quy tắc ứng xử của học sinh trong trường học

Quy tắc ứng xử của cargill

Quy tắc ứng xử của cargill

Kỹ năng giao tiếp

...  quy t đnh đng đn nh tho lunquyt đnh đng đn nh tho lun Quy t đnh ny c tuân th Nguyên Tc Hưng Dn v chnh sch ca chng ta không? Quy t đnh ny c hp php không? Quy t ...  —Greg PageNu vic ny xut hin trong phn tin tc, quy t đnh ny c phn nh tt v Cargill không?““10 11chng ta tin hnh kinh doanh ... H&ĐHĐhttp://internal.cargill.com/sites/ethics-compliancephiên bn mi nht ca Quy Tchưng dn đt hng bn sao Quy Tc ca chng tathông tin v nhm tuân th v đo đc v Ban Ph Trch Đo...
 • 19
 • 699
 • 19

03/2007/QĐ-BNV Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức...

03/2007/QĐ-BNV Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức...

Tư liệu khác

... quy n xử lý. Điều 13. Các quy định cán bộ, công chức cấp xã phải làm Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 2 của Quy tắc này ngoài việcphải thực hiện các quy định tại Quy tắc ... các quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quy n địaphương thuộc phạm vi quản lý; kiểm tra, giám sát việc niêm yết công khai và thựchiện Quy tắc ... khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 2003. Điều 3. Mục đích Mục đích quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức nhằm: 1. Quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ,...
 • 10
 • 904
 • 3

Quy tac ung xu cua giao vien

Quy tac ung xu cua giao vien

Tư liệu khác

... tinh:1. Quy tắc ứng xử trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo:- Đảm bảo sự nghiêm túc, thẳng thắn, tôn trọng chủ tọa và những ngời tham gia- Không lộn xộn, ồn ào, uống rợu, bia, hút thuốc lá.2. Quy ... giới:- Đảm bảo tính trong sáng, lích thiệp, tôn trọng. Không có các hành động gây phản cảm, khó chịu với ngời xung quanh.Điều 11: Khi công bố, tiếp nhận thông tin:1. Quy tắc ứng xử khi viết, công ... thông tin phải thể hiện thái độ bình tĩnh, điềm đạm, không cau có, cáu gắt, phản ứng tiêu cực.2. Quy tắc ứng xử khi chỉnh sửa văn bản:- Đảm bảo tính chân thành, nội dung ngắn gọn, trung thực,...
 • 2
 • 463
 • 1

quy tac ung xu cua trường thcs động quan- lục yên- yên ấi

quy tac ung xu cua trường thcs động quan- lục yên- yên ấi

Tư liệu khác

... ngữ ứng xử, hành vi, trang phục của người học sinh phải có văn hoá, phù hợp đạo đức và lối sống của lứa tuổi học sinh trung học phổ thông. 1. Quy tắc ứng xử của học sinh: - Giao tiếp giữa học ... tế của trường THCS Động Quan và đặc điểm tình hình địa phương. Trường THCS Động Quan xây dựng Quy tắc ứng xử trong trường học và thực hiện từ năm học 2010-2011 như sau:A- QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA ... đức của người học sinh. + Trong giao tiếp thể hiện tính; trung thực, khoan dung, độ lượng nhằm tăng tinh thần đoàn kết, nhân ái trong mỗi học sinh. 2. Hành vi đạo đức ứng xử của người học sinh: ...
 • 8
 • 409
 • 2

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Tư liệu khác

... QUY T ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quy t định này Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức,viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch.Điều 2. Quy tắc ứng xử này áp dụng đối với toàn thể cán ... tra, giải quy t khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng khi được cấp có thẩm quy n giao.Điều 8. Ứng xử nơi công cộng1. Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật và quy tắc sinh hoạt ... luận chính thức của cấp có thẩm quy n và sự đồng ý lãnh đạotheo quy định của pháp luật.Điều 7. Ứng xử với tổ chức, cá nhân nước ngoài1. Thực hiện quy định của pháp luật và của cơ quan khi...
 • 5
 • 1,257
 • 5

Quy tắc ứng xử văn hóa của học sinh

Quy tắc ứng xử văn hóa của học sinh

Vật lý

... NAMTRƯỜNG TH SỐ II TRÌ QUANGĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Trì Quang, ngày 18 tháng 10 năm 2010 QUY TẮC Ứng xử văn hóa của học sinh ( Ban hành kèm theo Quy t định số: 06 ngày 18/ 10/ 2010 của ... 1.2/ Ứng xử trong học tập, người học được bày tỏ quan điểm phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập. Đảm bảo nghiêm túc, trung thực, không vi phạm quy chế kiểm tra, thi cử.1.3/ Ứng xử khi ... vặt.4.2/ Ứng xử trong sinh hoạt đảm bảo tôn trọng sự yên tĩnh chung, không gây mất trật tự an ninh, không gây ồn ào, mất vệ sinh chung.Điều 6: Ở nơi công cộng.5.1/ Ứng xử ở nhà trường khi...
 • 3
 • 4,880
 • 18

Quy tac ung xu trong truong hoc

Quy tac ung xu trong truong hoc

Ngữ văn

... nhà trường, phụ huynh học sinh và các tổ chức trong trường; 4.3. Thực hiện nghiêm túc quy t định số 07/2007/QĐ-BGDĐT về việc ban hành điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông nhiều cấp học; ... học; Quy định dạy thêm- học thêm; 4.4. Không trù dập học sinh. Điều 8. Ứng xử trong hội họp, sinh hoạt tập thể; trong giao tiếp qua điện thoại1- Ứng xử trong hội họp, sinh ... giao.4. Ứng xử với học sinh: 4.1- Tôn trọng nhân cách của học sinh, mềm mỏng nhưng cương quy t, triệt để khi xử lý các vi phạm của học sinh; 4.2- Đảm bảo giữ mối liên hệ giữa giáo viên chủ nhiệm,...
 • 7
 • 556
 • 2

Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức thuộc chương “cảm ứng điện từ” nhằm phát huy tính tích cực tự chủ của học sinh trong giở học

Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức thuộc chương “cảm ứng điện từ” nhằm phát huy tính tích cực tự chủ của học sinh trong giở học

Thạc sĩ - Cao học

... Bản chất của sự học và chức năng của sự dạy 4 1.1.1 Bản chất của sự học 4 1.1.2 Bản chất của sự dạy học 6 1.1.3 Hệ tương tác dạy học 7 1.2 Tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh 8 1.2.1 ... khoa học tự nhiên nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ của học sinh trong học tập ”. Nguyễn Thị Hƣơng- ĐHSP Hà Nội (2004). “Một số biện pháp phát huy tính tích cực, tự lực của học sinh học nghề ... của TC hóa sự học tập của HS chính là khoa học hóa cách suy nghĩ, làm việc và học tập của họ. Tóm lại, trên đây là 5 nguyên tắc DH của giáo sư Dancốp nhằm phát huy TTC và chủ động của HS trong...
 • 177
 • 1,163
 • 13

Ứng dụng phần mềm emp - test đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học sinh học 10 ở tỉnh bắc giang

Ứng dụng phần mềm emp - test đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học sinh học 10 ở tỉnh bắc giang

Thạc sĩ - Cao học

... TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 2.1. Thực trạng cơ sở vật chất và tình hình ứng dụng tin học của giáo viên trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh ở một số trƣờng THPT ... ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH .42 2.1. Thực trạng cơ sở vật chất và tình hình ứng dụng tin học của GV trong KTĐG kết quả học tập của HS…………………………………………………… …………. 42 2.2. Ứng dụng chương ... giáo viên trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh Bằng cách sử dụng phiếu thăm dò để điều tra trình độ tin học của GV cũng như tình hình ứng dụng tin học của các GV này trong KTĐG...
 • 97
 • 1,547
 • 5

Đối tác kinh doanh của MSD quy tắc ứng xử

Đối tác kinh doanh của MSD quy tắc ứng xử

Kỹ năng giao tiếp

... cách thức đáp ứng và chứng minh việc tuân thủ các nguyên tắc và tiêu chuẩn, như đã nêu trong Bộ Quy Tắc Ứng Xử dành cho Đối Tác Kinh Doanh này. Trường hợp được quy định cụ thể trong hợp đồng, ... DOANH CỦA MSD QUY TC NG X"Các Giá Trị và Tiêu Chuẩn Của Chúng Tôi" dành cho Các Đối Tác Kinh Doanh Quy tắc Ứng Xử Dành Cho Đối Tác Kinh Doanh của MSD [Ấn Bản I]Nhân viên của các ... theo quy định của pháp luật. Chúng tôi kỳ vọng có được sự cam kết tương tự từ các đối tác kinh doanh của chúng tôi. Bộ Quy Tắc Ứng Xử dành cho Đối Tác Kinh Doanh này trình bày những nguyên tắc...
 • 12
 • 510
 • 5

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM EMP - TEST ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 10 Ở TỈNH BẮC GIANG

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM EMP - TEST ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 10 Ở TỈNH BẮC GIANG

Công nghệ - Môi trường

... GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH .422.1. Thực trạng cơ sở vật chất và tình hình ứng dụng ti n học của GV trong KTĐGkết quả học tập của HS…………………………………………… ……… …… ……. 422.2. Ứng dụng c ... nh giá kết quả học tập của học sinh … …………………………………………… ………………… …….101.2. Tổng quan về tình hì nh sử dụng tin học trong kiểm tra đánh gi á kết quả học tập của học sinh ………………………………………………………………… ... quả học tập của HS lớp 10 ở một số trường THP T ở Bắc Gi ang. Từ đó đề xuất quy trình tổ chức thực hiện biện pháp đổimới KTĐG kết quả học tập của HS khu vực tỉnh Bắc Giang trong dạy học Sinh học...
 • 110
 • 977
 • 0

Quy tắc ứng xử trong nhà trường

Quy tắc ứng xử trong nhà trường

Tư liệu khác

... thực hiện đúng quy định của nhà nước và nhà trường. - Không được tỏ thái độ bàng quan, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác (GVCN, quản lý học sinh, BGH…). 5. Ứng xử của học sinh. - Kính trọng ... thoại.Trên đây là quy tắc ứng xử trong nhà trường. Mong các thành viên thực hiện có hiệu quả để đơn vị đạt mục tiêu “Nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực học sinh thanh lịch”BGH NHÀ TRƯỜNG P. HIỆU ... và nhân viên của nhà trường; đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện điều lệ, nội quy nhà trường; chấp hành pháp luật của Nhà nước;- Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện...
 • 2
 • 954
 • 2

Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường

Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường

Vật lý

... lịch sự. Ứng xử với đồng nghiệp cần có thái độ hợp tác trong công việc, chân tình góp ý; thái độ hòa nhã, tránh sự chế giễu, chê bai, tô vẽ khi vắng mặt đồng nghiệp. Ứng xử với học sinh, có ... nghiêm túc, ngôn ngữ, cách xử lý phù hợp với đặc trưng của cấp học, không đe dọa, quát mắng và xúc phạm đến thân thể, nhân phẩm học sinh. Điều 12. Tổ chức thực hiện Quy tắc này áp dụng từ ngày ... tuổi, phụ nữ Ứng xử khi tiếp cha mẹ học sinh, người đến liên hệ công việc, đảm bảo niềm nở, chân tình; không có thái độ bất nhã, thiếu hợp tác.Điều 5. Khi sử dụng điện thoại Ứng xử khi giao...
 • 3
 • 2,927
 • 12

Quy tac ung xu trong nha truong

Quy tac ung xu trong nha truong

Vật lý

... G.j<)6.G64hI#MHjI.h<)6hIHp . G.k .k Jh 64j>7jRHj)6.G4. Ứng xử với học sinh: M"J=T) 15   T!6 <>8>>e) R)RH):<=69BY ... 2010'()+'()MNO?(Ban hành kèm theo Quy t định số ……/QĐ-THCSPT ngày 01/10/2010 của trường THCS Tân Phượng)H'()P(.QR3GH%1PS -1R5TU.8AVP$;5.QR3%WX$%"hRh)]Ri:6j ... .QR3cHU$;<AX8@"$;%TP.%"P^d.$%%"1P88CP8%QXe8@"$;;.1"8.QU7315.QP$8%"1P.1- Ứng xử trong hội họp, sinh hoạt tập thể:"" .i6h>RHjJj62)<...
 • 7
 • 501
 • 1

Xem thêm