so sánh chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hai tác phẩm rừng xà nu của nguyễn trung thành và những đứa con trong gia đình của nguyễn thi văn mẫu

So sánh chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hai tác phẩm Rừng nu của Nguyễn Trung Thành Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi pdf

So sánh chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hai tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành và Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi pdf

Cao đẳng - Đại học

... bối cảnh lịch sử để từ hai tác phẩm ngợi ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng, với chất sử thi đậm đà Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trước tiên thể nhân vật mang phẩm chất anh hùng, bất khuất, từ đau ... tưởng phẩm chất, nhân danh cộng đồng mà chiến đấu hi sinh Với giọng văn ngợi ca, thấm đẫm cảm hứng lãng mạn cách mạng, chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời kỳ chống Mĩ, hai tác phẩm tác giả ... lớn lên, chững chạc tư người anh hùng Không dừng lại đó, chủ nghĩa anh hùng cách mạng thể sức sống bất diệt người Việt Nam chiến đấu ác liệt Dân làng Xô Man rừng nu rừng hàng vạn cây, không không...
 • 4
 • 12,463
 • 100

So sánh chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hai tác phẩm Rừng nu của Nguyễn Trung Thành Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi - văn mẫu

So sánh chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hai tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành và Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi - văn mẫu

Văn Nghị Luận

... bối cảnh lịch sử để từ hai tác phẩm ngợi ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng, với chất sử thi đậm đà Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trước tiên thể nhân vật mang phẩm chất anh hùng, bất khuất, từ đau ... tưởng phẩm chất, nhân danh cộng đồng mà chiến đấu hi sinh Với giọng văn ngợi ca, thấm đẫm cảm hứng lãng mạn cách mạng, chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời kỳ chống Mĩ, hai tác phẩm tác giả ... lớn lên, chững chạc tư người anh hùng Không dừng lại đó, chủ nghĩa anh hùng cách mạng thể sức sống bất diệt người Việt Nam chiến đấu ác liệt Dân làng Xô Man rừng nu rừng hàng vạn cây, không không...
 • 3
 • 3,251
 • 49

So sánh chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hai tác phẩm Rừng nu của Nguyễn Trung Thành Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi

So sánh chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hai tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành và Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi

Trung học cơ sở - phổ thông

... bối cảnh lịch sử để từ hai tác phẩm ngợi ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng, với chất sử thi đậm đà Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trước tiên thể nhân vật mang phẩm chất anh hùng, bất khuất, từ đau ... tưởng phẩm chất, nhân danh cộng đồng mà chiến đấu hi sinh Với giọng văn ngợi ca, thấm đẫm cảm hứng lãng mạn cách mạng, chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời kỳ chống Mĩ, hai tác phẩm tác giả ... lớn lên, chững chạc tư người anh hùng Không dừng lại đó, chủ nghĩa anh hùng cách mạng thể sức sống bất diệt người Việt Nam chiến đấu ác liệt Dân làng Xô Man rừng nu rừng hàng vạn cây, không không...
 • 3
 • 415
 • 0

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong 2 truyện ngắn Rừng nu Những đứa con trong gia đình

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong 2 truyện ngắn Rừng xà nu và Những đứa con trong gia đình

Ngữ văn

... Việt Nam, biểu cao đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạngChủ nghĩa anh hùng cách mạng thể sức sống bất diệt người Việt Nam chiến đấu ác liệt:  Dân làng Xô Man rừng nuTrong rừng hàng vạn cây, ... người anh hùngChủ nghĩa anh hùng cách mạng nhân vật , mà thể tập thể nhân vật anh hùng, nhân vật tượng trưng cho phẩm chất cộng đồng: Cụ Mết, Mai, Dít, Heng Rừng nu ; ba, má, Năm Những đứa ... ca, thấm đẫm cảm hứng lãng mạn cách mạngHai truyện ngắn hai anh hùng ca thời đại đánh Mĩ III KẾT LUẬN: Qua hai tác phẩm, ta thấy: - Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời đại chống Mĩ...
 • 3
 • 9,718
 • 148

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong Những đứa con trong gia đình Nguyễn Thi docx

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong Những đứa con trong gia đình Nguyễn Thi docx

Cao đẳng - Đại học

... dựng tính cách nhân vật đặc sắc để lại ấn tượng khó quên đứa gia đình cách mạng Đồng thời phát sâu sắc trưởng thành hệ trẻ Việt Nam chiến đấu Vẻ đẹp kết tinh chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt ... lớn: cách mạng Tất người giống lòng căm thù giặc sâu sắc, tội ác mà chúng gây với người thân gia đình Gắn bó với mảnh đất quê hương, người giàu tình nghĩa, trung thành với cách mạng cách mạng ... đổi mạng sống cách mạng Hai chị em Chiến Việt thừa hưởng tất vẻ đẹp hệ trước, tính cách tạo nên từ truyền thống gia đình, từ hoàn cảnh đặc trưng: thương cha má, chung lo toan công việc cách mạng, ...
 • 6
 • 6,068
 • 63

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hai tác phẩm: Rừng nu những đứa con trong gia đình docx

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hai tác phẩm: Rừng xà nu và những đứa con trong gia đình docx

Cao đẳng - Đại học

... 2 Chủ nghĩa anh hùng cách mạng thể hai truyện ngắn? a Về tác giả : Cả hai tác giả Nguyễn Trung Thành Nguyễn Thi gắn bó với chiến đấu chống Mĩ, nhà văn chiến sĩ tuyến đầu máu lửa Tác phẩm họ ... người anh hùng Chủ nghĩa anh hùng cách mạng nhân vật , mà thể tập thể nhân vật anh hùng, nhân vật tượng trưng cho phẩm chất cộng đồng: Cụ Mết, Mai, Dít, Heng Rừng nu ; ba, má, Năm Những đứa gia ... Việt Nam, biểu cao đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng Chủ nghĩa anh hùng cách mạng thể sức sống bất diệt người Việt Nam chiến đấu ác liệt: Dân làng Xô Man rừng nuTrong rừng hàng vạn cây, không...
 • 6
 • 2,762
 • 29

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hai tác phẩm "Rừng nu những đứa con trong gia đình" pot

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hai tác phẩm

Cao đẳng - Đại học

... 2 Chủ nghĩa anh hùng cách mạng thể hai truyện ngắn? a Về tác giả : Cả hai tác giả Nguyễn Trung Thành Nguyễn Thi gắn bó với chiến đấu chống Mĩ, nhà văn chiến sĩ tuyến đầu máu lửa Tác phẩm họ ... người anh hùng Chủ nghĩa anh hùng cách mạng nhân vật , mà thể tập thể nhân vật anh hùng, nhân vật tượng trưng cho phẩm chất cộng đồng: Cụ Mết, Mai, Dít, Heng Rừng nu ; ba, má, Năm Những đứa gia ... Việt Nam, biểu cao đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng Chủ nghĩa anh hùng cách mạng thể sức sống bất diệt người Việt Nam chiến đấu ác liệt: Dân làng Xô Man rừng nuTrong rừng hàng vạn cây, không...
 • 6
 • 4,732
 • 42

CHỦ NGHĨA ANH HÙNG CÁCH MẠNG TRONG HAI TÁC PHẨM RỪNG NU NHỮNG ĐỨA CON TRONG GIA ĐÌNH pptx

CHỦ NGHĨA ANH HÙNG CÁCH MẠNG TRONG HAI TÁC PHẨM RỪNG XÀ NU VÀ NHỮNG ĐỨA CON TRONG GIA ĐÌNH pptx

Cao đẳng - Đại học

... từ hai tác phẩm ngợi ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng, với chất sử thi đậm đà c Về hình tượng nhân vật hai truyện ngắn: Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trước tiên thể nhân vật mang phẩm chất anh hùng, ... người anh hùng Chủ nghĩa anh hùng cách mạng nhân vật , mà thể tập thể nhân vật anh hùng, nhân vật tượng trưng cho phẩm chất cộng đồng: Cụ Mết, Mai, Dít, Heng Rừng nu ; ba, má, Năm Những đứa gia ... Nam, biểu cao đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng ¹ Chủ nghĩa anh hùng cách mạng thể sức sống bất diệt người Việt Nam chiến đấu ác liệt: · Dân làng Xô Man rừng nuTrong rừng hàng vạn cây,...
 • 6
 • 2,294
 • 27

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong Những đứa con trong gia đình Nguyễn Thi - văn mẫu

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong Những đứa con trong gia đình Nguyễn Thi - văn mẫu

Văn Nghị Luận

... dựng tính cách nhân vật đặc sắc để lại ấn tượng khó quên đứa gia đình cách mạng Đồng thời phát sâu sắc trưởng thành hệ trẻ Việt Nam chiến đấu Vẻ đẹp kết tinh chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt ... đọc hình ảnh hai chị em trước đêm tòng quân khiêng bàn thờ má qua gửi Năm Hai chị em làm cho người phải ngạc nhiên trưởng thành trước tuổi Đó chi tiết cho thấy đứa gia đình cách mạng ý thức rõ ... hương Những lần ngất tỉnh lại Việt bãi chiến trường ngổn ngang xác giặc giúp anh có thêm sức mạnh tình thương vượt lên chết để trở đội ngũ Nguyễn Thi thành công không miêu tả vào chiến công anh...
 • 2
 • 2,781
 • 14

skkn dạy học tiếp cận chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong truyện ngắn “rừng nu” của nguyễn trung thành “những đứa con trong gia đình” của nguyễn thi

skkn dạy học tiếp cận chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong truyện ngắn “rừng xà nu” của nguyễn trung thành và “những đứa con trong gia đình” của nguyễn thi

Giáo dục học

... đất nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng văn chương bất hủ Tiêu biểu cho anh hùng ca thời chống Mỹ là: Rừng nu Nguyễn Trung Thành, Những đứa gia đình Nguyễn Thi Nguyễn Trung Thành - nhà văn đại ... Câu 1: Vẻ đẹp sử thi nhân vật Tnú Việt cụ Mết Năm Câu 2: Vẻ đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng tác phẩm Rừng nu Câu 3: Vẻ đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng tác phẩm Những đứa gia đình Câu 4: Cảm ... nghĩa này: “Dạy học tiếp cận chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua truyện ngắn Rừng nu Nguyễn Trung Thành Những đứa gia đình Nguyễn Thi Lựa chọn đề tài nhằm giúp học sinh cảm thụ giá trị tác phẩm...
 • 22
 • 1,664
 • 5

chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hai tác phẩm rừng nu những đứa con trong gia đình

chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hai tác phẩm rừng xà nu và những đứa con trong gia đình

Trung học cơ sở - phổ thông

... - Nguyễn Trung Thành Hình tượng rừng nu Chủ nghĩa anh hùng qua Rừng nu Những đứa gia đình Đọc hiểu tác phẩm Rừng nu Nguyễn Trung Thành Tính sử thi tác phẩm "Rừng nu" Nguyễn Trung Thành ... Phân tích nhân vật Tnú tác phẩm Rừng nu Chủ nghĩa anh hùng cách mạng hai tác phẩm: Rừng nu đứa gia đình Giúp đề phân tích vẻ đẹp hệ trẻ Rừng nu Những đứa gia đình Phân tích hình tượng ... Nam anh hùng mãi anh hùng ca tuyệt đẹp cho hệ Việt Nam noi theo Xem thêm: Phân tích tác phẩm "Rừng nu" Nguyễn Trung Thành Rừng nu - Một truyện ngắn đậm chất sử thi thời đánh Mĩ Rừng nu...
 • 3
 • 871
 • 2

phân tích chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong tác phẩm những đứa con trong gia đình của tác giả nguyễn thi

phân tích chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong tác phẩm những đứa con trong gia đình của tác giả nguyễn thi

Văn

... dựng tính cách nhân vật đặc sắc để lại ấn tượng khó quên đứa gia đình cách mạng Đồng thời phát sâu sắc trưởng thành hệ trẻ Việt Nam chiến đấu Vẻ đẹp kết tinh chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt ... đổi mạng sống cách mạng Hai chị em Chiến Việt thừa hưởng tất vẻ đẹp hệ trước, tính cách tạo nên từ truyền thống gia đình, từ hoàn cảnh đặc trưng: thương cha má, chung lo toan công việc cách mạng, ... qua gửi Năm Hai chị em làm cho người phải ngạc nhiên trưởng thành trước tuổi Đó chi tiết cho thấy đứa gia đình cách mạng ý thức rõ có lên đường diệt giặc trả mối thù giặc Mỹ đè nặng hai vai Việc...
 • 4
 • 1,132
 • 14

Tìm hiểu Chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Tìm hiểu Chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Văn

... Chủ nghĩa anh hùng cách mạng nhân vật , mà thể tập thể nhân vật anh hùng, nhân vật tượng trưng cho phẩm chất cộng đồng: Cụ Mết, Mai, Dít, Heng Rừng nu ; ba, má, Năm Những đứa gia đình ... chất sử thi hai truyện ngắn: Góp phần thể thành công chủ nghĩa anh hùng cách mạng Nghệ thuật sử thi đòi hỏi tác phẩm tập trung phản ánh vấn đề nhất, có ý nghĩa sống đất nước; phản ánh chủ nghĩa ... nước Những đau thương họ đau thương dân tộc năm tháng thương đau chiến tranh Tinh thần cảm, kiên cường họ tinh thần dân tộc Việt Nam, biểu cao đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng ¹ Chủ nghĩa anh hùng...
 • 2
 • 4,589
 • 40

Vẻ đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua nhân vật Tnú nhân vật Việt - văn mẫu

Vẻ đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua nhân vật Tnú và nhân vật Việt - văn mẫu

Văn Nghị Luận

... tưởng phẩm chất, nhân danh cộng đồng mà chiến đấu hi sinh Với giọng văn ngợi ca, thấm đẫm cảm hứng lãng mạn cách mạng, chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời kỳ chống Mĩ, hai tác phẩm tác giả ... cao đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng Tuy nhiên, nét chung độc đáo vẻ đẹp anh hùng cách mạng nhân vật Tnú Việt mà mang nét riêng khác biệt Việt người sinh trưởng thành miền non nước Nam Bộ anh có ... tranh cách mạng Đến với những đứa gia đình , Nguyễn Thi khắc học thành công vẻ đẹp anh hùng cách mạng sáng ngời nhân vật Việt cậu trai lớn, hồn nhiên, vô tư tranh giành với chị sống bình thường...
 • 4
 • 68,421
 • 602

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua nhân vật Tnú - văn mẫu

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua nhân vật Tnú - văn mẫu

Văn Nghị Luận

... núi rừng Tây Nguyên, căm thù giặc sâu sắc lòng theo cách mạng, không ngại khó khăn, gian khổ, hi sinh, tin tưởng tuyệt đối vào thắng lợi cách mạng. Có thể nói qua thi n truyện ngắn xuất sắc Nguyễn ... khu rừng nu hàng vạn không cso bị thương mà xanh tươi bát ngát trải xa tít tận chân trời Xây dựng thành công nhân vật Tnú, nhà văn khắc hoạ hình ảnh tiêu biểu người mang đạm dòng máu, tính cách ... dòng máu, tính cách núi rừng Tây Nguyên .Và qua hình tượng Tnú, Nguyễn Trung Thành gợi số phận phẩm chất cộng đồng chiến đấu bảo vệ buôn làng thân yêu Đó tình cảm gắn bó thi t tha sâu nặng với...
 • 2
 • 1,498
 • 10

CHỦ NGHĨA ANH HÙNG CÁCH MẠNG pot

CHỦ NGHĨA ANH HÙNG CÁCH MẠNG pot

Cao đẳng - Đại học

... nu Nguyễn Trung Thành Những đứa gia đình Nguyễn Thi hai tác phẩm thành công khắc họa hình tượng nhân vật tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng cao đẹp, cho lòng ... anh hùng Chủ nghĩa anh hùng cách mạng nhân vật , mà thể tập thể nhân vật anh hùng, nhân vật tượng trưng cho phẩm chất cộng đồng: Cụ Mết, Mai, Dít, Heng Rừng nu ; ba, má, Năm Những đứa gia ... Việt Nam, biểu cao đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng ¹ Chủ nghĩa anh hùng cách mạng thể sức sống bất diệt người Việt Nam chiến đấu ác liệt: · Dân làng Xô Man rừng nuTrong rừng hàng vạn cây,...
 • 18
 • 438
 • 0

Giúp học sinh nắm vững chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua tác phẩm “Rừng nu” của Nguyễn Trung Thành “Những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Thi

Giúp học sinh nắm vững chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua tác phẩm “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành và “Những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Thi

Văn học - Ngôn ngữ học

... vững chủ nghĩa anh hùng cách mạng tác phẩm Rừng nu Nguyễn Trung Thành tác phẩm Những đứa gia đình Nguyễn Thi Năm 2012 Trang:2 Giúp học sinh nắm vững chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua tác phẩm ... chủ nghĩa anh hùng cách mạng tác phẩm, nhận diện giới nghệ thuật tác phẩm Qua đó, thấy chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam tác phẩm Rừng nu Nguyễn Trung Thành tác phẩm Những đứa gia đình ... tác phẩm Những đứa gia đình Nguyễn Thi Năm 2012 Trang:4 Giúp học sinh nắm vững chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua tác phẩm Rừng nu Nguyễn Trung Thành Những đứa gia đình Nguyễn Thi II THỰC...
 • 28
 • 840
 • 0

Vẻ đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua nhân vật Tnú nhân vật Việt

Vẻ đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua nhân vật Tnú và nhân vật Việt

Trung học cơ sở - phổ thông

... tưởng phẩm chất, nhân danh cộng đồng mà chiến đấu hi sinh Với giọng văn ngợi ca, thấm đẫm cảm hứng lãng mạn cách mạng, chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời kỳ chống Mĩ, hai tác phẩm tác giả ... cao đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng Tuy nhiên, nét chung độc đáo vẻ đẹp anh hùng cách mạng nhân vật Tnú Việt mà mang nét riêng khác biệt Việt người sinh trưởng thành miền non nước Nam Bộ anh có ... tranh cách mạng Đến với những đứa gia đình , Nguyễn Thi khắc học thành công vẻ đẹp anh hùng cách mạng sáng ngời nhân vật Việt cậu trai lớn, hồn nhiên, vô tư tranh giành với chị sống bình thường...
 • 4
 • 486
 • 1

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua nhân vật Tnú

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua nhân vật Tnú

Trung học cơ sở - phổ thông

... linh thi ng hào hùng thi n sử thi Tây Nguyên” Một điều thi u nhắc tới đời Tnú hình ảnh hai bàn tay anh Đôi bàn tay bị đót cháy Tnú nhóm lên lửa căm thù giặc sâu sắ dân làng Xôman, soi sáng đời anh. Anh ... núi rừng Tây Nguyên, căm thù giặc sâu sắc lòng theo cách mạng, không ngại khó khăn, gian khổ, hi sinh, tin tưởng tuyệt đối vào thắng lợi cách mạng. Có thể nói qua thi n truyện ngắn xuất sắc Nguyễn ... khu rừng nu hàng vạn không cso bị thương mà xanh tươi bát ngát trải xa tít tận chân trời Xây dựng thành công nhân vật Tnú, nhà văn khắc hoạ hình ảnh tiêu biểu người mang đạm dòng máu, tính cách...
 • 2
 • 300
 • 0

chu nghia anh hung trong hai tac pham rung xa nu va nhung dua con trong gia dinh

chu nghia anh hung trong hai tac pham rung xa nu va nhung dua con trong gia dinh

Tư liệu khác

... người anh hùng Chủ nghĩa anh hùng cách mạng nhân vật , mà thể tập thể nhân vật anh hùng, nhân vật tượng trưng cho phẩm chất cộng đồng: Cụ Mết, Mai, Dít, Heng Rừng nu ; ba, má, Năm Những đứa gia ... Nam, biểu cao đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng ¹ Chủ nghĩa anh hùng cách mạng thể sức sống bất diệt người Việt Nam chiến đấu ác liệt: · Dân làng Xô Man rừng nuTrong rừng hàng vạn cây, ... chất sử thi hai truyện ngắn: Góp phần thể thành công chủ nghĩa anh hùng cách mạng Nghệ thuật sử thi đòi hỏi tác phẩm tập trung phản ánh vấn đề nhất, có ý nghĩa sống đất nước; phản ánh chủ nghĩa...
 • 3
 • 795
 • 5

Xem thêm