rút ngắn chu kỳ sản xuất kinh doanh giảm giá thành sản xuất thông qua việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất

Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm cây công nghiệp (chè, lạc và đậu tương) của tỉnh hà giang

Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm cây công nghiệp (chè, lạc và đậu tương) của tỉnh hà giang

Báo cáo khoa học

... Bảng 52 Các sản phẩm khoa học đề tài .58 BẢNG CHÚ GIẢI CÁC CHỮ VIẾT TẮT, HIỆU, ĐƠN VỊ ĐO LƢỜNG, TỪ NGẮN, THUẬT NGỮ TBKHKT Tiến khoa học kỹ thuật TBKT Tiến kỹ thuật PRA Đánh giá nhanh ... tập huấn chuyển giao TBKHKT cho ngƣời dân để đƣa nhanh tiến kỹ thuật vào thực tế sản xuất 1.2 Nghiên cứu lựa chọn giống biện pháp kỹ thuật tổng hợp nhằm xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất loại ... ẩm Aronzap RS-2 giải pháp kỹ thuật khả thi cho đậu tƣơng Xuân điều kiện hạn hán, việc xử dụng vật liệu che phủ (nilon) biện pháp kỹ thuật áp dụng diện rộng, cáo thể áp dụng tỉnh miền núi Theo...
 • 66
 • 230
 • 0

Phân tích thực trạng các tiến bộ khoa họcthuật trong nông nghiệp tại VIỆT NAM đề xuất giải pháp phát triển

Phân tích thực trạng các tiến bộ khoa học kĩ thuật trong nông nghiệp tại VIỆT NAM đề xuất giải pháp phát triển

Chuyên ngành kinh tế

... chế việc áp dụng khoa họcthuật vào sản xuất Nền nông nghiệp đại thể việc hình thành vùng chuyên canh hiệu kinh tế tương đối cao tạo nông sản cho xuất • Từ việc thay đổi hình thức sản xuất ... Thực tiễn trình phát triền kinh tế nhận rằng: Quan • • hệ sản xuất lạc hậu “tiên tiến trình độ lực lượng sản xuất cách giả tạo kìm hãm, hạn chế phát triền lực lượng sản xuất Như nước ta từ năm ... (thông qua xuất hay siêu thị nước) Sự liên kết nhà nông nhà doanh thực hợp đồng kinh tế theo luật pháp hành Nhà doanh nghiệp phải liên kết, hợp tác với nhà khoa học để giải vấn đề công nghệ sản...
 • 13
 • 554
 • 1

NÂNG CAO KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TIẾN bộ KHOA học CÔNG NGHỆ vào sản XUẤT của THANH NIÊN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

NÂNG CAO KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TIẾN bộ KHOA học CÔNG NGHỆ vào sản XUẤT của THANH NIÊN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Kinh tế - Quản lý

... 2.3.3.5 Việc áp dụng tiến khoa học kỹ thuật hiệu sản xuất nông nghiệp Dù đƣợc trang bị kiến thức tiến Khoa học công nghệ, nhƣng việc áp dụng kiến thức vào sản xuất kinh doanh chƣa thực đƣợc niên quan ... hay chậm phụ thuộc lớn vào việc áp dụng tiến khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp Thực tế cho thấy, yếu tố khoa học kỹ thuật công nghệ góp phần đổi kỹ thuật canh tác cổ truyền, ... thực cách mạng khoa học kỹ thuật Số hóa trung tâm Học Liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 17 sản xuất, kinh doanh nông, lâm, ngƣ nghiệp nhờ việc ứng dụng tiến kỹ thuật chuyển...
 • 90
 • 587
 • 1

các tiến bộ khoa học kỹ thuậtkinh nghiệm quản lý hoạt động khảo sát xây dựng

các tiến bộ khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý hoạt động khảo sát xây dựng

Văn bản pháp luật, quy chuẩn xây dựng

... văng chống thành hố đào biện pháp thích hợp kể việc sử dụng tường cừ Đảm bảo an toàn khoan thăm dò Khoan thăm dò thường phải dùng máy khoan lớn Vấn đề an toàn lao động sử dụng máy khoan suốt ... chão để sử dụng vượt cao, qua suối, qua khe Búa có mũi nhọn đầu dụng cụ cần dã ngoại nơi địa hình phức tạp nhiều búa cắm xuống đất cắm vào để làm điểm tựa, đầu để đập vỡ đá, đất để quan sát mẫu ... v tinh ton cu Quan trc trỏi t v quan trc khụng gian ó bc sang mt giai on mi, lm phong phỳ thờm phm vi, ni dung quan trc T quan trc mang tớnh cc b tng thp ca khớ quyn chuyn sang quan trc c h thng...
 • 22
 • 3,095
 • 0

LUẬN VĂN: Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Bến Tre hiện nay doc

LUẬN VĂN: Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Bến Tre hiện nay doc

Thạc sĩ - Cao học

... VỀ ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 1.1 TIẾN BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀO SẢN XUẤT 1.1.1 Khoa học, công nghệ tiến khoa học, công ... nghiên cứu: Có khoa học bản; khoa học ứng dụng Theo phân loại UNESCO: Thì bao gồm khoa học tự nhiên; khoa học kinh tế; khoa học nông nghiệp; khoa học y học; khoa học kỹ thuật; khoa học xã hội nhân ... việc vận dụng tiến khoa học vào sản xuất thông qua hệ thống tiêu chu n kỹ thuật phù hợp Nói cách khác, tăng lên trình độ hiểu biết người đánh dấu xuất tiến khoa học Đến lượt mình, tiến khoa học lại...
 • 124
 • 1,420
 • 16

VẬN DỤNG CÁC NGUYÊN LÝ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀO SẢN XUẤT XUẤT SẠCH HƠN NGÀNH THUỘC DA

VẬN DỤNG CÁC NGUYÊN LÝ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀO SẢN XUẤT XUẤT SẠCH HƠN NGÀNH THUỘC DA

Cao đẳng - Đại học

... SỬ TIẾP CẬN SẢN XUẤT SẠCH HƠN SẢN XUẤT SẠCH HƠN LÀ GÌ SXSH việc áp môi trường tổng dịch vụ để tăng thiểu rủi ro cho QT sản xuất • Bảo toàn nguyên liệu lượng • Loại bỏ NL độc hại • Giảm lượng & ... yếu tố MT vào thiết kế phát triển dịch vụ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN SXSH Các giải pháp SXSH Giảm thải nguồn Tái chế Tuần hoàn tái sử dụng chỗ Thay nguyên liệu đầu vào Thay đổi quy trình sản xuất Kiểm ... TQ Sản add Click to xuất Title 2 Tổng to add Title Click quan ngành thuộc da Áp dụng SXSH thuộc da Click to add Title Định to add Title Click hướng PTBV ngành thuộc da Việt Nam TỔNG QUAN SẢN XUẤT...
 • 31
 • 329
 • 0

đánh giá việc áp dụng các nguyên tắc của học thuyết phân chia quyền lực trong quá trình xây dựng và phát triển của bộ máy nhà nước tư sản thời kỳ cận đại

đánh giá việc áp dụng các nguyên tắc của học thuyết phân chia quyền lực trong quá trình xây dựng và phát triển của bộ máy nhà nước tư sản thời kỳ cận đại

Triết học Mác - Lênin

... nhiều quan tâm Chính em xin chọn đề tài “đánh giá việc áp dụng nguyên tắc học thuyết phân chia quyền lực trình xây dựng phát triển máy nhà nước tư sản thời kỳ cận đại” làm đề tài cho tập học kỳ ... pháp, phân quyền ghi nhận Hiến pháp Đại diện điển hình cho mức độ áp dụng nhà nước Mỹ Hiến pháp Mỹ 1787 thể áp dụng đầy đủ triệt để học thuyết phân chia quền lực sơ học thuyết nhà nước tư sản ... Quyền lập pháp thuộc nghị viện, quyền hành pháp thuộc phủ, quyền tư pháp thuộc quan tòa án áp dụng nguyên tắc học thuyết phân chia quyền lực trình xây dựng phát triển máy nhà nước tư sản thời kì...
 • 7
 • 369
 • 0

Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Bến Tre hiện nay

Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Bến Tre hiện nay

Kinh tế

... VỀ ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 1.1 TIẾN BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀO SẢN XUẤT 1.1.1 Khoa học, công nghệ tiến khoa học, công ... nghiên cứu: Có khoa học bản; khoa học ứng dụng Theo phân loại UNESCO: Thì bao gồm khoa học tự nhiên; khoa học kinh tế; khoa học nông nghiệp; khoa học y học; khoa học kỹ thuật; khoa học xã hội nhân ... việc vận dụng tiến khoa học vào sản xuất thông qua hệ thống tiêu chu n kỹ thuật phù hợp Nói cách khác, tăng lên trình độ hiểu biết người đánh dấu xuất tiến khoa học Đến lượt mình, tiến khoa học lại...
 • 126
 • 181
 • 0

Dạy học một số nội dung chủ đề giới hạn thông qua việc tổ chức các hoạt động toán học cho học sinh lớp 11 THPT

Dạy học một số nội dung chủ đề giới hạn thông qua việc tổ chức các hoạt động toán học cho học sinh lớp 11 THPT

Khoa học tự nhiên

... ppdh thông qua việc tổ chức hoạt động phơng pháp có tác dụng lớn việc hoạt động hoá ngời học, góp phần phát huy tính tích cực sáng tạo cho học sinh, phù hợp với quan điểm tâm lý học giáo dục học ... toán học cho học sinh nâng cao đợc hiệu dạy học, áp ứng yêu cầu đổi phơng pháp dạy học toán V phơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu sách khoa học toán, giáo dục học, tâm lý học ... trình sách giáo khoa hành 18 I.5.2 Thực tiễn dạy học chủ đề giới hạn trờng phổ thông 19 Kết luận chơng I 20 Chơng II Dạy học chủ đề giới hạn thông qua việc tổ chức 21 hoạt động toán học cho học sinh...
 • 59
 • 539
 • 3

NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP THUỘC CHỦ ĐỀ “CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ PHÂN TỬ” THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG FLASH, POWERPOINT TRONG DẠY HỌC

NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP THUỘC CHỦ ĐỀ “CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ PHÂN TỬ” THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG FLASH, POWERPOINT TRONG DẠY HỌC

Sinh học

... khỏi nim húa cho mt chui poli mc I + quan sỏt H 1.1 gen v cu trỳc chung peptit hoc mt phõn t SGK => tr li cõu hi ca gen ? Gen l gỡ? c mc I v quan sỏt ARN hỡnh 1.1 2.Cu trỳc chung ca gen (SGK) ... phỏp ging dy cho giỏo viờn Bn thõn giỏo viờn cng phi khụng ngng bi dng chuyờn mụn v nghip v qua cỏc phng tin truyn thụng, qua ng nghip Ti liu tham kho V Vn V (ch biờn) Sinh hc 12, Nh xut bn giỏo ... B sinh vt nhõn chun, vi khun C vi rỳt, vi khun, sinh vt nhõn thc D sinh vt nhõn chun, vi rỳt Loi ARN cú chc nng truyn t thụng tin di truyn l A ARN thụng tin B ARN ribụxụm B ARN chuyn D SiARN Giai...
 • 27
 • 732
 • 0

Báo cáo khoa học: Tình hình chăn nuôi và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong nuôi dưỡng trâu tại huyện vĩnh tường - vĩnh phúc ppt

Báo cáo khoa học: Tình hình chăn nuôi và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong nuôi dưỡng trâu bò tại huyện vĩnh tường - vĩnh phúc ppt

Báo cáo khoa học

... ăn cho trâu bò, tình hình chăn nuôi áp dụng tiến kỹ thuật Tình hình áp dụng tiến kỹ thuật chăn nuôi hộ chăn nuôi 2.2 Phơng pháp điều tra Cuộc điều tra đợc tiến h nh x Vũ Di, Vĩnh Thịnh, Cao Đại ... Trach, 1998; Bùi Quang Tuấn v cộng sự, 1999; Vũ Duy Giảng v cộng sự, 2001; Phạm Kim Cơng v cộng sự, 2001), song việc áp dụng tiến kỹ thuật n y thực tế sản xuất hạn chế Vì việc điều tra Bộ môn Thức ... 0,53 100,0 Dây khoai lang 18,5 17,5 94,59 30,0 Bảng Tình hình nắm bắt v áp dụng tiến kỹ thuật nuôi dỡng trâu Tên tiến kỹ thuật Không đợc biết (%) Có đợc biết (%) Đang đợc áp dụng (%) ủ rơm...
 • 6
 • 493
 • 3

nâng cao kỹ năng giải toán hình không gian thông qua việc sử dụng phương pháp tọa độ. (học sinh lớp 12 trường thpt phan bội châu-cam ranh)

nâng cao kỹ năng giải toán hình không gian thông qua việc sử dụng phương pháp tọa độ. (học sinh lớp 12 trường thpt phan bội châu-cam ranh)

Giáo dục học

... TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG ĐỀ TÀI: NÂNG CAO KỸ NĂNG GIẢI TỐN HÌNH KHƠNG GIAN THƠNG QUA VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ (TẠI TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU-CAM RANH) ... rèn kỹ giải tốn hình học giải tích Vấn đề nghiên cứu: Chọn nhiều dạng tốn hình học khơng gian phương pháp tọa độ cho học sinh cách chọn hệ trục tọa độ thích hợp để thuận lợi cho việc áp dụng ... cho học sinh Giải pháp tơi thơng qua việc khai thác cơng thức xây dựng cụ thể hình học giải tích 12, phương pháp tọa độ luyện cho học sinh kỹ chọn hệ trục tọa độ thích hợp cho loại hình vận dụng...
 • 17
 • 335
 • 0

Chi phí sản xuất - kinh doanhgiá thành sản phẩm của doanh nghiệp

Chi phí sản xuất - kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp

Tài liệu khác

... Hạ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP Giá thành sản phẩm doanh nghiệp Hạ giá thành sản phẩm 1 Giá thành sản phẩm doanh nghiệp 1.1 Khái niệm 1.2 Phân biệt chi phí sản xuất giá thành sp 1.3 Các ... phí sản xuất giá thành sản phẩm Giá thành sản xuất biểu lượng chi phí để hoàn thành việc sản xuất tiêu thụ đơn vị khối lượng sản phẩm định (giá thành chi phí sản xuất gắn liền với kết sản xuất) ; ... độ tiết kiệm sản xuất để hạ giá thành sản phẩm Kế hoạch giá thành sản xuất: kế hoạch giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm, kế hoạch giá thành tính theo khoản mục kế hoạch giá thành sản phẩm so sánh...
 • 52
 • 470
 • 4

Xem thêm