phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu bình quân 1 ngày khách

Tài liệu NT TINH BỘT SẮN doc

Tài liệu NT TINH BỘT SẮN doc

Tài liệu khác

... hưởng nước thải đến môi trường sinh thái Ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng Ảnh hưởng đến môi trường đất Ảnh hưởng đến môi trường không khí Ảnh hưởng đến môi trường nước Ảnh hưởng đến mỹ quan đô ... sinh, hoá th ải đ ể Hình ảnh bể điều hòa Hình ảnh bể điều hòa Các phản ứng sinh học không tan Hữu xảy UASB Các men ngoại bào Hữu tan Các vi khuẩn sinh acid Các acid dễ bay Các tế bào vi khuẩn Những ... THỊ THU • NGUYỄN THỊ THU • LÊ VĂN VINH • DƯƠNG QUANG VŨ Mục đích: Xử lý tạp chất có nước để nước sau xử lí đạt tiêu chuẩn cho sử dụng lại, xả vào nguồn sử dụng nuôi trồng thu sản Ảnh hưởng...
 • 32
 • 342
 • 3

sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải có chất ổn định pH

sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải có chất ổn định pH

Công nghệ - Môi trường

... kế hệ thống xử lý nước thải mía đường SVTH: Lê Trương Huỳnh Anh GVHD:ThS Lê Ngọc Thư MSSV:9 010 0040 14 ...
 • 2
 • 463
 • 0

sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải chất ổn định pH

sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải chất ổn định pH

Môi trường

... kế hệ thống xử lý nước thải mía đường SVTH: Lê Trương Huỳnh Anh GVHD:ThS Lê Ngọc Thư MSSV:9 010 0040 14 ...
 • 2
 • 495
 • 0

Phân tích khả năng gây ô nhiễm của nước thải sản xuất bia từ đó xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản xuất bia cho công ty TNHH Sabmiller Việt Nam

Phân tích khả năng gây ô nhiễm của nước thải sản xuất bia từ đó xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản xuất bia cho công ty TNHH Sabmiller Việt Nam

Công nghệ - Môi trường

... maltoza, % theo cht chit 12 ng: dextrin 13 pH 14 -17 .5 14 chua nh phõn ml 0,1N NaOH /10 0g cht 1. 5 -1. 7 15 khụ 9.5 -10 .5 16 m tng, %N 0 .19 -0. 21 17 m tng, % theo cht khụ ( N x 6,25) 18 m formol, % 0.4-0.55 ... (mg/m3) Nhi (%) giú (lux) (m/s (K1) 0,078 0 ,19 0,084 1, 82 - - - - 38 | P a g e (K2) 0,072 0 ,10 0,079 1, 79 31, 2 64 ,1 0 ,1 180 (K3) 0,075 0 ,10 0,083 1, 80 32,6 64,0 0 ,1 210 TC1 5 20 34 80 - TC2 0,2 0,3 ... vụ c : 10 ,5 -11 ,5% Cht bộo : 1, 5 -2% Cỏc cht khỏc : 1- 2 m bỡnh quõn thay i t 14 -14 ,5%, m cú th thay i t 12 % iu kin thu hoch khụ rỏo v trờn 20% iu kin m t Tinh bt Cú cụng thc l (C6H10O5)n,...
 • 158
 • 472
 • 0

Kết quả phân tích nước thải sau bể lắng bùn hoạt tính của hệ thống xử lý nước thải trong công ty

Kết quả phân tích nước thải sau bể lắng bùn hoạt tính của hệ thống xử lý nước thải trong công ty

Công nghệ - Môi trường

... N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7+N7+N8+N9+N10+N 11+ N12+N13+N14+N15 +16 +N17 +18 +N19 STT N1 Đo nước khu nhà ăn 10 11 12 13 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N 11 N12 N13 14 15 16 17 18 N14 N15 N16 N17 N18 19 N19 Đo nước cấp cho ... tăng 41. 7 tỷ đồng so với năm 2003, doanh thu xuất chiếm 50% tổng doanh thu Thu nhập bình qn lao động cơng ty đạt 1. 5 triệu đồng/ người/tháng - Năm 2005, VIFON dự kiến đạt 710 tỷ đồng doanh thu, ... 2000 15 00 15 00 5000 4400 10 00 16 000 4000 2000 15 00 5000 7000 10 00000 70.000000 - Mặc dù sản lượng cơng ty có giảm, doanh thu năm liền liên tục tăng: doanh thu năm 2002 472.4 tỷ đồng, năm 2003 521...
 • 42
 • 712
 • 1

Đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nứơc thải nhà máy sữa nghệ an vinamilk

Đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nứơc thải nhà máy sữa nghệ an  vinamilk

Kỹ thuật

... Năm Năm 1. 000 lít Sữa tơi Thùng ĐVT Sữa tơi hộp 200 ml 2006 11 28,6 Năm Năm Năm Tấn 1, 045 2005 940,5 10 00 Cái 10 2 90 10 8 13 0 15 6 18 7 10 00 Lít 10 00 0,05 45 54 65 78 93,5 0 ,1 90 10 8 15 6 18 7 224 ... 45,56 57,62 72,36 91, 12 Kg 11 2970 3740 4730 5940 7480 Kg 5,5 14 85 18 70 2365 2970 3740 10 00 Cái 0 ,1 27 34 43 54 68 10 00 Lít 10 00 0,05 13 ,5 17 21, 5 27 34 0,25 67,5 85 10 7,5 13 5 17 0 Năm 2009 Nguyên ... nớc thải sau qua đơn vị xử lý 3.4 .1 Chất lợng nớc thải sau qua bể trung hòa -4- 3 3 4 8 9 12 14 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 22 22 22 23 24 24 25 29 31 31 3.4.2 Chất lợng nớc thải sau qua...
 • 19
 • 2,884
 • 18

Đánh giá thực trạng và khả năng xử lý của hệ thống xử lý nước thải ở công ty cổ phần bia sài gòn nghệ tĩnh

Đánh giá thực trạng và khả năng xử lý của hệ thống xử lý nước thải ở công ty cổ phần bia sài gòn  nghệ tĩnh

Nông - Lâm - Ngư

... 16 50 18 55 19 59 16 06 16 00 15 70 16 55 15 59 18 56 14 00 15 70 18 65 15 59 216 8 19 80 18 00 15 56 19 59 16 65 18 00 18 05 15 39 15 86 16 00 16 50 16 05 15 59 16 50 14 60 18 60 18 65 19 59 BOD mgO2/l 13 72 14 56 14 86 14 25 13 56 ... 13 56 13 52 14 56 13 46 14 25 13 51 1372 12 56 12 48 14 25 13 56 16 37 14 53 14 86 12 42 15 01 1237 14 45 14 25 13 56 12 72 11 54 11 86 12 25 13 56 13 22 12 52 14 76 14 25 15 56 N tổng số, mg/l 38,5 35,0 42,3 41, 8 33,2 35 ,1 ... 13 /12 /2009 19 /12 /2009 25 /12 /2009 01/ 01/ 2 010 07/ 01/ 2 010 13 / 01/ 2 010 19 / 01/ 2 010 25/ 01/ 2 010 01/ 02/2 010 07/02/2 010 19 /02/2 010 25/02/2 010 01/ 03/2 010 07/03/2 010 13 /03/2 010 19 /03/2 010 25/03/2 010 01/ 04/2 010 07/04/2 010 ...
 • 101
 • 815
 • 2

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải tẩy nhuộm tại làng nghề phương la xã thái phương, huyện hưng hà, tỉnh thái bình

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải tẩy nhuộm tại làng nghề phương la xã thái phương, huyện hưng hà, tỉnh thái bình

Kinh tế

... 80 200 50 12 0 50 12 0 55 12 0 50 12 0 47 12 0 40 10 0 40 10 0 50 12 0 12 Công ty Nam Long 40 10 0 13 Công ty Phúc Cường 40 10 0 14 Hộ Đào Văn Thịnh 10 30 15 Hộ Đào Đình Viễn 11 20 Nước thải trước môi ... lắng, lọc 16 Hộ Trần Văn Tuynh 10 20 17 Hộ Đinh Xuân Chiến 20 18 Hộ Trần Thị Sử 20 19 Hộ Từ Thúy Chung 15 20 Hộ Trần Văn Dũng 15 20 60 21 Tổ hợp Trần Văn Tuấn 22 Hộ Trần Thu Hà 10 15 23 Hộ Đinh ... làng nghề, thu c 11 nhóm ngành nghề khác nhau, gồm 1, 4 triệu hộ tham gia sản xuất, thu hút 11 triệu lao động Nhiều tỉnh có số lượng làng nghề lớn Hà Tây (cũ) 280 làng nghề, Bắc Ninh 18 7 làng nghề,...
 • 13
 • 614
 • 1

HIỆU SUẤT XỬ LÝ COD, TỔNG ĐẠM, TỔNG LÂN CỦA HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ pdf

HIỆU SUẤT XỬ LÝ COD, TỔNG ĐẠM, TỔNG LÂN CỦA HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ pdf

Báo cáo khoa học

... hành ngày 28 tháng 12 năm 2 011 ) Thông số COD TN Tp Vụ Vụ phụ Đầu vào 2262,4ax 806 2 214 ,8ax  11 37 Đầu 10 9,5ay  29 52,3by  Đầu vào 18 6,9cz  43 15 5,5cz  59 Đầu 87,6c   11 44,0d   Đầu vào 16 1,5e ... qua đợt thu mẫu COD (mg/L) Hình 1: Giá trị COD sau xử lý hệ thống so với QCVN 1: 2008/BTNMT 18 0 16 0 14 0 12 0 10 0 80 60 40 20 00 66 mg/L Vụ biến thủy sản (QCVN 11 :2008/BTNMT) loại A từ 1, 7 - 2,54 ... QCVN 11 :2008/BTNMT mục 2.4 QCVN 40:2 011 /BTNMT) Chọn Kq = 1, 2 nguồn nước tiếp nhận nước thải sông Hậu có lưu lượng nước Q > 10 00 m3 (quy định mục 2.3 QCVN 11 :2008/BTNMT mục 2.3 QCVN 40:2 011 /BTNMT)...
 • 7
 • 673
 • 2

thuyết minh và trình bày các thiết bị cơ bản của hệ thống xử lý nước thải nhà máy vang thăng long

thuyết minh và trình bày các thiết bị cơ bản của hệ thống xử lý nước thải nhà máy vang thăng long

Kinh tế - Quản lý

... 10 00mm Khí từ Tank yếm khí Khí Khí từ bể trung hoà 10 0 01 Phần v Phân tích u nhợc điểm hệ thống xử lý đề nghị I Phân tích U nhợc điểm hệ thống: Chọn cách xử lý nớc thải: Để chọn đợc phơng pháp xử ... khoảng 1m để thu n tiện cho việc xả bùn +Hai tank xử lý yếm khí đợc thiết kế cao so với mặt đất khoảng 1m để thu n lợi cho việc xả bùn +Bể thu đợc thiết kế chìm xuống đất khoảng 2m tạo điêù kiện thu n ... thống: b .1. Bật toàn máy nén khí sục không khí vào bể hiếu khí b.2 Kiểm tra bình chứa dung dịch xút (NaOH), dung dịch đến vạch định mức (cách đờng vòi cấp 10 cm), tiến hành pha dung dịch NaOH cách:...
 • 21
 • 571
 • 0

Đánh Giá Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Của Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Nhà Máy Cốc Hóa Công Ty Cổ Phần Gang Thép Thái Nguyên

Đánh Giá Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Của Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Nhà Máy Cốc Hóa Công Ty Cổ Phần Gang Thép Thái Nguyên

Khoa học tự nhiên

... 2 012 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 11 1. 1 Khái quát chung than cốc 11 1. 1 .1 Than cốc 11 1. 1.2 Các tính chất than cốc 12 1. 1.2 .1 ... Các tính chất than cốc 12 1. 1.2 .1 Tính chất vật lý .12 1. 1.2.2 Tính chất hóa lý 12 1. 1.3 Ứng dụng than cốc 13 1. 2 Tổng quan nƣớc thải luyện than cốc biện ... hoá - Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên 51 3.4 .1 Đề xuất phương án công nghệ . 51 3.4 .1. 1 Lựa chọn công nghệ . 51 3.4 .1. 2 Thuyết minh công nghệ xử lý nước thải đề xuất ...
 • 19
 • 555
 • 1

Nghiên cứu để trình ban hành Tiêu chuẩn quốc gia về bùn thải của hệ thống xử lý nước thải

Nghiên cứu để trình ban hành Tiêu chuẩn quốc gia về bùn thải của hệ thống xử lý nước thải

Công nghệ - Môi trường

... x 10 36.8 8 91. 2 718 .4 950.4 12 09.6 17 28.0 18 14.4 16 41. 6 15 55.2 13 82.4 958.0 836.0 Ly tớch th tớch (m3) (5) 0.0 10 36.8 17 28.0 2246.4 319 6.8 4406.4 613 4.4 7948.8 9590.4 11 145.6 12 528.0 13 489.0 14 325.0 ... ti u: d opt = ( 511 ,4 ì a1 ì T ì Q 2,8 519 ) 0 ,17 ( 511 ,4 ì 15 0 ì 7300 ì 0,2 2,8 519 ) 0 ,17 = (u ì r ì a ì C 1, 8 519 ) 0 ,17 (0,60 ì 0,09 91 500000 ì 10 01, 8 519 ) 0 ,17 dopt = 0.573 91 m Chn bm trờn ... cỏt thu, ft3/Mgal (# 0,00748 m3 /10 3 m3 nc) 2-5 - 16 (2 ,13 3 - 4,867) 25 - 65 (7,620 - 19 , 812 ) - 23 (2,438 - 19 ,507) 1: 1 - 5 :1 3 :1 - 5 :1 - (0 ,18 55 - 0,4645) 0,5 - 27 (0,0037 - 0,2 019 ) 1, 5 : 4 :1 (0, 014 9)...
 • 103
 • 607
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008