những cấu trúc bị động đặc biệt thường xuất hiện trong kỳ thi toeic

Những cấu trúc bị động đặc biệt thường xuất hiện trong kỳ thi TOEIC

Những cấu trúc bị động đặc biệt thường xuất hiện trong kỳ thi TOEIC

TOEFL - IELTS - TOEIC

... need polishing =The shoes need to be polished Một số cấu trúc bị động đặc biệt S+have/has+ People+ something Chuyển thành S+have/has+something+done Ex: The director had the machines repaired ... Các động từ bao gồm: Cut peel read Sell wash Ex: Tomatoes peel easily if you scald them in hot water Một vài động từ theo sau dạng Danh động từ (Gerund) lại mang nghĩa bị động Dạng Gerund...
 • 2
 • 1,909
 • 29

cấu trúc ngữ pháp đặc biệt thường gặp

cấu trúc ngữ pháp đặc biệt thường gặp

Anh ngữ phổ thông

... cho đời anh) 16 V-ing +sth + be +adj-if not impossible - Khi miêu tả hành động mà hội thành công thấp Những adj đay thường diffifult, hard, dangerous, adventurous… Ex: Traveling alone into a ... nghe Ex: As spoken above, we are short of capital (Như nói trên, thi u vốn) As can be seen, a new school is going to be built on this site (Như thấy, trường học đc xây dựng khu đất này) 11 S + ... love/like/wish + nothing more than to be + adj/past participle - Dùng để nhấn mạnh ý nguyện, ướ muốn hay sở thích Nói cách khác, mẫu câu có nghĩa là: mong đc Ex: We wish nothing more than to...
 • 5
 • 363
 • 5

Những cấu trúc ngữ pháp thường xuất hiện trong đề thi topik cao cấp tiếng hàn quốc báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên

Những cấu trúc ngữ pháp thường xuất hiện trong đề thi topik cao cấp tiếng hàn quốc báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên

Khoa học xã hội

... nghiên cứu chọn đề tài: Những cấu trúc ngữ pháp thường xuất đề thi Topik cao cấp tiếng Hàn Quốc 3.2 Phạm vi nghiên cứu Với đề tài Những cấu trúc ngữ pháp thường xuất đề thi Topik cao cấp tiếng ... sinh viên hiểu rõ mẫu câu ngữ pháp thường xuất đề thi Topik từ làm thi dễ hơn, đạt kết cao Tôi hy vọng với đề tài “ Những cấu trúc ngữ pháp thường xuất đề thi Topik cao cấp tiếng Hàn Quốc” tài ... dạng đề kỳ 10 - 14 cấu trúc đề thi có thay đổi Đó thay đổi nhỏ đề thi phần “Từ vựng ngữ pháp” phần “Viết” 1.3.4 Từ kỳ 20 - 27 Cũng chia theo cấp giống dạng đề kỳ 10 - 14 cấu trúc đề thi có thay...
 • 99
 • 13,241
 • 82

CÁC DẠNG CÂU HỎI HÓA THƯỜNG XUẤT HIỆN TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC

CÁC DẠNG CÂU HỎI HÓA THƯỜNG XUẤT HIỆN TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC

Trung học cơ sở - phổ thông

... (f) C (a), (b), (c) D (c), (d), (e) Cõu 56: Cho s chuyn hoỏ: H 2SO đặc + HBr + Mg, etekhan Butan - - ol X(anken) Y Z to Trong ú X, Y, Z l sn phm chớnh Cụng thc ca Z l A (CH3)2CH-CH2-MgBr ... bng th tớch ca 0,42 gam N (trong cựng iu kin nhit , ỏp sut) Hiu sut phn ng to ete ca X, Y ln lt l A 20% v 40% B 40% v 20% C 25% v 35% D 30% v 30% Năm 2012 Khối A Cõu 11: Trong ancol X, oxi chim ... hu c a cht Y Nhn xột no sau õy ỳng vi X? A X lm mt mu nc brom B Trong X cú hai nhúm OH liờn kt vi hai nguyờn t cacbon bc hai C Trong X cú ba nhúm CH3 D Hirat húa but-2-en thu c X Năm 2012 Khối...
 • 29
 • 329
 • 0

Một số trạng từ đặc biệt cần lưu ý trong đề thi TOEIC

Một số trạng từ đặc biệt cần lưu ý trong đề thi TOEIC

Ngữ pháp tiếng Anh

... nghĩa “to the greatest degree”/ “nhiềunhất” – dùngtrong so sánhhơnnhất: § She’s the most popular girl in school (= more popular than EVERYONE else) § This is the most confusing chapter in the book ... can (adverb) Highly trạng từ mang nghĩa “very much”/ “rất nhiều, rất” § I can highly recommend this product most / most of / mostly Most or most of tính từ mang nghĩa “the majority, the greater ... confusing than ALL the other chapters) Mostly trạng từ có nghĩa “mainly, generally, usually”/ thường là, chủ yếu là, phần lớn” § We mostly go to dance clubs, but sometimes we go to a cafe (=...
 • 2
 • 708
 • 0

TỔNG hợp các tác PHẨM THƯỜNG XUẤT HIỆN TRONG đề THI vào lớp 10 môn văn

TỔNG hợp các tác PHẨM THƯỜNG XUẤT HIỆN TRONG đề THI vào lớp 10 môn văn

Tuyển sinh lớp 10

... hạnh, đặc biệt người phụ nữ xã hội phong kiến Nếu câu chuyện dừng lại cho sáng tạo theo lỗi viết mẻ đại Nhưng Nguyễn Dữ lại người tiếng với câu chuyện truyền kỳ Hoang đường, kì ảo yếu tố thi u ... thuộc văn học dân gian, đặc biệt câu chuyện cổ tích Người có công lao khó nhọc, ăn hiền lành, hay làm điều tốt đền bù, kẻ ác bị trừng trị đích đáng Đó mơ ước nhân dân ta Trong Truyện Kiều, Nguyễn ... triển sống, đảm bảo tương lai cho trẻ em Phần ba (nhiệm vụ): nhiệm vụ cụ thể, cấp thi t cần thực nhằm bảo vệ cải thi n đời sống, tương lai trẻ em II- GIÁ TRỊ TÁC PHẨM Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí...
 • 233
 • 1,178
 • 0

Một số bài tập câu bị động đặc biệt

Một số bài tập câu bị động đặc biệt

Tiếng anh

... every day 46 People don’t use this road very often A This road is not used very often B Not very often this road is not used C This road very often is not used D This road not very often is used ... party?  By whom was this house built?/ Who was this house built by?  By whom did you have to be told about it?  By whom can this work be done?/ Who can this work be done by? ... widen the road to school this year Have you done your homework? Did you finish your work early? Who will Ann meet at the airport? 10 What did you last night? 11.Who wrote this book? 12 Who has seen...
 • 6
 • 3,823
 • 186

cau bi dong dac biet

cau bi dong dac biet

Tư liệu khác

... Luyện thi Tốt nghiệp THPT Luyện thi Đại học, Cao đẳng 2009 Don’t something  something musn’t be done It’s impossible to something  something can’t be done It’s possible to something  something ... done Ví dụ: Don’t touch this switch  This switch musn’t be touched It is impossible to this  This can’t be done 10 Somebody + advise/ beg/ urge/ recommand someone to something  Cách 1: someone ... Luyện thi Tốt nghiệp THPT Luyện thi Đại học, Cao đẳng 2009 Everything that _ remained a secret A had be overheard B had been overheard C had been overheared D would had been overheard Everything...
 • 6
 • 1,946
 • 11

Câu bị động đặc biệt

Câu bị động đặc biệt

Anh ngữ phổ thông

... d Các trường hợp bị động đặc biệt  Với động từ truyền khiến: have, get  Động từ “have” CĐ: S + have(bất kỳ nào) + O1(chỉ người) + V(bare infi) + O2(chỉ vật) BĐ: S + have(bất kỳ nào) + O2(chỉ ... please! You are requested to come in Eg 2: Don’t touch this switch This switch is not to be touched This switch must not be touched  Với động từ tri giác: hear, see, watch, look at, notice… Có ... Tom cut my hair  I have my hair cut (by Tom)  Động từ “get” CĐ: S + get (bất kỳ nào) + O1(chỉ người) + V(to infi) + O2(chỉ vật) BĐ: S + get(bất kỳ nào) + O2(chỉ vật) + V(PII) + by + O1(chỉ người)...
 • 6
 • 737
 • 18

Các câu bị động đặc biệt

Các câu bị động đặc biệt

Ngữ pháp tiếng Anh

... d Các trường hợp bị động đặc biệt • Với động từ truyền khiến: have, get  Động từ “have” CĐ: S + have(bất kỳ nào) + O1(chỉ người) + V(bare infi) + O2(chỉ vật) BĐ: S + have(bất kỳ nào) + O2(chỉ ... please! You are requested to come in Eg 2: Don’t touch this switch This switch is not to be touched This switch must not be touched • Với động từ tri giác: hear, see, watch, look at, notice… Có ... me • Với động từ “need” S + (need) + Ving + … Hoặc: S + (need) + to be+ PII (cần làm gì) Eg: My decaying tooth needs pulling out to be pulled out • Với động từ ý kiến: Chủ ngữ câuthường là:...
 • 6
 • 453
 • 2

21 cấu trúc tiếng anh đặc biệt kèm các cụm động từ và cụm giới từ thông dụng

21 cấu trúc tiếng anh đặc biệt kèm các cụm động từ và cụm giới từ thông dụng

Ngữ pháp tiếng Anh

... cho đời anh) 16 V-ing +sth + be +adj-if not impossible - Khi miêu tả hành động mà hội thành công thấp Những adj đay thường diffifult, hard, dangerous, adventurous… Ex: Traveling alone into a ... another: Không cách cách khác One thing lead to another: Hết chuyện đến chuyện khác Piece of cake: Dễ mà, dễ ợt Poor thing: Thật tội nghiệp So?: Vậy sao? So so: Thường So what?: Vậy sao? Stay in ... To be at sb’s heels: Theo bén gót To be at sb’s service: Sẵn sàng giúp đỡ To be at stake: Bị lâm nguy, bị đe dọa To be at stand: Không tiến lên đợc, lúng túng To be at strife (with): Xung đột(với)...
 • 6
 • 452
 • 4

Bài tập câu bị động đặc biệt theo từng dạng

Bài tập câu bị động đặc biệt theo từng dạng

Ngữ pháp tiếng Anh

... - _ e People think that Jack London’s life and writings represent the American love of adventure - ... They reported that the President had suffered a heart attack - _ h They think that he has died a natural death - _ i They reported that the troops ... _ Sentences with verbs “Continue/Begin/Start” : a We’ll continue to use this computer - _ b They began to plant rubber trees in big plantations...
 • 4
 • 2,141
 • 167

CẤU TRÚC BỊ ĐỘNG

CẤU TRÚC BỊ ĐỘNG

Tiếng anh

... My parent never let me anything by myself >> I'm never let to anything by myself V/ BỊ ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC " NHỜ AI LÀM GÌ" Chủ động: S + have(get) + sb + (to)Vinf >> >Bị động: S + have/ get + st ... +Ving Bị động: S + V + sb/st + being + P2 EX: I like you wearing this dress >> I like this dress being worn by you VII/ BỊ ĐỘNG CỦA CÁC ĐỘNG TỪ TRI GIÁC( Vp - verb of perception) 1/ Cấu trúc ... Object >>> bị động: S + should/must + be +P2 EX: Turn on the lights! >> The lights should be turned on IV/ BỊ ĐỘNG CỦA ĐỘNG TỪ MAKE/ LET Công thức chủ động : S + make/ let + sb+ Vinf >>> Bị động: ...
 • 3
 • 511
 • 8

những câu hỏi phỏng vấn đặc biệt của Microsoft

những câu hỏi phỏng vấn đặc biệt của Microsoft

Tư liệu khác

... bi-a, số chúng bị lỗi sản xuất nên nặng viên lại Làm để sau hai lần cân so sánh, không dùng cân mà bạn tìm viên bi-a bị lỗi đó? 17 Bạn có lọ thuốc Trong lọ, tất viên thuốc bị “hỏng” Chỉ có cách sử ... Giả thi t bạn nhân viên thuế vụ Việc bạn giao làm - kiểm tra xem công ty cung cấp dịch vụ trông trẻ có gian lận việc đóng thuế không? Bạn thực công việc nào? 16 Bạn có tám viên bi-a, số chúng bị ... thuốc bị “hỏng” Chỉ có cách sử dụng bàn cân, bạn xác định đâu viên thuốc “bình thường , đâu viên “hỏng” Tất viên “bình thường nặng 10 g viên, viên “hỏng”chỉ có trọng lượng g Làm sau lần cân bạn...
 • 3
 • 760
 • 3

CẤU TRÚC BỊ ĐỘNG

CẤU TRÚC BỊ ĐỘNG

Ngữ pháp tiếng Anh

... laughed at THỂ BỊ ĐỘNG TIẾNG ANH Cấu trúc nguyên mẫu sau động từ bị động 1.1 Sau động từ: acknowledge, assume, believe, claim, consider, estimate, feel, find, know, presume, report, say, think, understand… ... actor 1.2 Sau "Suppose": - Suppose thể bị động theo sau nguyên mẫu động từ cấu trúc thường chuyển tải ý nghĩa bổn phận không tương đương với suppose chủ động cách Ví dụ: • You are supposed to ... have been working Cấu trúc let someone something chuyển thành: to be + allowed/permitted + to Ví dụ: • He let me go I was allowed/ permitted to go Câucấu trúc với ý nghĩa bị động (nhờ người...
 • 6
 • 2,554
 • 25

Tài liệu NGỮ PHÁP LỚP 12 (CONT) BỊ ĐỘNG ĐẶC BIỆT pdf

Tài liệu NGỮ PHÁP LỚP 12 (CONT) BỊ ĐỘNG ĐẶC BIỆT pdf

Kỹ năng nói tiếng Anh

... tân ngữ động từ sau trùng hợp với nhau, người ta bỏ tân ngữ sau help bỏ to động từ đằng sau Ex: The body fat of the bear will help (him to) keep him alive during hibernation Ba động từ đặc biệt: ... me to throw this table away She helps me open the door Notes: Nếu tân ngữ help đại từ vô nhân xưng mang nghĩa người ta không cần phải nhắc đến tân ngữ bỏ to động từ đằng sau Ex: This wonder drug ... Chemical treatment will make this wood more durable To make sb + P2 = làm cho bị Ex: Working all night on Friday made me tired on Saturday - To cause sth + P2 = làm cho bị Ex: The big thunder storm...
 • 4
 • 2,676
 • 86

bài 6 các cấu trúc dữ liệu đặc biệt ngăn xếp, hàng đợi, cây

bài 6 các cấu trúc dữ liệu đặc biệt ngăn xếp, hàng đợi, cây

Kỹ thuật lập trình

... thuật xếp cấu trúc liệu mảng Tìm hiểu giải thuật tìm kiếm cấu trúc liệu mảng Đánh giá so sánh hiệu giải thuật Slide – Ngăn xếp, Hàng đợi Cây Mục tiêu học hôm Tìm hiểu cấu trúc liệu đặc biệt: Ngăn ... đuôi hàng đợi myQueue Cấu trúc: myQueue.Enqueue(Item) Dequeue(): Lấy phần tử từ đầu hàng đợi myQueue Cấu trúc: myQueue.Dequeue Peek(): Thăm phần tử đầu hàng đợi myQueue Cấu trúc: myQueue.Peek Slide ... phương thức Hàng đợi Count: Trả số phần tử có hàng đợi Cấu trúc: myQueue.Count Clear: Hủy hàng đợi tất phần tử có hàng đợi myQueue Cấu trúc: myQueue.Clear Slide – Ngăn xếp, Hàng đợi Cây 24 Ứng...
 • 35
 • 1,345
 • 1

CẤU TRÚC NGỮ PHÁP ĐẶC BIỆT ppsx

CẤU TRÚC NGỮ PHÁP ĐẶC BIỆT ppsx

Kỹ năng nói tiếng Anh

... cho đời anh) 16 V-ing +sth + be +adj-if not impossible - Khi miêu tả hành động mà hội thành công thấp Những adj đay thường diffifult, hard, dangerous, adventurous… Ex: Traveling alone into a ... nghe Ex: As spoken above, we are short of capital (Như nói trên, thi u vốn) As can be seen, a new school is going to be built on this site (Như thấy, trường học đc xây dựng khu đất này) 11 S + ... love/like/wish + nothing more than to be + adj/past participle - Dùng để nhấn mạnh ý nguyện, ướ muốn hay sở thích Nói cách khác, mẫu câu có nghĩa là: mong đc Ex: We wish nothing more than to...
 • 6
 • 426
 • 4

Các cấu trúc dữ liệu đặc biệt pptx

Các cấu trúc dữ liệu đặc biệt pptx

Kỹ thuật lập trình

... vừa áp dụng gọi phương pháp “Rời rạc hoá”, ứng dụng hiệu nhiều toán khác nhau, sử dụng cấu trúc liệu đặc biệt Ý nghĩa chủ yếu với đoạn lớn phần tử giống hệt nhau, không cần xét phần tử mà xét ... giá trị phần tử Trong trình cập nhật, xét tới nút thuộc đoạn tô màu gán giá trị nút màu kết thúc (tương tự bình thường) , nút cha nút gán giá trị -1 (do màu nút không giống nhau) Trong trình lấy ... tích phần bị phủ HCN số ô vuông thuộc HCN Như ta cần đếm với cột dọc rộng đơn vị có ô vuông - Số ô bị phủ cột thay đổi HCN phủ thay đổi Do cột i,i+1 thay đổi HCN phủ lên chúng số ô vuông bị phủ...
 • 11
 • 691
 • 13

Chuyên đề cấu trúc dữ liệu đặc biệt doc

Chuyên đề cấu trúc dữ liệu đặc biệt doc

Kỹ thuật lập trình

... đoạn Nếu số HCN phủ lên đoạn = -> Đoạn bị phủ lên đoạn = tổng số phần bị phủ nút ngược lạI ta không cần phải xét tới nút Trang Chuyên đề cấu trúc liệu đặc biệt Nguyễn Minh Hiếu •Nếu Y1 >= CF Y2 ... : … Trong đỉnh lưu số phần bị phủ lên tung độ từ C1 -> C2*N đỉnh lưu số phần bị phủ lên phủ lên tung độ từ C1 -> CN, đỉnh lưu số phần bị phủ lên tung độ từ CN+1 -> C2*N đỉnh lưu số phần bị phủ ... phần bị phủ lên tung độ từ CN div 2+1 -> CN , đỉnh lưu số phần bị phủ lên tung độ từ CN+1 -> CN+N div , đỉnh lưu số phần bị phủ lên tung độ từ CN+N div +1 -> C2*N v.v… Trang Chuyên đề cấu trúc...
 • 8
 • 666
 • 5

Xem thêm