ngôn ngữ mô tả phần cứng verilog hdl phần 2

Ngôn ngữ tả phần cứng với VHDL

Ngôn ngữ mô tả phần cứng với VHDL

Kỹ thuật lập trình

... hiểu về VHDL - 35 - Kết quả phỏng trên Active HDL 6.1: Code 1: Hình 3 .2. a. K ết quả phỏng cho đoạn mã 1của ví dụ 3 .2 Code 2: Hình 3 .2. b. K ết quả phỏng ... behavior; 21 (Chú ý: VHDL không phân biệt chữ hoa và chữ thường.) * Kết quả phỏng: Hình 2. 6: Kết quả phỏng của ví dụ 2. 1 Hình 2. 6 phỏng kết quả từ ví dụ 2. 1, đồ thị ... trúc mã - 10 - 2. 1. Các đơn vị VHDL cơ bản. - 10 - 2. 2. Khai báo Library. - 10 - 2. 3. Entity ( thực thể). - 12 - 2. 4. ARCHITECTURE ( cấu trúc). - 12 - 2. 5. Các ví dụ...
 • 150
 • 5,879
 • 89

Ngôn ngữ tả phần cứng với VHDL - Bài tập tham khảo

Ngôn ngữ mô tả phần cứng với VHDL - Bài tập tham khảo

Kỹ thuật lập trình

... memory(addr); END ram; Kết quả phỏng: Hình 9 .26 . Kết quả phỏng RAM có đương dữ liệu vào ra khác nhau. Trường ĐHSPKT Hưng Yên Tìm hiểu về VHDL - 122 - x1, x2, x3: OUT STD_LOGIC); END ... temp1 - temp2 * 4; ELSE y (2) <= '0'; Trường ĐHSPKT Hưng Yên Tìm hiểu về VHDL - 127 - (g(0) AND p(1) AND p (2) AND p(3)) OR (g(1) AND p (2) AND p(3)) OR (g (2) AND p(3)) ... thu 2 IF (shift(1)='0') THEN temp2 := temp1; ELSE FOR i IN 0 TO 1 LOOP temp2(i) := '0'; END LOOP; FOR i IN 2 TO inp'HIGH LOOP temp2(i) := temp1(i -2) ;...
 • 31
 • 5,178
 • 33

Ngôn ngữ tả phần cứng với VHDL - Giới thiệu

Ngôn ngữ mô tả phần cứng với VHDL - Giới thiệu

Kỹ thuật lập trình

... 4 - Chương 1: Giới thiệu 1.1. VHDL là gi ? VHDL là ngôn ngữ tả phần cứng cho các mạch tích hợp tốc độ rất cao, là một loại ngôn ngữ tả phần cứng được phát triển dùng cho trương ... Hưng Yên Tìm hiểu về VHDL - 5 - - Thứ tư là khả năng tả mở rộng: VHDL cho phép tả hoạt động của phần cứng từ mức hệ thống số cho đến mức cổng. VHDL có khả năng tả hoạt động của hệ ... bộ tả hay công nghệ phần cứng nào. Người thiết kế có thể tự do lựa chọn công nghệ, phương pháp thiết kế trong khi chỉ sử dụng một ngôn ngữ duy nhất. Và khi đem so sánh với các ngôn ngữ mô...
 • 6
 • 585
 • 4

Ngôn ngữ tả phần cứng VHDL

Ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL

Điện - Điện tử

... thiệu tập lênh trong ngôn ngữ VHDL Thiết kế các ứng dụng trên Kit FPGA Spartan III 1 CHƢƠNG 1 : GIỚI THIỆU TẬP LỆNH TRONG NGÔN NGỮ VHDL VDHL là ngôn ngữ tả phần cứng cho các kiểu mạch ... nên sẽ có 3 2 =8 trạng thái khác của ngõ vào dữ liệu. Hình 2. 23 : Bộ ghép kênh 8 sang 1 (a) Bảng chân trị; (b) sơ đồ mạch; (c) ký hiệu logic. Chương 2 : Dùng ngôn ngữ VHDL tả các mạch ... Chương 2 : Dùng ngôn ngữ VHDL tả các mạch số cơ bản Thiết kế các ứng dụng trên Kit FPGA Spartan III 45 2. 5 Thành phần thực hiện các phép toán logic số học (ALU): Thành phần này...
 • 137
 • 1,567
 • 1

Tìm hiểu hình và ngôn ngữ đặc tả hình dòng công việc, ứng dụng trong thiết kế quy trình các nhiệp vụ quản lý đào tạo và xây dựng ứng dụng thử nghiệm kết hợp với công nghệ SOA

Tìm hiểu mô hình và ngôn ngữ đặc tả mô hình dòng công việc, ứng dụng trong thiết kế quy trình các nhiệp vụ quản lý đào tạo và xây dựng ứng dụng thử nghiệm kết hợp với công nghệ SOA

Công nghệ thông tin

... /><xsd:annotation><xsd:documentationxml:lang="en">============================================= WfXML.XSD============================================= DRAFTOriginal 20 05. 02. 15, Chi-Tsai Yang Revised 20 05. 02. 25 Sameer Pradhan Removedredundant definitions</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:simpleType ... H1. Tuy nhiên, để dễ dàng trong việc hình hóa và tả chi tiết các nghiệp vụ, mỗi giai đoạn đó sẽ được “mịn hóa” thành một quy trình con (Hình H2.a. và H2.b.). Giai đoạn Tổ chức thi kéo dài ... sử dụng XPDL 2. 0 có thể download tại http://wfmc.org/Download-document/XPDL-Sample-Workflow-Schema.html 4 .2. 1 .2. Wf-XML:Wf-XML là 1 định dạng file tuân theo chuXPDL 2. 0 có thể downloausiness...
 • 84
 • 745
 • 0

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BẰNG NGÔN NGỮ HÌNH HÓA THỐNG NHẤT UML

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BẰNG NGÔN NGỮ MÔ HÌNH HÓA THỐNG NHẤT UML

Công nghệ thông tin

... tự chữ hay tượng hình.  Ví dụ: Mã NV = 20 71 021 97 (đúng) Mã NV = 20 7a 021 92 (sai) Mã NV = 20 7.1 324 2 (sai) 1 .2 Yêu cầu khác cho hệ thống: Nếu phần mềm sử dụng ở một máy nào đó mà liên ... Date Created: 25 /03 /20 10 Date Created: 15/05 /20 10 Actor: Người sử dụng là Manager Đề tài: Phần Mềm Quản Lý Kinh Doanh Dược Phẩm GVHD: Nguyễn Hà Giang SVTH: Lê Công Thành – 20 71 021 97 Trang ... Công Thành – 20 71 021 97 Trang 47 Use Case ID: U14 Use Case Name: Manage Config Create by: Lê Công Thành Create by: Lê Công Thành Date Created: 25 /03 /20 10 Date Created: 25 /03 /20 10 Actor:...
 • 85
 • 528
 • 0

Phân tích và thiết kế hệ thống theo hướng đối tượng bằng việc áp dụng ngôn ngữ UML ( unified modeling language ngôn ngữ hình hóa thống nhất)

Phân tích và thiết kế hệ thống theo hướng đối tượng bằng việc áp dụng ngôn ngữ UML ( unified modeling language ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất)

Kinh tế - Quản lý

... 10 2. 2. hình khái niệm 18 2. 2.1. Định nghĩa 18 2. 2. 2. Xây dựng hình khái niệm 18 2. 3. Xây dựng hình động thái: Biểu đồ trình tự và biểu đồ trạng thái 23 2. 3 .2. Biểu đồ trạng thái 26 3.1. ... lộ. 1.5. Hai hình thương mại điện tử B2C và B2B hình B2C Mô hình B2C (Business to Customer) được áp dụng trong các hình siêuthị điện tử và các Site bán hàng lẻ. hình B2C sử dụng ... sách qua mạng-50- GVHD:Th.s Tống Thị Minh Ngọc SVTH: Lê Bá Khánh 2. 2. hình khái niệm 2. 2.1. Định nghĩa Mô hình khái niệm diễn tả sự trừu tượng và các khái niệm logic trong miềnxác định của...
 • 65
 • 1,429
 • 6

SLIDE PHÂN TÍCH THIẾT KẾ UML - Giới thiệu Ngôn ngữ hình hóa thống nhất

SLIDE PHÂN TÍCH THIẾT KẾ UML - Giới thiệu Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất

Cao đẳng - Đại học

... Viewdvduc -20 04 Phân tích thiết kế hướng đối tượngBài 2 - 4/43 Mô hình là gì? Mô hình là bức tranh hay tả vấn đề đang cố gắng giải quyết hay tả chính giải pháp vấn đềlà ngôn ngữ của ... tiết (blueprints) Mô hình cho khả năng suy diễn một số đặc tính của hệ thống thực Mô hình hóa trực quanBằng các phần tử đồ họa Ngôn ngữ hình hóa là ngôn ngữ tả hệ thống hay tác ... Demo Rosedvduc -20 04 Phân tích thiết kế hướng đối tượngBài 2 - 43/43Tóm tắtCác vấn đề đã nghiên cứuKhái niệm hình, hình hóa trực quanKhái quát về Ngôn ngữ hình hóa thống...
 • 43
 • 621
 • 10

Ngôn ngữ hình hóa thực tại VRML

Ngôn ngữ mô hình hóa thực tại VRML

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... hunglt@it-hut.edu.vn (c) SE/FIT/HUT 20 02 Ngôn ngữ hình hóa thực tại ảoVRML(c) SE/FIT/HUT 20 02 VRML ? Lịch sửVRML là một ngôn ngữ văn bản dùng để tả các môi trờng tơng tác và các vật thể ... .wrl VRML 1.0 dựa trên ngôn ngữ tả Silicon Graphics 3D gọi là Open Inventor. VRML 1.0 cho phép tả các cảnh tỉnh và không tơng tác.VRML 2. 0 là một ngôn ngữ tả dựa trên Silicon Graphics ... ví dụ(c) SE/FIT/HUT 20 02 Bảng màu thờng dùng0. 120 .83 0.83 0.830 .20 0 .20 0.710.10Plastic Blue0 .20 0.61 0.13 0.180 .27 0.00 0.000.15Metalic Red0 .20 0.64 0.00 0.980.10 0.03 0 .22 0.17Metalic Purple0.160.71...
 • 11
 • 2,425
 • 16

Ngôn ngữ hình thống nhất UML

Ngôn ngữ mô hình thống nhất UML

Kỹ thuật lập trình

... 19 LI M ấèU 20 MệT Sệậ T VIẽậT TặT 22 Chỷỳng 1 23 TệNG QUAN 1 23 1.1. Yùu cờỡu thỷồc tùở 23 Chỷỳng 1 TệNG QUAN 2 24 1 .2. Giỳỏi thiùồu UML 24 Chỷỳng 1 TệNG QUAN 3 25 1.3 Nguyùn ... TRONG UML (UML Semantic) 23 42 2. 2 Tưíng quan vïì cấc loẩi quan hïå giûäa cấc thânh tưë 42 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 24 43 2. 3. Quan hïå tưíng quất ... 39 Chûúng 1 TƯÍNG QUAN 20 39 Chûúng 1 TƯÍNG QUAN 21 40 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 22 41 2. 1. Giúái thiïåu 41 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC...
 • 171
 • 664
 • 3

quá trình ánh xạ (mapping) từ ngôn ngữ đặc tả sang ngôn ngữ cài đặt.doc.DOC

quá trình ánh xạ (mapping) từ ngôn ngữ đặc tả sang ngôn ngữ cài đặt.doc.DOC

Kế toán

... về ngôn ngữ lập trình cài đặt trên phía client hoặc kiến trúc phần cứng hoặc các hệ điều hành chạy trên máy đó. Ngôn ngữ đặc tả IDL đà làm nhiệm vụ chuyển đổi một cách linh loạt giữa các ngôn ... viết bằng những ngôn ngữ khác nhau có thể triệu gọi lẫn nhau theo hình đối tợng phân tán . CORBA không phải là ngôn ngữ lập trình nh C++ hay Java . CORBA là một ngôn ngữ đặc tả (description ... điểm bất đồng giữa các ngôn ngữ lập trình . Các đối tợng thiết kế bằng ngôn ngữ nào thì sau khi biên dịch ra dạng nhị phân (binary) chỉ có mà lệnh tơng ứng với ngôn ngữ đó mới có khả năng truy...
 • 36
 • 924
 • 0

Xem thêm