soạn giáo án dạy học phát huy năng lực cho học sinh mon lich su

skkn xây dựng hệ thống câu hỏi tích cực phát huy trí lực của hs trong môn lịch sử ở trường thcs.

skkn xây dựng hệ thống câu hỏi tích cực phát huy trí lực của hs trong môn lịch sử ở trường thcs.

Báo cáo khoa học

... thú học tập môn cho học sinh Lối dạy truyền thụ chiều có giảm Học sinh lắng nghe, ghi nhớ, ghi chép chủ yếu nhắc lại điều mà giáo viên truyền đạt, chưa phát huy lực độc lập suy nghĩ, phát huy ... xây dựng giáo án có nhiều tình hay, phát huy tích tích cực, sáng tạo HS - Phương pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử vận dụng tiết dạy đạt kết học tập ... pháp dạy học nhiều hình thức đặt câu hỏi có vấn đề, đưa tình để học sinh giải quyết, xây dựng hệ thống câu hỏi phát huy trí lực HS -Trong trình dạy học kết hợp nhuần nhuyễn đồ dùng dạy học, khai...
 • 14
 • 746
 • 3

Soạn giáo án dạy học phát huy năng lực cho học sinh

Soạn giáo án dạy học phát huy năng lực cho học sinh

Sinh học

... kĩ Phát triển học sinh thuật lực - HS suy nghĩ - PP nêu - Vận trả lời: Đây giải thuyết trưởng quần VSV dụng nhận sinh vấn đề thức: rèn luyện + Kĩ thuật lực tư đặt vấn đề thể + Kĩ thuật logic Phát ... - GV cho HS quan sát tế sinh bảng thời gian sinh đến trưởng quần thể - PP vấn đáp chuyên môn - HS trả lời tìm tòi - Vận dụng phận thuyết kiến tạo + Kĩ thuật phát triển - HS vận tia chớp lực phương ... dụng kiến pháp: thức học + Phát triển đặc điểm lực phân VSV tích, so sánh, ST vận dụng tri TV, ĐV để thức học để trả lời giải tình - HS suy nghĩ trả lời - PP GQVĐ + Rèn luyện cho E.coli (trang 199...
 • 5
 • 25,876
 • 443

giao an day hoc sinh yeu kem van7

giao an day hoc sinh yeu kem van7

Ngữ văn

... gäi häc sinh ph©n tÝch cÊu tróc có ph¸p cđa c©u GV: Yªu cÇu häc sinh lÊy vÝ dơ vµ ph©n tÝch cÊu tróc có ph¸p cđa c©u, gv sưa lçi cho häc sinh Thùc hiƯn nh vËy thêi gian 15 GV: Sau häc sinh ®· ... (bµi) cho ®Ĩ cïng sưa lçi.sưa lçi cho Cø thùc hiƯn nh vËy cho ®Õn hÕt giê (H) C©u ghÐp lµ lo¹i c©u cã mÊy cơm chđ vÞ? * §Ỉt c©u ghÐp: cơm trë lªn MĐ ®i lµm cßn em ®i häc GV: §Ỉt c©u mÉu cho häc sinh ... cđa gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung (H) CÊu tróc c©u gåm cã bao nhiªu phÇn? * §Ỉt c©u ®¬n: hs tr¶ lêi VD: MĐ ®i lµm GV: §Ỉt c©u mÉu cho häc sinh: T«i ®i häc GV: Yªu cÇu häc sinh chØ cÊu tróc ng÷...
 • 12
 • 521
 • 0

ĐỀ TÀI sử DỤNG POWERPOINT để THIẾT kế GIÁO án dạy học SINH học lớp 10 PHÂN BAN PHẦN “GIỚI và SINH học VI SINH vật”

ĐỀ TÀI sử DỤNG POWERPOINT để THIẾT kế GIÁO án dạy học SINH học lớp 10 PHÂN BAN PHẦN “GIỚI và SINH học VI SINH vật”

Khoa học tự nhiên

... sinh vật? Sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh, thích ứng cao, phân bố rộng Vi khuẩn Động vật nguyên sinh (Tế bào nhân sơ) Vi tảo Vi nấm (tế bào nhân chuẩn) Vi sinh vật nguyên thuỷ Sơ đồ phát sinh ... cộng sinh nấm tảo vi khuẩn lam III Khái niệm vi sinh vật 1.Đặc điểm chung Hấp thụ nhiều, chuyển hoá nhanh, sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh khả thích ứng cao phân bố rộng Phân loại Vi sinh ... khuẩn, vi sinh vật cổ, sinh vật nhân chuẩn vi tảo, vi nấm, động vật nguyên sinh Virut Virut có cấu tạo đơn giản, cấu tạo tế bào sống kí sinh bắt buộc tế bào vật chủ định • Giới khởi sinh gồm sinh...
 • 40
 • 847
 • 4

GIÁO ÁN DẠY HỌC SINH GIỎI TOÁN 9

GIÁO ÁN DẠY HỌC SINH GIỎI TOÁN 9

Tư liệu khác

... tiêu Học xong buổi học HS cần phải đạt đợc : Kiến thức - Học sinh biết dùng bất đẳng thức để tìm giá trị lớn nhỏ biểu thức đại số Kĩ - Rèn khả sáng tạo, vận dụng kiến thức Thái độ - Học sinh ... ******************************* Học Học - Nữa Học - Mãi Trung Văn Đức - THCS Lai Thành - Kim Sơn - Ninh Bình Chủ đề A/Mục tiêu Học xong tiết HS cần phải đạt đợc : Kiến thức - Học sinh biết cách chứng ... ******************************* Học Học - Nữa Học - Mãi Chủ đề Trung Văn Đức - THCS Lai Thành - Kim Sơn - Ninh Bình A/Mục tiêu Học xong tiết HS cần phải đạt đợc : Kiến thức - Học sinh biết cách chứng...
 • 92
 • 503
 • 7

Nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn lịch sử ở trường THPT qua việc tổ chức các cuộc tìm hiểu về lịch sử

Nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn lịch sử ở trường THPT qua việc tổ chức các cuộc tìm hiểu về lịch sử

Khoa học xã hội

... đàn cho học sinh trƣờng THPT Đối thoại Là hình thức trao đổi trực tiếp vấn đề mà học sinh quan tâm “Nghe học sinh nói, nói cho học sinh hiểu” hình thức giải đáp thắc mắc, nguyện vọng học sinh, ... Dạy học nêu vấn đề; Dạy học liên môn; Dạy học lấy học sinh làm trung tâm… nghiên cứu trình bày nhiều công Trang 10 Khóa luận tốt nghiệp Bộ môn Lí luận Phƣơng pháp dạy học Lịch sử trình khoa học ... nâng cao hiệu dạy học lịch sử trường THPT như :dạy học lịch sử theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức học sinh; vận dụng nguyên tắc dạy học liên môn để nâng cao hiệu học tập dạy học lịch sử;...
 • 84
 • 906
 • 1

skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy- học phân môn lịch sử ở lớp 5 thcs thị trấn cẳm thủy

skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy- học phân môn lịch sử ở lớp 5 thcs thị trấn cẳm thủy

Giáo dục học

... cần truyền đạt cho học sinh thống hoạt động học sinh mục để phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo đối tượng học sinh Do để giúp học sinh hiểu nắm nội dung học cách tích cực, giáo viên cần ... lượng dạy - học phân môn Lịch sử lớp 5” III - CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC PHẦN MÔN LỊCH SỬ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC: Thay đổi nhận thức người dạy, người học: Một số người cho dạy ... có tính hệ thống chặt chẽ ( cấp học cao hơn) nên khó dạy cho học sinh, học sinh Tiểu học với vốn sống, vốn kiến thức hạn chế, sơ sài - Hai là: Tư học sinh Tiểu học mang tính tư trực quan mà Lịch...
 • 23
 • 1,756
 • 3

Nghiên cứu CỦA ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC BỘ MÔN LỊCH SỬ

Nghiên cứu CỦA ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC BỘ MÔN LỊCH SỬ

Trung học cơ sở - phổ thông

... khai thác vốn kiến thức sẵn có học sinh dạy học lịch sử Dạy học dạy cho học sinh chưa biết sở biết Vì dạy đặt câu hỏi giúp học sinh tìm điều em biết pahts triển thêm cho em ý nhằm tạo mối liên hệ ... phương pháp dạy học , đồ dùng dạy học trực quan tranh ảnh, đồ , lược đồ, sơ đồ, mô hình, vật phương tiện minh họa mà nguồn tri thức Từ đồ dùng phương tiện dạy học trực quan học sinh giúp học sinh nhớ ... lớp, giáo viên không trình bày đầy đủ, chi tiết nội dung mục bài, mà nhấn mạnh, mở rộng nội dung sách giáo khoa để học sinh tự học Bởi SGK tài liệu để học sinh học tập Để làm điều này, giáo viên...
 • 5
 • 511
 • 0

skkn dạy học bộ môn lịch sử ở nhà trường phổ thông việt nam

skkn dạy học bộ môn lịch sử ở nhà trường phổ thông việt nam

Văn hóa - Lịch sử

... với học sinh phổ thông cho học sinh học tất mà cần phải cho em học thật then chốt, thật có ích Trong dạy học lịch sử có hai mặt Một mặt nội dung cốt lõi, thiết yếu khoa học lịch sử mà nhờ học sinh ... dụng phát triển nhân cách học sinh Khi xây dựng chương trình, biên soạn SGK, SGV, tác giả có tính đến đặc điểm tâm lí học sinh mức độ chung lớp học sinh bình diện toàn quốc Nhưng trình dạy học, học ... “ dạy chay” chưa chấm dứt nước ta  Tăng cường tổ chức hoạt động nhận thức học sinh Yêu cầu xuất phát từ quan điểm tâm lí học phạm: Nhân cách học sinh phát triển thông qua hoạt động học sinh...
 • 22
 • 778
 • 1

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC PHÂN MÔN LỊCH SỬ LỚP 4

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC PHÂN MÔN LỊCH SỬ LỚP 4

Khoa học tự nhiên

... hoạt động học tập Nhờ đó, mà học sinh tiểu học hình thành cách học với hệ thống kĩ tạo thành lực học tập em lực tạo lực khác Chính vậy, mà từ bậc học này, phải dạy cho học sinh biết cách suy nghĩ, ... Phần lớn giáo viên tiểu học điều tra đánh giá cao vai trò việc tổ chức trò chơi cho học sinh học phân môn Lịch sử góp phần phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học, học sinh tập ... phán đoán suy luận: Học sinh lớp đầu bậc tiểu học thường phán đoán vào dấu hiệu nhất, nên hay phán đoán khẳng định mà chưa suy nghĩ xem khả thực, với học sinh lớp 4, chứng minh lập luận, phán...
 • 74
 • 1,548
 • 4

sử dụng phương pháp kể chuyện trong dạy học phân môn lịch sử ở tiểu học

sử dụng phương pháp kể chuyện trong dạy học phân môn lịch sử ở tiểu học

Giáo dục học

... tổ chức kể chuyện cho học sinh Giai đoạn 2: Tổ chức cho học sinh kể chuyện Bƣớc 1: Giáo viên giới thiệu Bƣớc 2: Tổ chức cho học sinh kể chuyện nhóm Bƣớc 2: Tổ chức cho học sinh kể chuyện trƣớc ... tiết Đặc biệt học sinh tiểu học thích đƣợc nghe kể chuyện tự kể chuyện cho ngƣời khác nghe 2.1.3 Từ đặc điểm tâm sinhhọc sinh tiểu học Đối với học sinh tiểu học, kể chuyện môn học quan trọng ... giáo viên tiểu học đƣợc điều tra đánh giá cao vai trò việc tổ chức kể chuyện cho học sinh học phân môn Lịch sử góp phần phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học, học sinh tập trung...
 • 62
 • 3,166
 • 35

Thuyet trinh luận văn: Quy trình tổ chúc dạy học phân môn lịch sử theo hình thức câu lạc bộ

Thuyet trinh luận văn: Quy trình tổ chúc dạy học phân môn lịch sử theo hình thức câu lạc bộ

Sư phạm

... hành đánh giá định tính kết học tập học sinh dựa theo tiêu chí: + Kết việc tiếp thu kiến thức học sinh + Mức độ hoạt động học tập học sinh + Mức độ hứng thú học tập học sinh học + Năng lực t ... quan trọng việc dạy học phân môn lịch sử nhà trờng tiểu học: - Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học tập cho học sinh: Việc phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo ngời học đợc xem xu ... tiến hành dạy học khác Từ đặc điểm trên, xem xét hình thức tổ chức dạy học cách toàn diện trình dạy học - Xét theo số lợng học sinh, ta có hình thức tổ chức dạy học: Dạy học cá nhân, dạy học theo...
 • 29
 • 537
 • 1

Xem thêm