skkn mot so bien phap giup hoc sinh lop 5 phan biet tu dong am t nhieu nghia

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng âmtừ nhiều nghĩa

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa

Giáo dục học

... Đối với t nhiều nghĩa có dạng t p thay t T m t thay t “mũi” cụm t sau: - Mũi thuyền - Mũi súng - Mũi đ t - Mũi quân bên trái thừa thắng xốc t i - Tiêm ba mũi T t ch lũy số trường hợp t đồng ... học t t môn, giáo viên trọng trau dồi, t ch lũy vốn t cho học sinh, nhắc học sinh có ý thức t ch lũy cho vốn sống yêu cầu học sinh phải có t điển Tiếng Vi t bi t cách tra t điển Tiếng Vi t đồng ... luyện t p t đống âm giảm t i, thời lượng * T nhiều nghĩa: T nhiều nghĩa dạy ti t tu n tu n Học sinh học khái niệm t nhiều nghĩa Các t p chủ yếu phân bi t từ mang nghĩa gốc nghĩa chuyển, đ t câu...
 • 30
 • 1,868
 • 2

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng âmtừ nhiều nghĩa

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa

Giáo dục học

... k t ho t động chuyển hóa t loại t ) - VD: a) + cuốc (danh t ): cuốc; đá (danh t ): đá + cuốc (động t ): cuốc đ t; đá (động t ): đá bóng b) + th t (danh t ): miếng th t + th t (động t ): th t ... liên hệ m t thi t với Muốn hiểu rõ khái niệm t nhiều nghĩa ta so sánh t nhiều nghĩa với t nghĩa T t n gọi v t, t ợng biểu đ t khái niệm tnghĩa .T t n gọi nhiều v t, t ợng, biểu thị nhiều ... học t t môn, giáo viên trọng trau dồi, t ch lũy vốn t cho học sinh, nhắc học sinh có ý thức t ch lũy cho vốn sống yêu cầu học sinh phải có t điển Tiếng Vi t bi t cách tra t điển Tiếng Vi t đồng...
 • 18
 • 1,615
 • 5

SKKN một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng nghĩa từ nhiều nghĩa từ đồng âm THCS QUANG TRUNG

SKKN một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng nghĩa  từ nhiều nghĩa từ đồng âm THCS QUANG TRUNG

Giáo dục học

... nghĩa - T đồng nghĩa: T đồng nghĩa dạy ti t tu n 1, tu n tu n Ở tu n em học khái niệm t đồng nghĩa Các t p t đồng nghĩa chủ yếu giúp học sinh t m t đồng nghĩa t cho sẵn đoạn văn, t m t đồng ... sinh trưởng định (quả m t/ trái m t) Khác nhau: Quả gợi t nh hình khối, tròn, treo lủng lẳng, trái to t sắc thái t nh cảm, trân trọng, nâng niu, yêu thương, (quả tim/trái tim;quả trứng/trái trứng) ... trống đoạn văn - T đồng âm: T đồng âm dạy ti t tu n 5, em học khái niệm t đồng âm t p t đồng âm chủ yếu giúp học sinh phân bi t nghĩa t đồng âm, đ t câu phân bi t từ đồng âm, luyện t p t ...
 • 22
 • 3,177
 • 26

SKKN một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng nghĩa từ nhiều nghĩa từ đồng âm

SKKN một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng nghĩa  từ nhiều nghĩa  từ đồng âm

Văn học - Ngôn ngữ học

... thức theo kiểu “trực quan sinh động đến t trừu t ợng , t t trừu t ợng đến thực tiễn nên giai đoạn đầu giới thiệu t nhiều nghĩa, t đồng nghĩa ,t đồng âm cần phải t c động kích thích v t th t ... trưởng định (quả m t/ trái m t) Khác : Quả gợi t nh hình khối, tròn, treo lủng lẳng, trái to t sắc thái t nh cảm , trân trọng , nâng niu, yêu thương, ( tim/ trái tim; trứng/trái trứng*) Ví dụ : ... vi t hoa k t thúc dấu ng t câu ) (Sách Tiếng Vi t tập 1) 4-Hướng dẫn học sinh phân bi t từ đồng nghĩa, t nhiều nghĩa, t đồng âm 4.1 -T đồng nghĩa * Bản ch t từ đồng nghĩa :Thực t học sinh thường...
 • 21
 • 4,175
 • 10

skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 làm tốt bài văn tả cảnh

skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 làm tốt bài văn tả cảnh

Giáo dục học

... cha mẹ (tu n 13) + T m t đặc điểm người v t (tu n 15) + Vi t tên v t tranh (tu n 16) + Nói t n loài chim tranh (tu n 22) + T m t ngữ có tiếng "biển" (tu n 25) + Kể t n v t sống nước (tu n 26) ... để đ t hiệu Nếu không t chức t t lạm dụng trò chơi bị phản t c dụng, gây t nh trạng t m lí bị kích thích ngưỡng, gây tr t tự họchọc sinh không nắm kiến thức trọng t m Xu t ph t từ lí trên, ... thắng * Chú ý: Trò chơi T m nhanh t có tiếng giống đựoc sử dụng bài: + T m t có tiếng “học”, có tiếng t p” (Tu n 2) + T m t có tiếng "biển" (Tu n 25) 3 .5 Trò chơi: T m ''kẻ trú ẩn'' A Mục...
 • 23
 • 3,160
 • 0

skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 thực hiện bốn phép tính cơ bản

skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 thực hiện bốn phép tính cơ bản

Giáo dục học

... tra trình độ học sinh, ph t sai lầm em để kịp thời uốn nắn sửa chữa IV K T QUẢ Đ T ĐƯỢC Với biện pháp nêu trên, th t vui mừng đầu t đ t k t t t T t học sinh lớp có kĩ t nh toán t ơng đối t t, ... đ t tính số t p trắc nghiệm dạng sai, yêu cầu học sinh điền sai vào ô trống Ví dụ: + - 17 3, 75 3, 25 2,4 9, 25 - 2, 15 - 15 3, 25 , 45 + 15 + 9, 35 10 Khi t nh toán phải thực phép t nh t phải sang trái, ... nhân thực t phải sang trái Khi nhân với 2 45 t ch riêng thứ nh t; nhân với 2 45 t ch riêng thứ ba; số thuộc hàng trăm nên k t phép nhân (1 x 5) phải đ t thẳng hàng trăm Ta trình bày sau: Vi t đầy...
 • 8
 • 935
 • 4

SKKN: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt phần phân số

SKKN: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt phần phân số

Toán học

... giúp học sinh học t t phần phân số, giúp cho ti t toán đ t k t t t, đòi hỏi người giáo viên phải th t kiên trì, phải th tt m huy t với nghề áp dụng qua bước sau: -Bước 1: T m ra, thống kê ... học sinh không ph t triển lực t duy, t m t i sáng t o học phần phân số, không hình thành kó khái qu t hóa, trừu t ợng hóa trí lực học sinh Năm học trước (20 05- 2006), áp dụng đề t i cho lớp thấy ... giúp học sinh hiểu rõ t nh ch t thu t toán theo yêu cầu chuẩn kiến thức chương trình tiểu học 4/ Phạm vi đề t i: Đề t i bao gồm biện pháp giúp học sinh học t t phân số mà thực năm học trước lớp...
 • 22
 • 3,169
 • 17

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 nâng cao khả năng viết đúng chính tả

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 nâng cao khả năng viết đúng chính tả

Giáo dục học

... khăn trình tiếp thu tri thức t ho t động học Điều t t yếu xảy thân em học sinh học không t t, học yếu có học thời gian để em tiếp thu kiến thức kéo dài, không đ t hiệu cao so với học sinh vi t tả ... cụm t ngữ để vi t Cụ thể, em hiểu nghĩa t : bổng : Sự v t, , t ợng có thay đổi vị trí t thấp lên cao : Diễn t xu t hiện, thay đổi đ t ng t v t, t ợng bỏng : Bị t n thương tiếp xúc với v t có ... thành tri thức truyền t i qua sách giáo khoa rộng t thầy cô, bạn bè người xung quanh Học sinh học t t Tiếng Vi t dễ dàng học t t môn học khác M t học sinh học t t Tiếng Vi t phản ánh qua m t :...
 • 15
 • 890
 • 1

skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt phần phân số

skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt phần phân số

Giáo dục học

... chuyển biến học sinh, cho phép khẳng định rằng: Muốn giúp học sinh học t t phần phân số, giúp cho ti t tốn đ t k t t t, đòi hỏi người giáo viên phải th t kiên trì, phải th tt m huy t với nghề ... không ph t triển lực t duy, t m t i sáng t o học phần phân số, không hình thành kĩ khái qu t hóa, trừu t ợng hóa trí lực học sinh Năm học trước (20 05- 2006), áp dụng đề t i cho lớp thấy có k t khả ... cho học sinh có thói quen t t có kĩ học t n -Bước 3: Tiếp t c r t kinh nghiệm cho năm học t i 2/ Phạm vi, đối t ợng áp dụng: T i thi t nghĩ sai lầm thường mắc phải học phần phân số học sinh khối...
 • 9
 • 838
 • 1

skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 sử dụng đúng dấu câu khi viết văn

skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 sử dụng đúng dấu câu khi viết văn

Giáo dục học

... ĐẦU I Đ t vấn đề Tiếng vi t tiếng nói chung dùng giao tiếp thức cộng đồng dân t c sống đ t nước Vi t Nam Vì vậy, dạy Tiếng Vi t có vai trò quan trọng dạy Tiếng vi t bậc Tiểu học Ch t lượng giảng ... để t o sở t t cho việc nói vi t + Làm cho học sinh có ý thức trau dồi câu văn su t trình học t p môn T p làm văn môn học khác + Góp phần giải t t thiếu s t học sinh câu văn văn để chuẩn bị t t ... giúp đỡ học sinh cách dùng dấu câu số ti t chương trình mà phải ý t t học khác ( t p đọc, t , t p làm văn nói – vi t, ti t trả bài, luyện t câu, … ) ho t động - Tiếp t c nghiên cứu, trao đổi kinh...
 • 16
 • 989
 • 0

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt môn chính tả

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt môn chính tả

Giáo dục học

... học sinh có ý thức vi t tả, kích cỡ n t chữ n t người Vi t cẩn thận, vi t thể thái độ yêu mến chữ vi t, giữ gìn thống m t chữ vi t nước t n trọng người đọc - T p ph t âm Ph t âm hiểu ph t âm theo ... trọng, Giáo viên cần giúp học sinh hiểu cấu trúc âm ti t tiếng Vi thọc sinh không hiểu cấu trúc nội âm ti t tiếng Vi t nên em thường vi t thừa thiếu chữ Ví dụ : - "qu t nhà" học sinh vi t ... 8,1 Qua k t chứng t học sinh có tiến nhiều vi t tả Đa số em nắm quy t c vi t tả đ t yêu cầu kĩ vi t tả theo chương trình quy định T thực t nêu trên, r t số kinh nghiệm sau : - Bản thân giáo...
 • 20
 • 5,026
 • 15

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt môn âm nhạc

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt môn âm nhạc

Báo cáo khoa học

... luyện thanh, uốn nắn sai s t, h t hoà hợp t p thể T chức trò chơi âm nhạc qua hình ti t tấu phần t p đọc nhạc nhằm thu h t ý ph t huy t t khả âm nhạc học sinh, t o t nh t ch cực chủ động sáng t o ... học sinh m t mỏi chán nản t p h t Phương pháp dạy h t hoà hợp t p thể - Trong học h t thấy học sinh h t chưa đều, người h t to, người h t nhỏ, h t sớm, h t chậm Ở học sinh tiểu học tránh khỏi t nh ... chưa thu h t yêu thích, ham muốn học sinh môn nghệ thu t - Do học sinh không nắm b t kiến thức t lớp lên h t sợ, ngại ngùng không biểu diễn mà h t sai nhiều, thiếu t tin đứng trước t p thể Phần...
 • 19
 • 1,796
 • 1

skkn Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 nhận biết được từ loại danh từ

skkn Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 nhận biết được từ loại danh từ

Giáo dục học

... dạng t p, cho em luyện t p th t thành thạo để chiếm lĩnh tri thức 3/ Giả thuy t khoa học: Nếu giáo viên dạy t loại danh t ti t Luyện t câu t t nâng cao ch t lượng nhận bi t danh t cho học sinh ... Cho t thuộc t loại danh t , động t , t nh t yêu cầu học sinh nh t từ danh t Em t m t danh t t sau: quần áo, chơi đùa, học t p, vui vẻ, anh em, vườn, sung sướng, t t Học sinh nh t danh t ... với cho học sinh nhận thức t t ph t huy t ch cực, sáng t o học t p, em có ý thức t t m t i, học hỏi bạn bè, vư t lên kiến thức t có thân, động hơn, đem lại k t t t đẹp Qua k t đ t được, phấn...
 • 24
 • 2,866
 • 6

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP “GIÚP HỌC SINH LỚP 5HỌC TỐT MÔN KHOA HỌC NHỜ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI”

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP “GIÚP HỌC SINH LỚP 5 – HỌC TỐT MÔN KHOA HỌC NHỜ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI”

Giáo dục học

... khoa học trẻ t ch ch t khỏi hỗn hợp Học sinh (HS) bi t phương pháp sản T3 7-trang77 Đố bạn xu t muối t nước biển, sản xu t nước c t Bức thư bí m t tiêm Học sinh (HS) bi t vai trò nhi t T 55- trang ... thức Ti t- trang T n trò chơi Mục đích trò chơi T7 -trang 16 Ai, giai đoạn T9 ,10-trang20 nào? niên, tu i trưởng thành, tu i già Chiếc ghế nguy hiểm Thực hành để củng cố hiểu bi t T11-trang24 T1 8-trang ... lứa tu i HS - T m hiểu thực t học sinh lớp 5B - Trường tiểu học Gia T ờng, Nho Quan, Ninh Bình sở thích tham gia trò chơi học t p, tiếp nhận kiến thức khoa học …Để ph t khó khăn, vướng mắc, t n...
 • 18
 • 821
 • 1

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 HỌC TỐT MÔN KHOA HỌC NHỜ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI 2015

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 HỌC TỐT MÔN KHOA HỌC NHỜ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI 2015

Giáo dục học

... khoa học trẻ t ch ch t khỏi hỗn hợp Học sinh (HS) bi t phương pháp sản T3 7-trang77 Đố bạn xu t muối t nước biển, sản xu t nước c t Bức thư bí m t tiêm Học sinh (HS) bi t vai trò nhi t T 55- trang ... thức Ti t- trang T n trò chơi Mục đích trò chơi T7 -trang 16 Ai, giai đoạn T9 ,10-trang20 nào? niên, tu i trưởng thành, tu i già Chiếc ghế nguy hiểm Thực hành để củng cố hiểu bi t T11-trang24 T1 8-trang ... điểm t m, sinh lý lứa tu i HS - T m hiểu thực t học sinh lớp 5B - Trường tiểu học Gia T ờng, Nho Quan, Ninh Bình sở thích tham gia trò chơi học t p, tiếp nhận kiến thức khoa học …Để ph t khó...
 • 20
 • 1,379
 • 3

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 2 KHẮC PHỤC LỖI PHỤ ÂM ĐẦU TRONG PHÂN MÔN CHÍNH TẢ NGHE VIẾT

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 2 KHẮC PHỤC LỖI PHỤ ÂM ĐẦU TRONG PHÂN MÔN CHÍNH TẢ NGHE VIẾT

Giáo dục học

... Việc giải nghĩa t thường thực ti t Luyện t câu, T p đọc, T p làm văn… việc làm cần thi t ti t Chính thọc sinh khơng thể phân bi t từ khó dựa vào ph t âm hay phân t ch cấu t o tiếng Có nhiều ... cho lớp kiến thức t cho tu n – khen thưởng động viên tiến học sinh lớp t t đối t ợng giỏi – – trung bình - yếu kịp thời … T m lại: Việc ph t lỗi t , thống kê, t m ngun nhân mắc lỗi, t đưa biện ... t c t p trung học t p - Cùng với lớp tham gia trò chơi hàng tu n để kiểm tra kiến thức t qua việc bồi dưỡng học sinh yếu học sinh giỏi sau tu n học t p Đối với phụ huynh : - Phụ huynh cần trao...
 • 14
 • 2,630
 • 12

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 HỌC TỐT PHÂN MÔN CHÍNH TẢ PHẦN NGHE ĐỌC

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 HỌC TỐT PHÂN MÔN CHÍNH TẢ PHẦN NGHE ĐỌC

Giáo dục học

... ng t Những thao t c cho em thực điền t , đ t câu, t o t thực m t tay, giảm nói đọc 2.2 T ng cường thao t c phân t ch chữ vi t hoc sinh Lỗi t xảy âm vần tiếng vi t Vì vậy, cho học sinh phân t ch ... Lần 3: T i cho học sinh đ t câu với t vừa học, t m t láy, t ghép với tiếng có vấn đề t … Chưa kể việc học sinh thực t p nhà kiểm tra cũ buổi học sau Trong ti t, học sinh m t nhìn tay vi t chữ ... lu t tả giúp học sinh chủ động t t m kiến thức, thể ý kiến suy nghĩ cách độc lập sáng t o, nhằm cho học sinh ghi nhớ t khó học t t tả lớp - T o nhiều hứng thú học t p nhằm giúp học sinh ham thích...
 • 13
 • 528
 • 0

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 thực hiện bốn phép tính cơ bản

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 thực hiện bốn phép tính cơ bản

Giáo dục học

... kiểm tra trình độ học sinh, ph t sai lầm em để kịp thời uốn nắn sửa chữa 11 IV K T QUẢ Đ T ĐƯỢC: Với biện pháp nêu trên, th t vui mừng đầu t đ t k t t t T t học sinh lớp có kĩ t nh toán t ơng ... nhân thực t phải sang trái Khi nhân với 2 45 t ch riêng thứ nh t; nhân với 2 45 t ch riêng thứ ba; số thuộc hàng trăm nên k t phép nhân (1 x 5) phải đ t thẳng hàng trăm Ta trình bày sau: Vi t đầy ... luyện đ t tính số t p trắc nghiệm dạng sai, yêu cầu học sinh điền sai vào ô trống Ví dụ: 17 + 3, 75 - 3, 25 2,4 9, 25 2, 15 - , 45 + 15 15 3, 25 - 9, 35 + 10 - Khi t nh toán phải thực phép t nh t phải...
 • 14
 • 371
 • 1

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 làm tốt bài văn tả cảnh

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 làm tốt bài văn tả cảnh

Giáo dục học

... v t (tu n 15) + Vi t tên v t tranh (tu n 16) + Nói t n loài chim tranh (tu n 22) + T m t ngữ có tiếng "biển" (tu n 25) + Kể t n v t sống nước (tu n 26) + Kể t n loài (tu n 28) + T m t ngữ nghề ... dụng cho t p (tu n 1); t p (tu n 30 ) K t đ t được: Trong trình giảng dạy, áp dụng trò chơi phù hợp t p, ti t dạy, thấy em tiếp thu t t hơn, ph t huy t nh t ch cực, chủ động sáng t o học sinh, giúp ... lớp H t quy định, t m nhiều t thắng * Chú ý: Trò chơi T m nhanh t có tiếng giống đựoc sử dụng bài: + T m t có tiếng “học”, có tiếng t p” (Tu n 2) + T m t có tiếng "biển" (Tu n 25) 3 .5 Trò...
 • 16
 • 1,367
 • 1

skkn Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt các yếu tố hình học

skkn Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt các yếu tố hình học

Giáo dục học

... th kỡ thi Gii Toỏn trờn mng cp Trng lp t i cú Hc sinh tham gia thi trờn tng s 23 HS lp v u c tham d thi cp Huyn c bit theo ch o ca BGH nh trng ton b i tuyn HSG gii Toỏn trờn mng ca lp 5A v 5B ... toỏn: a) Bit c th hoc bit cỏc mi liờn h cú th t nh c cỏc kớch thc ca hỡnh hp - T m Sxq hoc Stp b) - Bit Sxq; Stp, bit kớch thc - T m kớch thc cũn li Vớ d 1.II.1.4: (Bi trang 110): T nh din t ch ... cho trc Thc t: Mt s em thng t lch thc, c sai s o di trờn thc Nguyờn nhõn: Do hc sinh khụng cn thn, cu th thc hin cỏc thao t c o hoc giỏo viờn khụng hng dn t m, khụng nhn mnh t c hi ca vic t thc...
 • 47
 • 279
 • 0

Xem thêm