olympic tiếng anh lớp 3 cấp huyện

Kiẻm tra Tiếng Anh lớp 3 +4+5 học kì II- năm học 07--08

Kiẻm tra Tiếng Anh lớp 3 +4+5 học kì II- năm học 07--08

Tiếng anh

... do you get up?. 3, What colour are they?. ĐiểmPhiếu kiểm tra học kì II năm học 2007-2008Môn: Tiếng Anh Lớp 3 Thời gian: 40 phút ( Không kể thời gian giao đề)Họ và tên: Lớp: Trờng Tiểu học ... tra học kì II năm học 2007-2008Môn: Tiếng Anh Lớp 4Thời gian: 40 phút ( Không kể thời gian giao đề)Họ và tên: Lớp: Trờng Tiểu họcBài1:(2,5 điểm) Khoanh vào từ điền vào chỗ chấm thích hợp?1, ... 2, Lets go to the 3, What is it?4, I bears.Bài 3: (2,5 điểm) Sắp xếp các từ sau theo 2 nhóm: Chicken, blue, fish, black, meat, red, rice, brown, white, bread.Bài 4: (3 điểm) Viết câu trả...
 • 4
 • 2,300
 • 83

Tiếng Anh lớp 3-Đề thi HK I

Tiếng Anh lớp 3-Đề thi HK I

Địa lý

... its 3. I She Nam You4. friend this classroom library5. close how who whatII/ Complete the sentences (3 points)1. This’s my school library. It’s…………………………….2. Nice………………… meet you, Linda. 3. ... kiÓm tra chÊt lîng häc kú IM«n: TiÕng Anh líp 3 N¨m häc: 2008 -2009 Thêi gian: 40’ Hä vµ tªn:……… ………………………………………………….Líp:…………… Häc sinh ... small.2. Goodbye b. Hello. I’m Van. 3. This is my book c. She’s my friend.4. She’s Lili d. My name’s Alan.5. What’s your name? e. See you later.1+__________2+________ _3+ _________4+_________5+_________IV/...
 • 3
 • 2,864
 • 146

tieng anh lop 3

tieng anh lop 3

Tiểu học

... PETS / Section B (1,2 ,3) I. Aim:to help ss to practice skills.II. Objective:By the end of the lesson, ss will be able to practice skills.III. New structure:How many + danh từ số nhiều + do ... are.Alan: Wow, they are big. Let’s play football.III. Form: Where is the + danh từ số ít? It’s _________.Where are the + danh từ số nhiều? They’re _________. Ex: Where is the ball? It’s over ... eightten seven7’7’8’2. It’s windy in Hue today. 3. It’s cloudy in Danang today.4. It’s sunny in HCM city today.* Answer key:1. c 2. d 3. b 4.aIII. Let’s write:Write about the weather...
 • 56
 • 1,341
 • 6

đề thi Tiếng anh lớp 3 - kì 1

đề thi Tiếng anh lớp 3 - kì 1

Tư liệu khác

... School:………………………………… THE TEST OF ENGLISH (TERM1)Name:…………………………………… Time: 35 ’Class: 3 … *******************************1/ Hãy chọn các từ chỉ về”gia đình”, “ngôi nhà” trong ... are you?a. I am fine, thanhk you.b. She is fine, thank you.c. He is fine, thank you.D. What is your name?a. Her name is Mary.b. His name is Alan.c. My name is Mai. 3/ Hãy hoàn thành đoạn ... Bedrooms: 3 Bathrooms: 2 Kitchen: 1 Total (tổng cộng): 7This is my house. It is large. There are 7 rooms in the house. There is(1)…………living room and (2)………………kitchen in the house . there are (3) ……………bedrooms...
 • 2
 • 8,569
 • 372

Tiếng Anh lớp 3

Tiếng Anh lớp 3

Tiếng anh

... number 1 2 3 – 4 4 5 66 5 5 – 4 3 2 12 4 2 – 4 6 6 81 2 3 – 4 4 5 66 5 5 – 4 3 2 12 4 2 – 4 6 6 8 1 2 3 – 4 4 5 66 5 5 – 4 3 2 12 4 2 – 4 6 6 81 2 3 – 4 4 5 66 5 5 – 4 3 2 12 4 2 ... đấy. Congratulation! G1: 1 2 3 – 4 4 5 6G2: 2 4 2 – 4 6 6 8G3: 6 5 5 – 4 3 2 1Answers Unit 3 - Let’s singA: What’s your telephone number? B: It’s 1 2 3 – 4 4 5 6 2. Grammar:That’s ... number 6 4 4 – 5 3 6 49 2 9 – 2 2 4 12 4 6 – 4 4 2 16 4 4 – 5 3 6 49 2 9 – 2 2 4 12 4 6 – 4 4 2 1 Unit 3 - Let’s singA: What’s your telephone number? B: It’s 1 2 3 – 4 4 5 6 2....
 • 29
 • 869
 • 5

giao an tieng anh lop 3

giao an tieng anh lop 3

Tư liệu khác

... friend (S3) S2: Hello, S3. S3: Hi, S2. All: Let’s playV. Homework -Learn by heart vocabulary- Practice introducing your friendClass: 3, 4, 5 Friday, January 18th 2008Period 39 : Unit ... into many groups. Each group 3 students. come to the board to practise:Example: S1: Hi, S2. This is my friend (S3) S2: Hello, S3. S3: Hi, S2. All: Let’s play 3. Set the scene: Andy Tªn ... asking and answer what color is this? It's yellow. . .Class: 3, 4, 5 Friday, November 23 rd 2007Period 23: Unit Two- lesson 23: Let’s learn (P2)A. Aim: By the end of this period, pupils will...
 • 65
 • 9,255
 • 60

giao an tieng anh lop 3 hot

giao an tieng anh lop 3 hot

Tư liệu khác

... your name ? b. It's a desk 3. Is this a pen ? c. My name's Hoa IV- Diễn đạt bằng tiếng anh (3 )1. Xin chào ! Tên mình là Lisa 2. Đây là cái gì ? 3. Đây có phải là cái cặp không ... practice : ( realia )IV . Homework : - Do exercise B ( p 15 )- Week: 14 Monday, November 30 th 2009.Period 33 : Unit 2 : Let/s learn some more ( A + B ) .A. Aims : By the end of the lesson sts ... :- Do exercise A in work book .- Prepare new leWeek: 13 Friday,November 27th,2009Period 32 : Unit 2 : Let/s learn some more ( P 3 ).A . Aims : By the end of the lesson sts will be able...
 • 77
 • 4,501
 • 34

Giao an tieng anh lop 3 ca nam

Giao an tieng anh lop 3 ca nam

Tiếng anh

... c .3; d.1)5.say it righths giới thiệu tên mình cho cả lớp bằng tiếng Anh -HS tả nội dung tranh trước khi nghe-HS nghe và đánh dấu tranh được nói đến.-HS nói kết quả vừa làm được trước lớp, HS ... khích HS nói về nội dung các tranh-Cho HS xem tranh và đọc-Gọi HS xung phonghs giới thiệu tên mình cho cả lớp -HS tả nội dung tranh bằng tiếng việt-HS nhìn tranh ,nghe và nhắc lại hai lần-HS ... các nhân vật trong tranh và đọc lời thoại thành tiếng -Làm việc theo cặp ,đóng vai theo tranh-Miêu tả HS trong tranh là ai,từ đâu tới, đang nói gì-Xem tranh và đọc thành tiếng lời chao và...
 • 140
 • 11,230
 • 190

Hướng dẫn thi Olympic Tiếng Anh và Violympic cấp trường

Hướng dẫn thi Olympic Tiếng Anh và Violympic cấp trường

Tư liệu khác

... thi Olympic Toán.1.2. Olympic Tiếng Anh • THCS• Tiểu học2Để chuẩn bị tốt cho vòng thi cấp trường: Olympic Toán (từ ngày 10/01/2011 đến ngày 28/02/2011, vòng thi từ: 10 đến 14), Olympic Tiếng ... chức dạy Tiếng Anh nhưng cần phát động Hội thi Olympic Tiếng Anh cho các em học sinh có điều kiện vẫn có thể tham gia như: TH Kim Đồng, TH Hiếu Liêm. 3. Hướng dẫn chuẩn bị thi cấp trường: 3 ... 30 /11/2011 (email: pdthanh090@gmail.com).Trên đây là đánh giá về công tác tổ chức thi Olympic Toán và Olympic Tiếng Anh trên internet ở các trường và hướng dẫn chuẩn bị cho vòng thi cấp trường. Đề...
 • 4
 • 670
 • 3

đề thi cuối học kì I tiếng anh lớp 3 (tham khảo)

đề thi cuối học kì I tiếng anh lớp 3 (tham khảo)

Tiếng anh

... Bài 3: Sắp xếp lại các từ sau để tạo thành một câu hoàn chỉnh, chú ý viết hoa đầu câu (3. 0 điểm) Ví dụ: 0. you / meet / nice / to Nice to meet ... ………………………………………………Bài 4: Với các từ cho sắn, chọn và điền vào chỗ trống cho phù hợp (3. 0 điểm)1. My…………is Linda2. Is your……… small? 3. He’s…………….4. Sit down, ………… 5. …………., it is6. This is my…………….Bài ... you.1. classroom / is / my / this.……………………………………… 2. is / Who / she / Peter?……………………………………… 3. I / go / out / May? ……………………………………… 4. up / please / stand. ……………………………………… 5. hello / name...
 • 3
 • 46,532
 • 1,450

thi tieng anh lop 3

thi tieng anh lop 3

Tiếng anh

... Hello. My name’s Oanh. What’s its name? Sè ph¸chWho, that, big, to, down, thanksSè ph¸chHíng dÉn chÊm m«n tiÕng anh líp 3 I/ Circle the odd one out (2,5 points) Mçi tõ khoanh ®óng ®îc 0,5 ... its 3. I She Nam You4. friend this classroom library5. close how who whatII/ Complete the sentences (3 points)1. This’s my school library. It’s…………………………….2. Nice………………… meet you, Linda. 3. ... khoanh ®óng ®îc 0,5 ®iÓm.1. school2. she’s 3. Nam4. This5. CloseII/ Complete the sentences (3 points): Mçi tõ ®iÒn ®óng ®îc 0,5 ®iÓm1. big2. to 3. down4. who5. thanks6. thatIII/ Read...
 • 3
 • 4,416
 • 265

Tiếng Anh lớp 3: Our pets.

Tiếng Anh lớp 3: Our pets.

Tư liệu khác

... 3 412NEPE I G H TTHW AN YS U NTESPChìa khoá5 432 10 nhiệt liệt chào mừng các thầy giáo, cô giáo về dự hội giảng giáo viên dạy giỏi cụm tân tiếnMôn Tiếng Anh: Lớp 3 Giáo ... March 19th 2010 3. Let’s talk2. Look and say1. look, listen and repeatcow: con bßpig: con lînchicken: con gµduck: con vÞtUnit eleven: our pets Section A:part 1,2 ,3 Does he have pets?Gạch ... dog. 3. How many (fish/fishs/a fish) are there? Friday March 19th 20102. Look and sayI have + tªn con vËt nu«i1. look, listen and repeatUnit eleven: our pets Section A:part 1,2 ,3 Unit...
 • 13
 • 516
 • 1

Xem thêm