quy tắc đánh trọng âm tiếng anh

QUY TAC DANH TRONG AM (CUC DE NHO)

QUY TAC DANH TRONG AM (CUC DE NHO)

Tiếng anh

... thoại viênvvVI/ Một số tiếp vị ngữ là tiếng Latinh và tiếng Pháp nhấn ngay trên tiếp vị ngữ( các từ tiếng Pháp th ờng nhấn vần cuối) Ade lemonade/nớc chanh, alustrade/bao lơn, escapade/sự tẩu ... Van Ha-Truc Thai Junior School Trucninh District Nam dinh province StressTập hợp các quy tắc tìm trọng âm từI/ Các từ hai vần th ờng th ờng ta nhấn vào vần đầu. mother, father, window, season, ... bảng dới đây) thì trọng âm rơi vào vần sau:ade, ide, ode, ude, ceive, duce, ect, ent,form, mit, nounce, port, pose, press, scribe, solve, volve, voke,yinvade/ xâm chiếm, evade/...
 • 3
 • 1,163
 • 47

Gián án quy tac danh trong am

Gián án quy tac danh trong am

Tiếng anh

... ‘-ary’, trọng âm sẽ rơi vào âm thứ nhất hoặc thứ hai của từ gốc theo các quy tắc trọng âm của các từ đơn2/ Tiền tố: tiền tố thường không ảnh hưởng đến trọng âm của từTRONG AM TRONG TIENG ANH I/ ... ANH I/ Từ có 2 âm tiết:1/ Với động từ:a/ Nếu âm tiết thứ hai của động từ có chứa một nguyên âm dài hoặc một nguyên âm đôi, hoặc kết thúc bằng hai phụ âm trở lên thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ ... Với danh từ:a/ Nếu âm tiết thứ hai có chứa một nguyên âm ngắn thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhấtVí dụ:money / 'mʌni / product /'prɔdəkt /b/ các trường hợp còn lại trọng âm rơi...
 • 3
 • 417
 • 4

nguyên tắc nhấn trọng âm tiếng anh

nguyên tắc nhấn trọng âm tiếng anh

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... NGUYÊN TẮC 2: 3 âm ết• Các động từ 3 âm tiết có âm tiết cuối chưa nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc nhiều hơn một phụ âm thì âm tiết đầu nhận trọng âm. • ... tiết đầu nhận trọng âm. • Nếu âm tiết cuối chứa nguyên âm ngắn ow, el, er… hoặc kết thúc không nhiều hơn một nguyên âm thì âm tiết thứ 2 sẽ nhận trọng âm. ; NGUYÊN TẮC 3: Từ ghép< ... NHẤN TRỌNG ÂM  NGUYÊN TẮC 1: 2 âm ết •  !"#$%&'&()*+,...
 • 2
 • 547
 • 8

Một số qui tắc đánh trọng âm I

Một số qui tắc đánh trọng âm I

Tiếng anh

... trạng từ thì trọng âm rơi vào từthứ 2, tận cùng bằng -edEx: well-dressed/ wel'drest/( ăn mặc sang trọng) Các hậu tố không có Trọng âm ( khi thêm hậu tố thì không thay đổi trọng âm) V+ment: ... thông cảm)adj+ness : 'bitter ( đắng)=> 'bitterness( nỗi cay đắng)Các từ có trọng âm nằm ở âm tiết cuối là các từ có tận cùng là : -ee, -eer,- ese,- ain, -aire,-ique,-esqueEx: de'gree,...
 • 2
 • 433
 • 12

Một số qui tắc đánh trọng âm II

Một số qui tắc đánh trọng âm II

Tiếng anh

... và tính từ có 2 âm tiết, thì trọng âm hầu hết nằm ở âm tiết thứ 2: im’port; ex’port; im’pact; …; co’rrect; e’xact;…- Đối với danh từ có 2 âm tiết, thì trọng âm hầu hết nằm ở âm tiết thứ nhất: ... ‘fragmentary…(nhưng đây là quy tắc yếu vì có nhiều trường hợp trọng âm nằm ngaytrước nó chứ không cách: ,satis’factory, ,manu’factory; hay trong từchỉ có 3 âm tiết: ‘sensory…)4. Một số quy tắc khác - Đối ... thì trọng âm thường đứng ở âm tiết thứ 1 khi bắt đầu có phụ âm: ‘preferen-t/ce;‘consequen’t/ce;… còn đứng ở âm tiết thứ 2 khi bắt đầu bằng nguyên âm (trừ i) đơn thuần (nghĩa là mình nguyên âm...
 • 2
 • 400
 • 5

cách nhấn trọng âm tiếng anh

cách nhấn trọng âm tiếng anh

Tiếng anh

... âm tiết nào là nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi, xét từ âm tiết cuối lên đầu. Qui tắc đối với DANH TỪ:Chúng ta phải xét từ âm tiết cuối trở về trước + Nếu âm thứ 3 là nguyên âm ngắn thì âm ... nhấn+ Nếu âm thứ 3 là nguyên âm ngắn và âm thứ 2 là nguyên âm dài hay nguyên âm đôi thì nhấn vào âm tiết thứ 2:Ex: poTAtodiSASter+ Nếu âm tiết thứ 3 là nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi, hoặc ... 'injury.Danh từ chỉ cácc môn học có trọng âm cách âm tiết cuối 1 âm tiếtEx: ge'ology, bi'ologyTừ có tận cùng bằng -ate, -ite, -ude,-ute có trọng âm cách âm tiết cuối 1 âm tiếtEx:...
 • 25
 • 1,727
 • 33

quy tac nhan trong am

quy tac nhan trong am

Tiếng anh

... âm tiết không có trọng âm thì được phát âm thành /ə/: teacher, owner - Chữ u trong tiếng Anh có 3 cách phát âm: Phát âm là /u:/ (u dài)khi đứng sau /j/ (June); phát âm là /ʊ/ hoặc /ʌ/ trong ... decimal CÁC DẤU HIỆU CỦA TỪ MANG TRỌNG ÂM + sự thay đổi về độ cao của giọng: Vần nào mang trọng âm thì được đọc cao hơn.+ độ dài của vần: tất cả các vần mang trọng âm sẽ được đọc dài hơi nhất.Hầu ... âm là /i/, đôi khi y cũng được phát âm như trên (Trừ trường hợp sau i có r – sau r không phải là một nguyên âm) .- Hầu hết các chữ được viết là er hoặc nguyên âm trong các âm tiết không có trọng...
 • 3
 • 377
 • 0

trong am tieng anh

trong am tieng anh

Tiếng anh

... (từ có 2 âm tiết nếu tận cùng chỉ có 1 phụ âm thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu) *********stop*******accent consent frequent present7. Các từ kết thúc bằng đuôi HOW, WHAT, WHERE trọng âm nhấn ... politics – arithmetic 12. Các từ kết thúc bằng ATE, nếu 2 vần thì trọng âm nhấn ở vần thứ nhất, nếu 3 vần hoặc trên 3 vần thì trọng âm nhấn ở từ thứ 3 từ cuối lên.senate playmate congratulate communicate ... thirteen fourteen fifteenBut: seventy – ninety ……….17. Các tiền tố không bao giờ có trọng âm, mà thường nhấn trọng âm ở từ thứ 2.illegal mistake unusual dislikeindefinite precede reflect outcome...
 • 3
 • 1,146
 • 42

Trong am Tieng Anh

Trong am Tieng Anh

Tiếng anh

... career trọng âm lại rơi vào âm tiết thứ 2 vì âm tiết thứ 2 có nguyên âm đôi [tiə] (Trọng âm rơi vào âm tiết nào có nguyên âm mạnh và nguyên âm đôi). Bản thân phụ tố -eer cũng nhận trọng âm. 10. ... vào âm tiết đầu vì các âm tiết này đều chứa nguyên âm mạnh.6. Key: AHint: Hầu hết danh từ có 3 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất tuy nhiên xét từ bacteria trọng âm lại rơi vào âm ... từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Tuy nhiên từ machine có kết thúc bằng một nguyên âm (âm tiết mở) nên trọng âm sẽ rơi vào âm tiết cuối. (Âm tiết mở bao giờ phát âm cũng...
 • 3
 • 603
 • 11

Xem thêm