phan dang va phuong phap giai dang toan song co

PHÂN LOẠI PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN HỖN HỢP SẮT CÁC HỢP CHẤT CỦA SẮT

PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN HỖN HỢP SẮT VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA SẮT

Trung học cơ sở - phổ thông

... Trong số oxit sắt ta coi Fe3O4 hỗn hợp FeO Fe2O3 số mol Như hai dạng chuyển đổi • Nếu cho số mol FeO Fe2O3 số mol ta coi hỗn hợp Fe3O4 • Nếu số mol FeO Fe2O3 khơng ta coi hỗn hợp FeO Fe2O3 ... lệ mol 1:1) - Là oxit bazơ Fe3O4 + 8HCl  FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O → - Là chất oxi hố 4CO + Fe3O4  3Fe + 4CO2 → - Là chất khử 3Fe3O4 + 28 HNO3  9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O → II CÁC ĐỊNH LUẬT CẦN ... phản ứng   FeO, Fe3O4 HNO3dn  NO2 ↑ CO Fe2O3   → →  to  Fe( NO3 )3  Fe2O3 , Fe  Trong trường hợp xét q trình đầu cuối ta thấy chất nhường e CO, chất nhận e HNO3 Nhưng biết tổng số...
 • 21
 • 6,546
 • 35

skkn phân loại phương pháp giải bài toán cộng hưởng điện trong mạch điện rlc nối tiếp

skkn phân loại và phương pháp giải bài toán cộng hưởng điện trong mạch điện rlc nối tiếp

Giáo dục học

... u = 100 2Cos (100πt + )V Thay đổi L để điện áp hai đầu điện trở giá trị hiệu dụng UR=100V Biểu thức sau cho cường độ dòng điện qua mạch: π π C i = 2Cos (100πt + ) (A) π A i = 2Cos100πt + ... đoạn mạch AB gồm R,L,C mắc nối tiếp Người ta mắc khóa k điện trở bé song song với tụ C đặt vào AB điện áp xoay chiều u = U0cosωt với ω thay đổi Ban đầu ω0 = 120π rad/s khóa k ngắt điện áp hai ... dao động cưỡng điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch u = U cos(ω t + ϕ u ) Khi dòng điện mạch dao động tần số ω với nguồn, phương trình i = I cos(ω t + ϕ i ) Mạch điện RLC mạch dao động tần...
 • 28
 • 453
 • 0

SKKN Phân loại phương pháp giải “Bài toán giao thoa sóng học”

SKKN Phân loại và phương pháp giải “Bài toán giao thoa sóng cơ học”

Giáo dục học

... = a cos(ωt + ϕ ) u B =acosω t Phương trình dao động M sóng từ A B truyền đến u1M = a cos(ωt + ϕ − u2 M =acos(ω t- 2π d1 ) λ 2π d ) λ ϕ π ϕ π  uM = u1M + u2 M = 2a cos  (d − d1 ) +  cos ... nguồn: u = a cos ωt Khi phương trình sóng M cách S1, S2 tương ứng d1, d2 : u M = 2acos π(d -d1 ) π(d -d1 ) cos(ωt − 9π) = −2acos cos ωt λ λ Để M dao động cực đại pha với hai nguồn thì: cos Do đó: ... u = a cos ωt Khi phương trình sóng M cách S1, S2 tương ứng d1, d2 : u M = 2acos π(d -d1 ) π(d -d1 ) cos(ωt − 9π) = −2acos cos ωt λ λ Để M dao động cực đại ngược pha với hai nguồn thì: cos Do...
 • 35
 • 1,032
 • 5

Phân loại phương pháp giải “Bài toán giao thoa sóng học”SKKN vật lý THPT

Phân loại và phương pháp giải “Bài toán giao thoa sóng cơ học”SKKN vật lý THPT

Giáo dục học

... = a cos(ωt + ϕ ) u B =acosω t Phương trình dao động M sóng từ A B truyền đến u1M = a cos(ωt + ϕ − u2 M =acos(ω t- 2π d1 ) λ 2π d ) λ ϕ π ϕ π  uM = u1M + u M = 2a cos  (d − d1 ) +  cos ωt ... nguồn: u = a cos ωt Khi phương trình sóng M cách S1, S2 tương ứng d1, d2 : u M = 2acos π(d -d1 ) π(d -d1 ) cos(ωt − 9π) = −2acos cos ωt λ λ Để M dao động cực đại pha với hai nguồn thì: cos Do đó: ... u = a cos ωt Khi phương trình sóng M cách S1, S2 tương ứng d1, d2 : u M = 2acos π(d -d1 ) π(d -d1 ) cos(ωt − 9π) = −2acos cos ωt λ λ Để M dao động cực đại ngược pha với hai nguồn thì: cos Do...
 • 30
 • 1,118
 • 2

Phân loại phương pháp giải bài toán cực trị trong chương trình Vật lí THPT

Phân loại và phương pháp giải bài toán cực trị trong chương trình Vật lí THPT

Vật lý

... (1- cosα0) A : W=Wđ+Wt bảo toàn : W= mv2 + mgl(1- cosα) ⇒ Suy : v2 = 2gl(cosα- cosα0) (1) Lực tác dụng vào cầu : (2) 21 Chiếu (2) : FN = -Pcosα + T = m = 2mg (cosα-cosα0) Suy : T= mg(3cosα-2cosα0) ... với chiều dương hướng vào tâm quay: T = ma ht + P cos α = mg ( 3cos α − 2cos α o ) Để tìm lực căng cực đại dựa vào hàm số lượng giác cosα, Tmax cosα = 1, hay α = 0o (tại vị trí cân bằng) b Bài ... với C HC = h = l (1 - cosαo), + Áp dụng định luật bảo toàn A B: WA = WB Hay mv mgl (1 − cosα o ) = mgl (1 − cosα ) + Ta suy vận tốc vật điểm B bất kì: v = 2gl ( cosα − cosα o ) Để tìm vận tốc...
 • 63
 • 664
 • 0

phân loại phương pháp giải các bài tập học - nhiệt vật lý bậc thcs

phân loại và phương pháp giải các bài tập cơ học - nhiệt vật lý bậc thcs

Vật lý

... cạnh hai lực đó, F2 F độ lớn hợp lực độ dài đường chéo u r r T F Tổng hai lực song song chiều: Hợp lực hai lực song song chiều lực phương, độ lớn tổng hai lực thành phần, giá chia khoảng cách ... thành phần thành đoạn thẳng tỉ lệ nghịch với hai lực • l1 Tổng hợp hai lực song song ngược chiều: Hợp lực hai lực song song ngược chiều lực phương phương với lực lớn hơn, độ lớn hiệu hai lực ... 500 (m) Bài toán 2: Trên đường thẳng x/Ox xe chuyển động qua giai đoạn đồ thị biểu diễn toạ độ theo thời gian hình vẽ, biết đường cong MNP phần parabol đỉnh M phương trình dạng: x = at2 +...
 • 36
 • 1,680
 • 10

Phân loại phương pháp giải các bài tập nhiệt Vật lý THCS

Phân loại và phương pháp giải các bài tập cơ và nhiệt Vật lý THCS

Vật lý

... hai cạnh hai lực đó, độ lớn hợp lực độ dài đường chéo u r r T F Tổng hai lực song song chiều: • Hợp lực hai lực song song chiều lực phương, độ lớn tổng hai lực thành phần, giá chia l1 l2 h u ... l1 l1 Phân loại phương pháp giải tập - nhiệt bậc THCS l1 Tổng hợp hai lực song song ngược chiều: l1 Hợp lực hai lực song song ngược chiều lực l1 phương phương với lực lớn hơn, độ lớn hiệu hai ... 500 (m) Bài toán 2: Trên đường thẳng x/Ox xe chuyển động qua giai đoạn đồ thị biểu diễn toạ độ theo thời gian hình vẽ, biết đường cong MNP phần parabol đỉnh M phương trình dạng: x = at2 +...
 • 56
 • 5,109
 • 15

phân loại phương pháp giải các bài tập - nhiệt bậc thcs bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 9

phân loại và phương pháp giải các bài tập cơ - nhiệt bậc thcs bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 9

Vật lý

... cạnh hai lực F2 đó, độ lớn hợp lực độ dài đường chéo u r r T F Tổng hai lực song song chiều: Hợp lực hai lực song song chiều lực phương, độ lớn tổng hai lực thành phần, giá chia khoảng cách ... tỉ lệ nghịch với hai lực F l F = F1 + F2 ; = F2 l1 • l1 Tổng hợp hai lực song song ngược chiều: Hợp lực hai lực song song ngược chiều lực phương phương với lực lớn hơn, độ lớn hiệu hai lực ... 500 (m) Bài toán 2: Trên đường thẳng x/Ox xe chuyển động qua giai đoạn đồ thị biểu diễn toạ độ theo thời gian hình vẽ, biết đường cong MNP phần parabol đỉnh M phương trình dạng: x = at2 +...
 • 39
 • 663
 • 0

phân loại phương pháp giải các bài tập - nhiệt bậc thcs

phân loại và phương pháp giải các bài tập cơ - nhiệt bậc thcs

Vật lý

... cạnh hai lực đó, F2 F độ lớn hợp lực độ dài đường chéo u r r T F Tổng hai lực song song chiều: Hợp lực hai lực song song chiều lực phương, độ lớn tổng hai lực thành phần, giá chia khoảng cách ... thành phần thành đoạn thẳng tỉ lệ nghịch với hai lực • l1 Tổng hợp hai lực song song ngược chiều: Hợp lực hai lực song song ngược chiều lực phương phương với lực lớn hơn, độ lớn hiệu hai lực ... 500 (m) Bài toán 2: Trên đường thẳng x/Ox xe chuyển động qua giai đoạn đồ thị biểu diễn toạ độ theo thời gian hình vẽ, biết đường cong MNP phần parabol đỉnh M phương trình dạng: x = at2 +...
 • 36
 • 525
 • 0

Tóm tắt lý thuyết phương pháp giải bài tập sóng học

Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải bài tập sóng cơ học

Vật lý

... dạng : u = cos10  t (cm) tốc độ truyền 1m/s phương trình dao động M cách O đoạn cm dạng A u = cos10  t (cm) B u = cos(10  t +  /2) (cm) C u = cos(10  t -  /2) (cm) D.u = - cos10  t (cm) ... - æt d ö æt d ö u1 = Acos2π ç - ÷ u2 = Acos2π ç - ÷ ÷ ÷ ç ç ÷ çT λ ÷ çT λ ø è ø è Dj Biên độ dao động tổng hợp M: AM = 2A cos - Số điểm dao động cực đại: d1 - d = k l < ... dạng u = cos(20  t ) khoảng thời gian 0,225s , sóng truyền quãng đường lần bước sóng ? A 0,225 B 2,25 C.4,5 D 0,0225 Câu 18 Một sóng ngang truyền dọc theo trục Ox phương trình u=2cos(6t-4x)...
 • 8
 • 688
 • 6

Phân dạng phương pháp giải bài toán hóa học lớp 8

Phân dạng và phương pháp giải bài toán hóa học lớp 8

Hóa học

... tử CO Hướng dẫn giải Lời giải 23 Tóm tắt: NCO = 6.10 ; nCO = ? ACO = 3.1023; MCO = 28g; m = ? • Hướng dẫn giải: • - Bước 1: Áp dụng công thức n= A N - Bước 2: Tìm m = n.M - Bước 3: Trả lời nCO ... mol CO2 đktc Hướng dẫn giải • Tóm tắt: nCO = 0,25 mol; VCO = ? • Hướng dẫn giải: - Bước 1: Muốn tìm V (CO2 ) đktc ta lấy số mol nhân với 22,4 lít Áp dụng công thức ; VCO = n.22,4 Lời giải 2 VCO2 ... nguyên tố K O 100g K 2CO3 x y Hướng dẫn giải • Tóm tắt: m K CO = 100g ; M K CO = ?; mK = ?, mO = ? • Hướng dẫn giải: - Bước 1: Tìm M K CO = x.MK + y.MC + z.MO 2 Lời giải M K 2CO3 = 39.2 + 12 + 16.3...
 • 44
 • 4,384
 • 6

Phân loại phương pháp giải một số dạng toán nâng cao về tính chia hết trên N trong phân môn số học 6

Phân loại và phương pháp giải một số dạng toán nâng cao về tính chia hết trên N trong phân môn số học 6

Toán học

... thực tế thành phần thiếu văn hoá phổ thông người Theo đònh hướng đổi phương pháp dạy học môn Toán giai đoạn xác đònh là: “Phương pháp dạy học nhà trường cấp phải phát huy tính tích cực, tự giác,...
 • 19
 • 2,177
 • 3

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM _ PHÂN DẠNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN HOÁ HỌC LỚP 8 CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC SỞ

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM _ PHÂN DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN HOÁ HỌC LỚP 8 CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC CƠ SỞ

Lớp 8

... Li gii M C = 12g => nC = 12:12 = mol MCH3COOH = 60g 1mol CH3COOH cú cha 2mol C 0,5 mol CH3COOH
 • 22
 • 1,382
 • 8

Phân loại phương pháp giải một số dạng toán phần dao động điều hòa, con lắc lò xo

Phân loại và phương pháp giải một số dạng toán phần dao động điều hòa, con lắc lò xo

Vật lý

... Acos(ωt + φ) ; v  –ωAsin(ωt + φ) ; a  – ω2Acos(ωt + φ) – Một số công thức lượng giác : sinα  cos(α – π/2) ; – cosα  cos(α + π) ; cos2α  cosa + cosb  2cos – Công thức : − cos2α a+b a−b cos ... 2cos(10πt  π)cm B x  2cos(0,4πt)cm.C x  4cos(10πt  π)cm D x  4cos(10πt + π)cm lmax − l  2cm ⇒ loại B cosϕ <  − = 2cos ϕ  t  : x0  2cm, v0  :  = sin ϕ ⇒ chọn φ  π ⇒ x  2cos(10πt ... x  2cos(20πt  π/2)cm B.x  2cos(20πt  π/2)cm C x  4cos(20t  π/2)cm D x  4cos(20πt  π/2)cm HD :  ω  2πf  π A  MN /2  2cm ⇒ loại C D π   = cos ϕ ϕ = ± chọn φ  π/2 ⇒ x  2cos(20πt...
 • 18
 • 759
 • 0

SKKN Phân loại phương pháp giải một số dạng toán nâng cao về tính chia hết trên n trong phân môn số học 6

SKKN Phân loại và phương pháp giải một số dạng toán nâng cao về tính chia hết trên n trong phân môn số học 6

Giáo dục học

... thành phần khơng thể thiếu văn hố phổ thơng người Theo định hướng đổi phương pháp dạy học mơn Tốn giai đoạn xác định là: “Phương pháp dạy học nhà trường cấp phải phát huy tính tích cực, tự giác,...
 • 25
 • 554
 • 1

Xem thêm