quy tắc đánh trọng âm tiếng anh đầy đủ

QUY TAC DANH TRONG AM (CUC DE NHO)

QUY TAC DANH TRONG AM (CUC DE NHO)

Tiếng anh

... thoại viênvvVI/ Một số tiếp vị ngữ là tiếng Latinh và tiếng Pháp nhấn ngay trên tiếp vị ngữ( các từ tiếng Pháp th ờng nhấn vần cuối) Ade lemonade/nớc chanh, alustrade/bao lơn, escapade/sự tẩu ... Van Ha-Truc Thai Junior School Trucninh District Nam dinh province StressTập hợp các quy tắc tìm trọng âm từI/ Các từ hai vần th ờng th ờng ta nhấn vào vần đầu. mother, father, window, season, ... bảng dới đây) thì trọng âm rơi vào vần sau:ade, ide, ode, ude, ceive, duce, ect, ent,form, mit, nounce, port, pose, press, scribe, solve, volve, voke,yinvade/ xâm chiếm, evade/...
 • 3
 • 1,163
 • 47

Gián án quy tac danh trong am

Gián án quy tac danh trong am

Tiếng anh

... ‘-ary’, trọng âm sẽ rơi vào âm thứ nhất hoặc thứ hai của từ gốc theo các quy tắc trọng âm của các từ đơn2/ Tiền tố: tiền tố thường không ảnh hưởng đến trọng âm của từTRONG AM TRONG TIENG ANH I/ ... ANH I/ Từ có 2 âm tiết:1/ Với động từ:a/ Nếu âm tiết thứ hai của động từ có chứa một nguyên âm dài hoặc một nguyên âm đôi, hoặc kết thúc bằng hai phụ âm trở lên thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ ... Với danh từ:a/ Nếu âm tiết thứ hai có chứa một nguyên âm ngắn thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhấtVí dụ:money / 'mʌni / product /'prɔdəkt /b/ các trường hợp còn lại trọng âm rơi...
 • 3
 • 417
 • 4

nguyên tắc nhấn trọng âm tiếng anh

nguyên tắc nhấn trọng âm tiếng anh

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... NGUYÊN TẮC 2: 3 âm ết• Các động từ 3 âm tiết có âm tiết cuối chưa nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc nhiều hơn một phụ âm thì âm tiết đầu nhận trọng âm. • ... tiết đầu nhận trọng âm. • Nếu âm tiết cuối chứa nguyên âm ngắn ow, el, er… hoặc kết thúc không nhiều hơn một nguyên âm thì âm tiết thứ 2 sẽ nhận trọng âm. ; NGUYÊN TẮC 3: Từ ghép< ... NHẤN TRỌNG ÂM  NGUYÊN TẮC 1: 2 âm ết •  !"#$%&'&()*+,...
 • 2
 • 547
 • 8

Quy tắc đánh trọng âm từ. pptx

Quy tắc đánh trọng âm từ. pptx

Kỹ năng đọc tiếng Anh

... qui tắc nhưng phần bất qui tắc lại luôn nhiều hơn): ví dụ như HOnest, PERfect Quy tắc đánh trọng âm từ Ai học tiếng Anh cũng biết phần trọng âm là phần khó, nó có quá nhiều qui tắc ... Qui tắc đối với DANH TỪ: Chúng ta phải xét từ âm tiết cuối lên nhé +) Nếu âm thứ 3 là nguyên âm ngắn thì âm đó KHÔNG được nhấn +) Nếu âm thứ 3 là nguyên âm ngắn và âm thứ 2 là nguyên âm dài ... động từ thì trọng âm vào âm tiết thứ 2 còn danh từ hay tính từ thì trọng âm được nhấn vào âm tiết thứ nhất. Ví dụ: absTRACT (v) ABStract * Qui tắc cho DANH TỪ: +) Nếu âm tiết thứ...
 • 10
 • 593
 • 5

Bảng phiên âm tiếng anh đầy đủ

Bảng phiên âm tiếng anh đầy đủ

TOEFL - IELTS - TOEIC

... chữ L của tiếng Việt light, valley, feelr - đọc như chữ r của tiếng Việt right, sorry, arrangeCách đọc bảng phiên âm tiếng Anh Bảng phiên âm trong tiếng Anh giúp bạn học phát âm anh văn chính ... Anh. Phiên âm tiếng Anh là những ký tự, được ráp thành các vừng, cách đọc phiên âm bảng tiếng Anh như tiếng Việt. Tuy nhiên, ngoài những chữ số có trong tiếng Việt, các ký tự phiên âm còn có ... /eɪ/Cách phát âm: - Đọc như âm “ây” trong tiếng Việt. Khi đọc, kéo dài âm /e/ và kết thúc tại âm /ɪ/, âm /ɪ/ đọc ngắn và nhanh. Âm /e/ được hiển thị bởi những mẫu tự-a- (trong những từ có một âm tiết...
 • 16
 • 62,379
 • 206

Trong am trong tieng Anh (Day du)

Trong am trong tieng Anh (Day du)

Tiếng anh

... STRESS Trọng âm chỉ rơi vào những âm tiết mạnh tức là những âm tiết có chứa nguyên âm mạnh, nguyên âm đôi hoặc nguyên âm dài.Các quy tắc chung nhất:1) Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhấtHầu hết danh ... từ 3 âm tiết có âm tiết cuối chưa nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc nhiều hơn một phụ âm thì âm tiết đầu nhận trọng âm. Ví dụ: PAradise, EXercise2) Trọng âm vào âm tiết thứ haiHầu ... phụ âm thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất.Ví dụ: ENter, TRAvel, Open Các động từ có âm tiết cuối chứa ow thì trọng âm cũng rơi vào âm tiết đầu.Ví dụ: FOllow, BOrrow Các động từ 3 âm...
 • 4
 • 945
 • 70

Một số qui tắc đánh trọng âm I

Một số qui tắc đánh trọng âm I

Tiếng anh

... trạng từ thì trọng âm rơi vào từthứ 2, tận cùng bằng -edEx: well-dressed/ wel'drest/( ăn mặc sang trọng) Các hậu tố không có Trọng âm ( khi thêm hậu tố thì không thay đổi trọng âm) V+ment: ... thông cảm)adj+ness : 'bitter ( đắng)=> 'bitterness( nỗi cay đắng)Các từ có trọng âm nằm ở âm tiết cuối là các từ có tận cùng là : -ee, -eer,- ese,- ain, -aire,-ique,-esqueEx: de'gree,...
 • 2
 • 433
 • 12

Một số qui tắc đánh trọng âm II

Một số qui tắc đánh trọng âm II

Tiếng anh

... và tính từ có 2 âm tiết, thì trọng âm hầu hết nằm ở âm tiết thứ 2: im’port; ex’port; im’pact; …; co’rrect; e’xact;…- Đối với danh từ có 2 âm tiết, thì trọng âm hầu hết nằm ở âm tiết thứ nhất: ... ‘fragmentary…(nhưng đâyquy tắc yếu vì có nhiều trường hợp trọng âm nằm ngaytrước nó chứ không cách: ,satis’factory, ,manu’factory; hay trong từchỉ có 3 âm tiết: ‘sensory…)4. Một số quy tắc khác - Đối ... thì trọng âm thường đứng ở âm tiết thứ 1 khi bắt đầu có phụ âm: ‘preferen-t/ce;‘consequen’t/ce;… còn đứng ở âm tiết thứ 2 khi bắt đầu bằng nguyên âm (trừ i) đơn thuần (nghĩa là mình nguyên âm...
 • 2
 • 400
 • 5

cách nhấn trọng âm tiếng anh

cách nhấn trọng âm tiếng anh

Tiếng anh

... âm tiết nào là nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi, xét từ âm tiết cuối lên đầu. Qui tắc đối với DANH TỪ:Chúng ta phải xét từ âm tiết cuối trở về trước + Nếu âm thứ 3 là nguyên âm ngắn thì âm ... nhấn+ Nếu âm thứ 3 là nguyên âm ngắn và âm thứ 2 là nguyên âm dài hay nguyên âm đôi thì nhấn vào âm tiết thứ 2:Ex: poTAtodiSASter+ Nếu âm tiết thứ 3 là nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi, hoặc ... 'injury.Danh từ chỉ cácc môn học có trọng âm cách âm tiết cuối 1 âm tiếtEx: ge'ology, bi'ologyTừ có tận cùng bằng -ate, -ite, -ude,-ute có trọng âm cách âm tiết cuối 1 âm tiếtEx:...
 • 25
 • 1,727
 • 33

Xem thêm