phát hiện và hay định lượng tác nhân vi sinh vật gây nhiễm trùng trên người và động vật

Nghiên cứu tác nhân vi sinh vật gây bệnh kết quả phòng chống viêm loét giác mạc tại vùng đồng bằng bắc bộ

Nghiên cứu tác nhân vi sinh vật gây bệnh và kết quả phòng chống viêm loét giác mạc tại vùng đồng bằng bắc bộ

Báo cáo khoa học

... nhng vi c điều trị nan giải vi sinh vật gây vi m loét giác mạc 2.1 Các vi sinh vật gây vi m loét giác mạc thờng gặp Các vi sinh vật gây vi m loét giác mạc thờng gặp vi khuẩn, virus số ký sinh vật ... kháng sinh vi khuẩn thay đổi theo khu vực trong bệnh vi n [12, 13, 34, 35, 48, 57, 77] Vi c xác định xác tác nhân vi sinh vật gây bệnh xác định mức độ nhạy cảm thuốc với chủng vi sinh vật giúp ... theo tác nhân gây bệnh Các trờng hợp vi m loét vi khuẩn, điều trị theo kháng sinh đồ 2.3.4 Xét nghiệm vi sinh vật Xét nghiệm vi sinh vật Tất bệnh nhân nghiên cứu đợc làm xét nghiệm vi sinh vật...
 • 89
 • 522
 • 1

Nghiên cứu tác nhân vi sinh vật gây bệnh kết quả phòng chống viêm loét giác mạc tại vùng Đồng bằng Bắc bộ

Nghiên cứu tác nhân vi sinh vật gây bệnh và kết quả phòng chống viêm loét giác mạc tại vùng Đồng bằng Bắc bộ

Báo cáo khoa học

... nhng vi c điều trị nan giải vi sinh vật gây vi m loét giác mạc 2.1 Các vi sinh vật gây vi m loét giác mạc thờng gặp Các vi sinh vật gây vi m loét giác mạc thờng gặp vi khuẩn, virus số ký sinh vật ... kháng sinh vi khuẩn thay đổi theo khu vực trong bệnh vi n [12, 13, 34, 35, 48, 57, 77] Vi c xác định xác tác nhân vi sinh vật gây bệnh xác định mức độ nhạy cảm thuốc với chủng vi sinh vật giúp ... theo tác nhân gây bệnh Các trờng hợp vi m loét vi khuẩn, điều trị theo kháng sinh đồ 2.3.4 Xét nghiệm vi sinh vật Xét nghiệm vi sinh vật Tất bệnh nhân nghiên cứu đợc làm xét nghiệm vi sinh vật...
 • 124
 • 454
 • 0

nghiên cứu sử dụng các tác nhân vi sinh vật trong đấu tranh sinh học để phòng trừ bệnh nấm hại rễ (phytophthora spp.) ở cây trồng có múi

nghiên cứu sử dụng các tác nhân vi sinh vật trong đấu tranh sinh học để phòng trừ bệnh nấm hại rễ (phytophthora spp.) ở cây trồng có múi

Hóa học

... tranh sinh tồn sinh vật nói chung hệ sinh thái Vi sinh vật đất vậy, bao gồm vi sinh vật hữu ích vi sinh vật gây bệnh Ở vùng rễ, vi sinh vật gây bệnh cho trồng nguy hiểm đáng quan tâm nấm gây bệnh ... Bằng vi c nghiên cứu đa dạng thay đổi mật độ quần thể qua thời gian, người ta quan sát cách thức quần thể tác nhân vi sinh vật hệ vi sinh vật địa ảnh hưởng với cho biết tác nhân vi sinh vậttác ... khác tác nhân vi sinh vật phát ảnh hưởng nhìn chung mang tính tạm thời có số lượng nhỏ Bản chất tạm thời ảnh hưởng đến quần thể vi sinh vật địa đất cho thấy vi c sử dụng tác nhân vi sinh vật xem...
 • 65
 • 770
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm sắc thể phát hiện mất đoạn AZFC ở bệnh nhânsinh nam giới

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm sắc thể và phát hiện mất đoạn AZFC ở bệnh nhân vô sinh nam giới

Y dược - Sinh học

... vô sinhsinh nam giới 1.1.1 Một số khái niệm vô sinhsinh nam giới 1.1.2 Tình hình vô sinhsinh nam giới Thế giới 1.1.3 Tình hình vô sinhsinh nam giới Vi t Nam 1.2 Chần đoán vô sinh ... sinh nữ giới Trong nguyên nhânsinh nam giới thấy có khoảng 10%-15% trờng hợp tinh trùng (KCTT) 5% tinh trùng (ITT) có bất thờng mặt di truyền [12] Vi c chẩn đoán nguyên nhân nhân gâysinh ... tinh dịch đồ giúp phát trờng hợp vô sinh nam KCTT ITT Tuy nhiên, nguyên nhân rối loạn vật chất di truyền gây KCTT ITT nhiều bệnh nhânsinh nam giới nhiều không đợc phát để định hớng điều trị...
 • 92
 • 411
 • 1

Tuyển chọn định hướng các nhóm vi sinh vật đất có khả năng chống chịu với nồng độ muối cao chuyển phèn gây độc với thực vật để sử dụng trong các vùng đất canh tác bị tác động bởi biến đổi khí hậu pptx

Tuyển chọn định hướng các nhóm vi sinh vật đất có khả năng chống chịu với nồng độ muối cao và chuyển phèn gây độc với thực vật để sử dụng trong các vùng đất canh tác bị tác động bởi biến đổi khí hậu pptx

Báo cáo khoa học

... sinh phèn gây độc vi khuNn xạ khuNn định N hóm sinh vật nhân thật nấm mốc, nấm men nấm rễ có vai trò địnhđóng nhân tố phụ trợ thúc đNy trình sinh kìm hãm phèn xảy N gười ta biết rõ nhóm vi ... nội sinh cách cho nảy mầm kỹ thuật màng kép sau lây nhiễm chủ động vào rễ ký chủ tương ứng) N hững chủng sử dụng nguồn vật liệu cho công tác tuyển chọn định hướng sau Bảng Số chủng vi sinh vật ... chọn (an toàn cho người, động vật thực vật) theo quy định FAO WHO - Thử nghiệm đồng ruộng để đánh giá hiệu chọn lọc xác định giải pháp nhằm nâng cao khả hoạt động nhóm vi sinh vật điều kiện đồng...
 • 8
 • 528
 • 2

Các tác nhân vi sinh hay gây ngộ độc thực phẩm doc

Các tác nhân vi sinh hay gây ngộ độc thực phẩm doc

Cao đẳng - Đại học

... ng h p b ng trên, qua t l ăn c a nh ng ngư i b ng ăn nguyên nhân b a ăn X c, ta th y b a i u tra xác nh th c ăn nguyên nhân: Mu n xác nh c th c ăn nguyên nhân (cũng b a ăn nguyên nhân 4), c n ... ngư i ăn b a ăn gây N TP + C t s 5: “ S ngư i m c”: Ghi s lư ng ngư i b N TP, k c n m t i nhà, t i ơn v ho c i vi n + C t s 6: “ S ngư i i vi n”: Ghi s ngư i b N TP ph i ưa vào vi n c p c u, i ... m c S ngư i i vi n c th c ph m S ngư i ch t Th c ăn nguyên nhân B a ăn nguyên nhân a i m ăn u ng Cơ s nguyên nhân Tri u ch ng Căn nguyên 10 11 12 13 M us C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam c l...
 • 20
 • 423
 • 3

Phân lập định danh một số vi sinh vật có khả năng kích thích sinh trưởng thực vật ở vườn quốc gia cát tiên

Phân lập và định danh một số vi sinh vật có khả năng kích thích sinh trưởng thực vật ở vườn quốc gia cát tiên

Công nghệ - Môi trường

... vật vi sinh vật, làm nền tảng cho vi c ứng dụng các vi sinh vào sống [18] Các vi sinh vật tương tác với thực vật không bao gồm các vi sinh vật tiền nhân (Prokaryote) mà nó các vi sinh ... điều kiện in vitro in vivo 2.3 Các phƣơng pháp định danh vi sinh vật Từ lâu vi c định danh vi sinh vật cần phải khảo sát các đặc điểm hình thái các đặc điểm sinh lí, sinh hóa vi sinh vật ... nhóm vi sinh vật tƣơng tác với thực vật dựa vào chất tƣơng tác [16] Theo chất sự tương tác các vi sinh vật tương tác được chia làm nhóm: nhóm vi sinh vật có lợi cho thực vật nhóm vi...
 • 120
 • 1,107
 • 8

Bài thuyết trình tác hại vi sinh vật trên nông sản cây trồng

Bài thuyết trình tác hại vi sinh vật trên nông sản và cây trồng

Nông nghiệp

... Tổng quan ② Vi khuẩn ③ Vi nấm ④ Virus ⑤ Xạ khuẩn Tổng quan  Tác hại vi sinh vật bảo quản nông sản trồng  Sự lây, nhiễm vi sinh vật  Yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến phát triển vi sinh vật  Nguyên ... Đóng gói PP hóa học Chất tác động đến vi sinh vật CO2, SO2,… Thuốc kháng sinh PP sinh học Dùng loài thiên địch Thuốc có chứa loại vi sinh vật khác Vi sinh vật thường gặp Vi khuẩn Xanthomonas oryzae ... Chanh Vi sinh vật thường gặp Vi nấm Pyricularia oryzae Cav Bri Bệnh đạo ôn Vi sinh vật thường gặp Virus Citrus Tristeza Virus Bệnh Tristeza có múi I Sơ lược tác hại vi khuẩn II Đặc tính chung vi...
 • 67
 • 1,162
 • 11

PHÂN LẬP ĐỊNH DANH MỘT SỐ VI SINH VẬT CÓ KHẢ NĂNG KÍCH THÍCH SINH TRƢỞNG THỰC VẬT Ở VƢỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN

PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH MỘT SỐ VI SINH VẬT CÓ KHẢ NĂNG KÍCH THÍCH SINH TRƢỞNG THỰC VẬT Ở VƢỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN

Công nghệ - Môi trường

... vật vi sinh vật, làm nền tảng cho vi c ứng dụng các vi sinh vào sống [18] Các vi sinh vật tương tác với thực vật không bao gồm các vi sinh vật tiền nhân (Prokaryote) mà nó các vi sinh ... điều kiện in vitro in vivo 2.3 Các phƣơng pháp định danh vi sinh vật Từ lâu vi c định danh vi sinh vật cần phải khảo sát các đặc điểm hình thái các đặc điểm sinh lí, sinh hóa vi sinh vật ... nhóm vi sinh vật tƣơng tác với thực vật dựa vào chất tƣơng tác [16] Theo chất sự tương tác các vi sinh vật tương tác được chia làm nhóm: nhóm vi sinh vật có lợi cho thực vật nhóm vi...
 • 120
 • 468
 • 4

Tạo trầm bằng tác nhân vi sinh doc

Tạo trầm bằng tác nhân vi sinh doc

Lâm nghiệp

... xác định phương pháp tạo trầm tác nhân vi sinh" Đây đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh kỹ sư Đặng Ngọc Châu, cán Xí nghiệp điều tra thiết kế lâm-nông nghiệp Khánh Hoà làm chủ nhiệm với hợp tác ... nấm vào thân Số chia thành nhóm ứng với loại nấm có nhóm cấy hỗn hợp loại nấm Qua theo dõi tác động phương pháp đối chứng, kết kiểm tra tiêu lâm sinh cho thấy dó bầu cấy nấm sinh trưởng, phát ... Theo tài liệu thông tin khoa học tác động học sinh học thiên nhiên tạo nên tinh chất trầm dó Có nhiều loại dó khác song thường gặp dó bầu,...
 • 4
 • 357
 • 1

Thí nghiệm vi sinh vật học - BÀI 5 : CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG TẾ BÀO VI SINH VẬT pptx

Thí nghiệm vi sinh vật học - BÀI 5 : CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG TẾ BÀO VI SINH VẬT pptx

Cao đẳng - Đại học

... ước đoán số lượng vi sinh vật mẫu mà pha loãng nhiều hay 58 Thí nghiệm vi sinh vật học ThS.Lê Xuân Phương Hình 5.2 II Phương pháp định lượng vi sinh vật : Sự diện vi sinh vật định lượng nhiều ... tới hạn hay phương pháp chuẩn độ Đây phương pháp dùng để đánh giá số lượng vi sinh vật theo số lượng vi sinh vật có xác suất lớn diện đơn vị thể tích mẫu Đây phương pháp định lượng dựa kết định ... nghiệm vi sinh vật học ThS.Lê Xuân Phương Khi thực quan sát đếm vi sinh vật, cho thêm vài giọt formalin vào mẫu, trộn Pha loãng mẫu cần đếm cho ô nhỏ buồng đếm có khoảng - 10 tế bào vi sinh vật...
 • 9
 • 1,224
 • 9

Xác định trực tiếp số lượng tế bào vi sinh vật bằng phòng đếm hồng cầu: pptx

Xác định trực tiếp số lượng tế bào vi sinh vật bằng phòng đếm hồng cầu: pptx

Điện - Điện tử

... vào phòng đếm đậy lại kính, ý không để tạo bọt khí - Di chuyển nhẹ nhàng phòng đếm để dung dịch mẫu tràn đầy khoang - Đặt phòng đếm lên bàn kính hiển vi, để yên – phút, sau tiến hành đếm số lượng ... hạn, đếm số lượng tế bào nằm trọn ô tế bào nằm cạnh liên tiếp chiều, dụ: đếm cạnh bên cạnh bên phải Đếm ô từ trái sang phải, từ hàng xuống hàng đổi chiều Cứ đếm ô cuối 16 ô - Số lượng tế bào ... Số lượng tế bào ml mẫu tính công thức: 4000.103 N = a 10n Trong đó: N số tế bào gam mẫu a số lượng tế bào ô lớn (80 ô nhỏ) b số ô nhỏ ô lớn (80 ô nhỏ) 103 số chuyển mm3 thành ml (1000mm3 =...
 • 4
 • 931
 • 7

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA SỐ LƯỢNG TẾ BÀO VI SINH VẬT

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA SỐ LƯỢNG TẾ BÀO VI SINH VẬT

Khoa học tự nhiên

... only Th c t p vi sinh s - Trư ng Đ i h c M Tp HCM Nguy n Văn Minh Hòa tan Ure 10ml nư c, l c vô trùng, thêm vào môi trư ng b n làm ngu i (thao tác vô trùng) Tr n, phân vào ng nghi m vô trùng 11 Môi ... http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Th c t p vi sinh s - Trư ng Đ i h c M Tp HCM Nguy n Văn Minh V/ BÁO CÁO Sinh vi n báo cáo k t qu đ nh lư ng vi sinh v t 87 Generated by Foxit PDF Creator © ... (2000), Th c hành Vi sinh s , Trư ng ĐH M Bán Công Tp HCM Tr n Thanh Th y (1998), Hư ng d n th c hành vi sinh v t h c NXB Giáo d c Tr n Linh Thư c (2005), Phương pháp phân tích vi sinh v t nư c,...
 • 29
 • 7,711
 • 13

Phát hiện định lượng virus gây bệnh đốm trắng trên tôm sú bằng kỹ thuật Real - time PCR

Phát hiện và định lượng virus gây bệnh đốm trắng trên tôm sú bằng kỹ thuật Real - time PCR

Công nghệ - Môi trường

... 2004): 24 - Định lượng hàm lượng virus - Định lượng mức độ biểu gen - Phát tác nhân gây bệnh - Xác định kiểu gen (genotyping) - Ứng dụng hiệu trị liệu thuốc Đối với tác nhân gây bệnh virus, Real ... trọng phát định lượng tác nhân gây bệnh Virus gây bệnh đốm trắng tơm ni mối quan tâm chung ngành Thủy sản Một ứng dụng đáng quan tâm sử dụng kỹ thuật Real - time PCR phát định lượng virus gây bệnh ... phép phát định lượng virus gây bệnh tơm trước xuất biểu sinh lý 2.4.3.1 Lịch sử phát triển Vào năm 1992 – 1993, Higuchi cộng tiên phong phân tích PCR kinetic (PCR động) cách thiết lập hệ thống phát...
 • 91
 • 1,164
 • 4

PHÁT HIỆN ĐỊNH LƯỢNG VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM TRẮNG (WSSV) TRÊN TÔM SÚ (Penaeus monodon) BẰNG KỸ THUẬT REAL – TIME PCR (Phần chính)

PHÁT HIỆN VÀ ĐỊNH LƯỢNG VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM TRẮNG (WSSV) TRÊN TÔM SÚ (Penaeus monodon) BẰNG KỸ THUẬT REAL – TIME PCR (Phần chính)

Nông - Lâm - Ngư

... 2004): 24 - Định lượng hàm lượng virus - Định lượng mức độ biểu gen - Phát tác nhân gây bệnh - Xác định kiểu gen (genotyping) - Ứng dụng hiệu trị liệu thuốc Đối với tác nhân gây bệnh virus, Real ... trọng phát định lượng tác nhân gây bệnh Virus gây bệnh đốm trắng tơm ni mối quan tâm chung ngành Thủy sản Một ứng dụng đáng quan tâm sử dụng kỹ thuật Real - time PCR phát định lượng virus gây bệnh ... phép phát định lượng virus gây bệnh tơm trước xuất biểu sinh lý 2.4.3.1 Lịch sử phát triển Vào năm 1992 – 1993, Higuchi cộng tiên phong phân tích PCR kinetic (PCR động) cách thiết lập hệ thống phát...
 • 91
 • 844
 • 2

PHÁT HIỆN ĐỊNH LƯỢNG VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM TRẮNG (WSSV) TRÊN TÔM SÚ (Penaeus monodon) BẰNG KỸ THUẬT REAL – TIME PCR (Phần phụ)

PHÁT HIỆN VÀ ĐỊNH LƯỢNG VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM TRẮNG (WSSV) TRÊN TÔM SÚ (Penaeus monodon) BẰNG KỸ THUẬT REAL – TIME PCR (Phần phụ)

Nông - Lâm - Ngư

... “PHÁT HIỆN ĐỊNH LƯỢNG VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM TRẮNG (WSSV) TRÊN TÔM SÚ (Penaeus monodon) BẰNG KỸ THUẬT REAL – TIME PCR” Hội đồng hướng dẫn: ThS PHAN THỊ NGỌC THỦY ThS NGUYỄN THÁI THỦY Đề tài Phát ... phương pháp Real - time PCR để phát định lượng số virus gây bệnh đốm trắng (WSSV) tôm sú • Xác định khả định lượng xác phương pháp Real – time với độ lặp lại cao • Xác định độ nhạy phương pháp Real ... tượng virus gây bệnh đốm trắng (WSSV) tôm sú Virus gây dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng tôm sú nuôi (Penaeus monodon) giới nước ta Sử dụng kỹ thuật Real - time PCR phát định lượng...
 • 13
 • 699
 • 0

phát hiện định lượng virut gây bệnh đốm trắng trên tôm sú bằng kỹ thuật Real - time PCR

phát hiện và định lượng virut gây bệnh đốm trắng trên tôm sú bằng kỹ thuật Real - time PCR

Khoa học tự nhiên

... 2004): 24 - Định lượng hàm lượng virus - Định lượng mức độ biểu gen - Phát tác nhân gây bệnh - Xác định kiểu gen (genotyping) - Ứng dụng hiệu trị liệu thuốc Đối với tác nhân gây bệnh virus, Real ... trọng phát định lượng tác nhân gây bệnh Virus gây bệnh đốm trắng tơm ni mối quan tâm chung ngành Thủy sản Một ứng dụng đáng quan tâm sử dụng kỹ thuật Real - time PCR phát định lượng virus gây bệnh ... phép phát định lượng virus gây bệnh tơm trước xuất biểu sinh lý 2.4.3.1 Lịch sử phát triển Vào năm 1992 – 1993, Higuchi cộng tiên phong phân tích PCR kinetic (PCR động) cách thiết lập hệ thống phát...
 • 91
 • 582
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25