phân tích hành vi mua hàng tiêu dùng nhanh của người tiêu dùng hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của thương hiệu đến hành vi mua hàng tiêu dùng nhanh của người tiêu dùng Nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của thương hiệu đến hành vi mua hàng tiêu dùng nhanh của người tiêu dùng Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... số Nội 14 2.1.2 Hành vi mua hàng người tiêu dùng Nội 14 2.2 Phân tích hành vi mua hàng tiêu dùng nhanh người tiêu dùng Nội 17 2.2.1 Khái niệm hàng tiêu dùng nhanh 17 2.2.2 Phân loại hàng ... cứu hành vi mua hàng tiêu dùng nhanh người tiêu dùng Nội tác động thương hiệu đến hành vi họ CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG 1.1 Hành vi người tiêu dùng ... đến hành vi người tiêu dùng 1.1.2 Quá trình định mua người tiêu dùng CHƯƠNG 2: NGƯỜI TIÊU DÙNG NỘIHÀNH VI MUA HÀNG TIÊU DÙNG NHANH CỦA HỌ 14 2.1 Tổng quan người tiêu dùng Nội 14 2.1.1...
 • 27
 • 2,045
 • 7

Mối quan hệ giữa chiến lược giá và chiến lược truyền thông trong ngành hàng tiêu dùng nhanh thông qua tìm hiểu về sản phẩm Omo của tập đoàn Unilever.docx

Mối quan hệ giữa chiến lược giá và chiến lược truyền thông trong ngành hàng tiêu dùng nhanh thông qua tìm hiểu về sản phẩm Omo của tập đoàn Unilever.docx

Quản trị kinh doanh

... tiêu dùng nhanh: a Khái niệm hàng tiêu dùng nhanh: Hàng tiêu dùng nhanh sản phẩm sử dụng ngày, có tính chất liên tục Đây sản phẩm xem khó phân biệt với có dấu hiệu khác biệt nhận thức người tiêu ... xuyên mua hàng khuyến mại, so với mức trung bình 68% khu vực Tiếp tục Nielsen phát hiện, 56% người tiêu dùng Vi t Nam tích cực săn hàng khuyến mại mua sắm, so với 38% khu vực Điều phần chi phí hàng ... khách hàng tiềm Một có thông tin, người mua cần thuyết phục vi c mua sản phẩm mang đến thõa mãn Để đạt điều nhà tiếp thị cần chuyển đến cho khách hàng niềm tin thuộc tính chủ yếu sản phẩm Khách hàng...
 • 17
 • 1,546
 • 10

Chiến lược truyền thông trong ngành hàng tiêu dùng nhanh thông qua tìm hiểu về sản phẩm Omo của tập đoàn Unilever

Chiến lược truyền thông trong ngành hàng tiêu dùng nhanh thông qua tìm hiểu về sản phẩm Omo của tập đoàn Unilever

Quản trị kinh doanh

... phẩm tiêu dùng nhanh: Khái niệm hàng tiêu dùng nhanh: Hàng tiêu dùng nhanh sản phẩm sử dụng ngày, có tính chất liên tục Đây sản phẩm xem khó phân biệt với có dấu hiệu khác biệt nhận thức người tiêu ... xuyên mua hàng khuyến mại, so với mức trung bình 68% khu vực Tiếp tục Nielsen phát hiện, 56% người tiêu dùng Vi t Nam tích cực săn hàng khuyến mại mua sắm, so với 38% khu vực Điều phần chi phí hàng ... mua hàng người tiêu dùng Truyền thông làm tăng mức độ ghi nhớ thương hiệu người tiêu dùng, mang lại khác biệt mạnh mẽ thương hiệu: Mô hình 3i Trong Marketing 3.0, doanh nghiệp cần xem người tiêu...
 • 17
 • 1,488
 • 5

Nghiên cứu sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng việt nam trong nhóm hàng tiêu dùng nhanh

Nghiên cứu sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng việt nam trong nhóm hàng tiêu dùng nhanh

Kinh tế

... củng cố trung thành thương hiệu người tiêu dùng Vi t Nam nhóm hàng tiêu dùng nhanh Câu hỏi nghiên cứu: Sự trung thành thương hiệu người tiêu dùng Vi t Nam nhóm hàng tiêu dùng nhanh nào? Những ... hưởng đến trung thành thương hiệu người tiêu dùng Vi t Nam nhóm hàng tiêu dùng nhanh? Mỗi nhân tố có quan hệ với trung thành thương hiệu người tiêu dùng Vi t Nam nhóm hàng tiêu dùng nhanh? Những ... 45 2.1.2 Phân loại hàng tiêu dùng nhanh .46 2.1.3 Vai trò trung thành thương hiệu khách hàng lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh 46 2.2 Thị trường hàng tiêu dùng nhanh Vi t Nam...
 • 174
 • 565
 • 1

Marketing ngành hàng tiêu dùng nhanh

Marketing ngành hàng tiêu dùng nhanh

Tiếp thị - Bán hàng

... Sự vi ̣c càng trở nên nóng bỏng Mead Johnson tuyên bố sẽ kiện những cá nhân phát tán các thông tin xuyên tác gây bất lợi cho thương hiê ̣u Thay vi đố i thoa ̣i với người tiêu ... thoa ̣i với người tiêu dùng và tim kiế m sự ủng hô ̣ của các đơn vi ̣trung lâ ̣p Hiê ̣p ̀ hô ̣i Người tiêu dùng , Vi ̣n Dinh dưỡng, Bô ̣ Y tế … Mead Johnson la ̣i lựa cho ̣n giải ... cao Gầ n nửa tháng từ sự vi ̣c trở thành điể m nóng của diễn đàn webtretho , mô ̣t cuô ̣c đố i thoa ̣i trực tuyế n giữa Mead Johnson và các thành vi n diễn đàn cuố i cùng...
 • 2
 • 639
 • 2

tạp chí kinh tế đối ngoại đề tài ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP (M&A) TRONG NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG NHANH (FMCG) Ở VIỆT NAM

tạp chí kinh tế đối ngoại đề tài ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP (M&A) TRONG NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG NHANH (FMCG) Ở VIỆT NAM

Báo cáo khoa học

... động mua bán sáp nhập công ty ngành hàng FMCG thời gian vừa qua nhận định số xu hướng xảy thời gian tới Từ khoá: FMCG Vi t Nam; M&A Vi t Nam; Ngành hàng tiêu dùng nhanh; Mua bán sáp nhập Vi t ... độc quyền Kết luận Chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào vi c tăng chi tiêu người tiêu dùng Vi t Nam tương lai Thị trường ngành hàng tiêu dùng nhanh Vi t Nam tăng trưởng nhiều năm tiếp tục tạo kỳ vọng ... ngành hàng bia Vi t Nam Ngành hàng nước giải khát Vi t Nam tăng trưởng khả quan với tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm mức 15% Tính riêng năm 2010, mức độ tiêu thụ đồ uống tính đầu người Vi t...
 • 16
 • 409
 • 0

ĐO LƯỜNG TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU THEO KHÁCH HÀNG CÁC SẢN PHẨM NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG NHANH CỦA P&G TẠI VIỆT NAM.PDF

ĐO LƯỜNG TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU THEO KHÁCH HÀNG CÁC SẢN PHẨM NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG NHANH CỦA P&G TẠI VIỆT NAM.PDF

Kinh tế

... o sát toàn b i tiêu dùng s n ph m t i Vi t Nam Ph m vi nghiên c u: Nghiên c c ti n hành ph m vi thành ph H Chí Minh, siêu th c a hàng bán l , c a hàng t p hóa 1.3 Câu h i m c tiêu nghiên c u ... ngành hàng tiêu dùng i s i, M ph m) c a P&G Vi t Nam? Các y u t ng tài s u nào? M c tiêu nghiên c u c y u t c a tài s u s n ph m ngành hàng tiêu dùng nhanh c a P&G Vi t Nam thông qua nghiên c u hành ... g m phân tích Cronbach Alpha, phân tích nhân t (EFA), h 1.5 Tính m i nh n tài Tính m i: y nghiên c hình tài s t vi n g ch n n móng cho vi c xây d ng mô u m khách hàng ngành hàng tiêu dùng nhanh...
 • 112
 • 251
 • 7

ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA CÔNG TY ĐẾN SỰ GẮN KẾT VỚI TỔ CHỨC CỦA NHÂN VIÊN NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG NHANH (FMCG) TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM.PDF

ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA CÔNG TY ĐẾN SỰ GẮN KẾT VỚI TỔ CHỨC CỦA NHÂN VIÊN NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG NHANH (FMCG) TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM.PDF

Kinh tế

... Ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG, vi t t t c a Fast Moving Consumer Goods) ngành hàng tiêu dùng bao g m nhi u ch ng lo c ph m D a vào m t s xét v nhóm hàng tiêu dùng nhanh (FMCG): Kh i c a khách hàng ... nhà s n xu t hàng tiêu dùng nhanh tiêu bi u th gi i: Cocacola, Pepsi, Proter & Gamble, Unilever, Nestlé, Kimbery - Clark Các nhà s n xu t hàng tiêu dùng nhanh tiêu bi u c a Vi t Nam: Masan, Vinacafe, ... c ngành hàng tiêu dùng nhanh - Phân tích k t qu nghiên c u, liên h v i th c ti xu t gi i l c c nh tranh cho ngành hàng tiêu dùng nhanh - ng ph m vi nghiên c u ng nghiên c u: S g n k t thành ph...
 • 112
 • 314
 • 3

Tóm tắt luận án tiến sĩ kinh tế nghiên cứu sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng việt nam trong nhóm hàng tiêu dùng nhanh

Tóm tắt luận án tiến sĩ kinh tế nghiên cứu sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng việt nam trong nhóm hàng tiêu dùng nhanh

Thạc sĩ - Cao học

... VỰC HÀNG TIÊU DÙNG NHANHVI T NAM 2.1 Hàng tiêu dùng nhanh vai trò trung thành thương hiệu 2.1.1 Khái niệm hàng tiêu dùng nhanh Trong phần này, tác giả nêu số khái niệm hàng tiêu dùng nhanh Giá ... tranh 2.1.2 Phân loại hàng tiêu dùng nhanh Tác giả giới thiệu số cách phân loại mặt hàng tiêu dùng nhanh 2.1.3 Vai trò trung thành thương hiệu khách hàng lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh Tác giả ... thấy cần thiết trung thành thương hiệu lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh 2.2 Thị trường hàng tiêu dùng nhanh Vi t Nam 2.2.1 Tổng quan thị trường thương hiệu hàng tiêu dùng nhanh Vi t Nam Tác giả trình...
 • 12
 • 352
 • 0

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI MUA SẢN PHẨM HÀNG TIÊU DÙNG NHANH THƯƠNG HIỆU NGOẠI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở TP.HCM

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI MUA SẢN PHẨM HÀNG TIÊU DÙNG NHANH THƯƠNG HIỆU NGOẠI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở TP.HCM

Quản trị kinh doanh

... ẢNH HƢỞNG ĐẾN HÀNH VI MUA SẢN PHẨM HÀNG TIÊU DÙNG NHANH THƢƠNG HIỆU NGOẠI CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG Ở TP.HCM” Nhiệm vụ - Xác định yếu tố ảnh hƣởng đến hành vi mua sản phẩm hàng tiêu dùng nhanh thƣơng ... VỀ NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG NHANH 2.1.1 Khái niệm ngành hàng tiêu dùng nhanh Nhóm hàng tiêu dùng nhanh (Fast Moving Consumer Goods – FMCG) bao gồm nhiều chủng loại hàng tiêu dùng Dựa vào số tiêu chí ... hƣởng đến hành vi mua sản phẩm hàng tiêu dùng nhanh thƣơng hiệu ngoại ngƣời tiêu dùng thay cho sản phẩm thƣơng hiệu nội? Và doanh nghiệp nƣớc phải làm để thay đổi hành vi mua hàng ngƣời tiêu dùng, ...
 • 116
 • 334
 • 4

Nghiên cứu sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng việt nam trong nhóm hàng tiêu dùng nhanh

Nghiên cứu sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng việt nam trong nhóm hàng tiêu dùng nhanh

Kinh tế - Thương mại

... củng cố trung thành thương hiệu người tiêu dùng Vi t Nam nhóm hàng tiêu dùng nhanh Câu hỏi nghiên cứu: — Sự trung thành thương hiệu người tiêu dùng Vi t Nam nhóm hàng tiêu dùng nhanh nào? — Những ... hưởng đến trung thành thương hiệu người tiêu dùng Vi t Nam nhóm hàng tiêu dùng nhanh? — Mỗi nhân tố có quan hệ với trung thành thương hiệu người tiêu dùng Vi t Nam nhóm hàng tiêu dùng nhanh? — Những ... thành thương hiệu người tiêu dùng Vi t Nam nhóm hàng tiêu dùng nhanh — Thứ ba, xác định mối quan hệ nhân tố với trung thành thương hiệu mặt hàng tiêu dùng nhanh người tiêu dùng Vi t Nam — Thứ tư,...
 • 162
 • 392
 • 0

Giới thiệu khái quá về Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân và Chi nhánh Bita’s Nội

Giới thiệu khái quá về Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân và Chi nhánh Bita’s Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... sang thành lập XNHD CAO SU NHỰA TÂN BÌNH Công nghệ sản xuất cao su - Ngày 15/06/1991 thành lập Công ty sản xuất hàng tiêu dùng BÌNH TÂN(TNHH), gọi tắt BITA’S - Ngày 22/10/1994, thành lập cửa hàng ... Store, cửa hàng bán lẻ Công ty - Ngày 14/08/1996, Chi nhánh Nội thành lập Chi nhánh thị trường nội địa - Ngày 12/06/1999, thành lập trung tâm Mậu Dịch Bình Tân Ngày 18/07/1999, thành lập Chi ... chất lượng sản phẩm, mà người tiêu dùng bình chọn Hàng Vi t Nam chất lượng cao”, Hàng ưa chuộng nhất”, đồng thời nhận chứng ISO 9001-2000 Thương hiệu Bita's người tiêu dùng nước tiếp nhận, hạn...
 • 22
 • 666
 • 1

triển khai và ứng dụng Kinh doanh trực tuyến của Công ty cổ phần sản xuất hàng tiêu dùng Trung tại khu vực miền Bắc Việt Nam.doc

triển khai và ứng dụng Kinh doanh trực tuyến của Công ty cổ phần sản xuất hàng tiêu dùng Hà Trung tại khu vực miền Bắc Việt Nam.doc

Quản trị kinh doanh

... Cửa hàng trực tuyến Cửa hàng trực tuyến đưa hàng vào Internet để bán Thay đến sở người bán, người mua thực tất công đoạn vi c Page mua hàng thông qua Internet Nghĩa người mua thực vi c xem hàng, ... thẻ mua hàng trả trước Nhược điểm chung hình thức toán không nhanh gọn, kéo dài thời gian mua hàng không đảm bảo mục đích mà người mua mong muốn mua hàng qua mạng: tiến hành tất thủ tục mua hàng ... như: Visa card, Master Card, Goldmark,… Page 14 e Phương thức giao nhận hàng • Điều kiện giao hàng cước phí: Nếu khách hàng mua hàng cửa hàng, khách hàng phải trả thêm phí dịch vụ giao nhận hàng...
 • 21
 • 514
 • 0

Quản trị bán hàng tại Chi nhánh Bita’s Nội ( Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân) – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện.DOC

Quản trị bán hàng tại Chi nhánh Bita’s Hà Nội ( Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân) – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện.DOC

Quản trị kinh doanh

... xuất hàng tiêu dùng BÌNH TÂN(TNHH), gọi tắt BITA’S - Ngày 22/10/1994, thành lập cửa hàng Super Store, cửa hàng bán lẻ Công ty - Ngày 14/08/1996, Chi nhánh Nội thành lập Chi nhánh thị trường nội ... nhánh Bita’s Nội I Quá trình hình thành phát triển Tổng quan Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân 1.1 Thông tin chung - Tên doanh nghiệp: CÔNG TY SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG BÌNH TÂN ... bán hàng Chi nhánh Bita’s Nội ( Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân) – Thực trạng giải pháp hoàn thiện" để vi t chuyên đề tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS Trần Vi t...
 • 70
 • 1,512
 • 11

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đào tạo và phát triển nhân sự tại chi nhánh Miền Bắc - Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đào tạo và phát triển nhân sự tại chi nhánh Miền Bắc - Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên

Quản trị kinh doanh

... tra đánh giá 2.1.2 Phân tích công vi c a Khái niệm : Phân tích công vi c đợc hiểu tiến trình mô tả ghi lại mục tiêu công vi c, nhiệm vụ hoạt động, điều kiện hoàn thành công vi c Đây khâu khâu ... quan trọng công vi c c Nội dung phân tích công vi c : + Mô tả công vi c : Để phân tích đánh giá công vi c cách xác kịp thời trớc hết nhà quản trị phải xây dựng chơng trình mô tả công vi c Đây tài ... vi c, xác định lại công vi c, đa tiêu chuẩn nhân sự, cần tiến hành đánh giá công vi c Thực chất vi c đo lờng giá trị tầm quan trọng công vi c Vi c đánh giá công vi c đợc tiến hành cách xác, sát thực...
 • 80
 • 771
 • 3

Quản trị bán hàng tại Chi nhánh Bita’s Nội ( Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân) – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

Quản trị bán hàng tại Chi nhánh Bita’s Hà Nội ( Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân) – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

Quản trị kinh doanh

... hàng Thông thường, tỷ lệ phối hợp lý tưởng 75% doanh số bán hàng từ khách hàng 25% doanh số bán hàng từ khách hàng Một kế hoạch bán hàng bao gồm bốn phận bản: - Các chiến lược thu hút khách hàng ... hàng Kế hoạch hóa bán hàng Khả đoán trước doanh thu bán hàng tương lai giúp điều hành công vi c kinh doanh cách hiệu khía cạnh vi c đưa định dụ, ảnh hưởng đến vi c bạn cần nhân công, đặt hàng ... nghiệp - Ngày 22/10/1994, thành lập cửa hàng Super Store, cửa hàng bán lẻ Công ty Ngày 14/08/1996, Chi nhánh Nội thành lập Chi nhánh thị trường nội địa Ngày 12/06/1999, thành lập trung tâm Mậu...
 • 68
 • 753
 • 1

KHÁI NIỆM VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG

KHÁI NIỆM VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Kế toán

... khách hàng nguồn sống nỗ lực bán hàng khách hàng triển vọng, khách hàng bị giảm dần theo thời gian, để trì mở rộng công ty phải phát khách hàng Để làm điều này, trước hết người bán hàng tiến hành ... bán hàng tiếp cận ban hàng nhiều giác độ khác III Nội dung quản trị họat động bán hàng 3.1 Xác lập mục tiêu bán hàng Mỗi chức quản trị phải hướng vào mục tiêu định tổ chức, chức quản trị bán hàng ... bán hàng nhà quản trị bán hàng phải làm phải xác định xong mục tiêu chiến lược bán hàng sau tiến hành điều khiển lực lượng bán, để họ thực mục tiêu, chiến lược đề cách thuận lợi đảm bảo hoàn thành...
 • 14
 • 612
 • 2

Tài liệu KHÁI NIỆM VÀ ỨNG DỤNG CỦA CHI PHÍ VÀ CHI TIÊU CHO GIÁO DỤC doc

Tài liệu KHÁI NIỆM VÀ ỨNG DỤNG CỦA CHI PHÍ VÀ CHI TIÊU CHO GIÁO DỤC doc

Kế toán - Kiểm toán

... khác • Hành nói chung 11 12 Chi tiêu thường xuyên chi đầu tư Chi tiêu thường xuyên chi đầu tư Chi tiêu thường xuyên sử dụng cho hàng hoá dịch vụ phục vụ cho sử dụng Thông thường chi tiêu hàng năm ... Chi tiêu công thường xuyên/1 học sinh GNP/ 1người 27 28 14 % chi tiêu công cho giáo dục tổng chi tiêu phủ %Chi tiêu công thường xuyên cho học sinh GNP bìng quân đầu người Phân tổ: Chỉ tiêu phân ... x 100 15 16 Chi tiêu theo giá cố định giá thời điểm Chi tiêu theo giá cố định giá thời điểm Khó khăn phân tích chi tiêu giáo dục ảnh hưởng lạm phát Một số tiền định mua lượng hàng hoá dịch vụ...
 • 22
 • 448
 • 1

KHÁI NIỆM và nội DUNG của hợp ĐỒNG MUA bán HÀNG hóa

KHÁI NIỆM và nội DUNG của hợp ĐỒNG MUA bán HÀNG hóa

Kinh tế

... không thực vi c mua bán hàng hóa Hợp đồng mua bán hàng hóa qua sở giao dịch (hợp đồng mua bán hàng hóa tương lai) dạng cụ thể hợp đồng mua bán hàng hóa, mang đặc điểm hợp đồng mua bán hàng hóa ... quy định mua bán hàng hóa Luật thương mại Các hàng hóa tương lai gạo, cà phê… mặt hàng tiêu chuẩn hóa chất lượng, số lượng Sau thiết lập hàng hóa mua bán lại Sở giao dịch hàng hóa Vi c tiêu chuẩn ... hoạt động mua bán hàng hóa ngày đa dạng Đối tượng mua bán hàng hóa rộng, không mặt hàng sẵn có, hữu mà mặt hàng có tương lai Hàng hóa tương lai hiểu hàng hóa chưa có vào thời điểm mua bán có vào...
 • 8
 • 4,863
 • 20

Xem thêm