nghiên cứu khả năng ứng dụng kỹ thuật gps đo động thời gian thực trong thành lập bản đồ địa chính trên địa bàn huyện tam đảo

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GPS ĐO ĐỘNG THỜI GIAN THỰC TRONG THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TAM ĐẢO

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GPS ĐO ĐỘNG THỜI GIAN THỰC TRONG THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TAM ĐẢO

Công nghệ - Môi trường

... gian thực thành lập đồ địa địa bàn huyện Tam Đảo 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Ứng dụng kỹ thuật GPS đo động thời gian thực công tác thành lập đồ địa chính, từ đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu kỹ ... động thời gian thực, khả ứng dụng phương pháp đo GPS động thời gian thực đo đạc địa Từ đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu ứng dụng kỹ thuật đo GPS động thời gian thực đo đạc địa - Ý nghĩa thực ... kỹ thuật GPS đo động thời gian thực 51 3.3 Thử nghiệm ứng dụng GPS đo động thời gian thực thành lập lưới khống chế đo vẽ đo vẽ chi tiết đồ địa 58 3.3.1 Thử nghiệm ứng dụng GPS...
 • 102
 • 656
 • 5

Nghiên cứu khả năng sử dụng kỹ thuật realtime PCR phát hiện sacbrood virus gây bệnh trên ong mật tại hà nội

Nghiên cứu khả năng sử dụng kỹ thuật realtime PCR phát hiện sacbrood virus gây bệnh trên ong mật tại hà nội

Nông - Lâm - Ngư

... PHÁP NGHIÊN C U 21 2.1 21 Th i gian ñ a ñi m nghiên c u Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p iv 2.1.1 Th i gian 21 2.1.2 ð a ñi m 21 2.2 ð i tư ng v t li u nghiên ... văn th c sĩ khoa h c nông nghi p 20 Chương V T LI U VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 Th i gian ñ a ñi m nghiên c u 2.1.1 Th i gian Nghiên c u th c hi n t tháng 4/2012 ñ n tháng 4/2013 2.1.2 ð a ñi ... 2.3 N i dung nghiên c u - Nghiên c u ñ ñ c hi u c a c p m i: Nghiên c u ñ ñ c hi u c a c p m i b ng k thu t RT- PCR Nghiên c u kh phát hi n SBV b ng k thu t Realtime- PCR ( q-PCR) Nghiên c u ñ...
 • 79
 • 340
 • 0

Nghiên cứu khả năng sử dụng kỹ thuật realtime PCR phát hiện sacbrood virus gây bệnh trên ong mật tại hà nội

Nghiên cứu khả năng sử dụng kỹ thuật realtime PCR phát hiện sacbrood virus gây bệnh trên ong mật tại hà nội

Thạc sĩ - Cao học

... PHÁP NGHIÊN C U 21 2.1 21 Th i gian ñ a ñi m nghiên c u Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p iv 2.1.1 Th i gian 21 2.1.2 ð a ñi m 21 2.2 ð i tư ng v t li u nghiên ... văn th c sĩ khoa h c nông nghi p 20 Chương V T LI U VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 Th i gian ñ a ñi m nghiên c u 2.1.1 Th i gian Nghiên c u th c hi n t tháng 4/2012 ñ n tháng 4/2013 2.1.2 ð a ñi ... 2.3 N i dung nghiên c u - Nghiên c u ñ ñ c hi u c a c p m i: Nghiên c u ñ ñ c hi u c a c p m i b ng k thu t RT- PCR Nghiên c u kh phát hi n SBV b ng k thu t Realtime- PCR ( q-PCR) Nghiên c u ñ...
 • 79
 • 385
 • 0

Nghiên cứu khả năng ứng dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EMINA) trong sản xuất khoai tây

Nghiên cứu khả năng ứng dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EMINA) trong sản xuất khoai tây

Thạc sĩ - Cao học

... tình hình nghiên c u, ng d ng công ngh EM th gi i Vi t Nam 22 2.6 B nh gh h i khoai tây 34 N i dung phương pháp nghiên c u 39 3.1 ð i tư ng v t li u nghiên c u 39 3.3 ð a ñi m th i gian 39 3.4 ... a th i gian tư i dung d ch EMINA th c p ñ n ch s di n tích c a khoai tây nh hư ng c a th i gian tư i dung d ch EMINA th c p ñ n y u t c u thành su t su t c khoai tây nh hư ng c a th i gian tư ... ti n hành th c hi n ñ tài: Nghiên c u kh ng d ng ch ph m vi sinh v t h u hi u (EMINA) s n xu t khoai tây 1.2 M c tiêu nghiên c u yêu c u 1.2.1 M c tiêu nghiên c u Nghiên c u nh hư ng c a ch ph...
 • 143
 • 535
 • 0

Luận văn nghiên cứu khả năng ứng dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EMINA) trong sản xuất rau an toàn

Luận văn nghiên cứu khả năng ứng dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EMINA) trong sản xuất rau an toàn

Y dược - Sinh học

... Lời cam đoan Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực cha đợc sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn đợc cám ơn thông tin trích ... BVTV; cỏc h nông dân xó Thanh Lõm - Mờ linh - H N i; bạn bè, đồng nghiệp, gia đình v ngời thân nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ suốt thời gian thực đề t i v ho n chỉnh luận văn tốt nghiệp Tác giả V V Thnh ... t l ng rau: + nh l ng vitamin C theo phng phỏp chu n ủ b ng Iot Nguyờn lý: Vitamin C cú th kh dung d ch Iot D a vo l ng iot b kh b i vitamin C cú m u suy hm l ng vitamin C + nh l ng hm l ng...
 • 109
 • 633
 • 0

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GPS ĐỂ CHUYỂN TRỤC CÔNG TRÌNH LÊN CAO

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GPS ĐỂ CHUYỂN TRỤC CÔNG TRÌNH LÊN CAO

Công nghệ thông tin

... B, sử dụng đồ hình lưới hình 3-9 Thời gian cho ca đo chọn 45 phút, 30 phút nhỏ tuỳ thuộc vào độ xác máy đồ hình vệ tinh thời điểm đo Một ca đo nên sử dụng máy, sử dụng từ máy trở lên để ca đo ta ... Công nghệ GPS ứng dụng rộng rãi nhiều ngành kinh tế kỹ thuật khác nhau: Quốc phòng, an ninh, du lịch, công tác cứu hộ cứu nạn, công tác dẫn đường biển… Ngoài công nghệ GPS ứng dụng nhiều xây dựng ... đo thực nghiệm Chúng sử dụng máy thu đồng Trimble R3 để đo đạc Các ca đo thiết kế sau: Ca Máy Máy2 Máy3 T-1 T-2 C-3 T-1 T-2 C-4 Mỗi ca đo tiến hành đo 30 phút Máy đo GPS đặt điểm lưới định tâm,...
 • 22
 • 289
 • 0

nghiên cứu khả năng ứng dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (emina) trong sản xuất khoai tây tại tỉnh thái bình

nghiên cứu khả năng ứng dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (emina) trong sản xuất khoai tây tại tỉnh thái bình

Nông - Lâm - Ngư

... Các nghiên cứu sử dụng chế phẩm vi sinh vật (VSV) 30 khoai tây Việt Nam Nội dung phương pháp nghiên cứu 35 3.1 Vật liệu, ñịa ñiểm, thời gian nghiên cứu 35 3.1.1 Vật liệu nghiên cứu 35 3.1.2 Thời ... 2.1.3 Tình hình nghiên cứu ứng dụng EM giới Việt Nam 2.1.3.1 Trên giới * Các nghiên cứu: Công nghệ EM ñược bắt ñầu nghiên cứu giáo sư Tiến sĩ Teruo Higa, trường ðại học Ryukyu, Nhật Bản Vào năm 1970, ... VSVCN sử dụng cho số trồng ñược Bộ Nông nghiệp & PTNT công nhận tiến kỹ thuật cho phép áp dụng sản xuất 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Vật liệu, ñịa ñiểm, thời gian nghiên cứu 3.1.1...
 • 142
 • 385
 • 0

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KĨ THUẬT TRONG KINH DOANH TIỀN TỆ QUỐC TẾ

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KĨ THUẬT TRONG KINH DOANH TIỀN TỆ QUỐC TẾ

Ngân hàng - Tín dụng

... TRÌNH DỰ CUỘC THI “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG NĂM 2009” Tên công trình: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KĨ THUẬT TRONG KINH DOANH TIỀN TỆ ... sử dụng liệu có sẵng cập nhật từ công ty mua giới kiến thức kinh tế lượng Kết nghiên cứu dự kiến Nhóm nghiên cứu cố gắng giải vấn đề Qua đó: Giới thiệu dẫn kỹ thuật, hiểu cách sử dụng dẫn kỹ thuật ... triển mở rộng Đó hội cho nhóm nghiên cứu tiếp cận với tri thức mẻ Phương pháp nghiên cứu Để trả lời câu hỏi, hoàn thành mục tiêu nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu đề xuất là: Vấn đề 1: phân...
 • 85
 • 652
 • 3

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng kỹ thuật GPS đo động xử lý sau trong đo đạc địa chính (thử nghiệm trên địa bàn thành phố hải phòng)

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng kỹ thuật GPS đo động xử lý sau trong đo đạc địa chính (thử nghiệm trên địa bàn thành phố hải phòng)

Thạc sĩ - Cao học

... nghiên cứu thực đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu ứng dụng kỹ thuật GPS đo động xử lý sau đo đạc địa (thử nghiệm địa bàn thành phố Hải Phòng)” * Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá khả ứng dụng, ... cách đo lớn phân tích kết đo PPK sử dụng trạm Base nêu Đồng thời, đo PPK với đặc điểm thời gian đo ngắn, không xử lý thực địa phương pháp đo GPS động thời gian thực nên thực tế có trường hợp đo thực ... CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG GPS ĐO ĐỘNG XỬ LÝ SAU TRONG ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG * Khái quát địa bàn nghiên cứu Hải Phòng thành phố ven biển nằm vùng Đông Bắc Đồng Sông Hồng,...
 • 16
 • 665
 • 0

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA HỆ MẬT TRÊN BÀI TOÁN LOGARIT RỜI RẠC TRONG CHỮ SỐ

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA HỆ MẬT TRÊN BÀI TOÁN LOGARIT RỜI RẠC TRONG CHỮ KÝ SỐ

Kỹ thuật

... nghiên cứu : - Đưa đánh giá sơ đồ chữ số sử dụng hệ mật Elgamal sở nghiên cứu cải tiến để đưa sơ đồ phù hợp - Nghiên cứu phương pháp tính toán nhanh để tối ưu hóa hệ mật Elgamal, sử dụng ứng ... sơ đồ xác thực thông tin 14 CHƢƠNG II NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG HỆ MẬT XÂY DỰNG TRÊN BÀI TOÁN LOGARIT RỜI RẠC VÀO CHỮ SỐ 2.1 Bài toán logarit rời rạc 2.1.1 Bài toán logarit trƣờng số thực ... Xác thực tính nguyên liệu kiểu xác thực đảm bảo bên liên lạc chứng thực nguồn thực tạo liệu thời điểm khứ Xác thực thông báo thuật ngữ dùng tương đương với xác thực nguyên gốc liệu  Các sơ đồ...
 • 26
 • 399
 • 0

Nghiên cứu khả năng ứng dụng một số chủng nấm sinh trong phòng chống rầy nâu hại lúa tại thái bình

Nghiên cứu khả năng ứng dụng một số chủng nấm ký sinh trong phòng chống rầy nâu hại lúa tại thái bình

Nông - Lâm - Ngư

... S.frugiperda S.frugiperda Spodopterafrugiperda Lepidoptera Trong ñ t Deois flavopicta Trong ñ t Trong ñ t Trong ñ t Trong ñ t Trong ñ t Trong ñ t France Mexico Mexico Mexico Netherlands USA Brazil ... t th i gian n l c h c t p nghiên c u, t i ñã hoàn thành lu n văn th c sĩ: Nghiên c u kh ng d ng m t s ch ng n m sinh phòng tr r y nâu h i lúa t i Thái Bình” Trong su t trình h c t p nghiên ... gi ñã nghiên c u thu th p, phân l p 19 ch ng M anisopliae R y nâu t i B n Tre, Ti n Giang; B xít t i Thành ph H Chí Minh; Châu ch u t i R ch Giá, Kiên Giang; B h i d a t i Phú Qu c, Kiên Giang,...
 • 127
 • 394
 • 0

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng kỹ thuật GPS đo động xử lý sau trong đo đạc địa chính (thử nghiệm trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng kỹ thuật GPS đo động xử lý sau trong đo đạc địa chính (thử nghiệm trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Địa lý - Địa chất

... sai số GPS đo động xử lý sau 36 2.3 Khả ứng dụng GPS đo động xử lý sau đo đạc địa 40 2.3.1 Ƣu nhƣợc điểm kỹ thuật GPS đo động xử lý sau 40 2.3.2 Đánh giá khả ứng dụng GPS đo động ... giá khả ứng dụng GPS đo động xử lý sau đo đạc địa Từ phân tích trình bày mục trƣớc, nêu số đánh giá khả ứng dụng GPS đo động xử lý sau đo đạc địa nhƣ sau: 42 - GPS đo động xử lý sau áp dụng để đo ... đƣờng Bảng 1.1 Bảng tổng hợp phương pháp đo GPS [4] Kiểu đo Đo tĩnh (Static) Đo tĩnh nhanh (Fast Static) Đo động xử lý sau (GPS- PPK) Đo động thời gian thực (GPSRTK) Đo DGPS xử lý sau (PPK DGPS) Đo...
 • 83
 • 636
 • 1

Khảo sát khả năng ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô sẹo tạo dịch huyền phù cây Drosera burmanni Vahl

Khảo sát khả năng ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô sẹo tạo dịch huyền phù cây Drosera burmanni Vahl

Sinh học

... sinh lƣợng chất quinone đƣợc nghiên cứu thành công, đề tài: “KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ SẸO TẠO DỊCH HUYỀN PHÙ CÂY Drosera burmanni Vahl TRONG THU NHẬN HỢP CHẤT ANTHRAQUINONE ... LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ************************** KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG KỸ THUẬT NUÔI ́ CÂY MÔ SẸO TẠO DICH HUYỀN PHÙ CÂY ̣ Drosera burmanni Vahl TRONG ... nghĩa nghiên cứu tiến hóa thực vật Họ Droseraceae đối tƣợng điển hình cho các nghiên cứu về quá trình tiến hóa thực vật, bao gồm thí nghiệm về phát triển sinh lý học nhằm nghiên cứu...
 • 108
 • 506
 • 2

Nghiên cứu khả năng ứng dụng truyền tải điện một chiều tại Việt Nam

Nghiên cứu khả năng ứng dụng truyền tải điện một chiều tại Việt Nam

Điện - Điện tử - Viễn thông

... Đề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khả ứng dụng truyền tải điện chiều việt nam Phòng phát triển hệ thống điện Viện lợng Đề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khả ứng dụng truyền tải ... tài n nghiên cứu kh hoa học Nghiên cứu khả ứng dụ ụng truyền tải điện chiều việt nam m Hỡnh : 21: Thit k c EHVAC t Hỡnh : Thit k c HVDC 22: t Đề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khả ứng dụng ... tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khả ứng dụng truyền tải điện chiều việt nam Hỡnh : 13: Bn v trớ mt s d ỏn HVDC trờn th gii Phòng phát triển hệ thống điện Viện lợng 29 Đề tài nghiên cứu...
 • 107
 • 636
 • 3

Khảo sát khả năng ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô sẹo tạo dịch huyền phù cây Drosera burmanni Vahl trong thu nhận hợp chất Anthraquinone

Khảo sát khả năng ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô sẹo tạo dịch huyền phù cây Drosera burmanni Vahl trong thu nhận hợp chất Anthraquinone

Công nghệ - Môi trường

... sinh lƣợng chất quinone đƣợc nghiên cứu thành công, đề tài: “KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ SẸO TẠO DỊCH HUYỀN PHÙ CÂY Drosera burmanni Vahl TRONG THU NHẬN HỢP CHẤT ANTHRAQUINONE ... LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ************************** KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG KỸ THUẬT NUÔI ́ CÂY MÔ SẸO TẠO DICH HUYỀN PHÙ CÂY ̣ Drosera burmanni Vahl TRONG ... nghĩa nghiên cứu tiến hóa thực vật Họ Droseraceae đối tƣợng điển hình cho các nghiên cứu về quá trình tiến hóa thực vật, bao gồm thí nghiệm về phát triển sinh lý học nhằm nghiên cứu...
 • 108
 • 675
 • 10

Nghiên cứu khả năng ứng dụng của Srim 2006

Nghiên cứu khả năng ứng dụng của Srim 2006

Khoa học tự nhiên

... sputtering, ion hóa phonon Do việc nghiên cứu đưa SRIM vào công cụ giảng dạy cho sinh viên điều hữu ích lỉnh vực ứng dụng Vật Lý Hạt Nhân y học nghiên cứu hiệu ứng ảnh hưởng đến mô, da tế bào….do ... TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 11, SỐ 10 - 2008 Sử dụng command PT để chọn ion cần nghiên cứu Ở quan tâm hạt Alpha Chọn vật liệu (Target) sử dụng command PT cho việc chọn vật liệu đơn tinh khiết ... 3.SỬ DỤNG SRIM – 2006 CHO TÍNH TOÁN NĂNG SUẤT HÃM VÀ QUÃNG CHẠY [2] 3.1.Khởi động chương trình SRIM 3.2.Chọn Stopping Range Tables Giao diện chương trình Trang 62 Bản quyền thuộc ĐHQG-HCM TẠP CHÍ...
 • 5
 • 358
 • 0

Nghiên cứu khả năng ứng dụng hợp chất hữu cơ không độc n kết hợp bao gói túi HDPE để bảo quản quả cam (citrus sinensis) và quả vải (litchi sinensis)

Nghiên cứu khả năng ứng dụng hợp chất hữu cơ không độc n kết hợp bao gói túi HDPE để bảo quản quả cam (citrus sinensis) và quả vải (litchi sinensis)

Thạc sĩ - Cao học

... vitamin C có không tránh khỏi mát vitamin C sau thời gian bảo quản định T ơng tự nh nghiên cứu khác bảo quản sau thu hoạch, hàm l ợng vitamin C giảm biến đổi sinh lý, hoá sinh Nhiệt độ thời gian ... 3,25% sau 50 ngày 5,37% sau 75 ngày Kết cho thấy khả ứng dụng hợp chất N có tác dụng việc giảm tỷ lệ thối hỏng cam Vinh thời gian bảo quản Thời gian có ảnh h ởng đến phát sinh phát triển nấm bệnh, ... nhiều công trình nghiên cứu bảo quản t sau thu hoạch xuất có nghiên cứu đ ợc tiến hành hàng chục năm, nh ng có nghiên cứu đ ợc tiến hành vài năm gần Tất nhằm mục đích kéo dài thời gian bảo quản...
 • 97
 • 395
 • 0

Nghiên cứu khả năng ứng dụng xăng pha cồn cho một số loại động cơ công suất nhỏ dùng trong nông nghiệp

Nghiên cứu khả năng ứng dụng xăng pha cồn cho một số loại động cơ công suất nhỏ dùng trong nông nghiệp

Thạc sĩ - Cao học

... quan nghiên cứu 1.1 Tình hình chung nguồn lợng sử dụng lợng 1.2 Tình hình nghiên cứu ứng dụng nhiên liệu thay 1.2.1 Tình hình nghiên cứu sử dụng nhiên liệu thay giới 1.2.2 Tình hình nghiên cứu ... Phơng pháp nghiên cứu đề tài kết hợp nghiên cứu lý thuyết thực nghiệm Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài - Nghiên cứu sở lý thuyết cho việc cải tiến hệ thống cung cấp nhiên liệu động xăng để sử dụng nhiên ... trờng 3) Nghiên cứu sử dụng cồn êtylic làm nhiên liệu chạy động có từ lâu đến trở thành phổ biến nhiều nớc giới, nghiên cứu ứng dụng phù hợp với điều kiện riêng nớc Để triển khai ứng dụng cồn...
 • 114
 • 779
 • 0

Xem thêm