sau sát các hình ảnh sau đã thức khuya và làm việc quá sức ở những trường hợp nào không chỉ ngủ mới có tác dụng phục hồi sức làm việc của hệ thần kinh ngoài ra muốn có giấc ngủ tốt ngủ sâu cần tạo một số phản xạ có tác dụng thúc ngủ như ngủ là một nhu cầu sinh lí tự nhiên của cơ thể vì các nhà khoa học đã thử nghiệm thấy có người đạt kỷ lục 100 giờ liền 4 ngày và 4 giờ không ngủ tránh lạm dụng các chất kích thích và các chất ức chế hệ thần kinh thứ tư ngày 27 tháng 12 năm 2007 mĩ thuật bài 17 thường thức mĩ thuật xem tranh du kích tập bắn từ ngày mới thành lập cho đến nay đoàn tncshcm đã bảy lần thay đổi tên gọi cho phù hợp với điều kiện lúc đó và cuối cùng đến năm 1970 đoàn được đổi tên thành đoàn tncs hồ chí minh chân thành cảm ơn thầy và các bạn đã dự tiết dạy các thao tác với thư mục có gì giống và khác với tệp tin talk about following activities you would like or not to do and why true or false statements decide the best title for the passage what form of films appeared as the old silent films were being replaced by spoken ones when was sound introduced when were audiences able to see long films did films in the early days have sound
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập