nguyên lý thiết kế nhà cao tầng

Nguyên tắc thiết kế nhà cao tầng

Nguyên tắc thiết kế nhà cao tầng

Kiến trúc - Xây dựng

... nhau, để không mở rộng theo thời gian.265Maët baèng29232Bài 3: NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN THIẾT KẾKẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG BTCT TOÀN KHỐI1.Vật liệu−Cường độ chịu lực, độ bền mỏi, tính biến dạng, ... thỏa l/b ≤ 2 (với cấp phòng chống động đất ≤ 7) .8c/Chiều cao nhà 3.Chọn hệ kết cấu chịu lựcTheo Taranath B.S, đối với nhà cao tầng, hệ chịu lực bằng BTCT:Structural Analysis & design ... của kết cấu ở tầng trên phải không nhỏ hơn 70% độ cứng của kết cấu ở tầng dưới kề với nó. Nếu 3 tầng giảm độ cứng liên tục thì tổng mức giảm không vượt quá 50% .¾Trong trường hợp độ cứng kết...
 • 30
 • 3,250
 • 73

KIẾN TRÚC DÂN DỤNG- PHẦN NGUYÊN THIẾT KẾ NHÀ DÂN DỤNG

 KIẾN TRÚC DÂN DỤNG- PHẦN NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ NHÀ DÂN DỤNG

Kiến trúc - Xây dựng

... - Chiều cao tầng: Theo tài liệu nước ngoài + 1970÷1972 Hiệp hội xây dựng nhà cao tầng + 4< st <9 tầng nhà nhiều tầng + 9÷16 tầng nhà cao tầng loại 1 + 17÷24 tầng nhà cao tầng loại ... loại 2 + 25÷40 tầng nhà cao tầng loại 3 + > 40 tầng nhà siêu cao tầng - Kết cấu ( theo người viết ): Công trình kết cấu nhỏ B: Bước gian L: Nhịp nhà Công trình kết cấu vừa B < ... Bài giảng KIẾN TRÚC DÂN DỤNG- PHẦN NGUYÊN THIẾT KẾ NHÀ DÂN DỤNG 10Áp dụng mạng lưới môđun trong thiết kế nhà ở Baì tập: Thiết kế mặt bằng 1 cửa hàng gồm 3 gian bán hàng, mỗi...
 • 25
 • 2,487
 • 6

Kiến Trúc Dân Dụng - Nguyên Thiết Kế Nhà Dân Dụng

Kiến Trúc Dân Dụng - Nguyên Lý Thiết Kế Nhà Dân Dụng

Kiến trúc - Xây dựng

... - Chiều cao tầng: Theo tài liệu nước ngoài + 1970÷1972 Hiệp hội xây dựng nhà cao tầng + 4< st <9 tầng nhà nhiều tầng + 9÷16 tầng nhà cao tầng loại 1 + 17÷24 tầng nhà cao tầng loại ... loại 2 + 25÷40 tầng nhà cao tầng loại 3 + > 40 tầng nhà siêu cao tầng - Kết cấu ( theo người viết ): Công trình kết cấu nhỏ B: Bước gian L: Nhịp nhà Công trình kết cấu vừa B < ... trình thường dùng: nhà trẻ, trường chuyên biệt, 2.7 /Thiết kế một số phòng chức năng trong nhà công cộng - Thiết kế văn phòng - Thiết kế lớp học và phòng thí nghiệm - Thiết kế phòng tập trung...
 • 25
 • 1,671
 • 3

Tài liệu Kiến trúc dân dụng phần nguyên thiết kế nhà dân dụng ppt

Tài liệu Kiến trúc dân dụng phần nguyên lý thiết kế nhà dân dụng ppt

Kiến trúc - Xây dựng

... - Chiều cao tầng: Theo tài liệu nước ngoài + 1970÷1972 Hiệp hội xây dựng nhà cao tầng + 4< st <9 tầng nhà nhiều tầng + 9÷16 tầng nhà cao tầng loại 1 + 17÷24 tầng nhà cao tầng loại ... loại 2 + 25÷40 tầng nhà cao tầng loại 3 + > 40 tầng nhà siêu cao tầng - Kết cấu ( theo người viết ): Công trình kết cấu nhỏ B: Bước gian L: Nhịp nhà Công trình kết cấu vừa B < ... Minh hoạ thiết kế chi tiết Bài giảng KIẾN TRÚC DÂN DỤNG- PHẦN NGUYÊN THIẾT KẾ NHÀ DÂN DỤNG 2L Công trình kết cấu lớn B L - Mục đích cuả việc phân loại: Tiện cho việc thiết kế, thi...
 • 25
 • 1,007
 • 17

Tài liệu Bài giảng KIẾN TRÚC DÂN DỤNG- PHẦN NGUYÊN THIẾT KẾ NHÀ DÂN DỤNG docx

Tài liệu Bài giảng KIẾN TRÚC DÂN DỤNG- PHẦN NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ NHÀ DÂN DỤNG docx

Kiến trúc - Xây dựng

... - Chiều cao tầng: Theo tài liệu nước ngoài + 1970÷1972 Hiệp hội xây dựng nhà cao tầng + 4< st <9 tầng nhà nhiều tầng + 9÷16 tầng nhà cao tầng loại 1 + 17÷24 tầng nhà cao tầng loại ... kiểu tổ chức mặt bằng nhà dân dụng: Bài giảng KIẾN TRÚC DÂN DỤNG- PHẦN NGUYÊN THIẾT KẾ NHÀ DÂN DỤNG 10Áp dụng mạng lưới môđun trong thiết kế nhà ở Baì tập: Thiết kế mặt bằng 1 cửa hàng ... loại 2 + 25÷40 tầng nhà cao tầng loại 3 + > 40 tầng nhà siêu cao tầng - Kết cấu ( theo người viết ): Công trình kết cấu nhỏ B: Bước gian L: Nhịp nhà Công trình kết cấu vừa B <...
 • 25
 • 1,189
 • 6

Tài liệu BÀI GIẢNG : ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ETABS TRONG THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG doc

Tài liệu BÀI GIẢNG : ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ETABS TRONG THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG doc

Kiến trúc - Xây dựng

... Analysis Output… 58Bài 5: Bài tập tổng quátTòa nhà 14 tầng bằng kết cấu bê tông cốt thép có mặt bằng tầng như hình vẽ.Chiều cao tầng 3.6m, chiều cao tầng 1 là 5m.Tĩnh tải trên sàn 3.5 kN/m2, ... kN/m2.Tiết diện cột: - Cột biên: 600x600 (tầng 1 -> tầng 5); 400x400 (tầng 6 -> tầng 14) - Cột giữa: 800x800 (tầng 1 -> tầng 5); 600x600 (tầng 6 -> tầng 14)Tiết diện vách và lõi cứng: dày ... mô hìnhBài 4: Hoàn thiện mô hình và thiết kế Đầu bài:Tòa nhà 12 tầng bằng kết cấu bê tông cốt thép có mặt bằng tầng như trong Bài 3.Cột từ tầng trệt đến tầng 6 có kích thước 45cm x 45cm.Yêu...
 • 58
 • 4,882
 • 402

Tài liệu Kiến trúc dân dụng phần nguyên thiết kế nhà dân dụng pdf

Tài liệu Kiến trúc dân dụng phần nguyên lý thiết kế nhà dân dụng pdf

Hóa học - Dầu khí

... - Chiều cao tầng: Theo tài liệu nước ngoài + 1970÷1972 Hiệp hội xây dựng nhà cao tầng + 4< st <9 tầng nhà nhiều tầng + 9÷16 tầng nhà cao tầng loại 1 + 17÷24 tầng nhà cao tầng loại ... trường hợp nhà một tầng. 2.5/ Thiết kế nền dốc để thoả mãn yêu cầu nhìn rõ Bài giảng KIẾN TRÚC DÂN DỤNG- PHẦN NGUYÊN THIẾT KẾ NHÀ DÂN DỤNG 10Áp dụng mạng lưới môđun trong thiết kế nhà ở ... loại 2 + 25÷40 tầng nhà cao tầng loại 3 + > 40 tầng nhà siêu cao tầng - Kết cấu ( theo người viết ): Công trình kết cấu nhỏ B: Bước gian L: Nhịp nhà Công trình kết cấu vừa B <...
 • 25
 • 960
 • 4

Tài liệu Bài giảng KIẾN TRÚC DÂN DỤNG- PHẦN NGUYÊN THIẾT KẾ NHÀ DÂN DỤNG pot

Tài liệu Bài giảng KIẾN TRÚC DÂN DỤNG- PHẦN NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ NHÀ DÂN DỤNG pot

Kiến trúc - Xây dựng

... - Chiều cao tầng: Theo tài liệu nước ngoài + 1970÷1972 Hiệp hội xây dựng nhà cao tầng + 4< st <9 tầng nhà nhiều tầng + 9÷16 tầng nhà cao tầng loại 1 + 17÷24 tầng nhà cao tầng loại ... loại 2 + 25÷40 tầng nhà cao tầng loại 3 + > 40 tầng nhà siêu cao tầng - Kết cấu ( theo người viết ): Công trình kết cấu nhỏ B: Bước gian L: Nhịp nhà Công trình kết cấu vừa B < ... thiết bị đồ đạc trong nhànguyên tắc bố trí chung 3.4.1/ Kích thước 1 số thiết bị đồ đạc trong nhà ở Bài giảng KIẾN TRÚC DÂN DỤNG- PHẦN NGUYÊN THIẾT KẾ NHÀ DÂN DỤNG 13CHƯƠNG II: NGUYÊN...
 • 25
 • 781
 • 3

ỨNG DỤNG ETABS TRONG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG pot

ỨNG DỤNG ETABS TRONG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG pot

Kiến trúc - Xây dựng

... tính (Linear). (Lý thuyt đàn hi tuyn tính đc xây dng trên c s gi thit bin dng nh, thuyt đàn hi phi tuyn da trên gi thuyt bin dng ln). - Các v d và thuyt tính toán ... Dng – HXD HN 4. Hp thoi Story Data - Label : tên ca tng - Height : chiêu cao tng - Elevation : cao đ ca tng - Master Story : tng chính - Similar To : khai báo tng s tng ... hình này thng đc s dng đ mô hình hóa sàn là tuyt đi cng trong mt phng khi tính toán nhà cao tng. Body constraint, dùng đ mô t mt khi hay mt phn ca kt cu đc xem nh là mt...
 • 72
 • 627
 • 2

Báo cáo khoa học " HIỆN TƯỢNG CO NGẮN CỘT TRONG THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG VÀ SIÊU CAO TẦNG BÊ TÔNG CỐT THÉP " potx

Báo cáo khoa học

Báo cáo khoa học

... CỘT TRONG THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG VÀ SIÊU CAO TẦNG BÊ TÔNG CỐT THÉP TS. CAO DUY KHÔI, ThS. NGÔ HOÀNG QUÂN Viện KHCN Xây dựng Tóm tắt: Trong thiết kế nhà cao tầng và siêu cao tầng, bên cạnh ... Residential cao 48 tầng (nếu tính cả tầng kỹ thuật và tầng cứng là 56 tầng) tương đương 212m, và một tòa tháp Hotel cao 70 tầng (thực tế là 76 tầng) . a) b) Hình 2. Hotel tower – a) Mặt bằng tầng ... có thể là một tài liệu tham khảo tốt. 4. Kết luận - Co ngắn cột và độ vênh co ngắn là những vấn đề cần quan tâm khi thiết kế nhà cao tầng và siêu cao tầng. Co ngắn cột và độ vênh co ngắn gây...
 • 5
 • 1,004
 • 17

ỨNG DỤNG ETABS TRONG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG docx

ỨNG DỤNG ETABS TRONG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG docx

Kiến trúc - Xây dựng

... Thực hiện bài toán thiết kế hoặc kiểm tra vách. 15. Kiểm tra lại kết quả tính toán thiết kế Khuyến cáo : người dung nên kiểm tra lại kết quả tính toán bằng Etabs so với kết quả tính tay. Bài ... thoại Story Data - Label : tên của tầng - Height : chiêu cao tầng - Elevation : cao độ của tầng - Master Story : tầng chính - Similar To : khai báo tầng sẽ tương tự như 65KS. GV. ... Rzz. Điểm này là một thuộc tính của kết cấu, không phụ thuộc vào bất kỳ tải trọng nào. Như vậy, việc xác định tâm cứng của từng tầng (đối với kết cấu nhà cao tầng) sẽ được Etabs tính toán dựa...
 • 72
 • 975
 • 8

bài giảng kiến trúc dân dụng- phần nguyên thiết kế nhà dân dụng

bài giảng kiến trúc dân dụng- phần nguyên lý thiết kế nhà dân dụng

Kiến trúc - Xây dựng

... låïn âãún thiãút kãú kiãún trục cäng nghiãûp. - Thiãút bë qui âënh kêch thỉåïc L, B, chiãưu cao, cạch bäú trê màût bàịng chỉïc nàng, diãûn têch sn xút, thao tạc bo dỉåỵng. 3. Så âäư ... 5 ha > 1000 m Vộa heỡ i bọỹ ổồỡng xe chaỷyChióửu rọỹng õổồỡng14 2. Bo âm tha mn cao nháút dáy chuưn cäng nghãû, cạc cäng trçnh phi ph håüp våïi dáy chuưn sn xút tảo âiãưu kiãûn ... ha. 5. Bäú trê cäng trçnh kãút håüp chàût ch våïi âiãưu kiãûn âëa hçnh, âëa cháút, thy vàn, nhà m mủc âêch tiãút kiãûm trong xáy dỉûng v håüp l vãư k thût. 6. Gii quút täút váún âãư xáy...
 • 162
 • 896
 • 2

Xem thêm