quy trình lập kế hoạch sử dụng đất

Quyết định ban hành quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Quyết định ban hành quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

... CHUNG1. Quy trình này quy định trình tự, nội dung tiến hành điều tra, lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của cả nước.2. Việc điều tra, lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng ... tài liệu quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu, trình cấp có thẩm quy n Quy t định quy hoạch sử dụng đất, kế 2.3.2. Tổng hợp và dự báo nhu cầu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch theo ... chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của cả nước;- Tờ trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất...
 • 36
 • 741
 • 1

Vận dụng quy trình lập kế hoạch và một số mô hình phù hợp để phản ánh quá trình hoạch định sứ mệnh và tầm nhìn chiến lược

Vận dụng quy trình lập kế hoạch và một số mô hình phù hợp để phản ánh quá trình hoạch định sứ mệnh và tầm nhìn chiến lược

Quản trị kinh doanh

... lõi của sứ mệnh và tầm nhìn chiến lược của tổ chức3. Vận dụng quy trình lập kế hoạch và một số mô hình phù hợp để phản ánh quá trình hoạch định sứ mệnh và tầm nhìn chiến lược kể trên Bài làm:Tổ ... ngành đào tạo)- Quy mô tuyển sinh hàng năm nhỏ (so với ĐH KTQD tuyển 4000 SV chính quy, ngoài ra còn có các hệ khác)- Nhiều môn học còn chưa có giáo trình, phải sử dụng giáo trình của các ... trường ĐH)- Quy t nghị về mục tiêu chiến lược, kế hoạch phát triển của trường.- Quy t nghị về dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của trường.- Quy t nghị chủ trương chi tiêu, đầu tư xây dựng...
 • 18
 • 4,310
 • 32

Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Môi trường

... điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất. Mục 3TRÌNH TỰ, NỘI DUNG LẬP, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆNĐiều 12. Trình tự, nội dung lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ ... hợp vào quy hoạch sử dụng đất của cấp trên và lập kế hoạch sử dụng đất của cấp đó.Điều 3. Hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 1. Hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất cấp ... định trong phương án quy hoạch sử dụng đất được phân chia cho kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối;b) Các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu đã xác định...
 • 71
 • 334
 • 0

Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Tài liệu khác

... kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu được lập chung với hồ sơ quy hoạch sử dụng đất. c) Khi lập hồ sơ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối mà có điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thì hồ sơ kế hoạch sử dụng đất ... chỉnh kế hoạch sử dụng đất. Mục 3TRÌNH TỰ, NỘI DUNG LẬP, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆNĐiều 12. Trình tự, nội dung lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ ... hoạch sử dụng đất và hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: a) Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lập theo quy định tại...
 • 88
 • 381
 • 0

QUYẾT ĐỊNH Ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước và của vùng

QUYẾT ĐỊNH  Ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước và của vùng

Tài liệu khác

... nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ trưởng Vụ Pháp chế, QUY T ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quy t định này Đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước và ... xem xét, giải quy t.Phần IIBảng tổng hợp đơn giá Đơn vị tính: đồngSố thứ tựNội dung Tổng sốTrong đó:Nội nghiệp Ngoại nghiệp 1 Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của ... 37.549.858 5.964.761 Đơn giá 255.122.954 225.299.148 29.823.8062Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của cả nước (đơn giá tính cho 1 triệu ha)2.1 Chi phí trực tiếp...
 • 8
 • 733
 • 0

Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Tài liệu khác

... tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi...
 • 2
 • 635
 • 0

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ VỀ CÔNG TÁC LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CÁC CẤP

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ VỀ CÔNG TÁC LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CÁC CẤP

Quy hoạch - Đô thị

... đích sử dụng, diện tích đất phải chuyển mục đích sử dụng, diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuốib) Các chỉ tiêu sử dụng đất ... tiêu sử dụng đất - Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia: 13 chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia- Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh:+ Chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia: 13 CT+ Chỉ tiêu sử dụng đất ... quy hoạch sử dụng đất 3. Đánh giá tiềm năng đất đai và định hướng dài hạn về sử dụng đất 2. Đánh giá tình hình sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất...
 • 21
 • 510
 • 2

Quy hoạch sử dụng đất đai và kế hoạch sử dụng đất của xã Ia Pech

Quy hoạch sử dụng đất đai và kế hoạch sử dụng đất của xã Ia Pech

Môi trường

... dụng đất. Điều 25, 26 quy định nhiệm vụ, thẩm quy n lậpquy t định, xét duyệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Điều 31 quy định căn cứ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Việc ... hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm kỳ đầu (2011- 2015) xã Ia Pếch - huyện Ia Grai - tỉnh Gia Lai ”.2. Mục đích lập quy hoạch Lập quy hoạch sử dụng đất ... cư nông thôn (1,55 ha).V. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ ĐẦU5.1. Chỉ tiêu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đến từng năm Bảng 4.14. Chỉ tiêu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đến từng năm46ha; ngô...
 • 59
 • 1,038
 • 8

Nghiên cứu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã

Nghiên cứu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã

Kinh tế - Thương mại

... lý và kế hoạch sử dụng quỹ đất một cách tiết kiệm và khoa học. Bởi vì quy hoạch sử dụng đất sẽ thống đợc từng loại đất từ đó cấp giấy chứng nhận tới chủ sử dụng, lên kế hoạch sử dụng đất cho ... ý nghĩa và sự cần thiết phải lập quy hoạch. Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất dữ một vai trò rất quan trọng, sự quan trọng đó thể hiện:+ Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một biện pháp quan trọng ... quá trình xây dựng các loại bản đồ phực vụ quy hoạch, hỗ trợ trong việc lập và hiệu chỉnh và phơng án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai.Chơng IInội dung của việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng...
 • 65
 • 946
 • 2

Nghiên cứu quy hoạch , kế hoạch sử dụng đất cấp xã

Nghiên cứu quy hoạch , kế hoạch sử dụng đất cấp xã

Nông - Lâm - Ngư

... yếu trớc khi lập kế hoạch cho một vùng nào đó.3. Quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất đai với quy hoạch khác.a. Quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất đai với quy hoạch tổng thể. Quy hoạch tổng thể ... lý và kế hoạch sử dụng quỹ đất một cách tiết kiệm và khoa học. Bởi vì quy hoạch sử dụng đất sẽ thống đợc từng loại đất từ đó cấp giấy chứng nhận tới chủ sử dụng, lên kế hoạch sử dụng đất cho ... trí tổ chức sử dụng hợp lý quỹ đất đảm bảo tính hiệu quả kinh tê, trong sạch cho môi trờng.+ Sự cần thiết phải lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thực...
 • 65
 • 612
 • 3

Quy hoạch , kế hoạch sử dụng đất đai cấp xã huyện Lộc Bình - Lạng Sơn

Quy hoạch , kế hoạch sử dụng đất đai cấp xã huyện Lộc Bình - Lạng Sơn

Nông - Lâm - Ngư

... của quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đaia. Những căn cứ pháp lý8Lời nói đầu.Chơng I: Cơ sở lý luận của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Chơng II: Phơng hớng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất x ... lịch sử (tranh chấp đòi lại đất ông cha)+ Về công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Cả 2 xà từ trớc tới nay cha làm công tác quy hoạch sử dụng đất. Mà mới chỉ làm kế hoạch sử dụng đất ... sung và hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất đai cả n-ớc. Quy hoạch sử dụng đất đai cả nớc với quy hoạch sử dụng đất đai của địa phơng cùng hợp thành hệ thống quy hoạch sử dụng đất đai hoàn chỉnh.36quý...
 • 93
 • 1,739
 • 8

Xem thêm