quan hệ vuông góc trong không gian lớp 11

Rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh khá, giỏi thông qua dạy giải bài tập chương vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian chương trình hình học nâng cao lớp 11

Rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh khá, giỏi thông qua dạy giải bài tập chương vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian chương trình hình học nâng cao lớp 11

Khoa học xã hội

... vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian hình học không gian lớp 11? 6. Giả thuyết khoa học Dạy học bài tập chương vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian ... chương vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian. 3. Phạm vi nghiên cứu Quá trình dạy học bài tập chương vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian cho học ... chương quan hệ vuông góc trong không gian 1.4.2. Thực trạng giảng dạy bài tập chương "Vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian& quot; chương trình hình học nâng cao lớp 11...
 • 24
 • 2,278
 • 4

Kiểm tra Hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Kiểm tra Hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Toán học

... phẳng nào vuông góc với đờngthẳng thứ nhất thì cũng vuông góc với đờng thẳng thứ 2D. Cho 2 mặt phẳng vuông góc với nhau . Khi đó mọi đờng thẳng nằm trong mặtphẳng này đều vuông góc với mặt ... mệnh đề sauA. Hai đờng thẳng phân biệt trong không gian cùng vuông góc với đờng thẳng thứ3 thì chúng song songB. Một đờng thẳng và 1 mặt phẳng cùng vuông gócvới 1 đờng thẳng thì chúng songsong.C. ... () và b a thì b //() hoặc b ()Câu 4: Cho tứ diện OABC có OA ; OB ; OC đôi một vuông góc. H là hình chiếu vuông góc của O lên (ABC). Chọn câu trả lời đúng:A. H là trung điểm BCB. H là trực...
 • 3
 • 5,197
 • 94

Ôn tập hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Ôn tập hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Toán học

... SCãc) Chứng minh SB vuông góc với BCc) Chứng minh SB vuông góc với BCBài tập23aSDSBSA===và aSDSBSA ===ãd) Gọi là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD). d) Gọi là góc giữa hai mặt phẳng ... dài đoạn SCđoạn SCãc) Chứng minh SB vuông góc với BCc) Chứng minh SB vuông góc với BCãd) Gọi là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD). d) Gọi là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD). ... dài đoạn SCđoạn SCãc) Chứng minh SB vuông góc với BCc) Chứng minh SB vuông góc với BCãd) Gọi là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD). d) Gọi là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD)....
 • 17
 • 5,676
 • 39

Kiểm tra Hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Kiểm tra Hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Toán học

... chiếu vuông góc của E lên các cạnh SF và SH. a. Chứng minh FG ⊥ (SEF), GH ⊥ (SEH);b. Chứng minh SE ⊥ MN;c. Chứng minh (EMN) ⊥ (SEG);d. Chứng minh MN = . 22a.e. Tính tan góc giữa ... lập phương ABCD.EFGH. Góc giữa cặp vector HFuuur và DCuuur bằng:A. 0120B. 090C. 045D. 060II. Phần tự luậnBài 5. Cho hình chóp S.EFGH có đáy là hình vuông cạnh a, SE = a và ... Bán công Lệ Thuỷ Kiểm tra 45 phút – Bài số 2 Năm học 2007 – 2008 Môn: HÌNH HỌC 11CBHọ tên học sinh …………………………………… .Lớp …………………Đề số I. Phần trắc nghiệmBài 1. Cho a, b là hai đường thẳng phân...
 • 2
 • 2,969
 • 45

Ôn tập chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Ôn tập chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Toán học

... kiến thức cơ bản trong chương III, vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian ( 2 đường thẳng vuông góc, đường thẳng vuông góc mặt phẳng, 2 mặt phẳng vuông góc) , khoảng cách.2/. ... cách.3/. Tư duy : - Biết hệ thống hoá các kiến thức về quan hệ song song và quan hệ vuông góc, dùng quan hệ vuông góc để chứng minh quan hệ song songvà ngược lại. - Từ trực quan sinh động đến tư ... minh 2 đường thẳng vuông góc. - Chứng minh đường thẳng vuông góc mặt phẳng. - Chứng minh 2 đường thẳng song song dựa vào quan hệ vuông góc - Chứng minh 2 mặt phẳng vuông góc với nhau . -...
 • 4
 • 1,045
 • 12

Vecto trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian

Vecto trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian

Trung học cơ sở - phổ thông

... liên quan đến quan hệ vuông góc trong không gian nh:- Hai đờng thẳng vuông góc, góc giữa hai đờng thẳng.- Đờng thẳng vuông góc với mặt phẳng. Phép chiếu vuông góc. - Hai mặt phẳng vuông góc. - ... nghĩa, giá, độ lớn.221 Vectơ trong không gian Quan hệ vuông góc trong không gian ( 17 tiết )A - Mục tiêu:1 - Cho học sinh hiểu đợc khái niệm về véctơ trong không gian và các phép toán cộng ... véctơ trong không gian. 2 - Nắm đợc định nghĩa vectơ chỉ phơng của đờng thẳng và định nghĩa hai đờng thẳng trong không gian vuông góc với nhau.3 - Hiểu rõ định nghĩa đờng thẳng vuông góc với...
 • 24
 • 1,051
 • 8

Bài giảng Bài tập Quan hệ vuông góc trong không gian

Bài giảng Bài tập Quan hệ vuông góc trong không gian

Toán học

... QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN b) Gọi M, N là các điểm lần lượt thuộc các đường thẳng AB và DB sao cho MA k MB=uuur uuur;ND k NB=uuur uuur. Tính góc giữa MN và BC.Dạng ... 3IM.Bài 13: Cho hình chop S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông ở , góc ABC = 600, AB = a. Gọi O là trung điểm của BC. SB = a và SB vuông góc với OA. Gọi M là 1 điểm ∈ AB. Mặt phẳng (α) đi qua ... rằng chu vi của thiết diện nêu trên không phụ thuộc vào x khi và chỉ khi AB = CD.Bài 11: Cho hình chop S.ABCD có đáy là hình bình hành, mặt bên SAB là tam giác vuông tại A. Với điểm M bất kỳ thuộc...
 • 2
 • 4,075
 • 119

Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học giải bài tập chương vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian hình học 11 trung học phổ thông

Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học giải bài tập chương vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian hình học 11 trung học phổ thông

Khoa học xã hội

... Phạm vi nghiên cứu Chƣơng III: “Vectơ trong không gian quan hệ vuông góc trong không gian - Hình học 11- THPT. 7. Mẫu khảo sát Lớp 11B 11 , 11B12,11B13. 8. Câu hỏi (vấn đề) nghiên cứu ... Phan Đăng Lƣu về việc dạy học giải bài tập hình học không gian lớp 11 nói chung và chƣơng “Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian nói riêng. - Tham khảo học tập kinh nghiệm ... đề vào dạy học các tình huống điển hình trong chƣơng III Hình học 11 THPT “Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian đã trình bày trong luận văn. 3.1.2. Nhiệm vụ của thực...
 • 24
 • 1,498
 • 2

Tài liệu TIỂU LUẬN:CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC THEO BLOOM TRONG CHỦ ĐỀ QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN pptx

Tài liệu TIỂU LUẬN:CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC THEO BLOOM TRONG CHỦ ĐỀ QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN pptx

Khoa học tự nhiên

... hóa bốn mức độ này trong từng chủ đề dạy học cụ thể không phải là một việc đơn giản.Chủ đề " ;quan hệ vuông góc trong không gian& quot; trong chương t r ình hình học lớp 11 là một chủ đề khó ... định mục tiêu giáodục cụ thể trong chủ đề này, chúng tôi chọn đề tài: "Các mức độ nhận thức theoBloom trong chủ đề quan hệ vuông góc trong không gian& quot;. Trong đề tài, chúng tôi xác định ... hình học không gian. • Vận dụng kiến thức tổng hợp về hình học phẳng, các kiến thức đã nắm đượcvề hình học không gian trong các chương trước để giải quyết các bài toán về quan hệ vuông góc. •...
 • 13
 • 784
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25