phương pháp giải nhanh hóa học hữu cơ lớp 11

Phương pháp giải nhanh hóa học hữu lớp 11

Phương pháp giải nhanh hóa học hữu cơ lớp 11

Trung học cơ sở - phổ thông

... ñề Hoá Hữu - Lớp 11 chuyên Hoá - Trường THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài liệu chia sẻ trên mạng http://maichoi.vuicaida.com MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH Phương pháp 1: ... 14,4. D. 11, 25. Chuyên ñề Hoá Hữu - Lớp 11 chuyên Hoá - Trường THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài liệu chia sẻ trên mạng http://maichoi.vuicaida.com Phương pháp 5 : GIẢI PHƯƠNG ... từng bài, ñặc biệt là những phương pháp giải ngắn gọn không ngờ Trên ñây, chỉ là một số phương pháp mà chúng tôi rút ra ñược trong việc giải toán hoá học bằng phương pháp trắc nghiệm. Chắc hẳn...
 • 72
 • 78,089
 • 420

Phân loại và giải các bài toán hóa học hữu lớp 11 (phần dẫn xuất chứa oxi) theo một phương pháp chung góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học ở trường THPT

Phân loại và giải các bài toán hóa học hữu cơ lớp 11 (phần dẫn xuất chứa oxi) theo một phương pháp chung góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học ở trường THPT

Khoa học xã hội

... VÀ GIẢI THEO PHUƠNG PHÁP CHUNG GIẢI BÀI TOÁN HÓA HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1. Tổng quan về chƣơng trình hóa học hữu lớp 11 (phần dẫn xuất chứa oxi) Chương trình hóa học hữu lớp 11 ... (2009), 16 phương pháp và kĩ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn Hóa học. Nxb Đại học Sư phạm. 7. Lƣơng Thị Bình (2 011) , Phương pháp giải các bài toán hóa học lớp 12 trung học phổ thông. ... tập hóa học trong quá trình dạy và học môn hóa học ở THPT. Keywords: Phương pháp giảng dạy; Hóa học; Hóa học hữu cơ; Lớp 11 Content MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Trong việc dạy và học...
 • 25
 • 4,568
 • 1

Sử dụng phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh thông qua dạy học hóa học hữu lớp 11 chương trình nâng cao trung học phổ thông

Sử dụng phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh thông qua dạy học hóa học hữu cơ lớp 11 chương trình nâng cao trung học phổ thông

Khoa học xã hội

... phạm và phương pháp dạy học phần hiđrocacbon- hóa học hữu lớp 11 chương trình nâng cao. 2.2. Sử dụng PPDH nêu và giải quyết vấn đề trong dạy học phần hiđrocacbon - hóa học lớp 11 chƣơng ... Sử dụng phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh thông qua dạy học hóa học hữu lớp 11 chương trình nâng cao trung học phổ thông ... hiđrocacbon - Hóa Học lớp 11 chƣơng trình ( CT ) nâng cao 2.1.1. Mục tiêu phần hiđrocacbon - Hóa Học lớp 11 - CT nâng cao 2.1.2. Cấu trúc,nội dung chương trình phần hiđrocacbon hóa học lớp 11 chương...
 • 24
 • 1,760
 • 3

Chủ đề 4:Phương pháp giải nhanh hóa học(LTĐH)

Chủ đề 4:Phương pháp giải nhanh hóa học(LTĐH)

Hóa học

... bằng tổng số mol electron mà các chất oxi hóa nhận”.Điều quan trọng khi áp dụng phương pháp này là nhận định đúng trạng thái đầu và cuối của các chất oxi hóa khử.VD: Cho hỗn hợp Mg và Zn tác dụng ... phức tạp để đơn giản ta dùng: * * Định luật bảo toàn electron:Nguyên tắc của phương pháp :” Khi nhiều chất oxi hóa hoặc chất khử trong hỗn hợp phản ứng (nhiều phản ứng hoặc phản ứng qua nhiều ... Chủ đề 4: Kl+dd muối-một số pp giải nhanh Trường THPT Vị Thủy3. Hỗn hợp kim loại tác dụng với hỗn hợp muối:Đối với dạng toán này nếu giải theo thứ tự, khả năng xuầt hiện rất phức...
 • 8
 • 2,358
 • 185

Phuong phap giai nhanh hoa hoc(LTDH)

Phuong phap giai nhanh hoa hoc(LTDH)

Hóa học

... bằng tổng số mol electron mà các chất oxi hóa nhận”.Điều quan trọng khi áp dụng phương pháp này là nhận định đúng trạng thái đầu và cuối của các chất oxi hóa khử.VD: Cho hỗn hợp Mg và Zn tác dụng ... Quang Khải 7Chủ đề 4: Kl+dd muối-một số pp giải nhanh Trường THPT Vị Thủy3. Hỗn hợp kim loại tác dụng với hỗn hợp muối:Đối với dạng toán này nếu giải theo thứ tự, khả năng xuầt hiện rất phức ... phức tạp để đơn giản ta dùng: * * Định luật bảo toàn electron:Nguyên tắc của phương pháp :” Khi nhiều chất oxi hóa hoặc chất khử trong hỗn hợp phản ứng (nhiều phản ứng hoặc phản ứng qua nhiều...
 • 8
 • 826
 • 28

phương pháp giải nhanh hoá học

phương pháp giải nhanh hoá học

Hóa học

... đầu). Khối lợng Fe thu đợc và thành phần % theo thểtích của các khí thu đợc sau phản ứng là:A. 11, 2 gam; 40% CO và 60% CO2. B. 5,6 gam Fe; 50% CO và 50% CO2.C. 5,6 gam Fe; 60% CO và 40% ... qua dung dch Ca(OH)2 d, thy to ra 30 gam kt ta. Khi lng st thu c l A. 9,2 gam B. 6,4 gam C. 11, 2 gam D. 13,2 gamBi 19: Thc hin phn ng nhit nhụm vi 9,66 gam hn hp X gm FexOy v nhụm, thu...
 • 2
 • 966
 • 6

10 Phương pháp giải nhanh hóa học mới nhất

10 Phương pháp giải nhanh hóa học mới nhất

Hóa học

... Phương pháp 1ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG Phương pháp 2BẢO TOÀN MOL NGUYÊN TỬMỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEO PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN MOL NGUYÊN TỬ01. ... lượng không đổi thu được a gam chất rắn. Giá trị của m và a là:A. 111 ,84g và 157,44g B. 111 ,84g và 167,44g C. 112 ,84g và 157,44g A. 112 ,84g và 167,44g Ví dụ 18: Hòa tan 4,76 gam hỗn hợp Zn, Al ... C3H6O2. C. C4H8O2. D. C5H10O2. Phương pháp 6TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEO PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG01. Cho 115 gam hỗn hợp gồm ACO3, B2CO3, R2CO3...
 • 7
 • 2,190
 • 129

Phương pháp giải nhanh hóa học đại cương

Phương pháp giải nhanh hóa học đại cương

Xuất nhập khẩu

... Bài tập các phản ứng oxi hóa khử thông thường Dạng bài tập này thể giải bằng nhiều phương pháp khác nhau như phương pháp đại số, phương pháp trung bình, phương pháp tăng giảm khối lượng. ... p, d, f. Số phân lớp của một lớp electron bằng số thứ tự của lớp. Thí dụ lớp K (n =1) chỉ một phân lớp s. Lớp L (n = 2) 2 phân lớp là s và p. Lớp M (n = 3) 3 phân lớp là s, p, d Số ... tập hóa học các quá trình oxi hóa khử, phương pháp ngắn gọn và bản chất nhất là phương pháp bảo toàn electron. Phương pháp bảo toàn electron - Nguyên tắc: Trong quá trình phản ứng oxi hóa...
 • 44
 • 4,704
 • 3

Xem thêm