ngôn ngữ mô tả phần cứng verilog

Ngôn ngữ tả phần cứng với VHDL

Ngôn ngữ mô tả phần cứng với VHDL

Kỹ thuật lập trình

... bao gồm cả gói std_logic_arith (dòng 4 của mỗi giải pháp), có tả kiểu dữ liệu SIGNED. Nhớ lại rằng một giá trị SIGNED được mô tả giống như một vector, nghĩa là, tương tự như STD_LOGIC_VECTOR, ... (d AND s1 AND s0); END pure_logic; Kết qủa phỏng. Hình 5.3. phỏng kết quả của ví dụ 5.1 5.3. Mệnh đề WHEN. WHEN là môt thành phần của các khối lện song song. Nó xuất hiện ... dụng trong thiết kế. Ví dụ: ieee, std, work, … • ENTITY: tả các chân vào ra (I/O pins) của mạch • ARCHITECTURE: chứa mã VHDL, tả mạch sẽ họat động như thế nào. Một LIBRARY là một tập...
 • 150
 • 5,879
 • 89

Ngôn ngữ tả phần cứng với VHDL - Bài tập tham khảo

Ngôn ngữ mô tả phần cứng với VHDL - Bài tập tham khảo

Kỹ thuật lập trình

... '0'; END arc; Kết quả phỏng: Hình 9.4. Kết quả phỏng bộ so sánh có dấu Bộ so sánh không dấu 1: Phần mã VHDL sau đây là bản sao của phần mã đã được trình bày (ở bộ ... Bài toán này sẽ được chia thành 2 phần: + Trong phần đầu: diện mạo cơ bản liên quan đến thiết kế bộ điều khiển máy bán hàng (như trong hình 9.11) . + Trong phần 2: Các chức năng mở rộng được ... IF; END IF; END PROCESS; data_out <= memory(addr); END ram; Kết quả phỏng: Hình 9.26. Kết quả phỏng RAM có đương dữ liệu vào ra khác nhau. Trường ĐHSPKT Hưng Yên Tìm hiểu...
 • 31
 • 5,178
 • 33

Ngôn ngữ tả phần cứng với VHDL - Giới thiệu

Ngôn ngữ mô tả phần cứng với VHDL - Giới thiệu

Kỹ thuật lập trình

... Chương 1: Giới thiệu 1.1. VHDL là gi ? VHDL là ngôn ngữ tả phần cứng cho các mạch tích hợp tốc độ rất cao, là một loại ngôn ngữ tả phần cứng được phát triển dùng cho trương trình VHSIC ... VHDL - 5 - - Thứ tư là khả năng tả mở rộng: VHDL cho phép tả hoạt động của phần cứng từ mức hệ thống số cho đến mức cổng. VHDL có khả năng tả hoạt động của hệ thống trên nhiều ... được một ngôn ngữ phỏng phần cứng tiêu chuẩn và thống nhất cho phép thử nghiệm các hệ thống số nhanh hơn cũng như cho phép dễ dàng đưa các hệ thống đó vào ứng dụng trong thực tế. Ngôn ngữ VHDL...
 • 6
 • 585
 • 4

Tìm hiểu hình và ngôn ngữ đặc tả hình dòng công việc, ứng dụng trong thiết kế quy trình các nhiệp vụ quản lý đào tạo và xây dựng ứng dụng thử nghiệm kết hợp với công nghệ SOA

Tìm hiểu mô hình và ngôn ngữ đặc tả mô hình dòng công việc, ứng dụng trong thiết kế quy trình các nhiệp vụ quản lý đào tạo và xây dựng ứng dụng thử nghiệm kết hợp với công nghệ SOA

Công nghệ thông tin

... trên thế giới có rất nhiều nền tảng công nghệ cũng như Engine được thiết kế nhằm hỗ trợ việc xây dựng các sản phẩm hình hóa luồng công việc4, cũng như các phần mềm mã nguồn mở để quản lý ... thập được rồi thực hiện thống kê, so sánh, hình hóa… Ngoài ra, tại một thời điểm bất kỳ, có thể có nhiều quy trình thi cùng diễn ra đồng thời như tả ở hình vẽ H.5. Điều này làm cho việc ... sự vận hành đó nhằm quản lý, theo dõi và cập nhật tình trạng vận hành. Đó là phần mềm hình hóa luồng công việc. Phần mềm có khả năng giúp người sử dụng thực hiện các tác vụ của mình dễ dàng...
 • 84
 • 745
 • 0

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BẰNG NGÔN NGỮ HÌNH HÓA THỐNG NHẤT UML

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BẰNG NGÔN NGỮ MÔ HÌNH HÓA THỐNG NHẤT UML

Công nghệ thông tin

... tác trên phần mềm Cần có nhật ký hệ thống để lưu trữ lại các thay đổi, các tác động lên phần mềm và hệ thống. III- Phân tích - thiết kế bằng ngôn ngữ hình hóa thống nhất UML 1. hình ... cầu khác cho hệ thống: Nếu phần mềm sử dụng ở một máy nào đó mà liên kết tới máy chủ để sử dụng dữ liệu của máy chủ(Server) thì máy con(client – máy đang cài phần mềm) phải chạy đồng bộ thời ... xác nhận việc thay đổi thông tin. Đề tài: Phần Mềm Quản Lý Kinh Doanh Dược Phẩm GVHD: Nguyễn Hà Giang SVTH: Lê Công Thành – 207102197 Trang 59 2. hình hóa yêu cầu bằng lược đồ tuần tự...
 • 85
 • 528
 • 0

Phân tích và thiết kế hệ thống theo hướng đối tượng bằng việc áp dụng ngôn ngữ UML ( unified modeling language ngôn ngữ hình hóa thống nhất)

Phân tích và thiết kế hệ thống theo hướng đối tượng bằng việc áp dụng ngôn ngữ UML ( unified modeling language ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất)

Kinh tế - Quản lý

... xâydựng phần mềm có khái niệm mở rộng và tái sử dụng.Khái niệm: Một khái niệm có thể là một quan niệm, một sự vật hay đối tượng. Nógồm ba phần: - Kí hiệu: Các từ ngữ hay hình ảnh tả cho khái ... bị lộ. 1.5. Hai hình thương mại điện tử B2C và B2B hình B2C Mô hình B2C (Business to Customer) được áp dụng trong các hình siêuthị điện tử và các Site bán hàng lẻ. hình B2C sử dụng ... Đặc tả ca sử dụng.Ca sử dụng có thể được đặc tả bằng văn bản hoặc bằng biểu đồ hoạt động. Khi đặc tả ca sử dụng ta tập trung vào hành vi bên ngoài không qua tâm tới xử lý bên trong.Đặc tả ca...
 • 65
 • 1,429
 • 6

Ngôn ngữ hình hóa thực tại VRML

Ngôn ngữ mô hình hóa thực tại VRML

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... .wrl VRML 1.0 dựa trên ngôn ngữ tả Silicon Graphics 3D gọi là Open Inventor. VRML 1.0 cho phép tả các cảnh tỉnh và không tơng tác.VRML 2.0 là một ngôn ngữ tả dựa trên Silicon Graphics ... hunglt@it-hut.edu.vn (c) SE/FIT/HUT 2002 Ngôn ngữ hình hóa thực tại ảoVRML(c) SE/FIT/HUT 2002VRML ? Lịch sửVRML là một ngôn ngữ văn bản dùng để tả các môi trờng tơng tác và các vật thể ... viết bằng các ngôn ngửã Java ngôn ngử lập trình rất mạnh ã JavaScript ngôn ngử kịch bản dễ họcã VRMLscript giống JavaScript Ngôn ngữ VRML không bắt buộc phải hỗ trợ các ngôn ngữ kịch bản...
 • 11
 • 2,425
 • 16

quá trình ánh xạ (mapping) từ ngôn ngữ đặc tả sang ngôn ngữ cài đặt.doc.DOC

quá trình ánh xạ (mapping) từ ngôn ngữ đặc tả sang ngôn ngữ cài đặt.doc.DOC

Kế toán

... về ngôn ngữ lập trình cài đặt trên phía client hoặc kiến trúc phần cứng hoặc các hệ điều hành chạy trên máy đó. Ngôn ngữ đặc tả IDL đà làm nhiệm vụ chuyển đổi một cách linh loạt giữa các ngôn ... viết bằng những ngôn ngữ khác nhau có thể triệu gọi lẫn nhau theo hình đối tợng phân tán . CORBA không phải là ngôn ngữ lập trình nh C++ hay Java . CORBA là một ngôn ngữ đặc tả (description ... điểm bất đồng giữa các ngôn ngữ lập trình . Các đối tợng thiết kế bằng ngôn ngữ nào thì sau khi biên dịch ra dạng nhị phân (binary) chỉ có mà lệnh tơng ứng với ngôn ngữ đó mới có khả năng truy...
 • 36
 • 924
 • 0

Xem thêm