nghiên cứu sinh viên đi làm thêm

Bạn nghĩ gì về việc sinh viên đi làm thêm?

Bạn nghĩ gì về việc sinh viên đi làm thêm?

Kinh tế - Thương mại

... gì về việc sinh viên đi làm thêm? Nhóm 15Việc làm “mùa vụ”Giải pháp việc làm cho sinh viên 5. Giới thiệu một chức năng chính của Website:•Đối với nhà tuyển dụng•Đối với ứng viên •Test ... VÀNG”MISSION COMPLETE Sinh viên không muốn đi làm thêm Chiếm nhiều thời gian1Lương thấp, đi lại xa2Công việc không phù hợp3Việc làm “mùa vụ”Giải pháp việc làm cho sinh viên 5. Giới thiệu ... gian, chi phí đi lại6. Ít ảnh hưởng đến các hoạt động khácViệc làm “mùa vụ”Giải pháp việc làm cho sinh viên 6. Đi m mạnh của Website:•Lợi thế người tiên phong•Hiểu rõ sinh viên cần gì –...
 • 19
 • 2,621
 • 0

Mẫu CV ấn tượng cho sinh viên đi làm thêm

Mẫu CV ấn tượng cho sinh viên đi làm thêm

Biểu mẫu

... phúc…….o0o…….ĐƠN XIN VIỆCKính gửi: Quý công ty.Tôi tên là: Trần Văn Ty, sinh viên năm 3 trường Đại học Kinh tế TPHCM. Sinh ngày: 26/12/1992CMND số: 215244008Hiện thường trú tại: huyện Nhà Bè, ... đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán hàng.Đây chính là công việc rất phù hợp với khả năng và kinh nghiệm được đúc kết trong thời gian học tập và quá trình làm việc của tôi từ trước tới nay.Tôi ... thực hiện tốt các yêu cầu đề ra.Xin chân thành cảm ơn.TPHCM, ngày 13 tháng 10 năm 2013 Người làm đơn Trần Văn Ty...
 • 3
 • 37,282
 • 1,916

đề tài nghiên cứu sinh viên đánh giá nguồn nguyên liệu mướp hương và cà chua từ một số địa phương thuộc khu vực phía nam.

đề tài nghiên cứu sinh viên đánh giá nguồn nguyên liệu mướp hương và cà chua từ một số địa phương thuộc khu vực phía nam.

Sinh học

... thức giRữa hai giai đoạn sinh trưởng sinh dưỡng và sinh trưởng sinh thực.R MRức tăngR trRưRởng thân lá của mỗi giống Rở gRiRai đoạn sinh trưởng sinh thRực tỉ lệ nghịch với ... ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU SINH VIÊN ĐÁNH GIÁ NGUỒN NGUYÊN LIỆU MƯỚP HƯƠNG VÀ CÀ CHUA TỪ MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG THUỘC KHU VỰC PHÍA NAM NGÀNH: NÔNG HỌC SINH VIÊN THỰC HIỆN Trần ... 274.2.3.2 Thời gian phát dục Cây trồng sau khi hết thời gian sinh trưởng sinh dưỡng sẽ ngừng phát triển thân lá và chuyển qua sinh trưởng sinh thực (tức là ra hoa, kết trái và phát triển hoàn thiện)....
 • 54
 • 2,179
 • 2

Định hướng nghiên cứu sinh viên

Định hướng nghiên cứu sinh viên

Tài liệu khác

... trạng chuyển giao các đề tài nghiên cứu từ khu vực Thực trạng chuyển giao các đề tài nghiên cứu từ khu vực nghiên cứu sang khu vực sản xuất và giải pháp hoàn nghiên cứu sang khu vực sản xuất ... trong cải cách thủ tục hành chính;hành chính; ĐỊNH HƯỚNGĐỊNH HƯỚNGNGHIÊN CỨU SINH VIÊNNGHIÊN CỨU SINH VIÊNNăm 2009Năm 2009MÔN HỌCQuản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và tài ... NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGNâng cao nhận thức của học sinh, sinh Nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên Học viện Hành chính trong bảo vệ viên Học viện Hành chính trong bảo vệ môi trường.môi...
 • 11
 • 357
 • 1

Đề tài nghiên cứu sinh viên giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt nam

Đề tài nghiên cứu sinh viên giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt nam

Xuất nhập khẩu

... đối với nông sản Việt Nam trong thời đi m hiện tại và những đi u cần chú ý khi thời hạn cam kết với tổ chức WTO không còn nhiều thời gian. Từ những nghiên cứu trên mục tiêu cao nhất mà đề tài ... chuẩn mới cũng cần phải nghiên cứu kĩ. Các quốc gia nhập khẩu ngày càng lập ra nhiều hàng rào phi thuế quan để bảo vệ hàng hóa nội địa. Hiện tượng gần như đã trở thành đi u bình thường đã diễn ... để thuận tiện hơn cho việc vận chuyển thu mua, tiết kiệm được thời gian và chi phí. - Nghiên cứu kĩ các đi u kiện tiêu chuẩn đối với từng mặt hàng nông sản để từ đó chế biến và bảo quản đáp...
 • 55
 • 479
 • 1

Nhà làm việc Viện nghiên cứu sinh thái biển Hà Nội

Nhà làm việc Viện nghiên cứu sinh thái biển Hà Nội

Kiến trúc - Xây dựng

... Sinh viên thực hiện: NGUYễN DứC CƯờNG.. -Trang 175 Lớp: xd902 Mở đầu 1. Tên công trình thiết kế - Địa đI m xây dựng. 1.1. Tên công trình: Nhà làm việc Viện nghiên cứu sinh ... của đất n-ớc Viện nghiên cứu sinh thái biển đ-ợc xây dựng nhằm mục đích nghiên cứu các loài sinh vật biển cũng nh- các biến động của môi tr-ờng ảnh h-ởng đến sự sống của sinh vật biển 3. Giới ... Địa đi m xây dựng: - Địa đi m xây dựng : Hạ Đình - Thanh xuân - Hà nội - Diện tích khu đất : 3245 m2. 2. Sự cần thiết phải đầu t Để đóng góp sự phát triển bền vững của đất n-ớc Viện nghiên...
 • 249
 • 255
 • 0

Hoàn thiện phương pháp và nghiên cứu đa dạng di truyền của cây mắm biển ở khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn cần giờ bằng kỹ thuật RAPD

Hoàn thiện phương pháp và nghiên cứu đa dạng di truyền của cây mắm biển ở khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn cần giờ bằng kỹ thuật RAPD

Công nghệ - Môi trường

... PHƢƠNG PHÁP VÀ NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA CÂY MẮM BIỂN (Avicennia marina) Ở KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ BẰNG KỸ THUẬT RAPD GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN ... PHƢƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 3.1 Thời gian và địa đi m thực hiện. 3.1.1 Thời gian nghiên cứu. Đề tài đƣợc nghiên cứu từ 20/04/2007 đến 30/08/2007. 3.1.3 Địa đi m thực hiện. Mẫu lá mắm đƣợc thu thập ... DNA bằng phƣơng pháp đi n di trên gel. Mẫu DNA ly trích đƣợc đi n di trên gel agarose 0,8 % ở hiệu đi n thế 100 V, cƣờng độ dòng đi n 250 mA trong 15 phút. Sau khi chạy đi n di xong, ngâm...
 • 70
 • 863
 • 1

Nghiên cứu đa dạng di truyền của quần thể nấm Corynespora cassiicola wei gây bệnh trên cây cao su tại trại thực nghiệm lai khê, viện nghiên cứu cao su việt nam bằng kỹ thuật RAPD

Nghiên cứu đa dạng di truyền của quần thể nấm Corynespora cassiicola wei gây bệnh trên cây cao su tại trại thực nghiệm lai khê, viện nghiên cứu cao su việt nam bằng kỹ thuật RAPD

Công nghệ - Môi trường

... 2.12.1. Những nghiên cứu về C. cassiicola ngoài nước 25 2.12.2. Những nghiên cứu về C. cassiicola trong nước 28 PHẦN 3. VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1. Thời gian và địa đi m tiến hành ... (Bùi Chí Bửu và Nguyễn Thị Lang, 1999). 2.12. Nghiên cứu trong và ngoài nƣớc 2.12.1. Những nghiên cứu về C. cassiicola ngoài nƣớc 2.12.1.1. Nghiên cứu tình hình bệnh do C. cassiicola gây ra trên ... các nguồn nấm C. cassiicola thu thập từ các ký chủ khác nhau. Những kết quả nghiên cứu này làm cho việc nghiên cứu tạo các dvt cao su kháng bệnh trở nên dễ dàng hơn (Silva và cộng sự, 2003)....
 • 82
 • 784
 • 0

Khảo sát tình trạng việc làm của cựu sinh viên ngành Kế toán – ĐH An Giang

 Khảo sát tình trạng việc làm của cựu sinh viên ngành Kế toán – ĐH An Giang

Kế toán

... tình trạng việc làm của cựu sinh viên ngành Kế toán – ĐH An Giang3. Thiết kế nghiên cứu 143.1. Nghiên cứu các dữ liệu thứ cấp 143.2 .Nghiên cứu định tính – khám phá 143.3. Nghiên cứu định lượng ... lượng sinh viên theo học là 108 người, phân thành ba lớp là ĐH1KT1 (34 sinh viên) , ĐH1KT2 (35 sinh viên) và ĐH1KT3 (39 sinh viên) . Khóa thứ hai, ĐH2KT khai giảng vào năm 2001 với 33 sinh viên ... toán doanh nghiệp Làm thêm Học lựcKiến nghị và chia sẻ kinh nghiệm của cựu sinh viên Đánh giá của cựu sinh viên về chương trình đào tạoTình trạng việc làm của cựu sinh viên Đánh giá, kiến...
 • 79
 • 1,218
 • 4

Khảo sát tình tranjg việc làm của cựu sinh viên ngành kế toán đại học an giang

Khảo sát tình tranjg việc làm của cựu sinh viên ngành kế toán đại học an giang

Kế toán

... Mối quan hệ giữa hoạt động làm thêm và thời gian chờ việc55 % sinh viên đi làm thêm có việc làm ngay sau khi ra trường trong khi đó tỷ lệ này ở đối tượng không đi làm thêm chiếm chỉ có 43%. Ngược ... hoạt động làm thêm đến hiệu quả công việc sau khi ra trường của các cựu sinh viên. Vì có thể nói hoạt động làm thêm như là một môn học thực tế của sinh viên, tạo đi u kiện cho sinh viên có môi ... lượng sinh viên theo học là 108 người, phân thành ba lớp là ĐH1KT1 (34 sinh viên) , ĐH1KT2 (35 sinh viên) và ĐH1KT3 (39 sinh viên) . Khóa thứ hai, ĐH2KT khai giảng vào năm 2001 với 33 sinh viên...
 • 76
 • 575
 • 3

KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA CỰU SINH VIÊN NGÀNH KẾ TOÁN ĐẠI HỌC AN GIANG

KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA CỰU SINH VIÊN NGÀNH KẾ TOÁN ĐẠI HỌC AN GIANG

Kế toán

... sát tình trạng việc làm của cựu sinh viên ngành Kế toán – ĐH An GiangBiểu 33: Mối quan hệ giữa hoạt động làm thêm và thời gian chờ việc55 % sinh viên đi làm thêm có việc làm ngay sau khi ra ... tình trạng việc làm của cựu sinh viên ngành Kế toán – ĐH An Giang3. Thiết kế nghiên cứu 143.1. Nghiên cứu các dữ liệu thứ cấp 143.2 .Nghiên cứu định tính – khám phá 143.3. Nghiên cứu định lượng ... hoạt động làm thêm đến hiệu quả công việc sau khi ra trường của các cựu sinh viên. Vì có thể nói hoạt động làm thêm như là một môn học thực tế của sinh viên, tạo đi u kiện cho sinh viên có môi...
 • 76
 • 628
 • 1

Đề cương ôn tập triết học dành cho nghiên cứu sinh và học viên cao học không chuyên triết

Đề cương ôn tập triết học dành cho nghiên cứu sinh và học viên cao học không chuyên triết

Cao đẳng - Đại học

... “não”. Phoiơbăc đã làm tầm thường hóa mối quan hệ giữa vật chất và ý thức ở chổ coi triết học là khoa học nghiên cứu về sinh lý người. Con người của Phoiơbăc chỉ được xem xét về mặt sinh học trong ... ý thức. Chia nhỏ: Chia các đối tượng nghiên cứu thành các phần nhỏ để tiện lợi cho việc nghiên cứu. Đây chính là đặc trưng cho phương pháp diễn dịch. Đi từ đơn giản đến phức tạp, đây chính ... sự nghiên cứu, đánh giá về lịch sử, là thời kỳ chính muồi để ra đời phương pháp biện chứng. Chính trong đi u kiện đó, triết học cổ đi n Đức đặc biệt đề cao tư duy con người, xem tư duy là đi m...
 • 30
 • 1,546
 • 13

Xem thêm