phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty khai thác công trình thuỷ lợi mỹ đức hà tây

Phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty HANECO.

Phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty HANECO.

Kế toán

... Khang Đào Thuỷ Linh Phạm Nhật Minh Hoàng Ngọc Điệp Trần Quang Huy Phòng GĐ PGĐ XNK XNK Hành Kế toán Kế toán XNK Hành Dịch vụ Hành Dịch vụ Dịch vụ Kế toán Kế toán Hành Kế toán Kế toán Kế toán 41 ... hàng Công ty Các báo cáo đợc gửi tới Ban Giám đốc Công ty ii Thực trạng kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty HANECO: Một số vấn đề chung quản lý kế toán tiền lơng, khoản trích theo ... Phơng hớng hoàn thiện kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty HANECO Phần I Cơ sở lý luận chung kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng I chất Tiền lơng doanh nghiệp: Khái niệm tiền lơng:...
 • 65
 • 315
 • 0

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY BƯU CHÍNH VIETTEL

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY BƯU CHÍNH VIETTEL

Kế toán

... cho Công ty, tăng thu nhập cho người lao động Vấn đề 4: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương - Công ty chưa sử dụng TK 641- Chi phí bán hàng Toàn chi phí bán hàng có tiền lương khoản trích lương ... hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ khoản thu nhập khác chấp hành chế độ Tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, BHXH kế toán tiền lương thực đầy đủ, xác, kịp thời - Công tác hạch toán tiền lương khoản ... việc hạch toán II Một số kiến nghị giải pháp cho công ty Trên sở phân tích mặt tồn tại, em xin đưa số kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương khoản trích theo lương Công ty: Vấn...
 • 8
 • 450
 • 2

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THUỶ I

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THUỶ I

Kế toán

... lớn tiền lương khoản trích theo lương thực trạng công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần vận tải thủy I trình bày trên,em xin mạnh dạn đề xuất số kiến nghị nhằm hoàn thiện ... hình Công ty Do công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương nói riêng công tác kế toán nói chung phải luôn không ngừng hoàn thiện Qua thời gian thực tập tìm hiểu tổ chức kế toán tiền lương ...  Khi trích trước tiền lương nghỉ phép ,kế toán chưa tiến hành trích BHXH,BHYT,KPCĐ theo khoản lương này.Khi xác nhận tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả kế toán tiến hành trích số tiền lương...
 • 10
 • 715
 • 8

Phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thuỷ điện Thác

Phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà

Kế toán

... hoàn thiện kế toán tiền lương khoản trích theo lương Kế toán tiền lương khoản trích theo lương công cụ phục vụ điều hành, quản lý lao động có hiệu Vì hoàn thiện kế toán tiền lương khoản trích theo ... trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Bà số ý kiến đóng góp Ưu điểm: Qua trình tìm hiểu thực tế công tác quản lý, công tác kế toán Công ty cổ phần Thuỷ ... độ kế toán chưa hoàn chỉnh có sửa đổi, bổ sung nên công tác kế toán nói chung công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương nói riêng Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Bà số vấn đề cần phải hoàn...
 • 7
 • 239
 • 0

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH VÂN LONG

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH VÂN LONG

Kế toán

... hoàn thiện kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty - Công ty nên có hai kế toán tiền lương, 01 kế toán tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương, 01 kế toán chi tiết tiền lương + Kế ... II. /Phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH Vân long Công ty TNHH Vân Long áp dụng sách chế độ tiền lương khoản trích theo lương hành nhà nước Song mà công ... toán lương, Bảng phân phối tiền lương kế toán tổng hợp tiền lương vào sổ chi tiết tiền lương, khoản trích theo lương, sổ nhật ký chung, sổ TK334, sổ TK 338 Cuối tháng , Kế toán tiền lương khoản trích...
 • 12
 • 289
 • 0

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯ¬ƠNG TẠI CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI MỸ ĐỨC - TÂY

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯ¬ƠNG TẠI CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI MỸ ĐỨC - HÀ TÂY

Kế toán

... trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức, em xin đưa số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty khai thác ... khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức khoá luận tốt nghiệp em hoàn thành với đề tài: Hoàn thiện kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức - Tây ... tiết Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức thiết kế với chế độ kế toán quy định Cùng với tiền lương khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ) Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức trích...
 • 15
 • 313
 • 0

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP

Kế toán

... giá tiền lương sản phẩm - Doanh nghiệp chưa thực trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân trực tiếp sản xuất 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC ... nhân sản xuất: Mức trích trước = lương nghỉ phép Tổng lương CNSX kỳ x tỷ lệ trích trước tiền lương nghỉ phép CNSX Tỷ lệ trích trước tiền lương = Tổng lương nghỉ phép CNSX theo kế hoạch x 100 nghỉ ... xuất kinh doanh Công ty Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo phòng kế toán xí nghiệp In Tây với hướng dẫn nhiệt tình Thạc sĩ Hoàng Thị Việt giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề...
 • 6
 • 200
 • 0

Phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần phỏt triển Truyền thụng Truyền hỡnh

Phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần phỏt triển Truyền thụng Truyền hỡnh

Kế toán

... đủ khoản tiền phải trích nộp Nhà nớc Bên cạnh u điểm công tác hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng mà Công ty đạt đợc tồn cần phải khắc phục nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lơng khoản ... tình hình thực tế công tác kế toán Công ty Do thời gian trình độ có hạn nên chuyên đề em nghiên cứu số vấn đề chủ yếu công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo tiền lơng Công ty Qua em thấy đợc ... giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng Công ty, chuyên đề em tránh khỏi thiếu sót Em kính mong thầy cô giáo cán phòng Tài Kế toán Công ty góp ý để chuyên đề em đợc hoàn chỉnh có...
 • 5
 • 205
 • 0

Đánh giá thực trạng phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Vân Long

Đánh giá thực trạng và phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Vân Long

Kế toán

... hoàn thiện kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty - Công ty nên có hai kế toán tiền lương, 01 kế toán tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương, 01 kế toán chi tiết tiền lương + Kế ... II. /Phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH Vân long Công ty TNHH Vân Long áp dụng sách chế độ tiền lương khoản trích theo lương hành nhà nước Song mà công ... toán lương, Bảng phân phối tiền lương kế toán tổng hợp tiền lương vào sổ chi tiết tiền lương, khoản trích theo lương, sổ nhật ký chung, sổ TK334, sổ TK 338 Cuối tháng , Kế toán tiền lương khoản trích...
 • 12
 • 277
 • 0

phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lươngcông ty vinapon

phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty vinapon

Kinh tế - Quản lý

... VINAPON: Phòng Kế toán Công ty gồm có hai ngời, bao gồm Kế toán trởng kế toán viên Nhân viên kế toán ngời có trình độ đại học có kinh nghiệm.Phòng kế toán Công ty thực công tác kế toán theo Hệ thống ... nợ: - Các khoản tiền lơng, tiền công, tiền thởng, bảo hiểm xã hội khoản khác trả ứng cho công nhân viên; - Các khoản khấu trừ vào tiền lơng, tiền công công nhân viên Bên có: - Các khoản tiền lơng, ... kê,ghi chép hạch toán nghiệp vụ kế toán Mô hình máy kế toán Kế toán trởng Hình 1: Kế toán doanh thu khoản phải thu Hình 2: Kế toán toán khoản phải trả Hình 3: Kế toán tài sản cố định, công cụ dụng...
 • 59
 • 116
 • 0

Chương 3: Phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần Nam Vang docx

Chương 3: Phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần Nam Vang docx

Báo cáo khoa học

... Về công tác kế toán tiền lương công ty: Thanh toán tiền lương cho cán công nhân viên công ty cổ phần Nam Vang gồm hai khoản: lương theo nghị định phủ lương theo sản phẩm Thực tế công tác chi lương ... nước II Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty cổ phần Nam Vang 2.1 Hoàn thiện công tác kế toán ban đầu: Các nghiệp vụ kế toán ban đầu việc ghi chép, ... thống trang thiết bị sở vật chất trình độ kế toán tiền lương khoản trích theo lương Kế toán chi tiết phải rõ ràng phương hướng hoàn thiện đổi chủ yếu công tác kế toán DN Bởi đối tượng phục vụ truyền...
 • 8
 • 383
 • 0

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TÍNH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY VINAPON

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TÍNH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY VINAPON

Kế toán

... lơng 2.2.3 Các khoản trích theo lơng 2.2.4 Hạch toán chi phí nhân công Công ty VINAPON Phần 3: Phơng hớng hoàn thiện kế toán tiền lơng 39 39 40 40 41 55 khoản tính theo lơng Công ty vinapon 3.1 ... doanh Công ty VINAPON 2.1.3 Tổ chức công tác kế toán Công ty VINAPON 2.2 Kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty Liên 30 30 31 32 doanh VINAPON 2.2.1 Đặc điểm vê lao động tiền lơng 2.2.2 ... - Theo bảng lơng thấy Công ty cha có quỹ công đoàn Công ty trích lập tính vào chi phí kinh doanh, quỹ công đoàn có Công ty ngời lao động đóng + Cách hạch toán thuế thu nhập Công ty cha đợc...
 • 5
 • 204
 • 0

ƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI MỸ ĐỨC - TÂY

ƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI MỸ ĐỨC - HÀ TÂY

Kế toán

... lơng khoản trích theo lơng công ty khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức Trên sở phân tích lý luận từ thực trạng kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức, ... khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức khoá luận tốt nghiệp em hoàn thành với đề tài: Hoàn thiện kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức - Tây " ... trình tìm hiểu thực tế công tác quản lý, công tác kế toán Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức, em nhận thấy Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức đơn vị hạch toán kinh doanh độc...
 • 16
 • 209
 • 0

Hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty thương mại Hương Lúa

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty thương mại Hương Lúa

Kế toán

... phải hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng 2 Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng 2.3 Phơng hớng hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng cách ... chung công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng ngời lao động công ty 3.1.1 Ưu điểm 3.1.2.Nhợc điểm 3.2 Phơng hớng hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty Thơng ... Phơng hớng hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng cách khoản trích theo lơng: Tuỳ theo tình hình thực tế doanh nghiệp mà có phơng hớng hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng...
 • 9
 • 88
 • 0

hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty tnhh xây chế biến thực phẩm tân minh hương

hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh xây chế biến thực phẩm tân minh hương

Kinh tế - Quản lý

... gian nghỉ ốm đau theo chế độ hành BHXH phải đợc tính 24% BHXH tính tổng quỹ lơng 17% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh công ty, 7% ngời lao động đóng góp tính trừ vào lơng, công ty nộp hết 22% ... nghip phi quyt toỏn vi c quan qun lý qu BHXH - Tổng quỹ lơng công ty tháng 08 là: 421.039.581 đồng Theo quy định công ty nộp BHXH với số tiền là: 421.039.581 x 24% = 101.049.499 đồng + Trong ngời ... tính vào chi phí sản xuất kinh doanh công ty 1.5% ngời lao động chịu trừ vào lơng Ton b s BHYT Cụng ty s np lờn BHXH TP H Ni qun lý Cỏch tớnh Bo him y t nh sau: BHYT = Lng c bn x T l trớch theo...
 • 67
 • 317
 • 0

Hoàn thiện kế toàn tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thương mại HOA PHƯỢNG

Hoàn thiện kế toàn tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thương mại HOA PHƯỢNG

Kế toán

... TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOA PHƯỢNG 2.1 Kế toán tiền lương công ty TNHH thương mại Hoa Phượng Trong doanh nghiệp, để công tác kế toán hoàn ... vụ công tác kế toán phải dựa đặc điểm, vai trò đối tượng kế toán Kế toán tiền lương khoản trích theo lương không nằm qui luật Tính thù lao lao động toán đầy đủ tiền lương khoản trích theo lương ... tiến hành kế toán tiền lương khoản trích theo lương kế toán sử dụng số tài khoản sau: Tài khoản 334 có tài khoản cấp 2: - TK 3341 “phải trả công nhân viên”: phản ánh khoản phải trả tình hình toán...
 • 66
 • 169
 • 0

luận văn kế toán HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TÂN MINH HƯƠNG

luận văn kế toán HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TÂN MINH HƯƠNG

Kế toán

... gian nghỉ ốm đau theo chế độ hành BHXH phải đợc tính 24% BHXH tính tổng quỹ lơng 17% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh công ty, 7% ngời lao động đóng góp tính trừ vào lơng, công ty nộp hết 22% ... nghip phi quyt toỏn vi c quan qun lý qu BHXH - Tổng quỹ lơng công ty tháng 08 là: 421.039.581 đồng Theo quy định công ty nộp BHXH với số tiền là: 421.039.581 x 24% = 101.049.499 đồng + Trong ngời ... tính vào chi phí sản xuất kinh doanh công ty 1.5% ngời lao động chịu trừ vào lơng Ton b s BHYT Cụng ty s np lờn BHXH TP H Ni qun lý Cỏch tớnh Bo him y t nh sau: BHYT = Lng c bn x T l trớch theo...
 • 67
 • 222
 • 0

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM THANH HƯƠNG

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM THANH HƯƠNG

Kỹ thuật hạt nhân

... chung kế toán tiền lương khoản trích theo lương Chương 3: Thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty cổ phần nước mắm Thanh Hương Chương 4: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công ... vụ hạch toán tiền lương khoản trích theo lương 2.5.1 Yêu cầu kế toán tiền lương Xuất phát từ vai trò, đặc điểm kế toán tiền lương BHXH trính sản xuất kinh doanh, yêu cầu kế toán tiền lương BHXH ... trạng công tác kế toán GVHD: Th.S Nguyễn Thị Huyền CHƯƠNG THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM THANH HƯƠNG 3.1 Khát quát chung Công Ty cổ...
 • 91
 • 2,238
 • 0

Hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần phần mềm truyền thông đa phương tiện

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần phần mềm truyền thông đa phương tiện

Kinh tế - Quản lý

... đợc phân công phụ trách công việc định công tác kế toán công ty tơng đối hoàn chỉnh, hoạt động không bị chồng chéo lên PGĐ Tài Kế toán trởng Kế toán kho Kế toán công nợ KT toán Thủ quỹ Kế toán tổng ... tới Ban Giám đốc Công ty kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty cổ phần phát triển phần mềm dịch vụ di động 1.Tài khoản sử dụng Kế toán tính toán tiền lơng, tiền công khoản khác với ngời ... báo cáo kế toán Công ty: Công ty sử dụng hệ thống báo cáo kế toán theo chế độ quy định Nhà Nớc thực tốt báo cáo hoạt động tài Công ty - Hệ thống báo cáo tài Công ty gồm: + Báo cáo toán (theo quý,...
 • 65
 • 99
 • 0

Hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty cầu I Thăng Long.doc

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cầu I Thăng Long.doc

Kế toán

... hoạch công trình i đội n: số công trình đội Tỷ lệ tiền lơng theo kế hoạch công trình hay hạng mục công Quỹ tiền lơng kế hoạch công trình hay hạng = mục công trình Giá trị sản lợng công trình ... hoàn thiện kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng công ty cầu I thăng long i/ Đánh giá thực trạng kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng công ty cầu I Thăng long Ưu điểm : Công ty cầu I Thăng ... 334 - Các khoản khấu trừ vào tiền công, ơng CNV Tiền lơng, tiền công lơng tiền l- khoản khác phải trả cho CNV chức - Tiền lơng, tiền công khoản khác trả cho CNV - Kết chuyển tiền lơng công nhân...
 • 64
 • 927
 • 10

Xem thêm