quy tắc đánh trọng âm dễ nhớ

QUY TAC DANH TRONG AM (CUC DE NHO)

QUY TAC DANH TRONG AM (CUC DE NHO)

Tiếng anh

... Van Ha-Truc Thai Junior School Trucninh District Nam dinh province StressTập hợp các quy tắc tìm trọng âm từI/ Các từ hai vần th ờng th ờng ta nhấn vào vần đầu. mother, father, window, season, ... bảng dới đây) thì trọng âm rơi vào vần sau:ade, ide, ode, ude, ceive, duce, ect, ent,form, mit, nounce, port, pose, press, scribe, solve, volve, voke,yinvade/ xâm chiếm, evade/ ... efficient/có hiệu lực,impatient/bất nhẫn,occasion Ety Society, variety, impiety/sự bất hiếuIty Gravity /trọng lực, quantity, câpciy/khả năngIc Atomic/nguyên tử, supersonic/siêu thanh, automaticTrừ:...
 • 3
 • 1,163
 • 47

Gián án quy tac danh trong am

Gián án quy tac danh trong am

Tiếng anh

... âm tiết:1/ Động từ:a/ Nếu âm tiết cuối có chứa một nguyên âm ngắn và kết thúc bởi một (hoặc không) phụ âm thì âm tiết đó sẽ không được nhấn, trọng âm sẽ chuyển sang âm tiết ngay trước đó (âm ... gốc theo các quy tắc trọng âm của các từ đơn2/ Tiền tố: tiền tố thường không ảnh hưởng đến trọng âm của từTRONG AM TRONG TIENG ANHI/ Từ có 2 âm tiết:1/ Với động từ:a/ Nếu âm tiết thứ hai ... từ:a/ Nếu âm tiết thứ hai có chứa một nguyên âm ngắn thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhấtVí dụ:money / 'mʌni / product /'prɔdəkt /b/ các trường hợp còn lại trọng âm rơi vào âm tiết...
 • 3
 • 417
 • 4

Quy tắc đánh trọng âm từ. pptx

Quy tắc đánh trọng âm từ. pptx

Kỹ năng đọc tiếng Anh

... tính từ có hai âm tiết không theo qui tắc (tiếng anh mà, có rất nhiều qui tắc nhưng phần bất qui tắc lại luôn nhiều hơn): ví dụ như HOnest, PERfect Quy tắc đánh trọng âm từ Ai học ... này có dễ hiểu không ta?) * Qui tắc đối với DANH TỪ: Chúng ta phải xét từ âm tiết cuối lên nhé +) Nếu âm thứ 3 là nguyên âm ngắn thì âm đó KHÔNG được nhấn +) Nếu âm thứ 3 là nguyên âm ngắn ... bạn nói sai trọng âm từ thì sẽ dễ bị hiểu lầm hoặc họ chả hiểu gì cả! Để học được cách đánh trọng âm chuẩn thì các bạn phải nắm vững phần ngữ âm trước và phải hard-working. +) Nếu âm tiết thứ...
 • 10
 • 593
 • 5

Quy tắc đánh trọng âm

Quy tắc đánh trọng âm

Ngữ pháp tiếng Anh

... phụ âm rít (hissing consonants), cụ thể là các phụ âm sau: /z/, /s/, /dZ/, /tS/, /S/, /Z/.Ví dụ: refuses, passes, judges, churches, garages, wishes Quy tắc đánh trọng âm 1. Trọng âm rơi vào âm ... từ 3 âm tiết có âm tiết cuối chưa nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc nhiều hơn một phụ âm thì âm tiết đầu nhận trọng âm. Ví dụ: ADvertise, MOdernize…2. Trọng âm vào âm tiết thứ haiHầu ... phụ âm thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất.Ví dụ: ENter, TRAvel, Open Các động từ có âm tiết cuối chứa ow thì trọng âm cũng rơi vào âm tiết đầu.Ví dụ: NArrow, BOrrow Các động từ 3 âm...
 • 3
 • 723
 • 15

Một số qui tắc đánh trọng âm I

Một số qui tắc đánh trọng âm I

Tiếng anh

... trạng từ thì trọng âm rơi vào từthứ 2, tận cùng bằng -edEx: well-dressed/ wel'drest/( ăn mặc sang trọng) Các hậu tố không có Trọng âm ( khi thêm hậu tố thì không thay đổi trọng âm) V+ment: ... thông cảm)adj+ness : 'bitter ( đắng)=> 'bitterness( nỗi cay đắng)Các từ có trọng âm nằm ở âm tiết cuối là các từ có tận cùng là : -ee, -eer,- ese,- ain, -aire,-ique,-esqueEx: de'gree,...
 • 2
 • 433
 • 12

Một số qui tắc đánh trọng âm II

Một số qui tắc đánh trọng âm II

Tiếng anh

... và tính từ có 2 âm tiết, thì trọng âm hầu hết nằm ở âm tiết thứ 2: im’port; ex’port; im’pact; …; co’rrect; e’xact;…- Đối với danh từ có 2 âm tiết, thì trọng âm hầu hết nằm ở âm tiết thứ nhất: ... ‘fragmentary…(nhưng đây là quy tắc yếu vì có nhiều trường hợp trọng âm nằm ngaytrước nó chứ không cách: ,satis’factory, ,manu’factory; hay trong từchỉ có 3 âm tiết: ‘sensory…)4. Một số quy tắc khác - Đối ... thì trọng âm thường đứng ở âm tiết thứ 1 khi bắt đầu có phụ âm: ‘preferen-t/ce;‘consequen’t/ce;… còn đứng ở âm tiết thứ 2 khi bắt đầu bằng nguyên âm (trừ i) đơn thuần (nghĩa là mình nguyên âm...
 • 2
 • 400
 • 5

quy tac nhan trong am

quy tac nhan trong am

Tiếng anh

... decimal CÁC DẤU HIỆU CỦA TỪ MANG TRỌNG ÂM + sự thay đổi về độ cao của giọng: Vần nào mang trọng âm thì được đọc cao hơn.+ độ dài của vần: tất cả các vần mang trọng âm sẽ được đọc dài hơi nhất.Hầu ... âm là /i/, đôi khi y cũng được phát âm như trên (Trừ trường hợp sau i có r – sau r không phải là một nguyên âm) .- Hầu hết các chữ được viết là er hoặc nguyên âm trong các âm tiết không có trọng ... được phát âm thành /ɜ:/ với những từ đi trước phụ âm( VD: err), hoặc giữa các phụ âm( VD: serve)+ ir: được phát âm thành /ɜ:/ với những từ có tận cùng bằng -ir (VD: stir )hay -ir + phụ âm (VD:...
 • 3
 • 377
 • 0

quy tắc nhấn trọng âm, cách đọc đuôi es, ed

quy tắc nhấn trọng âm, cách đọc đuôi es, ed

Anh ngữ phổ thông

... 3 âm tiết quy tắc sẽ như sau: Nếu âm tiết cuối chứa nguyên âm ngắn hoặc kết thúc không nhiều hơn một nguyên âm thì âm tiết thứ 2 sẽ nhận trọng âm. Ví dụ: deTERmine, reMEMber, enCOUNter 3) Trọng ... EXercise2) Trọng âm vào âm tiết thứ haiHầu hết động từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.Ví dụ: to preSENT, to exPORT, to deCIDE, to beGINNếu âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm dài, nguyên âm ... âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm ngắn và kết thúc không nhiều hơn một phụ âm thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất.Ví dụ: ENter, TRAvel, Open Các động từ có âm tiết cuối chứa ow thì trọng âm...
 • 7
 • 568
 • 8

Quy tắc nhấn trọng âm trong Tiếng Anh

Quy tắc nhấn trọng âm trong Tiếng Anh

Tiếng anh

... nhấn trọng âm trong TiếngAnhI/ Cách xác định trọng âm 1. Đánh trọng âm vào âm tiết đầu đối với những từ có 2, 3, 4 âm tiết.a. Từ có 2 âm tiết :ã Đa số những từ có 2 âm tiết thì trọng âmâm ... lại đợc nhấn mạnh ở âm tiết sau.- con'fer/ pre'fer/ re'fer b. Từ có 3 âm tiết :ã Hầu hết danh từ có 3 âm tiết thì trọng âmâm tiết đầu, nhất là khi hai âm tiết sau cótận cùng ... thờng lại có trọng âmâm tiết thứ 2.- ac'cent/ con'sent/ fre'quent/ pre'sent * Ngoại lệ :- Những từ có 2 âm tiết tận cùng bằng ent sau đây đợc nhấn giọng ở âm tiết thứ...
 • 3
 • 696
 • 52

Những quy tắc quan trọng nhất để quyết định giao dịch doc

Những quy tắc quan trọng nhất để quyết định giao dịch doc

Quản trị kinh doanh

... Những quy tắc quan trọng nhất để quy t định giao dịch mà các nhà đầu tư không thể bỏ qua Việc ưu tiên thời gian để xây dựng các quy tắc giao dịch không những giúp bạn cân nhắc trước khi ra quy t ... một tập hợp những quy tắc, những tiêu chuẩn riêng để nhận biết được hướng đi của thị trường, quy t định khi nào tham gia thị trường, khi nào không… Dưới đây là 10 quy tắc giao dịch ưu tiên ... hàng đầu mà thienlongcoi tổng hợp được: Quy tắc 1: Xu hướng giá của đồ thị đang trong một chu kỳ ngắn hay dài hạn? Chúng tôi đã từng chia sẻ quy tắc thứ nhất này với các độc giả trong suốt...
 • 15
 • 195
 • 0

Xem thêm