phát triển kinh tế nhiều thành phần đa dạng hoá hình thức sở hữu và tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quá trình chuyển dịch

Phát triển lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất làm đa dạng hóa hình thức sở hữu thực tế ở Việt Nam ppsx

Phát triển lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất làm đa dạng hóa hình thức sở hữu và thực tế ở Việt Nam ppsx

Kinh tế - Thương mại

... kinh tế nhiều thành phần đương nhiên phải bao gồm nhiều hình thức sở hữu như: - Sở hữu toàn dân - Sở hữu Nhà nước - Sở hữu tập thể - Sở hữu cá nhân - Sở hữu Kinh tế tư tư nhân Trong kinh tế nhiều ... dạng hoá hình thức sở hữu trình hình thành phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần Chính phát triển LLSX phân công lao động xã• hội, đa dạng hoá hình thức sở hữu nẩy sinh kinh tế thị trường, ... 2/Sự đa dạng hoá hình thức sở hữu Việt Nam: a/ Tất yếu khách quan đa dạng hoá hình thức sở hữu nước ta giai đoạn : Các loại hình sở hữu quy định thành phần kinh tế tương ứng Thực tiễn cho thấy kinh...
 • 16
 • 180
 • 0

Một số phương hướng giải pháp nhằm phát triển kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.DOC

Một số phương hướng và giải pháp nhằm phát triển kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.DOC

Kế toán

... kinh tế t chủ nghĩa đợc cải biến thành phận kinh tế Nhà nớc ; kinh tế t t nhân kinh tế t Nhà nớc ; kinh tế ngời sản xuất hàng hoá nhỏ tiếp tục tồn dới hình thức kinh tế cá thể chuyển thành kinh tế ... nghĩa kinh tế nhiều thành phần thời kỳ độ việt Nam Nói đến quan điểm kinh tế nhiều thành phần trớc hết ta phải hiểu thành phần kinh tế ? khái niệm xã hội chủ nghĩa ? phải phát triển kinh tế theo ... chung phát triển thành phần kinh tế XHCN, sức quốc hữu hóa doanh nghiệp t nhân thành phần kinh tế phi XHCN Do vậy, Đảng nhà nớc tập chung phát triển kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể đạt đợc thành...
 • 24
 • 802
 • 2

Phát triển kinh tế nhiều thành phần

Phát triển kinh tế nhiều thành phần

Lý luận chính trị

... tỷ lệ phát triển cân đối nhịp nhàng thành phần kinh tế - xã hội II Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần Tính tất yếu khách quan việc phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần Trong ... việc phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần phải đôi với tăng cờng quản lý Nhà nứơc kinh tế xã hội 2.Những quan điểm chung việc phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần Nền kinh tế hàng ... thực trình công nghiệp hoá -hiện đại hoá với chiến lợc phát triển thành phần kinh tế hớng xuất Chuyển dịch cấu thành phần kinh tế phải phát triển mạnh tổng hợp thành phần kinh tế, điều quan trọng...
 • 29
 • 253
 • 1

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chát trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Phân tích quá trình phát triển kinh tế nhiều thành phần của nước ta

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chát và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Phân tích quá trình phát triển kinh tế nhiều thành phần của nước ta

Kinh tế - Quản lý

... mô tốt để huy động tiềm thành phần kinh tế vào phát triển đất nước Trong cấu thành phần kinh tế, thành phần kinh tế Nhà nước phải xác định mô hình tổ chức định hướng phát triển, chọn cán tốt, có ... biện chứng trình xã hội hoá Quan hệ sở hữu kinh tế Khi Lực lượng sản xuất mức thấp, ứng với tồn nhiều hình thức sở hữu nhỏ phân tán Lực lượng sản xuất bước phát triển tỉ lệ thuận với tiến trình ... trước hết hình thức, quy mô Quan hệ sở hữu phải phù hợp với nó, nghĩa tồn Quan hệ sản xuất không giống sở hình thành thành phần kinh tế khác +) Thứ ba: Để phát triển kinh tế, củng cố Kinh tế - Chính...
 • 23
 • 829
 • 1

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chát trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Phân tích quá trình phát triển kinh tế nhiều thành phần của nước ta.

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chát và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Phân tích quá trình phát triển kinh tế nhiều thành phần của nước ta.

Lý luận chính trị

... tốt để huy động tiềm thành phần kinh tế vào phát triển đất nớc Trong cấu thành phần kinh tế, thành phần kinh tế Nhà nớc phải đợc xác định mô hình tổ chức định hớng phát triển, chọn cán tốt, có ... dựng sở kinh tế mới, hình thành thành phần kinh tế Nhà nớc Mặt khác, điều kiện quốc tế hoá đời sống kinh tế thông qua hợp tác đầu t nớc ngoài, Nhà nớc nhà T bản, công ty nớc hình thành kinh tế ... cấu kinh tế nhiều thành phần đến kinh tế nớc ta Tính tích cực kinh tế nhiều thành phần biểu qua khía cạch: +) Có khả khai thác, huy động sử dụng có hiệu sức mạnh tổng hợp thành phần kinh tế nớc,...
 • 22
 • 818
 • 2

Một số phương hướng giải pháp nhằm phát triển kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Một số phương hướng và giải pháp nhằm phát triển kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Lý luận chính trị

... Lớp K12 A Phát triển kinh tế nhiều thành phần thời kỳ độ lên Chủ nghĩa xã hội Việt Nam ta tt yu cũn kinh t t bn t nhõn , kinh t cỏ th ca nụng dõn, th th cụng, ngi lm thng nghip, dch v v kinh t t ... Linh - Lớp K12 A 10 Phát triển kinh tế nhiều thành phần thời kỳ độ lên Chủ nghĩa xã hội Việt Nam qu l kinh t ngoi quc doanh b kỡm hóm cũn kinh t quc doanh kộm hiu qu, nn kinh t t mc tng trng ... phỏt trin nhng thnh phn kinh t XHCN, sc quc hu húa cỏc doanh nghip t nhõn v cỏc thnh phn kinh t phi XHCN Do vy, ng v Bùi Thuỳ Linh - Lớp K12 A Phát triển kinh tế nhiều thành phần thời kỳ độ lên Chủ...
 • 25
 • 347
 • 1

Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất sự vận dụng mối quan hệ đó trong quá trình phát triển kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam

Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất sự vận dụng mối quan hệ đó trong quá trình phát triển kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam

Kinh tế - Quản lý

... xuất phát triển Theo quan điểm Đảng: Kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà nớc giữ vao trò chủ đạo; kinh tế nhà nớc kinh tế ... hình thức sử dụng, phơng thức tồn t liệu sản xuất cấu kinh tế Việc lựa chọn hình thức kinh tế có tính định tới việc hình thành thành phần kinh tế cấu kinh tế nhiều thành phần Từ nớc nông nghiệp ... Các hình thức sở hữu đan xen, hỗn hợp với sở hình thức sở hữu từ hình thành nên nhiều thành phần kinh tế: T nhân, quốc doanh, hợp doanh, liên doanh, doanh nghiệp có vồn đầu t nớc Nh nói trên, sở...
 • 15
 • 665
 • 0

một số vấn đề lý luận liên quan tới định hướng xhcn trong phát triển kinh tế nhiều thành phần

một số vấn đề lý luận liên quan tới định hướng xhcn trong phát triển kinh tế nhiều thành phần

Quản trị kinh doanh

... xây dựng phát triển thành phần kinh tế thông qua nhận thức qui luật khách quan, tự giác tác động vào thành phần kinh tế, làm cho thành phần kinh tế phát huy tác dụng tối đa cho phát triển lực lợng ... dụng thành phần kinh tế khác Trong trình sản xuất lu thông kinh tế nhà nớc đảm nhiệm việc nghiên cứu ứng dụng tiến khoa học - kỹ thuật, giúp đỡ vốn kỹ thuật Bên cạnh đó, việc xây dựng phát triển ... thành phần hữu hình thức sở hữu động lực phát triển kinh tế nhng không trở thành đờng phát triển Nếu hạ thấp vai trò tảng sở hữu công cộng tăng cờng vai trò sở hữu t nhân đến lúc đó, kinh tế t nhân...
 • 14
 • 289
 • 0

Giáo trình hình thành phát triển kinh tế nhiều thành phần trong xã hội chủ nghĩa phần 10 pps

Giáo trình hình thành và phát triển kinh tế nhiều thành phần trong xã hội chủ nghĩa phần 10 pps

Cao đẳng - Đại học

... phần c: kết luận Qua trình phát triển trên, LLSX phát triển có QHSX phù hợp với QHSX lạc hậu tiên tiến cách giả tạo kìm hãm phát triển LLSX Duy trì tồn nhiều thành phần kinh tế lên CNXH ... luật Mac phát vận động, phát triển thực tế Cách mạng tronh nhận thức khoa học Nó đòi hỏi bổ sung phát triển Qua thấytừ sản xuất nhỏ lên CNXH phải tuân theo cách nghiêm khắc quy luật C Mác phát Có ... lượng thúc đẩy, định hướng tạo điều kiện cho LLSX phát triển Ngược lại QHSX lạc hậu so với tính chất, trính độ phát triển LLSX kìm hãm phát triển cua LLSX Ph Ăng- ghen:chống Đuy-Rinh, NXB thật...
 • 6
 • 339
 • 0

Giáo trình hình thành phát triển kinh tế nhiều thành phần trong xã hội chủ nghĩa phần 9 pot

Giáo trình hình thành và phát triển kinh tế nhiều thành phần trong xã hội chủ nghĩa phần 9 pot

Cao đẳng - Đại học

... bỏ nhanh thành phần kinh tế tư tư nhân Từ chỗ nhận biết sai lầm , biết chuyển sang kinh tế nhiều thành phần Việc chuyển sang kinh tế nhiều thành phần thực chất để xây dựng ủng hộ phát triển QHSX ... Khoa học trở thành LLSX trực tiếp quy luật khách quan phát triển xã hội Ngày dự đoán trở thành thực nhiều nước công nghiệp phát triển Trong thực tế, sự phát triển Khoa học giúp người tăng cường ... nghĩa, nhân tố khoa học lần phát triển, vận dụng tạo cách có ý thức phạm vi mà thời đại trước chưa có ý thức được"8 Khoa học hình thái ý thức xã hội ,tự gây nên biến đổi cho LLSX khoa học vốn bắt...
 • 6
 • 282
 • 0

Giáo trình hình thành phát triển kinh tế nhiều thành phần trong xã hội chủ nghĩa phần 8 ppt

Giáo trình hình thành và phát triển kinh tế nhiều thành phần trong xã hội chủ nghĩa phần 8 ppt

Cao đẳng - Đại học

... chất, trình độ phát triển LLSX Việc phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần nước ta luôn tiến hành đồng thời với việc không ngừng đổi hoàn thiện chế quản lý kinh tế nhằm bảo đảm cho sư phát triển ... LLSX, thiết lập bước QHSX xã hội chủ nghĩa từ thấp đến cao với đa dạng hình thức sở hữu Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo chế thị trường ... phát triển LLSX, đảm bảo phát triển LLSX Đó điều kiện cho cách mạng QHSX phát triển vững Với trình độ LLSX yêu cầu phải có QHSXphù hợp với bộc lộ hết khả có khả phát triển nhanh chóng Tương ứng...
 • 6
 • 237
 • 0

Giáo trình hình thành phát triển kinh tế nhiều thành phần trong xã hội chủ nghĩa phần 7 pps

Giáo trình hình thành và phát triển kinh tế nhiều thành phần trong xã hội chủ nghĩa phần 7 pps

Cao đẳng - Đại học

... vật biện chứng vào kỷ XIX dược Lênin phát triển lên vào kỷ XX đem lại cho phép biên chứng vật thống hữu giới quan vật phương pháp luận biện chứng Phép biện chứng thực trở thành khoa học mối liên ... đạt thành tựu việc hàn gắn vết thương chiến tranh Tuy nhien kinh tế nước ta kinh tế nông nghiệp phát triển mang nặng tính tự cấp, tự túc Trang bị kỹ thuật kết cấu xã hội yếu kém, cấu kinh tế cân ... vận động phát triển trình lệch pha đến cân lại lệch pha Chỉ có khái niệm mâu thuẫn có đủ khả để vạch động lực phát triển, thực tiễn cho ta nhận thức quy luật sư vân động kinh tế II Cơ sở Mâu...
 • 6
 • 217
 • 0

Giáo trình hình thành phát triển kinh tế nhiều thành phần trong xã hội chủ nghĩa phần 6 pdf

Giáo trình hình thành và phát triển kinh tế nhiều thành phần trong xã hội chủ nghĩa phần 6 pdf

Cao đẳng - Đại học

... triển - 4/2005 Võ Xuân Tiến Đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân tiến trình hội nhập kinh tế giới Tạp chí kinh tế phát triển - 2/2005 Nguyễn Thanh Tuyền (Chủ biên) Thành phần kinh tế tư nhân trình ... trạng tình hình phát triển kinh tế Việt Nam năm vừa qua, chủ trương, đường lối, sách quán Đảng phát triển khu vực kinh tế tư tư nhân , ta thấy rõ vai trò khu vực kinh tế xu phát triển kinh tế nói ... luận thành phần kinh tế tư tư nhân I .Học thuyết Mác - Lênin thành phần kinh tế II Kinh tế tư tư nhân kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khái niệm kinh tế tư tư...
 • 8
 • 245
 • 0

Giáo trình hình thành phát triển kinh tế nhiều thành phần trong xã hội chủ nghĩa phần 5 doc

Giáo trình hình thành và phát triển kinh tế nhiều thành phần trong xã hội chủ nghĩa phần 5 doc

Cao đẳng - Đại học

... hệ thống đa dạng hình thức sở hữu loại hình kinh tế, đó, thành phần kinh tế phát triển mối quan hệ vừa hợp tác, vừa cạnh tranh với thành phần kinh tế khác Mà kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ ... nhât quán kinh tế tư tư nhân cấu kinh tế nhiều thành phần, xoá bỏ định kiến, thay đổi cách đánh giá vai trò thành phần kinh tế Trên sở đó, Nhà nước tạo môi trường trị xã hội pháp lý điều kiện kinh ... định hướng góp phần tích cực vào công đổi Với vai trò đưa đường lối sách phát triển kinh tế, Đảng Nhà nước coi kinh tế tư tư nhân phận hữu cấu thành lên kinh tế quốc dân, tồn phát triển suốt thời...
 • 9
 • 217
 • 0

Giáo trình hình thành phát triển kinh tế nhiều thành phần trong xã hội chủ nghĩa phần 4 potx

Giáo trình hình thành và phát triển kinh tế nhiều thành phần trong xã hội chủ nghĩa phần 4 potx

Cao đẳng - Đại học

... trình liên tục hoàn thiện đến đại hội lần IX Đảng khẳng định rõ "Tiếp tục quán phát triển kinh tế nhiều thành phần Các thành phần kinh tế kinh doanh theo pháp luật phận cấu thành quan trọng kinh ... Bước vào thời kỳ phát triển đất nước với quan điểm "công nghiệp hoá, đại hoá nghiệp toàn dân, thành phần kinh tế" , kinh tế tư tư nhân trở thành yếu tố động kinh tế quốc dân tồn lâu cấu kinh tế nhiều ... với yếu tố, thành phần, phận kinh tế kinh tế xây dựng, công hữu Trong đó, kinh tế tư tư nhân thành tố quan trọng, thiếu kinh tế thời kỳ độ Việt Nam.Sự tồn khách quan kinh tế hàng hoá với xu đặc...
 • 9
 • 181
 • 0

Giáo trình hình thành phát triển kinh tế nhiều thành phần trong xã hội chủ nghĩa phần 3 ppt

Giáo trình hình thành và phát triển kinh tế nhiều thành phần trong xã hội chủ nghĩa phần 3 ppt

Cao đẳng - Đại học

... chủ hoá kinh tế, kích thích thúc đẩy sản xuất phát triển Khu vực kinh tế tư tư nhân phát triển đa dạng hình thức sở hữu với trình độ xã hội hoá sở hữu, quản lý phân phối tạo nên phù hợp với trình ... đầu tư vào lĩnh vực khu vực kinh tế tư tư nhân sử dụng vốn khu vực kinh tế Nh nc 0,1 lần lại sử dụng lao động xã hội nhiều khu vực kinh tế Nhà nước 1,25 lần Chính phát triển khu vực kinh tế tư ... xét vai trò chủ đạo kinh tế Nhà nước ngành nghề mà khu vực kinh tế tư tư nhân tham gia chiếm tỷ trọng lớn Chính phát triển phong phú đa dạng sở sản xuất kinh doanh khu vực kinh tế tư tư nhân tác...
 • 9
 • 189
 • 0

Giáo trình hình thành phát triển kinh tế nhiều thành phần trong xã hội chủ nghĩa phần 2 pdf

Giáo trình hình thành và phát triển kinh tế nhiều thành phần trong xã hội chủ nghĩa phần 2 pdf

Cao đẳng - Đại học

... * Kinh tế tư tư nhân thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng hợp lý, hiệu đại Một nội dung quan trọng tiến trình công nghiệp hoá, đại hoá Việt Nam cấu lại kinh tế theo hướng tiến khoa học ... với hệ thống kinh tế quốc tế Trong trình có tham gia tích cực có hiệu kinh tế tư tư nhân việc xác lập cấu đầu tư cho phù hợp với tiến trình công nghiệp hoá, đại hoá thời kỳ phát triển Do ưu trội ... giày *Kinh tế tư tư nhân góp phần mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, đại hoá sản xuất Với phát triển nhanh quy mô tốc độ trình hội nhập quốc tế, phạm trù giao dịch quốc tế ngày mở rộng giao dịch...
 • 9
 • 227
 • 0

Giáo trình hình thành phát triển kinh tế nhiều thành phần trong xã hội chủ nghĩa phần 1 doc

Giáo trình hình thành và phát triển kinh tế nhiều thành phần trong xã hội chủ nghĩa phần 1 doc

Cao đẳng - Đại học

... định "Thực quán sách phát triển kinh tế nhiều thành phần Các thành phần kinh tế kinh doanh theo pháp luật phận cấu thành quan trọng kinh tế định hướng xây dựng chủ nghĩa phát triển lâu dài, hợp ... đến nay, nhận thức Đảng ta vị trí vai trò kinh tế tư tư nhân kinh tế hàng hoá nhiều thành phần có bước phát triển Kinh tế tư tư nhân thừa nhận phận cấu thành hữu quan trọng kinh tế định hướng ... vực kinh tế tư tư nhân nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước * Kinh tế tư tư nhân đóng góp nguồn lực vào nghiệp công nghiệp hoá, đại hoáphận hợp thành cấu kinh tế nhiều thành phần, kinh tế...
 • 9
 • 200
 • 0

Quá trình hình thành tư liệu nghiên cứu những quan niệm chung về kinh tế nhà nước trong quá trình phát triển kinh tế nhiều thành phần p9 ppt

Quá trình hình thành tư liệu nghiên cứu những quan niệm chung về kinh tế nhà nước trong quá trình phát triển kinh tế nhiều thành phần p9 ppt

Báo cáo khoa học

... ngừng nâng cao suất lao động xã hội Trong chuyển dịch cấu KTNN phải coi trọng chuyển dịch cấu kỹ thuật KTNN phải lấy khoa học, công nghệ đại thích hợp hướng phát triển chủ yếu không ngừng đổi công ... KTNN làm tốt tạo điều kiện cho phát triển, ngành nghề không thuộc lĩnh vực then chốt chuyển sang hình thức sở hữu khác, đương nhiên phải bước xét đến hiệu mặt kinh tế- trị, giải công ăn việc làm ... phân tích nhiều loại hình tôn giáo bên rìa giáo phái - gắn kết tín đồ Thực tế có tình tiến thoái lưỡng nan gay gắt vấn đề Sự tập trung chức xã hội tôn giáo dẫn tới quan điểm cho số hình thức tôn...
 • 6
 • 230
 • 0

Quá trình hình thành tư liệu nghiên cứu những quan niệm chung về kinh tế nhà nước trong quá trình phát triển kinh tế nhiều thành phần p8 docx

Quá trình hình thành tư liệu nghiên cứu những quan niệm chung về kinh tế nhà nước trong quá trình phát triển kinh tế nhiều thành phần p8 docx

Báo cáo khoa học

... mắc trình phát triển (1) Báo cáo Bộ Tài tiêu chủ yếu, tháng 3-1993 Trước hết, chủ quan, ý chí nóng vội lên CNXH nên trước năm 1986 xoá bỏ thành phần kinh tế mà tập trung phát triển kinh tế nhà ... phẩm công nghiệp lại tăng từ 56,6% lên 57%; khối lượng vận chuyển hàng hoá tăng từ 68% lên 72% Trong việc thực chế mới, số sở KTNN chủ động xác định thay đổi phương thức kinh doanh, tìm thị trường ... nhà nước Hiện nay, thực tếsố sở kinh tế quốc doanh phải ngừng sản xuất chất lượng sản phẩm hiệu kinh tế thấp không đáp ứng yêu cầu thị trường, chí có loại nhu cầu sử dụng Một biểu tiêu cực...
 • 6
 • 174
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25