sản phẩm thủy sản intertek

Xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu cho mặt hàng cá tra fillet đông lạnh

Xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu cho mặt hàng cá tra fillet đông lạnh

Nông - Lâm - Ngư

... ứng với đơn vị sản phẩm Nếu cân thiếu trọng lượng khách hàng không mua sản phẩm, dư trọng lượng thiệt hại cho công ty Lượng nguyên liệu để làm đơn vị sản phẩm tăng giá thành sản phẩm tăng dẫn ... bay tính số mg 100g sản phẩm không lớn Hàm lượng borat tính số mg 1kg sản phẩm Dư lượng kháng sinh tính số mg 1kg sản phẩm Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tính số mg 1kg sản phẩm 1.5.3.2: Bảng ... 1kg sản phẩm Không cho phép Salmonella tính số khuẩn lạc 25kg sản phẩm Không cho phép Vibriocholera tính số khuẩn lạc 25kg sản phẩm Không cho phép Bảng 1.5.3.4: Chỉ tiêu vi sinh vật sản phẩm...
 • 94
 • 1,219
 • 3

Phương pháp xác định tỷ lệ thành khí định mức khi xẻ thanh cơ sở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm, làm cơ sở định mức tiêu hao nguyên liệu khi sản xuất ván ghép thanh

Phương pháp xác định tỷ lệ thành khí định mức khi xẻ thanh cơ sở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm, làm cơ sở định mức tiêu hao nguyên liệu khi sản xuất ván ghép thanh

Nông - Lâm - Ngư

... hiệu kính tế cao + Sản phẩm gỗ ảnh hởng tới tỷ lệ thành khí: Nói đến sản phẩm nói đến quy cách, kích thớc sản phẩm gỗ có ảnh hởng lớn đến tỷ lệ thành khí Bởi ca xẻ kích thớc sản phẩm không hợp lý ... dụng gỗ không cao, chất lợng sản phẩm không đạt yêu cầu Do phải có quy trình công nghệ hợp lý để làm đợc điều phải vào sản phẩm, yêu cầu chất lợng sản phẩm tiến độ sản xuất Nhng có qui trình công ... loại sản phẩm có ván ghép Quá trình xẻ tiến hành đơn giản, gỗ dễ cố định phù hợp với xí nghiệp loại vừa nhỏ Là phơng pháp xẻ mà sản phẩm thu đợc tất ván cha bìa, xẻ theo phơng pháp linh động sản...
 • 21
 • 583
 • 1

Xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu cho mặt hàng cá tra fillet đông lạnh

Xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu cho mặt hàng cá tra fillet đông lạnh

Khoa học tự nhiên

... ứng với đơn vị sản phẩm Nếu cân thiếu trọng lượng khách hàng không mua sản phẩm, dư trọng lượng thiệt hại cho công ty Lượng nguyên liệu để làm đơn vị sản phẩm tăng giá thành sản phẩm tăng dẫn ... bay tính số mg 100g sản phẩm không lớn Hàm lượng borat tính số mg 1kg sản phẩm Dư lượng kháng sinh tính số mg 1kg sản phẩm Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tính số mg 1kg sản phẩm 1.5.3.2: Bảng ... 1kg sản phẩm Không cho phép Salmonella tính số khuẩn lạc 25kg sản phẩm Không cho phép Vibriocholera tính số khuẩn lạc 25kg sản phẩm Không cho phép Bảng 1.5.3.4: Chỉ tiêu vi sinh vật sản phẩm...
 • 95
 • 412
 • 1

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp " Xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu cho mặt hàng cá tra fillet đông lạnh " docx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp

Báo cáo khoa học

... ứng với đơn vị sản phẩm Nếu cân thiếu trọng lượng khách hàng không mua sản phẩm, dư trọng lượng thiệt hại cho công ty Lượng nguyên liệu để làm đơn vị sản phẩm tăng giá thành sản phẩm tăng dẫn ... bay tính số mg 100g sản phẩm không lớn Hàm lượng borat tính số mg 1kg sản phẩm Dư lượng kháng sinh tính số mg 1kg sản phẩm Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tính số mg 1kg sản phẩm 1.5.3.2: Bảng ... 1kg sản phẩm Không cho phép Salmonella tính số khuẩn lạc 25kg sản phẩm Không cho phép Vibriocholera tính số khuẩn lạc 25kg sản phẩm Không cho phép Bảng 1.5.3.4: Chỉ tiêu vi sinh vật sản phẩm...
 • 95
 • 452
 • 1

Luận văn XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ LỆ THÀNH KHÍ ĐỊNH MỨC KHI XẺ THANH CƠ SỞ ĐẺ SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TỪ GỖ KEO LÁ TRÀM, LÀM CƠ SỞ ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU KHI SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TỪ LOẠI GỖ NÀY potx

Luận văn XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ LỆ THÀNH KHÍ ĐỊNH MỨC KHI XẺ THANH CƠ SỞ ĐẺ SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TỪ GỖ KEO LÁ TRÀM, LÀM CƠ SỞ ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU KHI SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TỪ LOẠI GỖ NÀY potx

Nông - Lâm - Ngư

... kính tế cao + Sản phẩm gỗ ảnh hưởng tới tỷ lệ thành khí: Nói đến sản phẩm nói đến quy cách, kích thước sản phẩm gỗ có ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ thành khí Bởi cưa xẻ kích thước sản phẩm không hợp ... dụng gỗ không cao, chất lượng sản phẩm không đạt yêu cầu Do phải có quy trình công nghệ hợp lý để làm điều phải vào sản phẩm, yêu cầu chất lượng sản phẩm tiến độ sản xuất Nhưng có qui trình công ... loại sản phẩm có ván ghép Quá trình xẻ tiến hành đơn giản, gỗ dễ cố định phù hợp với xí nghiệp loại vừa nhỏ Là phương pháp xẻ mà sản phẩm thu tất ván chưa bìa, xẻ theo phương pháp linh động sản...
 • 25
 • 312
 • 0

khảo sát quy trình công nghệ và định mức tiêu hao nguyên liệu cho sản phẩm tôm sú pto cấp đông iqf và thành phần phụ phẩm tại công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu minh hải

khảo sát quy trình công nghệ và định mức tiêu hao nguyên liệu cho sản phẩm tôm sú pto cấp đông iqf và thành phần phụ phẩm tại công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu minh hải

Thủy sản

... nguyên liệu cho sản phẩm tôm PTO cấp đông IQF Công ty cổ phần thủy sản STAPIMEX Lê Văn Tỉnh, 2011 Khảo sát định mức sản xuất sản phẩm tôm sú lột PTO đông Block công ty cổ phần thủy hải sản Minh Phú ... nhuyễn thể thủy sản Việt Nam, bật mặt hàng tôm đông lạnh Tuy nhiên để đứng vững thị trường đòi hỏi sản phẩm tôm phải đảm bảo chất lượng cao an toàn vệ sinh thực phẩm Ngoài giá thành sản phẩm yếu ... thành sản phẩm Mức tiêu hao nguyên liệu cao gặp nhiều khó khăn mặt kinh tế, góp phần tăng giá thành sản phẩm giảm khả cạnh tranh với nước có mặt hàng thủy sản xuất phát triển Đây vấn đề đặt để sản...
 • 48
 • 1,173
 • 3

tìm hiểu qui trình sản xuất và khảo sát mức tiêu hao nguyên liệu sản phẩm cá tra fillet đông lạnh tại công ty caseamex

tìm hiểu qui trình sản xuất và khảo sát mức tiêu hao nguyên liệu sản phẩm cá tra fillet đông lạnh tại công ty caseamex

Công nghệ - Môi trường

... tin như: mã code sản xuất, tên công ty sản xuất địa chỉ, tên sản phẩm, ngày sản xuất, hạn sử dụng,…  Bảo quản  Mục đích: Kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm  Thao tác: Sản phẩm sau đóng thùng ... suất giảm hao hụt khối lượng sản phẩm từ 3÷4 lần Sản phẩm lạnh đông cực nhanh nên giữ nguyên vẹn phẩm chất tươi sống nguyên liệu ban đầu Do khả giữ tốt chất lượng sản phẩm nên thường phương pháp ... hàng thủy sản đông lạnh Mặt hàng chủ lực CASEAMEX chế biến cá Tra (Pangasius Hypophthalmus) cá Basa (Basa Bocourti) đông lạnh, tôm sú, tôm HOSO/HLSO, PD, CPTO PUD, số sản phẩm từ loại thủy sản...
 • 58
 • 100
 • 0

khảo sát mức tiêu hao nguyên liệu trong quá trình chế biến tôm đông lạnh tại công ty cổ phần chế biến thủy sản út xi

khảo sát mức tiêu hao nguyên liệu trong quá trình chế biến tôm đông lạnh tại công ty cổ phần chế biến thủy sản út xi

Công nghệ - Môi trường

... tổng số g sản phẩm £ 2x10 Staphylococus aureus g sản phẩm £ 1x10 E coli g sản phẩm Không Salmonella, tính số khuẩn lạc 25 g sản phẩm Không Vibrio cholera, tính số khuẩn lạc 25 g sản phẩm Không ... đôi Hình 2.2: Các sản phẩm công ty Út Xi (http://www.utxi.com.vn) Các sản phẩm tôm Nobashi, tôm tẩm bột mạnh công ty Nhà máy đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm phát triển sản phẩm mới, làm mặt ... Do trình mạ băng bề mặt sản phẩm nhận thêm nhiệt vào làm tăng nhiệt độ sản phẩm Vì mà sản phẩm cần tái đông tủ đông trước tiến hành bao gói bảo quản, đảm bảo nhiệt độ sản phẩm trước đem vào kho...
 • 61
 • 812
 • 14

khảo sát mức tiêu hao nguyên liệu trong quá trình chế biến cá tra -basa phi lê đông rời

khảo sát mức tiêu hao nguyên liệu trong quá trình chế biến cá tra -basa phi lê đông rời

Công nghệ - Môi trường

... nghiệp chế biến gạo Xí nghiệp chế biến thủy sản Trại nuôi cá Bè cá sông Phụ phẩm Cám Xí nghiệp chế biến thức ăn thủy sản Thức ăn thủy sản Hình 2.3: Quy trình sản xuất kép kín Ø Một số hình ảnh Công ... Phần Chế biến Thủy hải sản Hiệp Thanh, 2007, giới thiệu công ty Quy trình sản xuất khép kín từ khâu chăn nuôi, chế biến tiêu thụ sản phẩm: Hệ thống xử lý nước thảy Thị trường tiêu Sản phẩm thụ Gạo ... Chế biến Thủy hải sản Hiệp Thanh, 2008, tiêu chuẩn thành phẩm, số trang 02/03 Ø Chỉ tiêu vi sinh: sản phẩm làm phải đạt yêu cầu tiêu vi sinh Bảng 2.6 Bảng 2.6: Chỉ tiêu vi sinh sản phẩm cá Tra-Basa...
 • 60
 • 154
 • 0

Khảo sát dây chuyền sản xuất bia và định mức tiêu hao nguyên liệu - năng lượng. Đề xuất các biện pháp cải tiến - nâng cao chất lượng sản phẩm

Khảo sát dây chuyền sản xuất bia và định mức tiêu hao nguyên liệu - năng lượng. Đề xuất các biện pháp cải tiến - nâng cao chất lượng sản phẩm

Công nghệ thực phẩm

... lên men Trong q trình lên men ngồi sản phẩm rượu etylic CO2 tạo sản phẩm phẩm phụ khác, sản phẩm đóng vai trò quan trọng q trình tạo bọt, mùi vị chất lượng sản phẩm bia + Sự tạo thành rượu bậc ... rượu, CO2 Đây hai sản phẩm chủ yếu q trình lên men rượu từ dịch đường hoa houblon hố hai thành phần bia chứa số sản phẩm phụ khác (sản phẩm bậc hai q trình lên men), số khác sản phẩm q trình tương ... học phân xưởng sản xuất Giám sát tính chất lượng sản phẩm, thiết bị sản xuất điều kiện sản xuất khác để đảm bảo u cầu nâng cao chất lượng sản phẩm - Cùng với phận vật tư tiêu thụ cơng ty kiểm...
 • 73
 • 191
 • 0

khảo sát quy trình công nghệ và định mức tiêu hao nguyên liệu cho sản phẩm tôm (penaeus monodon) pto đông iqf tại công ty cồ phần cbts và xnk camimex

khảo sát quy trình công nghệ và định mức tiêu hao nguyên liệu cho sản phẩm tôm (penaeus monodon) pto đông iqf tại công ty cồ phần cbts và xnk camimex

Nông - Lâm - Ngư

... Tổng định mức sản xuất theo kích cỡ nguyên liệu sản phẩm tôm PTO đông IQF Định mức sản phẩm = khối lượng nguyên liệu / khối lượng sản phẩm = 1,66 Định mức tiêu hao nguyên liệu sản phẩm tôm PTO ... lượng mẫu kg 2.2.2.7 Định mức tiêu hao nguyên liệu trình sản xuất sản phẩm tôm PTO Định mức sản phẩm = khối lượng nguyên liệu / khối lượng sản phẩm 2.2.3 Phương pháp phân tích xử lý số liệu Từ số ... BIẾN THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGS.TS TRẦN THỊ THANH HIỀN 2014 KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VÀ TÍNH ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU CHO SẢN PHẨM TÔM PTO ĐÔNG IQF TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN...
 • 14
 • 113
 • 0

KHẢO sát ẢNH HƯỞNG của KÍCH cở NGUYÊN LIỆU đến ĐỊNH mức TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU của QUY TRÌNH CHẾ BIẾN tôm ĐÔNG BLOCK tại CÔNG TY cổ PHẦN THỦY sản SẠCH VIỆT NAM

KHẢO sát ẢNH HƯỞNG của KÍCH cở NGUYÊN LIỆU đến ĐỊNH mức TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU của QUY TRÌNH CHẾ BIẾN tôm ĐÔNG BLOCK tại CÔNG TY cổ PHẦN THỦY sản SẠCH VIỆT NAM

Kỹ thuật

... Trƣớc sản xuất 30 phút/lần - Nhiệt độ tâm sản phẩm trƣớc dò – 180C  Đóng thùng, dán nhãn Nhằm bảo quản sản phẩm, tạo dấu hiệu phân biệt sản phẩm ngăn ngừa nhiễm vi sinh vật, tạo cho sản phẩm ... bên để bảo vệ sản phẩm thời gian bảo quản kho trữ đông, chống trình bị khô, oxy hóa biến đổi khác làm suy giảm chất lƣợng sản phẩm, tăng thời gian bảo quản sản phẩm làm cho sản phẩm có hình thức ... ẩm sản phẩm  Sự cháy lạnh Sự cháy lạnh dễ dàng xảy nƣớc bề mặt sản phẩm trình lạnh đông trữ đông Kết hình thành đốm nâu không mong muốn bề mặt sản phẩm, làm giảm giá trị cảm quan làm sản phẩm...
 • 53
 • 115
 • 0

khảo sát quy trình chế biến, định mức tiêu hao nguyên liệu của sản phẩm tôm sú, tôm thẻ (penaeus monodon, penaeus vannamae) pd đông lạnh và các phương pháp kiểm tra chất lượng nguyên liệu tại công ty cổ phần chế biến thực phẩm phương nam

khảo sát quy trình chế biến, định mức tiêu hao nguyên liệu của sản phẩm tôm sú, tôm thẻ (penaeus monodon, penaeus vannamae) pd đông lạnh và các phương pháp kiểm tra chất lượng nguyên liệu tại công ty cổ phần chế biến thực phẩm phương nam

Thủy sản

... nhanh sản phẩm khoảng ÷ 10 phút, tức khoảng 1/60 thời gian đông nhanh, tinh thể đá đồng loạt tạo thành nơi sản phẩm, số lượng tinh thể đá hình thành nhiều nhỏ, đảm bảo chất lượng sản phẩm Sản phẩm ... thông tin sản phẩm để làm lại đạt yêu cầu Nhận xét: Thao tác công nhân tốt, sản phẩm đạt chất lượng  Dò kim loại Mục đích: Đảm bảo sản phẩm xuất nhiễm kim loại tạp chất Thao tác: Sản phẩm sau ... thấp 4.2.3 Định mức sản phẩm Qua kết công đoạn cho có kết định mức sản phẩm sau: 34 Bảng 4.6 Kết định mức sản phẩm Cỡ Định mức (con/pound) Định mức Lặt đầu Lột PD Định mức sản phẩm 13-15 1,116 1,075...
 • 48
 • 165
 • 0

khảo sát quy trình công nghệ, kiểm tra nguyên liệu đầu vào và tính định mức tiêu hao nguyên liệu cho sản phẩm tôm hlso đông block tại công ty cổ phần chế biến xuất khẩu thủy sản minh hải

khảo sát quy trình công nghệ, kiểm tra nguyên liệu đầu vào và tính định mức tiêu hao nguyên liệu cho sản phẩm tôm hlso đông block tại công ty cổ phần chế biến xuất khẩu thủy sản minh hải

Thủy sản

... Phát sản phẩm có chứa mảnh kim loại loại sản phẩm này, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Bao gói, đóng thùng nhằm bảo quản sản phẩm, tránh oxy hóa làm hƣ hỏng thực phẩm, tạo nhận biết loại sản phẩm ... Lê Thị Minh Thủy, 2007) 2.4 Phƣơng pháp lạnh đông thủy sản 2.4.1 Khái niệm Lạnh đông thủy sản trình hạ thấp nhiệt độ thủy sản hút nhiệt chất làm lạnh để đƣa nhiệt độ ban đầu thủy sản xuống dƣới ... độ sản phẩm, bảo quản sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu khách hàng 2.7.5 Bao gói Nhằm bảo vệ, bảo quản, tăng giá trị cảm quan, thu hút khách hàng quảng bá sản phẩm 2.7.6 Đóng thùng Bảo vệ sản phẩm, ...
 • 56
 • 224
 • 0

khảo sát quy trình công nghệ, định mức tiêu hao nguyên liệu và các phương pháp đánh giá chất lượng nguyên liệu đầu vào của tôm sú (penacus monodon fabricius) pd đông iqf tại công ty cổ phần chế biến và dịch vụ thủy sản cà mau

khảo sát quy trình công nghệ, định mức tiêu hao nguyên liệu và các phương pháp đánh giá chất lượng nguyên liệu đầu vào của tôm sú (penacus monodon fabricius) pd đông iqf tại công ty cổ phần chế biến và dịch vụ thủy sản cà mau

Thủy sản

... trường tự cạnh tranh thủy sản liên tục ngành kinh tế mũi nhọn nước ta Trong chế biến xuất thủy sản đóng vai trò quan trọng chiến lược phát triển thủy sản nước nhà mà chất lượng sản phẩm điều kiện để ... trình sản xuất để tạo sản phẩm đảm bảo chất lượng cao an toàn vệ sinh thực phẩm Ngày yêu cầu nước nhập khắc khe hơn, sản phẩm thị trường ngày đa dạng cho người tiêu dùng lựa chọn, đặc biệt sản phẩm ... mục đích phát kim loại có sản phẩm Loại trừ kim loại khỏi sản phẩm Thao tác thực hiện: Cách tiến hành: Sản phẩm sau vô túi PE cho lên băng tải qua máy rà kim loại Khi sản phẩm có nhiễm kim loại...
 • 62
 • 170
 • 0

Tìm hiểu qui trình sản xuất và khảo sát mức tiêu hao nguyên liệu sản phẩm cá tra fillet đông lạnh tại công ty caseamex

Tìm hiểu qui trình sản xuất và khảo sát mức tiêu hao nguyên liệu sản phẩm cá tra fillet đông lạnh tại công ty caseamex

Công nghệ - Môi trường

... ty xí nghiệp sản xuất sản phẩm chất lượng, đa dạng giá phù hợp Yeu tố mức độ tiêu hao nguyên liệu, ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm Mức tiêu hao nguyên liệu thấp giảm chi phí sản xuất, giúp ... “Khảo sát ĐMTHNL sản phẩm cá tra fillet đông lạnh” công ty cố phần xuất nhập khâu thủy sản cần Thơ -Caseamex, đặt nhằm giải vấn đề 1.2 MỤC TIÊU Khảo sát mức tiêu hao nguyên liệu sản phẩm cá tra fillet ... hàng thủy sản đông lạnh Mặt hàng chủ lực CASEAMEX chế biến cá Tra (Pangasius Hypophthalmus) cá Basa (Basa Bocourti) đông lạnh, tôm sú, tôm HOSO/HLSO, PD, CPTO PUD, số sản phẩm từ loại thủy sản...
 • 53
 • 31
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập