sổ tay lập trình cnc thực hành lập trình gia công trên máy cnc

Chuyên đề AMIN Hóa học 12 luyện thi đại học

Chuyên đề AMIN Hóa học 12 luyện thi đại học

Hóa học

... AMINOAXIT DẠNG 1: TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA AMINO AXIT TRONG PHẢN ỨNG VỚI AXÍT HOẶC BAZƠ * Phải viết phương trình có dạng: + Với axít HCl: H2N– R – COOH + HCl  ClH3N– R – COOH R + 61 R+ 97,5 tăng 36,5 + ... HOOCCH2CH(NH2)CH2COOH D.C¶ A,B 0,1 mol aminoaxit A phản ứng vừa đủ với 0,2 mol HCl, sản phẩm tạo thành pứ vừa hết với 0,3 mol NaOH Giá trị n, m là:A (H2N)2R(COOH)3 B H2NRCOOH C H2NR(COOH)2 D (H2N)2RCOOH...
 • 5
 • 366
 • 1

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi hóa học 12 nâng cao (đề số 511) ppsx

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi hóa học 12 nâng cao (đề số 511) ppsx

Cao đẳng - Đại học

... - Hết 511 - Sở GD ĐT Kiên Giang Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kỳ thi: Thi HKII Hóa Khối 12 Môn thi: Hóa 12 Nâng Cao (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 699 Họ tên thí ... t da cam sang vng sau ú t vng sang da cam (2) Câu 28: Cho s : Cu(OH)2 (1) CuSO4 Cu Cht tham gia v iu kin phn ng thc hin (1) v (2) ln lt l: A (1) dd H2SO4 (2) Ag B (1) dd H2SO4 ; (2) in phõn ... dựng l: A 0,7 lớt B 0,6 lớt C 0,8 lớt D 0,5 lớt Câu 17: Nhỳng mt Zn vo dung dch CuSO4, sau mt thi gian ly Zn sch cn thn bng nc ct, sy khụ v em cõn thy: A lng Zn gim i B lng Zn khụng i C lng Zn tng...
 • 6
 • 418
 • 0

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi hóa học 12 nâng cao (đề số 348) pdf

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi hóa học 12 nâng cao (đề số 348) pdf

Cao đẳng - Đại học

... - Hết 348 - Sở GD ĐT Kiên Giang Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kỳ thi: Thi HKII Hóa Khối 12 Môn thi: Hóa 12 Nâng Cao (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 457 Họ tên thí ... c: A 6,72 gam B 4,20 gam C 3,71 gam D 5,84 gam Câu 15: Nhỳng mt Zn vo dung dch CuSO4, sau mt thi gian ly Zn sch cn thn bng nc ct, sy khụ v em cõn thy: A lng Zn tng gp ln ban u B lng Zn khụng i ... 22s22p63s23p63d5 C 1s D 1s22s22p63s23p63d64s1 Câu 4: Nhỳng mt Zn vo dung dch CuSO4, sau mt thi gian ly Zn sch cn thn bng nc ct, sy khụ v em cõn thy: A lng Zn khụng i B lng Zn gim i C lng Zn tng...
 • 6
 • 337
 • 2

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi hóa học 12 nâng cao (đề số 123) ppsx

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi hóa học 12 nâng cao (đề số 123) ppsx

Cao đẳng - Đại học

... - Hết 123 - Sở GD ĐT Kiên Giang Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kỳ thi: Thi HKII Hóa Khối 12 Môn thi: Hóa 12 Nâng Cao (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 285 Họ tên thí ... sau ú kt ta tan tr li D Cú kt ta nhụm cacbua Câu 21: Nhỳng mt Zn vo dung dch CuSO4, sau mt thi gian ly Zn sch cn thn bng nc ct, sy khụ v em cõn thy: A lng Zn khụng i B lng Zn gim i C lng Zn tng ... cht rn X A 600 ml B 400 ml C 200 ml D 800 ml (2) Câu 8: Cho s : Cu(OH)2 (1) CuSO4 Cu Cht tham gia v iu kin phn ng thc hin (1) v (2) ln lt l: A (1) dd MgSO4 (2) in phõn dd B (1) dd MgSO4 ; (2)...
 • 6
 • 468
 • 1

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi hóa học 12 nâng cao (đề số 425) docx

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi hóa học 12 nâng cao (đề số 425) docx

Cao đẳng - Đại học

... c - Hết - Sở GD ĐT Kiên Giang Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kỳ thi: Kiểm Tra Hóa 12 Nâng Cao Môn thi: Hóa 12 Nâng Cao (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 591 Họ tên ... (2) - Hết - Sở GD ĐT Kiên Giang Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kỳ thi: Kiểm Tra Hóa 12 Nâng Cao Môn thi: Hóa 12 Nâng Cao (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 658 Họ tên ... cn dựng ti thiu bao nhiờu gam KMnO4 ? A 10,86 gam B 6,23 gam C 6,32 gam D 9,18 gam Câu 4: Phn ng gia cp cht no di õy khụng th s dng iu ch cỏc mui Fe(II) ? A FeCO3 + HNO3 loóng B Fe + Fe(NO3)3...
 • 6
 • 318
 • 2

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi hóa học 12 nâng cao (đề số 177) pdf

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi hóa học 12 nâng cao (đề số 177) pdf

Cao đẳng - Đại học

... liu - Hết - Sở GD ĐT Kiên Giang Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kỳ thi: Kiểm Tra Hóa 12 Nâng Cao Môn thi: Hóa 12 Nâng Cao (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 282 Họ tên ... NaOH - Hết - Sở GD ĐT Kiên Giang Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kỳ thi: Kiểm Tra Hóa 12 Nâng Cao Môn thi: Hóa 12 Nâng Cao (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 319 Họ tên ... 3d54s1 B Mn (Z = 25) [Ar] 3d54s2 64s2 C Fe (Z = 26) [Ar] 3d D Cu (Z = 29) [Ar] 3d94s2 Câu 16: Phn ng gia cp cht no di õy khụng th s dng iu ch cỏc mui Fe(II) ? A FeO + HCl B Fe + Fe(NO3)3 C Fe(OH)2...
 • 6
 • 266
 • 0

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi hóa học 12 nâng cao (đề số 353) pdf

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi hóa học 12 nâng cao (đề số 353) pdf

Cao đẳng - Đại học

... Hết mã đề 353 - Sở GD ĐT Kiên Giang Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kỳ thi: Kiểm Tra Hóa 12 Cơ - Nâng Cao Môn thi: Hóa 12 Nâng Cao (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 449 Họ ... b mol, CO32- c mol, SO42- d mol to kt ta ln nht phi dựng 100 ml dung dch Ba(OH)2 x M Mi quan h gia x, a, b l: A x 2a b 0,2 B x 3a 2b 0,2 C x a b 0,2 D x a b 0,2 Câu 28: Hũa tan 34,8 gam ... b mol, CO32- c mol, SO42- d mol to kt ta ln nht phi dựng 100 ml dung dch Ba(OH)2 x M Mi quan h gia x, a, b l: A x a b 0,2 B x 3a 2b 0,2 C x 2a b 0,2 D x a b 0,2 Câu 3: Cp cht no khụng phn...
 • 6
 • 300
 • 0

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi hóa học 12 nâng cao (đề số 161) docx

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi hóa học 12 nâng cao (đề số 161) docx

Cao đẳng - Đại học

... - Hết mã đề 161 - Sở GD ĐT Kiên Giang Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kỳ thi: Kiểm Tra Hóa 12 Nâng Cao Môn thi: Hóa 12 Nâng Cao (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 292 Họ tên ... b mol, CO32- c mol, SO42- d mol to kt ta ln nht phi dựng 100 ml dung dch Ba(OH)2 x M Mi quan h gia x, a, b l: A x 3a 2b 0,2 B x a b 0,2 C x a b 0,2 D x 2a b 0,2 Câu 21: Trong cỏc cõu sau,...
 • 6
 • 262
 • 0

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi hóa học 12 chuyên (đề số 372) pps

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi hóa học 12 chuyên (đề số 372) pps

Cao đẳng - Đại học

... - Hết mã đề 372 - Sở GD ĐT Kiên Giang Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kỳ thi: Kiểm Tra Hóa 12 Chuyên Môn thi: Hóa 12 Chuyên (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 423 Họ tên thí ... Cu(NO3)2 b nhit phõn to sn phm rn l CuO C Cú th lm khụ khớ NH3 bng CuSO4 D CuO cú tớnh oxi hoỏ tham gia phn ng oxi hoỏ kh Câu 8: A l hn hp cỏc mui Cu(NO3)2, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, Mg(NO3)2 Trong ú O...
 • 6
 • 343
 • 0

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi hóa học 12 chuyên (đề số 186) ppsx

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi hóa học 12 chuyên (đề số 186) ppsx

Cao đẳng - Đại học

... - Hết mã đề 186 - Sở GD ĐT Kiên Giang Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kỳ thi: Kiểm Tra Hóa 12 Chuyên Môn thi: Hóa 12 Chuyên (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 259 Họ tên thí ... Chn phỏt biu khụng ỳng? A Mui Cu(NO3)2 b nhit phõn to sn phm rn l CuO B CuO cú tớnh oxi hoỏ tham gia phn ng oxi hoỏ kh C Cú th lm khụ khớ NH3 bng CuSO4 D Cú th dựng mui CuCl2 nhn bit khớ H2S Câu...
 • 6
 • 357
 • 0

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi hóa học 12 chuyên (đề số 161) pps

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi hóa học 12 chuyên (đề số 161) pps

Cao đẳng - Đại học

... oxit trên? A dd Na2CO3 B dd NaOH C dd HCl D H2O - HÕt - Së GD §T Kiªn Giang Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t - Kú thi: KiÓm Tra Hãa 12 Chuyªn M«n thi: Hãa 12 Chuyªn (Thêi gian ... Na2SO4) Chỉ dùng thêm dung dịch để nhận biết dung dịch trên? A NaOH NaCl B NH3 NH4Cl C HCl NaCl D HNO3 Ba(NO3)2 - HÕt - Së GD §T Kiªn Giang Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t - ... với khí NH3: A B C D C©u 12: Tìm phát biểu sai: A Ở vùng lạnh thiếc chóng bị hỏng trình biến đổi thiếc trắng thành thiếc xám B Do thiếc bền với nước không khí nên dùng chế tạo sắt tây làm vỏ đồ...
 • 8
 • 293
 • 1

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi hóa học 12 căn bản (đề số 149) docx

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi hóa học 12 căn bản (đề số 149) docx

Cao đẳng - Đại học

... 108 - Hết - Sở GD ĐT Kiên Giang Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kỳ thi: Thi Học Kì II Khối 12 Môn thi: Hóa 12 Cơ Bản (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 294 Họ tên thí ... 108 - Hết - Sở GD ĐT Kiên Giang Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kỳ thi: Thi Học Kì II Khối 12 Môn thi: Hóa 12 Cơ Bản (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 338 Họ tên thí ... 108 - Hết - Sở GD ĐT Kiên Giang Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kỳ thi: Thi Học Kì II Khối 12 Môn thi: Hóa 12 Cơ Bản (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 421 Họ tên thí...
 • 8
 • 344
 • 7

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi hóa học 12 căn bản (đề số 446) ppt

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi hóa học 12 căn bản (đề số 446) ppt

Cao đẳng - Đại học

... C= 12 - Hết - Sở GD ĐT Kiên Giang Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kỳ thi: Kiểm Tra Hóa 12 Cơ Môn thi: Hóa 12 Cơ Bản (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 579 Họ tên thí ... C= 12 - Hết - Sở GD ĐT Kiên Giang Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kỳ thi: Kiểm Tra Hóa 12 Cơ Môn thi: Hóa 12 Cơ Bản (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 695 Họ tên thí ... B Khụng cú hin tng C Va cú kt ta trng va cú khớ thoỏt D To kt ta trng khụng tan Câu 10: Phn ng gia cỏc cht no sau õu khụng xy : A Na2CO3 + CO2 + H2O B Mg(OH)2 + CaCl2 C CaCO3 + NaHSO4 D NaHCO3...
 • 6
 • 362
 • 10

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi hóa học 12 căn bản (đề số 164) pot

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi hóa học 12 căn bản (đề số 164) pot

Cao đẳng - Đại học

... C= 12 - Hết - Sở GD ĐT Kiên Giang Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kỳ thi: Kiểm Tra Hóa 12 Cơ Môn thi: Hóa 12 Cơ Bản (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 222 Họ tên thí ... C= 12 - Hết - Sở GD ĐT Kiên Giang Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kỳ thi: Kiểm Tra Hóa 12 Cơ Môn thi: Hóa 12 Cơ Bản (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 387 Họ tên thí ... thoỏt B Khụng cú hin tng C Ban u to kt ta trng sau ú tan D To kt ta trng khụng tan Câu 9: Phn ng gia cỏc cht no sau õu khụng xy : A Mg(OH)2 + CaCl2 B NaHCO3 + Ca(OH)2 C Na2CO3 + CO2 + H2O D CaCO3...
 • 6
 • 318
 • 7

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi hóa học 12 căn bản (đề số 191) ppsx

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi hóa học 12 căn bản (đề số 191) ppsx

Cao đẳng - Đại học

... 16 - Hết - Sở GD ĐT Kiên Giang Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kỳ thi: Kiểm Tra Hóa 12 Cơ Bản Môn thi: Hóa 12 Cơ Bản (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 237 Họ tên thí ... 16 - Hết - Sở GD ĐT Kiên Giang Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kỳ thi: Kiểm Tra Hóa 12 Cơ Bản Môn thi: Hóa 12 Cơ Bản (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 378 Họ tên thí ... 16 - Hết - Sở GD ĐT Kiên Giang Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kỳ thi: Kiểm Tra Hóa 12 Cơ Bản Môn thi: Hóa 12 Cơ Bản (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 442 Họ tên thí...
 • 8
 • 300
 • 2

Đề thi hóa học 12 khoa học tự nhiên

Đề thi hóa học 12 khoa học tự nhiên

Kỹ thuật lập trình

... chất Cõu 23: Trung hoà mol - amino axit X cần mol HCl tạo muối Y có hàm lợng clo 28,286% khối lợng Công thức cấu tạo X A H2N-CH2-CH(NH2)-COOH B CH3-CH(NH2)-COOH C H2N-CH2-COOH D H2N-CH2-CH2-COOH ... đợc 5,376 lít CO2; 1,344 lít N2 7,56 gam H2O (các thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn) Amin có công thức phân tử A C2H7N B C3H7N C CH5N D C2H5N Cõu 38: Cho phản ứng hoá học xảy pin điện hoá:...
 • 3
 • 834
 • 9

Thư mời dự chuyên đề dạy hóa học phổ thông hiện đại

Thư mời dự chuyên đề dạy hóa học phổ thông hiện đại

Trung học cơ sở - phổ thông

... thời thành viên sáng lập hệ thống Phương pháp dạy học Hóa học Châu Âu (Establishment of a systematical Didactis of Chemistry) Nội dung chuyên đề nhấn mạnh tầm quan trọng điện Phần 1: Chương trình ... đó, từ năm 1967 đến năm 1986, ông trải qua nhiều công việc giảng dạy, nghiên cứu Berlin Năm 1978, ông nhận Tiến sĩ Dạy học Hóa học Xã hội học trước công nhận Giáo sư vào năm 1992 thời Wolfgang Glöckner ... viên hóa học giỏi, nêu lên Phân tích chương trình giảng dạy trách nhiệm yêu cầu giáo hóahọc viên Đề cập đến thuận lợi hạn Giới thiệu kì thi PISA (Chương trình chế giáo viên hóa học Châu Âu, đánh...
 • 2
 • 794
 • 2

ĐỀ THI HÓA HỌC 12 CƠ BẢN HỌC KÌ 1

ĐỀ THI HÓA HỌC 12 CƠ BẢN HỌC KÌ 1

Hóa học

... polisaccrit D đisaccarit Câu 17 Trong công thức sau đây, công thức xenlulozơ : A [C6H5O2(OH)5]n B [C6H5O2(OH)3]n C [C6H7O2(OH)2]n D [C6H7O2(OH)3]n Câu 18 Ứng với công thức phân tử C3H9N có đồng phân ... D glucozơ, etyl axetat Câu 15 Saccarozơ, tinh bột xenlulozơ tham gia vào : A.Phản ứng tráng bạc B Phản ứng với Cu(OH)2 C Phản ứng thủy phân D Phản ứng đổi màu với ... Trong chất sau đây, chất lưỡng tính ? A glucozơ B glyxin C anilin D axit axetic Câu 22 Ứng với công thức phân tử C4H9NO2 có đồng phân amino axit mạch hở nhau? A B C D Câu 23 Policaproamit trùng...
 • 3
 • 505
 • 12

De thi hoa hoc 12

De thi hoa hoc 12

Tiếng anh

... (đktc) 3,6 gam H O X có công thức phân tử là: A C5H10O2 B C4H8O2 C C3H6O2 D C2H4O2 Câu 46: Một anđehit no, mạch hở, không phân nhánh có công thức thực nghiệm (C2H3O)n Công thức phân tử X là: ... D 6,72 lít Câu 32: Hiđrocacbon A có công thức đơn giản C2H5 Công thức phân tử A là: A C4H10 B C6H15 C C8H20 D C5H5 Câu 33: Có đồng phân cấu tạo, mạch hở có công thức phân tử C 5H8 tác dụng với ... biểu dới không chất trình hoá học điện cực điện phân: A Anion nhờng electron anot B Cation nhận electron catôt C Sự oxi hoá xảy anot D Sự oxi hoá xảy catôt Câu 24: Từ phơng trình ion thu gọn sau:...
 • 6
 • 403
 • 3

Chuyen de Sinh thai hoc 12

Chuyen de Sinh thai hoc 12

Sinh học

... Đức Thiệu - Quá trình chuyển hóa lợng hệ - Chuỗi thức ăn hệ - Các chu trình sinh địa hoá diễn hệ - Sự phân hoá không gian theo thời gian - Các trình phát triển tiến hoá hệ - Các trình tự điều chỉnh ... trình vật chất hay chu trình sinh địa hoá * Phụ thuộc vào nguồn dự trữ, ngời ta chia chu trình thành hai nhóm: - Chu trình chất khí(vòng tuần hoàn hoàn toàn): Nguồn dự trữ tồn khí nớc - Chu trình ... giai đoạn non nhiều yếu tố môi trờng trở thành yếu tố giới hạn 1.6 Nơi sống ổ sinh thái * Nơi sống: Là không gian c trú sinh vật không gian mà sinh vật thờng hay gặp * ổ sinh thái: Là không gian...
 • 26
 • 1,281
 • 30

Xem thêm