phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút fdi quận 12

Thực trạng và giải pháp góp phần phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng NNPTNTVN chi nhánh Bắc Sài Gòn

Thực trạng và giải pháp góp phần phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng NNPTNTVN chi nhánh Bắc Sài Gòn

Kinh tế

... thể mức độ ảnh hưởng yếu tố đến tiêu tổng hợp chung Y = b+ a1F1+ a2F2 + aiFi + + anFn Trong đó: Y: Chỉ tiêu tổng hợp chung Fi: Nhân tố ảnh hưởng thứ i ai: Hệ số ảnh hưởng nhân tố i đến tiêu tổng ... trình phân tích như: + Phương pháp thống kê mô tả + Phương pháp số + Phương pháp phân tích thống kê - Áp dụng công cụ phương pháp phân tích kinh tế để phân tích, xác định ảnh hưởng nhân tố đến ... số toán 51 3.2 Các thể thức toán chi nhánh Bắc Sài Gòn 53 3.3 Tỷ trọng thể thức toán chi nhánh 54 3.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới mức độ hài lòng khách hàng 57 3.5 Ma trận nhân tố xoay (Rotated...
 • 83
 • 624
 • 3

Một số giải pháp nhằm mở rộng và hoàn thiện công tác TTKDTM tại Ngân hàng Công thương KVII – HBT

Một số giải pháp nhằm mở rộng và hoàn thiện công tác TTKDTM tại Ngân hàng Công thương KVII – HBT

Tài chính - Ngân hàng

... cnh ú vic toỏn qua NH s kim soỏt c tỡnh trng thu chi ca cỏc doanh nghip hn ch tỡnh trng tham ụ, chi tiờu m ỏm, chn thu, tin Luận văn tốt nghiệp Đỗ thị thu dơng 04D02515 Lớp 908 trờng đại học kinh ... sau: Cụng tỏc Thu, Chi tin mt ó t chc tt, luụn m bo tt nhu cõự ca khỏch hng, thu chi kp thi ỳng quy trỡnh, khụng xy mt an ton kho qu Ch ng khai thỏc mi ngun thu tin mt np vo NH, t chc thu tin lu ... sỏnh % Tng thu ( VN) 4.450 3.700 83,1% Tng chi ( VN) 4.350 4.410 101,3% Tng Thu ngoi t ( Tr USD) 35,3 31,7 89,8% Tng chi ngoi t ( tr USD) 34,7 31,6 91% Luận văn tốt nghiệp Đỗ thị thu dơng 04D02515...
 • 34
 • 167
 • 0

Một số giải pháp mở rộng và hoàn thiện công tác TTKDTM tại Ngân hàng Công thương KVII – HBT

Một số giải pháp mở rộng và hoàn thiện công tác TTKDTM tại Ngân hàng Công thương KVII – HBT

Tài chính - Ngân hàng

... chp v chng t cú giỏ S liu thu chi tin mt: Bng 3: Bng cụng tỏc Thu - Chi tin mt n v: t ng Ch tiờu Đỗ thị thu Dơng - 04D02515 Nm 2006 Nm 2007 So sỏnh % Lớp 908 Luận văn tốt nghiệp Trờng đại học ... ng Đỗ thị thu Dơng - 04D02515 Lớp 908 Luận văn tốt nghiệp Trờng đại học kinh doanh & công nghệ hà nội Ch tiu Nm 2006 Nm 2007 Tng thu nhp 243.948 365.922 Tng chi phớ 241.824 209.903 2 .124 156.019 ... mt v hnh lang phỏp lý, c s vt cht k thut, thu nhp bỡnh quõn u ngi Cụng vic ny ũi hi phi cú nh hng v chin lc phỏt Đỗ thị thu Dơng - 04D02515 Lớp 908 Luận văn tốt nghiệp Trờng đại học kinh doanh...
 • 36
 • 146
 • 0

Chấp thuận nguyên tắc thành lập ngân hàng thương mại cổ phần ppt

Chấp thuận nguyên tắc thành lập ngân hàng thương mại cổ phần ppt

Thủ tục hành chính

... phí: Không Kết việc thực TTHC: Văn chấp thu n Các bước Tên bước Mô tả bước Khi có nhu cầu chấp thu n mặt nguyên tắc thành lập hoạt Bước động ngân hàng thương mại cổ phần, tổ chức gửi đến Ngân hàng ... Nam, cá nhân mang quốc tịch Việt Nam; Không thu c đối tượng bị cấm theo qui định Khoản Điều 13 Luật Doanh nghiệp; b) Có tối thiểu 100 cổ đông tham gia góp vốn thành lập ngân hàng, có tối thiểu ... Nam có văn chấp thu n nguyên tắc ký Quyết định cấp giấy phép Trong thời gian này, tổ chức, cá nhân không sử dụng số tiền hình thức); d) Cá nhân tổ chức người có liên quannhân tổ chức không...
 • 12
 • 331
 • 0

Xây dựng quan hệ hợp tác với cơ quan Hải quan để thực hiện tốt công tác thu thuế XNK qua Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV.DOC

Xây dựng quan hệ hợp tác với cơ quan Hải quan để thực hiện tốt công tác thu thuế XNK qua Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV.DOC

Kế toán

... thu, số thu NSNN, thu thuế XNK KBNN - Cơ quan Hải quanquan thu - NHTM; xử lý cách hài hòa lợi ích đơn vị, cá nhân việc cải cách đại hóa quy trình thu nộp ngân sách; bước chuyển dần việc thu ... thể, liệu số phải thu NSNN, thu thuế XNK quan thu truyền sang KBNN NHTM; ngược lại, liệu số thu thuế XNK KBNN/hoặc NHTM truyền cho quan thu - Thơng qua việc tổ chức phối hợp thu thuế XNK nâng cao ... dự thu hạch tốn ngày, có khoản lãi dự thu khoản vay có tiềm ẩn rủi ro xuất phát từ việc phân loại nợ chưa thật xác số bất cập việc hạch tốn kế tốn, đưa vào thu nhập khoản khơng chắn, đẩy thu...
 • 82
 • 538
 • 2

Nâng cao hiệu quả công tác thanh toán xuất nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ qua Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

Nâng cao hiệu quả công tác thanh toán xuất nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ qua Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... tệ Các nguồn ngoại tệ thu Ngân hàng mở rộng hoạt động nghiệp vụ khác cho vay XNK, bảo lãnh nước ngoài, kinh doanh ngoại tệ Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu Ngưòi ta thường xem xét nhân tố ảnh hưởng ... lời câu hỏi đòi hỏi phải phân tích lợi nhuận cách chặt chẽ khoa học Để phân tích thu nhập ròng từ hoạt động kinh doanh Ngân hàng nói chung bạn phải phân tích phần, có thu nhập ròng từ hoạt động ... cho vay XNK hay bảo lãnh nhân tố thông tin không cân xứng nhân tố ảnh hưởng tới hiệu công tác toán Thông tin khách hàng xác độ tin cậy thông tin đóng vai trò quan trọng việc đánh giá rủi ro Tuy...
 • 89
 • 285
 • 2

Xây dựng quan hệ hợp tác với cơ quan Hải quan để thực hiện tốt công tác thu thuế XNK qua Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV

Xây dựng quan hệ hợp tác với cơ quan Hải quan để thực hiện tốt công tác thu thuế XNK qua Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV

Tài chính - Ngân hàng

... đáng kể Khó khăn Tuy nhiên, thu n lợi trên, nhiều hạn chế kinh tế chưa khắc phục ảnh hưởng không tốt đến hoạt động tín dụng, chẳng hạn: - Cuộc suy thoái toàn cầu ảnh hưởng kéo theo làm lao đao ... 43 2.4.2 Quy trình thu NSNN thu XNK qua Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam 45 2.4.2.1 Thu thuế XNK giấy nộp tiền tiền mặt vào NSNN 45 2.4.2.2 Thu thuế XNK giấy nộp tiền chuyển ... Tài ban hành Thông tư 128 /2008/TT-BTC ngày 24 /12/ 2008 việc Hướng dẫn thu quản lý khoản thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước (KBNN), có hướng dẫn hình thức thu NSNN qua hệ thống...
 • 20
 • 417
 • 0

HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THANH TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ QUA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TỪ 1995-2000

HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THANH TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ QUA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TỪ 1995-2000

Tài chính - Ngân hàng

... bị phân chia thị phần toán Số phí dịch vụ thu từ phát hành toán thẻ đạt 903.517 USD năm 2000, giảm 7% Nguyên nhân chủ yếu NHNT có chủ trương khuyến khích thu hút khách hàng nên giảm tỷ lệ thu ... L/C Đơn vị: Triệu VNĐ quy đổi Năm Thu từ dịch toán L/C 1995 vụ % thu từ dịch vụ toán L/C tổng thu nhập từ dịch vụ toán XNK 1996 1997 1998 1999 2000 120 .123 125 .333 135.489 139.474 131.321 13628 ... chối toán hay hoàn thành việc toán moọt thời gian dài làm ảnh hưởng đến uy tín VCB Ví dụ công ty Việt Nam nhập kính Hồng Kông để bán Khi hàng nhập thị trường tiêu thụ bị thu hẹp nhà nhập bị lỗ...
 • 34
 • 302
 • 0

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THANH TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ QUA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THANH TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ QUA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Tài chính - Ngân hàng

... tệ Các nguồn ngoại tệ thu Ngân hàng mở rộng hoạt động nghiệp vụ khác cho vay XNK, bảo lãnh nước ngoài, kinh doanh ngoại tệ Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu Ngưòi ta thường xem xét nhân tố ảnh hưởng ... lời câu hỏi đòi hỏi phải phân tích lợi nhuận cách chặt chẽ khoa học Để phân tích thu nhập ròng từ hoạt động kinh doanh Ngân hàng nói chung bạn phải phân tích phần, có thu nhập ròng từ hoạt động ... cho vay XNK hay bảo lãnh nhân tố thông tin không cân xứng nhân tố ảnh hưởng tới hiệu công tác toán Thông tin khách hàng xác độ tin cậy thông tin đóng vai trò quan trọng việc đánh giá rủi ro Tuy...
 • 24
 • 317
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TÁC CHO VAY ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN VAY VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC QUA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TÁC CHO VAY ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN VAY VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC QUA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Tài chính - Ngân hàng

... vay vốn rõ ràng, dự án có chuẩn bị tốt Mặt khác, việc ổn định đối tượng cho vay vốn tạo thu n lợi cho chủ đầu tư hoạch định kế hoạch kinh doanh mình, Nhà nước thu n lợi trình kiểm tra, giám sát, ... hạn ân hạn cho đếnkhi trả hết nợ vay Thời hạn trả nợ phụ thu c vào khả thu hồi vốn đầu tư nhóm dự án khả trả nợ chủ đầu tư Nhưng đứng góc độ tổ chức tín dụng cho vay thời hạn thu hồi vốn đầu ... án thời hạn trả nợ tối đa, phía chủ đầu tư thời hạn tối thiểu để dự án có khả sinh lãi Do vậy, việc xác định thời hạn cho vay cần phù hợp với lợi ích tổ chức cho vay người vay Việc kéo dài thời...
 • 14
 • 389
 • 0

HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THANH TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ QUA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TỪ 1995

HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THANH TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ QUA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TỪ 1995

Tài chính - Ngân hàng

... bị phân chia thị phần toán Số phí dịch vụ thu từ phát hành toán thẻ đạt 903.517 USD năm 2000, giảm 7% Nguyên nhân chủ yếu NHNT có chủ trương khuyến khích thu hút khách hàng nên giảm tỷ lệ thu ... kinh doanh VCB năm 2000 Thu chi tiền đồng qua NHNT tăng 26% so với năm 1999 Điều giải thích hai nguyên nhân: Thứ giảm đến 20% thu chi NPTT qua NHNT chịu tác động việc thu hẹp lượng NPTT phát ... quy đổi Năm Thu từ dịch vụ toán L/C 1995 1996 1997 1998 1999 2000 120 .123 125 .333 135.489 139.474 131.321 13628 60,01% 65,7% 70,8% 76,15% 71,15% 72,3% % thu từ dịch vụ toán L/C tổng thu nhập từ...
 • 37
 • 220
 • 0

hiệu quả công tác thanh toán xuất nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ qua ngân hàng ngoại thương Việt Nam từ 1995-2000

hiệu quả công tác thanh toán xuất nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ qua ngân hàng ngoại thương Việt Nam từ 1995-2000

Tài chính - Ngân hàng

... bị phân chia thị phần toán Số phí dịch vụ thu đợc từ phát hành toán thẻ đạt 903.517 USD năm 2000, giảm 7% Nguyên nhân chủ yếu NHNT có chủ trơng khuyến khích thu hút khách hàng nên giảm tỷ lệ thu ... Đơn vị: Triệu VNĐ quy đổi Năm 1995 Thu từ dịch vụ 120 .123 toán L/C % thu từ dịch vụ toán L/C tổng thu nhập từ dịch vụ toán XNK 60,01% 1996 1997 1998 1999 2000 125 .333 135.489 139.474 131.321 13628 ... tệ - Thu 2.092 -Chi 1.617 + 29% Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh VCB năm 2000 Thu chi tiền đồng qua NHNT tăng 26% so với năm 1999 Điều đợc giải thích hai nguyên nhân: Thứ giảm đến 20% thu chi...
 • 32
 • 236
 • 0

Lý luận chung về hiệu quả công tác thanh toán xuất nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ qua Ngân hàng thương mại

Lý luận chung về hiệu quả công tác thanh toán xuất nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ qua Ngân hàng thương mại

Tài chính - Ngân hàng

... lời câu hỏi đòi hỏi phải phân tích lợi nhuận cách chặt chẽ khoa học Để phân tích thu nhập ròng từ hoạt động kinh doanh Ngân hàng nói chung bạn phải phân tích phần, có thu nhập ròng từ hoạt động ... tệ Các nguồn ngoại tệ thu đợc Ngân hàng mở rộng hoạt động nghiệp vụ khác nh cho vay XNK, bảo lãnh nớc ngoài, kinh doanh ngoại tệ Các nhân tố ảnh hởng tới hiệu Ngòi ta thờng xem xét nhân tố ảnh ... xuất uỷ nhiệm thu * Ngân hàng bên mua Ngân hàng đại lý Ngân hàng bên bán n ớc * Ngời trả tiền (nhà nhập khẩu) Các loại nhờ thu: Nhờ thu phiếu trơn Nhờ thu kèm chứng từ 2.1 Nhờ thu phiếu trơn...
 • 22
 • 268
 • 0

hiệu quả công tác thanh toán xuất nhập khẩutheo phương thức tín dụng chứng từ qua ngân hàng ngoại thương Việt Nam từ 1995-2000

hiệu quả công tác thanh toán xuất nhập khẩutheo phương thức tín dụng chứng từ qua ngân hàng ngoại thương Việt Nam từ 1995-2000

Tài chính - Ngân hàng

... bị phân chia thị phần toán Số phí dịch vụ thu đợc từ phát hành toán thẻ đạt 903.517 USD năm 2000, giảm 7% Nguyên nhân chủ yếu NHNT có chủ trơng khuyến khích thu hút khách hàng nên giảm tỷ lệ thu ... đổi Năm 1995 Thu từ dịch vụ 120 .123 toán L/C % thu từ dịch vụ toán L/C 60,01% 1996 1997 1998 1999 2000 125 .333 135.489 139.474 131.321 13628 65,7% 70,8% 76,15% 71,15% 72,3% tổng thu nhập từ dịch ... Ngoại tệ - Thu 18.270 2.092 + 29% Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh VCB năm 2000 Thu chi tiền đồng qua NHNT tăng 26% so với năm 1999 Điều đợc giải thích hai nguyên nhân: Thứ giảm đến 20% thu chi...
 • 32
 • 134
 • 0

Lý luận chung về hiệu quả công tác thanh toánxuất nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ qua Ngân hàng thương mại

Lý luận chung về hiệu quả công tác thanh toánxuất nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ qua Ngân hàng thương mại

Tài chính - Ngân hàng

... lời câu hỏi đòi hỏi phải phân tích lợi nhuận cách chặt chẽ khoa học Để phân tích thu nhập ròng từ hoạt động kinh doanh Ngân hàng nói chung bạn phải phân tích phần, có thu nhập ròng từ hoạt động ... tệ Các nguồn ngoại tệ thu đợc Ngân hàng mở rộng hoạt động nghiệp vụ khác nh cho vay XNK, bảo lãnh nớc ngoài, kinh doanh ngoại tệ Các nhân tố ảnh hởng tới hiệu Ngòi ta thờng xem xét nhân tố ảnh ... xuất uỷ nhiệm thu * Ngân hàng bên mua Ngân hàng đại lý Ngân hàng bên bán n ớc * Ngời trả tiền (nhà nhập khẩu) Các loại nhờ thu: Nhờ thu phiếu trơn Nhờ thu kèm chứng từ 2.1 Nhờ thu phiếu trơn...
 • 22
 • 153
 • 0

HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THANH TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ QUA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TỪ 1995 2000

HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THANH TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ QUA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TỪ 1995 2000

Tài chính - Ngân hàng

... bị phân chia thị phần toán Số phí dịch vụ thu từ phát hành toán thẻ đạt 903.517 USD năm 2000, giảm 7% Nguyên nhân chủ yếu NHNT có chủ trương khuyến khích thu hút khách hàng nên giảm tỷ lệ thu ... kinh doanh VCB năm 2000 Thu chi tiền đồng qua NHNT tăng 26% so với năm 1999 Điều giải thích hai nguyên nhân: Thứ giảm đến 20% thu chi NPTT qua NHNT chịu tác động việc thu hẹp lượng NPTT phát ... quy đổi Năm Thu từ dịch vụ toán L/C 1995 1996 1997 1998 1999 2000 120 .123 125 .333 135.489 139.474 131.321 13628 60,01% 65,7% 70,8% 76,15% 71,15% 72,3% % thu từ dịch vụ toán L/C tổng thu nhập từ...
 • 37
 • 168
 • 0

Nguyên tắc xác định hướng hàng cây, mật độ, khoảng cách và phương thức bố trí cây ăn quả docx

Nguyên tắc xác định hướng hàng cây, mật độ, khoảng cách và phương thức bố trí cây ăn quả docx

Nông nghiệp

... trọt, tạo thu n lợi cho phát triển quần thể giống loài, rải vụ thu hoạch, mật độ phương thức trồng phụ thu c vào điều kiện chăm sóc, trường hợp chăm sóc công nghiệp trồng dày tới mức tối đa, phương ... rãnh tưới tiêu nước giảm tốc độ dòng chảy đất mặt có trồng cây, đất có độ dốc lớn 100 trồng theo ruộng bậc thang, cấu bố...
 • 2
 • 637
 • 1

Nguyên tắc xác định hướng hàng cây, mật độ, khoảng cách và phương thức bố trí cây ăn quả potx

Nguyên tắc xác định hướng hàng cây, mật độ, khoảng cách và phương thức bố trí cây ăn quả potx

Nông nghiệp

... trọt, tạo thu n lợi cho phát triển quần thể giống loài, rải vụ thu hoạch, mật độ phương thức trồng phụ thu c vào điều kiện chăm sóc, trường hợp chăm sóc công nghiệp trồng dày tới mức tối đa, phương...
 • 2
 • 682
 • 0

Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại phòng giao dịch Nguyễn Khánh Toàn của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại phòng giao dịch Nguyễn Khánh Toàn của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Tài chính - Ngân hàng

... công nghệ? - Phương thức chuyên giao công nghệ có hợp lý không? 3 .Ảnh hưởng dự án đến môi trường - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến môi trường ( chất thải, tiếng ồn…) - Đánh giá giải pháp bảo vệ ... án Phân tích độ nhạy dự án xem xét thay đổi tiêu hiệu tài yếu tố có liên quan tiêu thay đổi Phân tích độ nhạy nhằm xem xét mức độ nhạy cảm dự án biến động yếu tố liên quan, hay nói cách khác phân ... xót chưa phân tích cung cầu sản phẩm thị trường Ngoài vấn đề công suất, quy trình sản xuất nên nằm phần phân tích kỹ thu t  CÁC − VẤN ĐỀ KỸ THU T Địa điểm xây dựng: Hiện nay, Công ty thu mặt...
 • 81
 • 628
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008