phân tích sản phẩm thủy sản

Xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu cho mặt hàng cá tra fillet đông lạnh

Xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu cho mặt hàng cá tra fillet đông lạnh

Nông - Lâm - Ngư

... phục vụ sản xuất Phân xưởng bao bì: Chuyên thiết kế mẫu mã bao bì đảm bảo việc cung ứng bao bì cho sản xuất Phân xưởng phụ phẩm: Đảm bảo hoạt động sản xuất loại sản phẩm từ phế liệu Phân xưởng ... Phương pháp phân tích khảo sát: Đây phương pháp kết hợp việc tính toán kinh tế kỹ thuật để sản xuất sản phẩm cụ thể cho phù hợp Việc phân tích toàn diện yếu tố ảnh hưởng tới ĐMTHNL trình sản xuất ... nguyên vật liệu làm đơn vị sản phẩm Tạo điều kiện thuận lợi cho công đoan phân loại, phân cỡ cá 1.5.2.10 Công đoạn phân cỡ phân loại Thao tác kỹ thuật: Cá phân phối bàn phân cỡ thành cụm nhỏ Chuẩn...
 • 94
 • 1,222
 • 3

Phương pháp xác định tỷ lệ thành khí định mức khi xẻ thanh cơ sở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm, làm cơ sở định mức tiêu hao nguyên liệu khi sản xuất ván ghép thanh

Phương pháp xác định tỷ lệ thành khí định mức khi xẻ thanh cơ sở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm, làm cơ sở định mức tiêu hao nguyên liệu khi sản xuất ván ghép thanh

Nông - Lâm - Ngư

... hiệu kính tế cao + Sản phẩm gỗ ảnh hởng tới tỷ lệ thành khí: Nói đến sản phẩm nói đến quy cách, kích thớc sản phẩm gỗ có ảnh hởng lớn đến tỷ lệ thành khí Bởi ca xẻ kích thớc sản phẩm không hợp lý ... dụng gỗ không cao, chất lợng sản phẩm không đạt yêu cầu Do phải có quy trình công nghệ hợp lý để làm đợc điều phải vào sản phẩm, yêu cầu chất lợng sản phẩm tiến độ sản xuất Nhng có qui trình công ... khoa chế biến lâm sản Chơng 2: sở lý thuyết 2.1 Khái niệm tỷ lệ thành khí, tỷ lệ thành khí định mức 2.1.1 Tỷ lệ thành khí: Là tỷ số thể tích gỗ xẻ(bao gồm sản phẩm phụ) thể tích gỗ tròn đem vào...
 • 21
 • 583
 • 1

Xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu cho mặt hàng cá tra fillet đông lạnh

Xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu cho mặt hàng cá tra fillet đông lạnh

Khoa học tự nhiên

... phục vụ sản xuất Phân xưởng bao bì: Chuyên thiết kế mẫu mã bao bì đảm bảo việc cung ứng bao bì cho sản xuất Phân xưởng phụ phẩm: Đảm bảo hoạt động sản xuất loại sản phẩm từ phế liệu Phân xưởng ... Phương pháp phân tích khảo sát: Đây phương pháp kết hợp việc tính toán kinh tế kỹ thuật để sản xuất sản phẩm cụ thể cho phù hợp Việc phân tích toàn diện yếu tố ảnh hưởng tới ĐMTHNL trình sản xuất ... nguyên vật liệu làm đơn vị sản phẩm Tạo điều kiện thuận lợi cho công đoan phân loại, phân cỡ cá 1.5.2.10 Công đoạn phân cỡ phân loại Thao tác kỹ thuật: Cá phân phối bàn phân cỡ thành cụm nhỏ Chuẩn...
 • 95
 • 412
 • 1

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp " Xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu cho mặt hàng cá tra fillet đông lạnh " docx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp

Báo cáo khoa học

... phục vụ sản xuất Phân xưởng bao bì: Chuyên thiết kế mẫu mã bao bì đảm bảo việc cung ứng bao bì cho sản xuất Phân xưởng phụ phẩm: Đảm bảo hoạt động sản xuất loại sản phẩm từ phế liệu Phân xưởng ... Phương pháp phân tích khảo sát: Đây phương pháp kết hợp việc tính toán kinh tế kỹ thuật để sản xuất sản phẩm cụ thể cho phù hợp Việc phân tích toàn diện yếu tố ảnh hưởng tới ĐMTHNL trình sản xuất ... nguyên vật liệu làm đơn vị sản phẩm Tạo điều kiện thuận lợi cho công đoan phân loại, phân cỡ cá 1.5.2.10 Công đoạn phân cỡ phân loại Thao tác kỹ thuật: Cá phân phối bàn phân cỡ thành cụm nhỏ Chuẩn...
 • 95
 • 452
 • 1

Luận văn XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ LỆ THÀNH KHÍ ĐỊNH MỨC KHI XẺ THANH CƠ SỞ ĐẺ SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TỪ GỖ KEO LÁ TRÀM, LÀM CƠ SỞ ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU KHI SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TỪ LOẠI GỖ NÀY potx

Luận văn XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ LỆ THÀNH KHÍ ĐỊNH MỨC KHI XẺ THANH CƠ SỞ ĐẺ SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TỪ GỖ KEO LÁ TRÀM, LÀM CƠ SỞ ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU KHI SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TỪ LOẠI GỖ NÀY potx

Nông - Lâm - Ngư

... kính tế cao + Sản phẩm gỗ ảnh hưởng tới tỷ lệ thành khí: Nói đến sản phẩm nói đến quy cách, kích thước sản phẩm gỗ có ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ thành khí Bởi cưa xẻ kích thước sản phẩm không hợp ... dụng gỗ không cao, chất lượng sản phẩm không đạt yêu cầu Do phải có quy trình công nghệ hợp lý để làm điều phải vào sản phẩm, yêu cầu chất lượng sản phẩm tiến độ sản xuất Nhưng có qui trình công ... ta tỷ lệ thânh khí định mức cho sở sản xuất So sánh tỷ lệ thành khí thực tế với tỷ lệ thành khí định mức cho ta phân tích tình hình sản xuất tốt hay xấu sở sản xuất Pđm= H.pc Trong đó: pđm tỷ...
 • 25
 • 313
 • 0

khảo sát quy trình công nghệ và định mức tiêu hao nguyên liệu cho sản phẩm tôm sú pto cấp đông iqf và thành phần phụ phẩm tại công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu minh hải

khảo sát quy trình công nghệ và định mức tiêu hao nguyên liệu cho sản phẩm tôm sú pto cấp đông iqf và thành phần phụ phẩm tại công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu minh hải

Thủy sản

... nguyên liệu cho sản phẩm tôm PTO cấp đông IQF Công ty cổ phần thủy sản STAPIMEX Lê Văn Tỉnh, 2011 Khảo sát định mức sản xuất sản phẩm tôm sú lột PTO đông Block công ty cổ phần thủy hải sản Minh Phú ... (sự tự phân) Tiếp theo phân giải IMP tạo thành inosine hypoxanthine thời gian bảo quản tăng ATP chất thị hóa học độ tươi thủy sản c Sự phân giải protein Biến đổi tự phân protein thủy sản hoạt ... thành sản phẩm Mức tiêu hao nguyên liệu cao gặp nhiều khó khăn mặt kinh tế, góp phần tăng giá thành sản phẩm giảm khả cạnh tranh với nước có mặt hàng thủy sản xuất phát triển Đây vấn đề đặt để sản...
 • 48
 • 1,176
 • 3

tìm hiểu qui trình sản xuất và khảo sát mức tiêu hao nguyên liệu sản phẩm cá tra fillet đông lạnh tại công ty caseamex

tìm hiểu qui trình sản xuất và khảo sát mức tiêu hao nguyên liệu sản phẩm cá tra fillet đông lạnh tại công ty caseamex

Công nghệ - Môi trường

... tin như: mã code sản xuất, tên công ty sản xuất địa chỉ, tên sản phẩm, ngày sản xuất, hạn sử dụng,…  Bảo quản  Mục đích: Kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm  Thao tác: Sản phẩm sau đóng thùng ... suất giảm hao hụt khối lượng sản phẩm từ 3÷4 lần Sản phẩm lạnh đông cực nhanh nên giữ nguyên vẹn phẩm chất tươi sống nguyên liệu ban đầu Do khả giữ tốt chất lượng sản phẩm nên thường phương pháp ... thấp trình tự phân huỷ xảy chậm lại 2.3.4 Giai đoạn ươn thối Quá trình tự phân giải đưa đến trình ươn thối vi sinh vật tiến hành phân huỷ, sản phẩm trình tự phân biến đổi thành sản vật cấp thấp...
 • 58
 • 100
 • 0

khảo sát mức tiêu hao nguyên liệu trong quá trình chế biến tôm đông lạnh tại công ty cổ phần chế biến thủy sản út xi

khảo sát mức tiêu hao nguyên liệu trong quá trình chế biến tôm đông lạnh tại công ty cổ phần chế biến thủy sản út xi

Công nghệ - Môi trường

... tổng số g sản phẩm £ 2x10 Staphylococus aureus g sản phẩm £ 1x10 E coli g sản phẩm Không Salmonella, tính số khuẩn lạc 25 g sản phẩm Không Vibrio cholera, tính số khuẩn lạc 25 g sản phẩm Không ... phần chế biến thủy sản Út Xi) Dựa cỡ, loại tôm sản xuất loại sản phẩm: Tôm vỏ có đầu, tôm vỏ bỏ đầu, tôm thịt, tôm vụn BM,… ü Phân cỡ, phân hạng tay: Tôm sau phân cỡ sơ xong công nhân phân cỡ lại ... tươi thủy sản ATP bị phân hủy xảy theo phản ứng tự phân: Hx (hypoxanthine: vị đắng) ATP ADP AMP IMP HxR (inosine: vị ngọt) Pi Pi NH3 Pi - Sự phân giải protein Biến đổi tự phân protein thủy sản...
 • 61
 • 812
 • 14

khảo sát mức tiêu hao nguyên liệu trong quá trình chế biến cá tra -basa phi lê đông rời

khảo sát mức tiêu hao nguyên liệu trong quá trình chế biến cá tra -basa phi lê đông rời

Công nghệ - Môi trường

... nghiệp chế biến gạo Xí nghiệp chế biến thủy sản Trại nuôi cá Bè cá sông Phụ phẩm Cám Xí nghiệp chế biến thức ăn thủy sản Thức ăn thủy sản Hình 2.3: Quy trình sản xuất kép kín Ø Một số hình ảnh Công ... Phần Chế biến Thủy hải sản Hiệp Thanh, 2008, tiêu chuẩn thành phẩm, số trang 03/03 2.2.3.3 Tiêu chuẩn bao bì Bao bì vật liệu có bề mặt tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm để phân biệt sản phẩm Do phải ... 32 Phân cỡ 33 Thẻ cỡ 33 Xếp cá lên băng chuyền cấp đông 34 Miếng cá sau cấp đông 34 Bao gói sản phẩm 36 Đóng thùng sản phẩm 37 Sản phẩm...
 • 60
 • 155
 • 0

Khảo sát dây chuyền sản xuất bia và định mức tiêu hao nguyên liệu - năng lượng. Đề xuất các biện pháp cải tiến - nâng cao chất lượng sản phẩm

Khảo sát dây chuyền sản xuất bia và định mức tiêu hao nguyên liệu - năng lượng. Đề xuất các biện pháp cải tiến - nâng cao chất lượng sản phẩm

Công nghệ thực phẩm

... lên men Trong q trình lên men ngồi sản phẩm rượu etylic CO2 tạo sản phẩm phẩm phụ khác, sản phẩm đóng vai trò quan trọng q trình tạo bọt, mùi vị chất lượng sản phẩm bia + Sự tạo thành rượu bậc ... rượu, CO2 Đây hai sản phẩm chủ yếu q trình lên men rượu từ dịch đường hoa houblon hố hai thành phần bia chứa số sản phẩm phụ khác (sản phẩm bậc hai q trình lên men), số khác sản phẩm q trình tương ... học phân xưởng sản xuất Giám sát tính chất lượng sản phẩm, thiết bị sản xuất điều kiện sản xuất khác để đảm bảo u cầu nâng cao chất lượng sản phẩm - Cùng với phận vật tư tiêu thụ cơng ty kiểm...
 • 73
 • 193
 • 0

KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN VÀ TÍNH ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU CHO SẢN PHẨM BẠCH TUỘC CẮT LUỘC ĐÔNG BLOCK ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY TNHH MTV HÙNG PHÚC

KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN VÀ TÍNH ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU CHO SẢN PHẨM BẠCH TUỘC CẮT LUỘC ĐÔNG BLOCK ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY TNHH MTV HÙNG PHÚC

Kinh tế

... loài t ùa v th 2.3 Quy trình s b 2.3.1 Quy trình s lu b t tham kh Nguyên li R Ki Quay mu Ki Phân lo C Ki Phân c Lu Cân x B C Hình 2.2 S (Tr Rà kim lo ình s Nguy ài, 2004) 2.3.2 Gi ình Nguyên li ... - Phân c - lo Rà kim lo R Tách khuôn - m C R Ch Cân - x R R Ki Lu R R C Hì Ki y trình s (Nguy 17 3.2.2 Thuy quy trình Ti Nguyên li thùng nh li ôn Khi nguyên li quan ch qu h nhân hay không nh Phân ... c tâm nh óng, ch s ình v Bao gói: nh trình l Rà kim lo : sau m dò kim lo lo b phân ph ành ph nguy v : nh ình l phân ph 19 ành ph B :s b kho ì ch dùng ên tr 3.2.3 : , : tu 3.2.3.1 1: t :x ,...
 • 63
 • 89
 • 1

khảo sát quy trình công nghệ và định mức tiêu hao nguyên liệu cho sản phẩm tôm (penaeus monodon) pto đông iqf tại công ty cồ phần cbts và xnk camimex

khảo sát quy trình công nghệ và định mức tiêu hao nguyên liệu cho sản phẩm tôm (penaeus monodon) pto đông iqf tại công ty cồ phần cbts và xnk camimex

Nông - Lâm - Ngư

... 2.2.2.7 Định mức tiêu hao nguyên liệu trình sản xuất sản phẩm tôm PTO Định mức sản phẩm = khối lượng nguyên liệu / khối lượng sản phẩm 2.2.3 Phương pháp phân tích xử lý số liệu Từ số liệu thí nghiệm ... Tổng định mức sản xuất theo kích cỡ nguyên liệu sản phẩm tôm PTO đông IQF Định mức sản phẩm = khối lượng nguyên liệu / khối lượng sản phẩm = 1,66 Định mức tiêu hao nguyên liệu sản phẩm tôm PTO ... BIẾN THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGS.TS TRẦN THỊ THANH HIỀN 2014 KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VÀ TÍNH ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU CHO SẢN PHẨM TÔM PTO ĐÔNG IQF TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN...
 • 14
 • 115
 • 0

KHẢO sát ẢNH HƯỞNG của KÍCH cở NGUYÊN LIỆU đến ĐỊNH mức TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU của QUY TRÌNH CHẾ BIẾN tôm ĐÔNG BLOCK tại CÔNG TY cổ PHẦN THỦY sản SẠCH VIỆT NAM

KHẢO sát ẢNH HƯỞNG của KÍCH cở NGUYÊN LIỆU đến ĐỊNH mức TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU của QUY TRÌNH CHẾ BIẾN tôm ĐÔNG BLOCK tại CÔNG TY cổ PHẦN THỦY sản SẠCH VIỆT NAM

Kỹ thuật

... Trƣớc sản xuất 30 phút/lần - Nhiệt độ tâm sản phẩm trƣớc dò – 180C  Đóng thùng, dán nhãn Nhằm bảo quản sản phẩm, tạo dấu hiệu phân biệt sản phẩm ngăn ngừa nhiễm vi sinh vật, tạo cho sản phẩm ... bên để bảo vệ sản phẩm thời gian bảo quản kho trữ đông, chống trình bị khô, oxy hóa biến đổi khác làm suy giảm chất lƣợng sản phẩm, tăng thời gian bảo quản sản phẩm làm cho sản phẩm có hình thức ... ẩm sản phẩm  Sự cháy lạnh Sự cháy lạnh dễ dàng xảy nƣớc bề mặt sản phẩm trình lạnh đông trữ đông Kết hình thành đốm nâu không mong muốn bề mặt sản phẩm, làm giảm giá trị cảm quan làm sản phẩm...
 • 53
 • 116
 • 0

khảo sát quy trình chế biến, định mức tiêu hao nguyên liệu của sản phẩm tôm sú, tôm thẻ (penaeus monodon, penaeus vannamae) pd đông lạnh và các phương pháp kiểm tra chất lượng nguyên liệu tại công ty cổ phần chế biến thực phẩm phương nam

khảo sát quy trình chế biến, định mức tiêu hao nguyên liệu của sản phẩm tôm sú, tôm thẻ (penaeus monodon, penaeus vannamae) pd đông lạnh và các phương pháp kiểm tra chất lượng nguyên liệu tại công ty cổ phần chế biến thực phẩm phương nam

Thủy sản

... nhanh sản phẩm khoảng ÷ 10 phút, tức khoảng 1/60 thời gian đông nhanh, tinh thể đá đồng loạt tạo thành nơi sản phẩm, số lượng tinh thể đá hình thành nhiều nhỏ, đảm bảo chất lượng sản phẩm Sản phẩm ... thông tin sản phẩm để làm lại đạt yêu cầu Nhận xét: Thao tác công nhân tốt, sản phẩm đạt chất lượng  Dò kim loại Mục đích: Đảm bảo sản phẩm xuất nhiễm kim loại tạp chất Thao tác: Sản phẩm sau ... thấp 4.2.3 Định mức sản phẩm Qua kết công đoạn cho có kết định mức sản phẩm sau: 34 Bảng 4.6 Kết định mức sản phẩm Cỡ Định mức (con/pound) Định mức Lặt đầu Lột PD Định mức sản phẩm 13-15 1,116 1,075...
 • 48
 • 165
 • 0

khảo sát quy trình công nghệ, kiểm tra nguyên liệu đầu vào và tính định mức tiêu hao nguyên liệu cho sản phẩm tôm hlso đông block tại công ty cổ phần chế biến xuất khẩu thủy sản minh hải

khảo sát quy trình công nghệ, kiểm tra nguyên liệu đầu vào và tính định mức tiêu hao nguyên liệu cho sản phẩm tôm hlso đông block tại công ty cổ phần chế biến xuất khẩu thủy sản minh hải

Thủy sản

... Phát sản phẩm có chứa mảnh kim loại loại sản phẩm này, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Bao gói, đóng thùng nhằm bảo quản sản phẩm, tránh oxy hóa làm hƣ hỏng thực phẩm, tạo nhận biết loại sản phẩm ... lƣợng sản phẩm 4.1.2.4 Phân cỡ, phân loại Mục đích Tạo đƣợc lô tôm có kích thƣớc đồng trọng lƣợng, màu sắc, đồng chất cho sản phẩm, đáp ứng theo yêu cầu khách hàng Thao tác Công ty sử dụng máy phân ... chảy rã đông 2.5.3 Biến đổi vật lý Sự tăng thể tích Trong trình lạnh đông, nƣớc thủy sản đóng băng, làm tăng thể tích thủy sản lên 10% so với thể tích ban đầu Biến đổi màu sắc Do nƣớc, sắc tố...
 • 56
 • 224
 • 0

khảo sát quy trình công nghệ, định mức tiêu hao nguyên liệu và các phương pháp đánh giá chất lượng nguyên liệu đầu vào của tôm sú (penacus monodon fabricius) pd đông iqf tại công ty cổ phần chế biến và dịch vụ thủy sản cà mau

khảo sát quy trình công nghệ, định mức tiêu hao nguyên liệu và các phương pháp đánh giá chất lượng nguyên liệu đầu vào của tôm sú (penacus monodon fabricius) pd đông iqf tại công ty cổ phần chế biến và dịch vụ thủy sản cà mau

Thủy sản

... trường tự cạnh tranh thủy sản liên tục ngành kinh tế mũi nhọn nước ta Trong chế biến xuất thủy sản đóng vai trò quan trọng chiến lược phát triển thủy sản nước nhà mà chất lượng sản phẩm điều kiện để ... trình sản xuất để tạo sản phẩm đảm bảo chất lượng cao an toàn vệ sinh thực phẩm Ngày yêu cầu nước nhập khắc khe hơn, sản phẩm thị trường ngày đa dạng cho người tiêu dùng lựa chọn, đặc biệt sản phẩm ... mục đích phát kim loại có sản phẩm Loại trừ kim loại khỏi sản phẩm Thao tác thực hiện: Cách tiến hành: Sản phẩm sau vô túi PE cho lên băng tải qua máy rà kim loại Khi sản phẩm có nhiễm kim loại...
 • 62
 • 170
 • 0

Tìm hiểu qui trình sản xuất và khảo sát mức tiêu hao nguyên liệu sản phẩm cá tra fillet đông lạnh tại công ty caseamex

Tìm hiểu qui trình sản xuất và khảo sát mức tiêu hao nguyên liệu sản phẩm cá tra fillet đông lạnh tại công ty caseamex

Công nghệ - Môi trường

... thấp trình tự phân huỷ xảy chậm lại 2.3.4 Giai đoạn ươn thối Quá trình tự phân giải đưa đến trình ươn thối vi sinh vật tiến hành phân huỷ, sản phẩm trình tự phân sè biến đổi thành sản vật cấp thấp ... “Khảo sát ĐMTHNL sản phẩm cá tra fillet đông lạnh” công ty cố phần xuất nhập khâu thủy sản cần Thơ -Caseamex, đặt nhằm giải vấn đề 1.2 MỤC TIÊU Khảo sát mức tiêu hao nguyên liệu sản phẩm cá tra fillet ... hàng thủy sản đông lạnh Mặt hàng chủ lực CASEAMEX chế biến cá Tra (Pangasius Hypophthalmus) cá Basa (Basa Bocourti) đông lạnh, tôm sú, tôm HOSO/HLSO, PD, CPTO PUD, số sản phẩm từ loại thủy sản...
 • 53
 • 31
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập