quy tắc ứng xử của nhân viên y tế

Quy tac ung xu cua giao vien

Quy tac ung xu cua giao vien

Tư liệu khác

... dẫn.Điều 12: Tổ chức thực hiện: Quy tắc n y áp dụng từ ng y tháng 10 năm 2010 và là một trong các căn cứ đẻ đánh giá, xếp loại, khen thởng cán bộ, giáo viên, nhân viên hàng năm. ... lích thiệp, tôn trọng. Không có các hành động g y phản cảm, khó chịu với ngời xung quanh.Điều 11: Khi công bố, tiếp nhận thông tin:1. Quy tắc ứng xử khi viết, công bố, tiếp nhận thông báo văn ... thông tin phải thể hiện thái độ bình tĩnh, điềm đạm, không cau có, cáu gắt, phản ứng tiêu cực.2. Quy tắc ứng xử khi chỉnh sửa văn bản:- Đảm bảo tính chân thành, nội dung ngắn gọn, trung thực,...
 • 2
 • 464
 • 1

Văn hoá giao tiếp ứng xử trong nhân viên y tế

 Văn hoá giao tiếp ứng xử trong nhân viên y tế

Kỹ năng giao tiếp

... người nhân viên y tế có trái tim nhân hậu của người mẹ hiền, có bộ não uyên bác của nhà khoa học, có tâm hồn lãng mạn của một nghệ sỹ, có bàn tay khéo léo của một nghệ nhân, thì nghệ thuật ứng ... văn hoá ứng xử đối với những người tự nguyện ứng trong hàng ngũ y tế. Dù xã hội có đổi thay đến thế nào chăng nữa, song những chân lý y sẽ mãi mãi giữ nguyên giá trị. Văn hoá ứng xử là một ... đích x y dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng, mỗi cá nhân có một phong các ứng xử văn hoá đẹp đẽ khác nhau. xử sẽ tự nhiên thấm ngấm vào cuộc sống hàng ng y của họ. Nghệ thuật ứng xử không...
 • 8
 • 5,238
 • 61

Kì thị và phân biệt đối xử của nhân viên y tế qua cung cấp dịch vụ y tế cho nam quan hệ tình dục đồng giới

Kì thị và phân biệt đối xử của nhân viên y tế qua cung cấp dịch vụ y tế cho nam quan hệ tình dục đồng giới

Tài liệu khác

... th y có khó khăn gì khi làm việc với MSM hay không? Thăm khám bệnh nhân 1. Xin cho biết về quy trình thăm khám bệnh nhân tại cơ sở y tế của ông/bà? Quy trình n y có khác các cơ sở y tếnhân ... n y, khi bàn về kỳ thị của nhân viên y tế với MSM, chúng tôi sẽ phân tách từng biểu hiện n y qua phân tích thông tin về hiểu biết của nhân viên y tế về MSM, thái độ và kỹ năng thực hành của ... bạn các bạn khi bị nhân viên y tế kỳ thị và phân biệt đối xử. Trang | 22V. KHUYẾN NGHỊ Từ kết quả nghiên cứu trên, để giảm kỳ thị và phân biệt đối xử của nhân viên y tế với MSM trong...
 • 32
 • 967
 • 2

03/2007/QĐ-BNV Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức...

03/2007/QĐ-BNV Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức...

Tư liệu khác

... đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức, QUY T ĐỊNH: Điều 1 : Ban hành kèm theo Quy t định n y Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ m y chính quy n địa ... các quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ m y chính quy n địaphương thuộc phạm vi quản lý; kiểm tra, giám sát việc niêm y t công khai và thựchiện Quy tắc ... bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 2 của Quy tắc n y ngoài việcphải thực hiện các quy định tại Quy tắc n y, thì tại địa bàn đang công tác còn phảithực hiện các quy định sau: 1. Hướng...
 • 10
 • 906
 • 3

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Tư liệu khác

... tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch;Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUY T ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quy t định n y Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ... luận chính thức của cấp có thẩm quy n và sự đồng ý lãnh đạotheo quy định của pháp luật.Điều 7. Ứng xử với tổ chức, cá nhân nước ngoài1. Thực hiện quy định của pháp luật và của cơ quan khi ... chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiệnnhiệm vụ tiếp dân, giải quy t công việc theo thẩm quy n, đúng trình tự, thủ tục giải quy t khiếu nại, tố cáo được quy định trong Quy chế tiếp...
 • 5
 • 1,259
 • 5

Quy tắc ứng xử của Electric Industry Citizenship Coalition

Quy tắc ứng xử của Electric Industry Citizenship Coalition

Quản trị kinh doanh

... http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf  www.quality.co.uk/emas.htm  www.ethicaltrade.org/  ...  1 Phiên bản 4.0 (2012)  TRY CITIZENSHIP COALITION® ®...
 • 12
 • 304
 • 0

Quy tắc ứng xử của cargill

Quy tắc ứng xử của cargill

Kỹ năng giao tiếp

...  quy t đnh đng đn nh tho lunquyt đnh đng đn nh tho lun Quy t đnh n y c tuân th Nguyên Tc Hưng Dn v chnh sch ca chng ta không? Quy t đnh n y c hp php không? Quy t ... ng y, m y tôi đang vn hnh b kt. Tôi đ nh quy trình an ton v đ tìm k sư cơ kh bo trì đưc y quy n đ kha v gn nhn m y (LOTO) khi m y b trc trc hoc kt. Sự chm tr n y ... n y khiến d y chuyn sn xut b dn li. Tôi ngh l ra mình nên tự chữa cho m y hết kt ch trong vi pht. Tôi lm như v y c đng không? hay tôi nên dng m y v tự chữa cho m y khi kt?...
 • 19
 • 700
 • 19

quy tac ung xu cua trường thcs động quan- lục yên- yên ấi

quy tac ung xu cua trường thcs động quan- lục yên- yên ấi

Tư liệu khác

... thực tế của trường THCS Động Quan và đặc điểm tình hình địa phương.Trường THCS Động Quan x y dựng Quy tắc ứng xử trong trường học và thực hiện từ năm học 2010-2011 như sau:A- QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA ... nội quy của nhà trường, chấp hành các quy tắc trật tự an toàn xã hội, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện theo y u cầu của th y giáo, cô giáo, của nhà trường. 1 Những điều giáo viên ... TÚC CÁC QUY TẮC ỨNG XỬ NHƯ SAU: I. HỌC SINH PHẢI THỰC HIỆN NHỮNG Y U CẦU SAU: Kính trọng th y cô giáo, nhân viên nhà trường, đoàn kết giúp đỡ bạn bè, phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà...
 • 8
 • 410
 • 2

Giải quyết "thách thức" từ cách ứng xử của nhân viên

Giải quyết

Kỹ năng quản lý

... xử của nhân viên Khi là một nhà quản lý, bạn gần như phải điều hành rất nhiều nhân viên với các phong cách ứng xử khác nhau. Thỉnh thoảng, bạn cảm th y cách ứng xử của một số nhân viên như ... diện với các cách ứng xử của họ. Nếu bạn bỏ qua, điều đó cũng có nghĩa là bạn nói "OK" với cách cư xử đó. Hơn nữa, Nhân viên n y coi công việc hiện nay chỉ là thứ y u so với các mối ... thần hay thực tế thì nhân viên n y cũng đã "rời" khỏi nhóm. Kẻ đào tẩu rút khỏi tổ chức và ngừng đóng góp cho tổ chức. Người tìm kiếm hào quang trên sân khấu Kiểu nhân viên n y lại...
 • 5
 • 491
 • 2

Tài liệu Bộ quy tắc ứng xử của CB-GV-NV

Tài liệu Bộ quy tắc ứng xử của CB-GV-NV

Tư liệu khác

... H#/1/*2F(%4*16X25;<$>/%5;<$3AB$*16w3=E6&4-0&eQ=eQEnB$5o-z3=* ,Y Z1j>]"67T_3S "6#\X,# XfN,"## /X33`X3 #Y _k3S "66,/ 3 ,Y ]e1/L ,Y X"3# /X,1- Ứng xử ... nghiệp:DC,*4Bf$$*ed3;$;Vf*95,$$*(4ifQif9b6*ec6*(KcO,bO5,$B$(b/(f6BdBb$ED!n*eQBb>B5,d$>9(f>F(c,/ed6&ib>-(-;d6c(4Bf$$*ed3nB$$K$Kb>4BbO&d>XB*OKb,FKf(b>3K,bQ$9&Q9b4,(fOebBd*FBdEDDa6B,b(b*4Bd9f6*d>c$b>9(f(Q$*($,b3&b5,$B$/*ed>6BdBb$EnB$6Bf$(m>,b*6d5,$*,(d>$*(,*eb3DVd3(b>$*6b34Vm(6,(f(fBb*edQ/6d4;Vd$*(,4. Ứng xử với học sinh:CB5=$9+'(=*>Q1QQ^$;$;V$L6&M>5*2 4Y O*STX}+/*30Q'(=*E!GQFG,$*[Q*X*e2$*[($*+,/*e'*2Q>$*+,/*eF)QB>A$3.5+>A5;x$6&eQB>%5;<$>3.6&=*/%+A5,$5;<$ED:*2$*eQ|L6&M4 ... /Z,C;d*ed46b$L6&4*d6c((f;Vb>6c($(f/efL6(ed>*eb3S6b/Vb*Bc;b>(b9;Vb$,(f*E!*;m$if/(f3(b6&56&efBb$X*d;c>F(cb/,(b-9BdEF(c,/edFibQ9d(f;Vb>FibQ9dB$(b>XVd*ibL6Bb$*( ,Y Z1i>]"67T_+V],`]3SY"f`]TV],fL\Z"6"6# ,Y X1- Ứng xử với cấp trên:CC(bic4(d,>QedXed>;Vb$-9m>*edQ/6d4;Vd39B$3(c*9b3(f$*eQ6b>4|$<*$*(;<$S6&eF+,+,>3G+{{:*2*2Q/.;d*ed46b$;b5(b>*edQ/6d>L6&ef(dK,L6&4*dEC!56$;d>c$b5,$F(b,(b,>4efS69b>(Q$*(4,b$$,b3&bO*eb/Vb*9b35e>F(c,/ed6&ib>-(-;d,9b35enB$4;VdXVd*-6d$/*ed$,b3&b>3eFif,d4V;d-(>Q(d,-(X(fQBc(d*6&ib6c(9b35eECDn*$d39b35e3(c*(f,,c*$*eQ6b>X*d;d2-...
 • 7
 • 423
 • 1

Tài liệu Giải quyết "thách thức" từ cách ứng xử của nhân viên docx

Tài liệu Giải quyết

Quản trị kinh doanh

... Giải quy t "thách thức" từ cách ứng xử của nhân viên Khi là một nhà quản lý, bạn gần như phải điều hành rất nhiều nhân viên với các phong cách ứng xử khác nhau. Thỉnh ... xử khác nhau. Thỉnh thoảng, bạn cảm th y cách ứng xử của một số nhân viên như là một thách thức. Khi quản lý họ, bạn phải đối diện với các cách ứng xử của họ. Nếu bạn bỏ qua, điều đó cũng có ... khác. Tại một tổ chức với khoảng 3.500 nhân viên, một nhà quản lý có một trục trặc với một nhân viên là Joy. Suốt từ tháng Tám tới tháng Một, Joy là nhân viên bận rộn nhất. Cô ta luôn kè kè cái...
 • 3
 • 371
 • 0

Thực trạng hút thuốc lá của nhân viên y tế

Thực trạng hút thuốc lá của nhân viên y tế

Y khoa - Dược

... sao nhân viên y tế đóng vai trò quan trọng trong phòng chống tác hại thuốc lá. Kết quả nghiên cứu cho th y số nhân viên y tế được trang bị các kiến thức n y chưa cao. Thái độ nhân viên y tế ... độ của nhân viên y tế trong: Tuyên truyền tác hại thuốc lá. Hỗ trợ cai thuốc lá. Hành vi của nhân viên y tế: Hành vi hút thuốc lá của bản thân. Hành vi hỗ trợ cai thuốc lá cho bệnh nhân. ... source not found.). Trong nghiên cứu n y, 92,7% nhân viên y tế biết nicotin g y nghiện tuy nhiên chỉ 42,5% nhân viên y tế biết được khả năng g y nghiện cao của thuốc lá và 38,2% biết rõ số lượng...
 • 22
 • 1,675
 • 11

Xem thêm