qui tắc đánh trọng âm

Một số qui tắc đánh trọng âm I

Một số qui tắc đánh trọng âm I

Tiếng anh

... trạng từ thì trọng âm rơi vào từthứ 2, tận cùng bằng -edEx: well-dressed/ wel'drest/( ăn mặc sang trọng) Các hậu tố không có Trọng âm ( khi thêm hậu tố thì không thay đổi trọng âm) V+ment: ... thông cảm)adj+ness : 'bitter ( đắng)=> 'bitterness( nỗi cay đắng)Các từ có trọng âm nằm ở âm tiết cuối là các từ có tận cùng là : -ee, -eer,- ese,- ain, -aire,-ique,-esqueEx: de'gree,...
 • 2
 • 433
 • 12

Một số qui tắc đánh trọng âm II

Một số qui tắc đánh trọng âm II

Tiếng anh

... và tính từ có 2 âm tiết, thì trọng âm hầu hết nằm ở âm tiết thứ 2: im’port; ex’port; im’pact; …; co’rrect; e’xact;…- Đối với danh từ có 2 âm tiết, thì trọng âm hầu hết nằm ở âm tiết thứ nhất: ... thì trọng âm thường đứng ở âm tiết thứ 1 khi bắt đầu có phụ âm: ‘preferen-t/ce;‘consequen’t/ce;… còn đứng ở âm tiết thứ 2 khi bắt đầu bằng nguyên âm (trừ i) đơn thuần (nghĩa là mình nguyên âm ... Đối với từ có 4 âm tiết kết thúc bằng #ent; #ence; #ency; #ant; #ancethì trọng âm đứng ở âm tiết thứ 2: en’vironment; e’quivalen-t/ce/cy;sig’nifican-t/ce;…- Đối với từ có 3 âm tiết kết thúc...
 • 2
 • 400
 • 5

QUY TAC DANH TRONG AM (CUC DE NHO)

QUY TAC DANH TRONG AM (CUC DE NHO)

Tiếng anh

... Van Ha-Truc Thai Junior School Trucninh District Nam dinh province StressTập hợp các quy tắc tìm trọng âm từI/ Các từ hai vần th ờng th ờng ta nhấn vào vần đầu. mother, father, window, season, ... bảng dới đây) thì trọng âm rơi vào vần sau:ade, ide, ode, ude, ceive, duce, ect, ent,form, mit, nounce, port, pose, press, scribe, solve, volve, voke,yinvade/ xâm chiếm, evade/ ... efficient/có hiệu lực,impatient/bất nhẫn,occasion Ety Society, variety, impiety/sự bất hiếuIty Gravity /trọng lực, quantity, câpciy/khả năngIc Atomic/nguyên tử, supersonic/siêu thanh, automaticTrừ:...
 • 3
 • 1,163
 • 47

Gián án quy tac danh trong am

Gián án quy tac danh trong am

Tiếng anh

... âm tiết:1/ Động từ:a/ Nếu âm tiết cuối có chứa một nguyên âm ngắn và kết thúc bởi một (hoặc không) phụ âm thì âm tiết đó sẽ không được nhấn, trọng âm sẽ chuyển sang âm tiết ngay trước đó (âm ... từ:a/ Nếu âm tiết thứ hai có chứa một nguyên âm ngắn thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhấtVí dụ:money / 'mʌni / product /'prɔdəkt /b/ các trường hợp còn lại trọng âm rơi vào âm tiết ... đến trọng âm: trọng âm sẽ luôn rơi vào âm tiết cuối cùng của từ gốc‘-eous’‘-graphy’‘-ial’‘-ic’‘-ion’‘-ious’‘-ity’‘-ive’d/ Các hậu tố ‘-ance’, ‘-ant’ và ‘-ary’, trọng âm sẽ rơi vào âm...
 • 3
 • 418
 • 4

Qui tắc đầy đủ cho vấn đề đánh trọng âm từ

Qui tắc đầy đủ cho vấn đề đánh trọng âm từ

Tiếng anh

... (v)abstract (Theo tienganh.com.vn) Qui tắc đầy đủ cho vấn đề đánh trọng âm từ Ai học tiếng anh cũng biết phần trọng âm là phần khó, nó có quá nhiều qui tắc mà phần bất qui tắc lại còn nhiều hơn. tuy ... Từ có hai âm tiết:Ở đây sự lựa chọn rất đơn giản hoặc trọng âm sẽ nằm ở âm tiết đầu, hoặc âm tiết cuối.Trước hết là qui tắc cho ĐỘNG TỪ và TÍNH TỪ : +) Nếu âm tiết thứ 2 có nguyên âm dài hay ... phiên âm nhé)ENvy-không có phụ âm cuối và nguyên âm cuối là nguyên âm ngắnOpenEqualLưu ý, rất nhiều động từ và tính từ có hai âm tiết không theo qui tắc (tiếng anh mà, có rất nhiều qui tắc...
 • 4
 • 452
 • 9

cách đánh trọng âm trong tiếng anh

cách đánh trọng âm trong tiếng anh

Tiếng anh

... nếu âm tiết thứ 2 có chứa nguyên âm ngắn thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu . VD ‘money ‘pruduct … Và ngược lại , nếu âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm dài hoăc nguyên âm kép thì trọng âm rơi vào âm ... Qui tắc đánh trọng âm I/ Từ 1 âm tiết ( one syllable words )- Những từ có một âm tiết đều có trọng âm, trừ những từ ngữ pháp (grammatical words) ... rơi vào âm tiết 1*Đối với động từ, tính từ, trạng từ và giới từ có qui luật cơ bản sau : -Nếu âm tiết thứ 2 co chứa nguyên âm dài hoặc nuyên âm kép (ngoại trừ ) thì trọng âm rơi vào âm tiết...
 • 2
 • 1,389
 • 84

học là thuộc ngay cách đánh trọng âm

học là thuộc ngay cách đánh trọng âm

Tiếng anh

... nếu âm tiết thứ 2 có chứa nguyên âm ngắn thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu . VD ‘money ‘pruduct … Và ngược lại , nếu âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm dài hoăc nguyên âm kép thì trọng âm rơi vào âm ... Qui tắc đánh trọng âm I/ Từ 1 âm tiết ( one syllable words )- Những từ có một âm tiết đều có trọng âm, trừ những từ ngữ pháp (grammatical words) ... rơi vào âm tiết 1*Đối với động từ, tính từ, trạng từ và giới từ có qui luật cơ bản sau : -Nếu âm tiết thứ 2 co chứa nguyên âm dài hoặc nuyên âm kép (ngoại trừ ) thì trọng âm rơi vào âm tiết...
 • 2
 • 626
 • 5

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25