sự cần thiết của công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước qua hệ thống kho bạc nhà nước

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi NSNN về đầu xây dựng bản tại Kho bạc nhà nước Sóc Sơn

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi NSNN về đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc nhà nước Sóc Sơn

Kinh tế

... chi đầu XDCB từ nguồn NSNN KBNN 1.2.6.1 Kiểm soát toán kho n chi đầu XDCB từ nguồn NSNN nước KBNN * Nguyên tắc kiểm soát toán: Kiểm soát toán kho n chi đầu tƣ XDCB nội dung kiểm soát chi đầu ... định sách quản lý đầu tƣ, thu hút đƣợc nguồn vốn đầu tƣ 1.2.3 Phân loại kiểm soát chi đầu XDCB từ nguồn NSNN * Phân loạ i theo nguồn đầ u tư: - Kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ nguồn nƣớc: Kiểm soát ... chi đầu tƣ XDCB, nâng cao hiệu vốn đầu tƣ - Qua cơng tác kiểm sốt chi đầu tƣ làm cho chủ đầu tƣ hiểu rõ để thực sách, chế độ quản lý đầuxây dựng, góp phần đƣa cơng tác quản lý đầuxây dựng...
 • 118
 • 749
 • 5

giải pháp tăng cường công tác quản lý các dự án đầu xây dựng bản bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện phú lương - tỉnh thái nguyên

giải pháp tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện phú lương - tỉnh thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... pháp luật c Biện pháp quản lý nhà nước dự án đầu Sự cần thiết quản lý nhà nước đầu dự án đầu tư: + Sự cần thiết QLNN dự án đầu tư: Nhà nước phải quản lý dự án đầu dự án thực ảnh hưởng ... lý nhà nước dự án đầu nguồn ngân sách nhà nước * Hoạt động quản lý nhà nước sử dụng nguồn ngân sách nhà nước: Cải cách hoạt động quản lý nhà nước sử dụng nguồn ngân sách nhà nước nội dung cải ... nhà nước dự án đầu 12 1.1.3 Sự cần thiết quản lý nhà nước dự án đầu nguồn ngân sách nhà nước 19 1.1.4 Các phương pháp quản lý dự án đầu 21 1.1.5 Các công cụ quản lý nhà...
 • 116
 • 1,780
 • 18

Giải pháp tăng cường công tác quản lý các dự án đầu xây dựng bản bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

Giải pháp tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

Kinh tế

... lý nhà nước dự án đầu Sự cần thiết quản lý nhà nước đầu dự án đầu tư: + Sự cần thiết QLNN dự án đầu tư: Nhà nước phải quản Căn vào chiến lược, kế hoạch thu hút vốn đầu tư, quan lý dự án đầu ... quản lý dự án đầu XDCB nguồn ngân sách nhà nước 1.1.2 Các nguyên tắc quản lý nhà nước dự án đầu 12 1.1.3 Sự cần thiết quản lý nhà nước dự án đầu nguồn ngân sách nhà nước ... cường nguồn vốn đầu cho phát triển kinh tế - xã hội Trong nguồn vốn cơng tác quản lý nhà nước dự án đầu XDCB nguồn ngân sách nhà đầu dành cho XDCB, chủ yếu lượng vốn nguồn từ ngân sách...
 • 58
 • 384
 • 0

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của các dự án đầu xây dựng bản thuộc nguồn ngân sách nhà nước quận thủ đức, thành phố hồ chí minh luận văn thạc sĩ

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn ngân sách nhà nước quận thủ đức, thành phố hồ chí minh luận văn thạc sĩ

Kinh tế

... CHƯƠNG 2: SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ THÀNH CÔNG CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN THUỘC NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2.1 Lý thuyế t bản về đầ u 2.1.1 Khái niê ̣m về đầ u ... đầu XDCB thuô ̣c nguồ n NSNN theo luật định bao gồm: chủ đầu tư, đơn vị vấn thiết kế, đơn vị vấn quản lý dự án, đơn vị vấn giám sát, nhà thầu xây lắp nhà thầu cung cấp thiết bị Nhà ... Môi trường công nghệ 11 MTBN5 Môi trường pháp luật NGUỒN VỐN 12 NVDA1 Sự bố trí vốn kịp thời cho chủ đầ u 13 NVDA2 Sự bố trí vốn đầy đủ cho chủ đầ u 14 NVDA3 Sự phân bổ vốn kịp thời...
 • 137
 • 563
 • 5

Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu xây dựng bản của ban quản lý dự án quận hải an – TP hải phòng

Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của ban quản lý dự án quận hải an – TP hải phòng

Kinh tế - Thương mại

... ngân sách nhà nước 1.4 sở pháp lý việc quản lý dự án đầu xây dựng - Thông số 86/2011/TT-BTC : Quy định quản lý, toán vốn đầu vốn nghiệp tính chất đầu thuộc nguồn ngân sách nhà ... dụng nguồn vốn nhà nước từ khâu xác định chủ trương đầu tư, phân phối vốn, đến việc thi cơng xây dựng vận hành cơng trình Đối với dự án đầu nhóm A sử dụng vốn ngân sách nhà nước, Thủ ng ... đầu tầm vĩ mô 1.2.2 Nội dung quản lý đầu xây dựng [15] Nhà nước XHCN thực chức quản lý kinh tế việc quản lý hoạt động đầu tư, mà đặc biệt đầu xây dựng Nhà nước thống quản lý đầu tư...
 • 82
 • 367
 • 1

Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý các dự án đầu xây dựng bản sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc

Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc

Kinh tế

... niệm vốn đầu XDCB quản lý dự án đầu 1.2.2 Nội dung vốn đầu XDCB, quản lý dự án đầu tư: 1.2.3 Khái niệm nguồn vốn ngân sách Nhà nước 10 1.2.4 Đặc điểm nguồn vốn ngân sách Nhà nước ... I SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Khái niệm dự án quản lý dự án đầu xây dựng 1.1.1 Khái niệm đâu công Đầu ... vốn Nhà nước ngân sách theo quy định pháp luật hành 19 + Dự án đầu xây dựng sử dụng vốn Nhà nước ngân sách Nhà nước quản lý chủ trương đầu tư, mục tiêu, quy mô đầu tư, chi phí thực hiện, tác...
 • 99
 • 608
 • 4

Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý các dự án đầu xây dựng bản sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc tt

Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc tt

Kinh tế

... dự án đầu quản lý dự án đầu từ nêu lên số đặc trưng dự án đầu xây dựng sử dụng nguồn vốn thuộc NSNN - Chương luận văn nêu lên nhận xét đánh giá công tác quản lý dự án đầu xây dựng ... nghiên cứu: Công tác quản lý dự án đầu xây dựng sử dụng vốn NSNN - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu công tác QLDA đầu xây dựng vốn ngân sách Nhà nước huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc ... tác giả Ngồi phần mở đầu, phụ lục, phần kết luận tài liệu tham khảo, luận văn chia làm chương sau: Chương 1: sở lý luận hiệu quản lý dự án đầu xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước...
 • 3
 • 414
 • 0

Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu xây dựng bản của ban quản lý dự án quận hải an – TP hải phòng

Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của ban quản lý dự án quận hải an – TP hải phòng

Thạc sĩ - Cao học

... thoát ngân sách nhà nước 1.4 sở pháp lý việc quản lý dự án đầu xây dựng - Thông số 86/2011/TT-BTC : Quy định quản lý, tốn vốn đầu vốn nghiệp tính chất đầu thuộc nguồn ngân sách nhà ... dụng nguồn vốn nhà nước khâu xác định chủ trương đầu tư, phân phối vốn, đến việc thi công xây dựng vận hành công trình Đối với dự án đầu nhóm A sử dụng vốn ngân sách nhà nước, Thủ ng ... quản lý đầu xây dựng 1.2.1 Bộ máy quản lý đầu tầm vĩ mô 1.2.2 Nội dung quản lý đầu xây dựng 1.3 Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu xây dựng ...
 • 82
 • 164
 • 0

Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu xây dựng bản của Ban quản lý dự án Quận Hải An – TP Hải Phòng_2

Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Ban quản lý dự án Quận Hải An – TP Hải Phòng_2

Kinh tế

... ngân sách nhà nước 1.4 sở pháp lý việc quản lý dự án đầu xây dựng - Thông số 86/2011/TT-BTC : Quy định quản lý, toán vốn đầu vốn nghiệp tính chất đầu thuộc nguồn ngân sách nhà ... đầu tầm vĩ mô 1.2.2 Nội dung quản lý đầu xây dựng [15] Nhà nước XHCN thực chức quản lý kinh tế việc quản lý hoạt động đầu tư, mà đặc biệt đầu xây dựng Nhà nước thống quản lý đầu ... dụng nguồn vốn nhà nước từ khâu xác định chủ trương đầu tư, phân phối vốn, đến việc thi công xây dựng vận hành cơng trình Đối với dự án đầu nhóm A sử dụng vốn ngân sách nhà nước, Thủ ng...
 • 82
 • 145
 • 0

Hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN cho đầu xây dựng bản tại huyện bảo lạc, tỉnh cao bằng

Hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN cho đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện bảo lạc, tỉnh cao bằng

Quản lý nhà nước

... chi đầu xây dựng gắn liền với đặc điểm xây dựng công tác xây dựng Sản phẩm đầu xây dựng cơng trình xây dựng gắn liền với đất xây dựng cơng trình Mỗi cơng trình xây dựng địa điểm xây dựng ... cho Kho bạc nhà nước huyện kiểm soát toán vốn Việc chuyển vốn quan tài huyện vào KH vốn hàng quý Chủ đầu lập Kho bạc nhà nước huyện tổng hợp gửi quan Tài KH vốn đầu hàng quý Chủ đầu lập ... cho Kho bạc nhà nước huyện quan Tài để phục vụ cho cơng tác quản lý toán vốn Chịu kiểm tra quan Tài quan định đầu tình hình sử dụng vốn đầu chấp hành sách, chế độ tài đầu phát triển Nhà...
 • 59
 • 306
 • 1

Hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu xây dựng bản tại sở giao thông vận tải quảng ngãi (tt)

Hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại sở giao thông vận tải quảng ngãi (tt)

Cao đẳng - Đại học

... án b) Thanh tốn vớn đầu xây dựng cơng trình Việc tốn vốn đầu cho cơng việc, nhóm cơng việc tồn cơng việc lập dự án, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, giám sát hoạt động xây dựng khác ... ứng vốn, phối hợp quan tài chính, kho bạc, xây dựng, việc đơn đốc cơng tác tốn vốn đầu dự án tồn đọng tài kho n kho bạc 18 Bảng 2.5 Số liệu giải ngân vốn đầu XDCB năm 2011 của số dự án tiêu ... sở vận dụng sáng tạo quy luật khách quan quy luật đặc thù đầu 1.1.2 Sự cần thiết việc quản lý dự án đầu Đối với dự án đầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước dự án Sở Giao thông vận tải Quảng...
 • 24
 • 185
 • 1

Tài liệu Thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu xây dựng bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ppt

Tài liệu Thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ppt

Tài liệu khác

... Chủ Đầu thành lập BQL kế toán riêng Thành phần hồ sơ - Bảng cân đối kế toán - Nguồn vốn đầu - Thực đầu xây dựng - Thuyết minh báo cáo tài - Chi tiết nguồn vốn đầu - Thực đầu theo ... vốn đầu với quan toán vốn đầu XDCB Chủ Đầu không thành lập BQL BQL khơng tổ chức kế tốn riêng - Thực hệ thống sổ sách kế toán Đơn vị - Mở số kế toán chi tiết phản ánh nguồn vốn đầu tư, ... Các quan, đơn vị, chủ đầu giao quản lý nguồn vốn đầu XDCB gửi Báo cáo toán toán vốn đầu theo niên độ ngân sách năm Bộ Nông nghiệp PTNT (Vụ Tài chính) trước ngày 31/1 - Vụ Tài thực kiểm...
 • 4
 • 880
 • 0

Nghiên cứu chế kiểm tra, giám sát vốn đầu xây dựng bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt nam

Nghiên cứu cơ chế kiểm tra, giám sát vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt nam

Tiến sĩ

... SÁT VỐN ĐẦUXÂY DỰNG BẢN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 16 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐẦUXÂY DỰNG BẢN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 16 1.1.1 Các khái niệm liên quan đầungân sách Nhà ... chế kiểm tra, giám sát vốn đầu tƣ XDCB nguồn NSNN 16 CHƢƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦUXÂY DỰNG BẢN CHẾ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VỐN ĐẦUXÂY DỰNG BẢN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1 TỔNG QUAN ... sở hữu nguồn vốn dùng để đầu tƣ: Đầu công đầu nguồn vốn nhà nước theo quy định pháp luật hành, bao gồm: vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu phát...
 • 213
 • 811
 • 2

Nghiên cứu chế kiểm tra, giám sát vốn đầu xây dựng bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước ở Việt Nam( Luận án tiến sĩ)

Nghiên cứu cơ chế kiểm tra, giám sát vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước ở Việt Nam( Luận án tiến sĩ)

Tiến sĩ

... SÁT VỐN ĐẦUXÂY DỰNG BẢN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 16 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐẦUXÂY DỰNG BẢN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 16 1.1.1 Các khái niệm liên quan đầungân sách Nhà ... chế kiểm tra, giám sát vốn đầu tƣ XDCB nguồn NSNN 16 CHƢƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦUXÂY DỰNG BẢN CHẾ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VỐN ĐẦUXÂY DỰNG BẢN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1 TỔNG QUAN ... sở hữu nguồn vốn dùng để đầu tƣ: Đầu công đầu nguồn vốn nhà nước theo quy định pháp luật hành, bao gồm: vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu phát...
 • 213
 • 126
 • 0

Thực Trạng Công Tác Kiểm Soát Thanh Toán Vốn Đầu Xây Dựng Bản Qua Hệ Thống Kho Bạc Nhà Nước

Thực Trạng Công Tác Kiểm Soát Thanh Toán Vốn Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Qua Hệ Thống Kho Bạc Nhà Nước

Kinh tế - Thương mại

... trạng công tác kiểm soát toán vốn đầu XDCB từ NSNN qua hệ thống KBNN 2.2.1 Nội dung công tác kiểm soát toán vốn đầu xây dựng qua hệ thống Kho bạc nhà nước Quy trình kiểm soát toán vốn đầu ... sử dụng chủ đầu tư, nhà thầu tổ chức vấn; quản lý, kiểm soát chi vốn đầu xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước quan tài Kho bạc Nhà nước Các sách, chế độ đầu xây dựng bản, định mức ... toán vốn đầu xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước Thứ hai, ban hành cơng khai quy trình quản lý, kiểm soát toán vốn đầu xây dựng cho dự án đầu thuộc nguồn vốn nước, nước thuộc...
 • 57
 • 1,876
 • 15

Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu xây dựng bản qua Kho bạc Nhà nước hiện nay

Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN 1.1 Chi ngân sách nhà nước cho đầu xây dựng 1.1.1 Ngân sách nhà nước Chi Ngân sách Nhà nước - Khái niệm NSNN: Ngân sách Nhà nước, hay Ngân sách ... uy tín đất nước 1.2.3 Yêu cầu cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu xây dựng Cơng tác kiểm sốt toán vốn đầu vốn đầu cần đảm bảo yêu cầu sau: - Chính sách chế kiểm soát toán vốn đầu XDCB NSNN ... DỰNG BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 2.1 chế kiểm soát chi đầu xây dựng 2.1.1 Những nguyên tắc chung 2.1.1.1 Nguyên tắc kiểm soát toán vốn dự án đầu xây dựng - Tài liệu, hồ sơ chứng từ toán...
 • 81
 • 1,982
 • 19

Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu xây dựng bản tại kho bạc nhà nước đà nẵng

Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước đà nẵng

Kế toán

... C TR NG CƠNG TÁC KI M SỐT THANH TỐN V N Đ U XÂY D NG B N T I KHO B C NHÀ NƯ C ĐÀ N NG 2.1 Đ c ñi m b n c a Kho b c Nhà nư c Đà N ng nh hư ng đ n cơng tác ki m sốt tốn v n đ u xây d ng ... v n đ u xây d ng b n sốt tốn v n đ u XDCB t NSNN qua Kho b c Nhà nư c 1.2.3 Các nhân t 1.2.2.4 N i dung quy trình ki m sốt tốn v n ñ u xây v n ñ u xây d ng b n qua Kho b c Nhà nư c ... ng l i s phi n cơng tác ki m soát toán 2.2.3 Nh ng h n ch c a cơng tác ki m sốt tốn v n ñ u xây d ng b n t i Kho b c Nhà nư c Đà N ng T th c ti n công tác ki m sốt tốn v n đ u XDCB - Các...
 • 13
 • 1,027
 • 3

hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu xây dựng bản qua kho bạc tỉnh quảng nam

hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc tỉnh quảng nam

Khoa học tự nhiên

... lý lu n b n v cơng tác ki m sốt tốn v n ñ u xây d ng b n t i Kho b c Nhà nư c c p t nh, thành ph Chương - Th c tr ng cơng tác ki m sốt tốn v n đ u xây d ng b n t i Kho b c Nhà nư c Qu ng ... v n đ u XDCB t NSNN qua KBNN 1.3.1 Khái ni m ki m sốt tốn v n đ u XDCB t NSNN CHƯƠNG - NH NG V N Đ LÝ LU N B N V KI M SOÁT THANH TOÁN V N Đ U XÂY D NG B N T I KHO B C NHÀ NƯ C ... phân c p cơng tác ki m sốt CHƯƠNG -TH C TR NG CƠNG TÁC KI M SỐT tốn v n ñ u XDCB theo nguyên t c: d án c p phê THANH TOÁN V N Đ U XÂY D NG B N T I t KBNN c p qu n lý, ki m soát; ngu...
 • 13
 • 851
 • 2

tăng cường công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu xây dựng bản tại kho bạc nhà nước lâm bình, tỉnh tuyên quang

tăng cường công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước lâm bình, tỉnh tuyên quang

Thạc sĩ - Cao học

... Thực cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu XDCB, vốn nghiệp tính chất đầu xây dựng thuộc nguồn vốn NSNN cấp KBNN tỉnh Thực toán vốn đầu xây dựng bản, vốn nghiệp tính chất đầu xây dựng thuộc ... lý, toán vốn đầu vốn nghiệp tính chất đầu thuộc nguồn ngân sách nhà nước + Quy định tạm ứng, toán nêu áp dụng với nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ nguồn vốn nguồn ... thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp với KBNN quan tài địa phương Nhiệm vụ cụ thể: +Thực kiểm soát chi vốn đầu xây dựng bản, vốn nghiệp tính chất đầu xây dựng thuộc nguồn vốn NSNN, vốn...
 • 105
 • 661
 • 6

Xem thêm