ngân hàng trắc nghiệm tích phân

Ngân hàng trắc nghiệm phần Di truyền Y học Bộ môn Y Sinh học - Di truyền

Ngân hàng trắc nghiệm phần Di truyền Y học Bộ môn Y Sinh học - Di truyền

Y học thưởng thức

... thể không phân ly B Thất lạc nhiễm sắc thể giảm giảm phân tạo giao tử phân tạo giao tử hay phân cắt hợp tử Một cặp nhiễm sắc thể không phân ly D Một cặp nhiễm sắc thể không phân ly giảm phân tạo ... Karyotype 47, XX, +18/ 46, XX Cặp số 18 không phân ly phân cắt lần B Cặp số 18 không phân ly phân cắt lần đầu hợp tử hai hợp tử Cặp số 18 không phân ly giảm phân D Do thất lạc nhiễm sắc thể 18 tạo ... trình phân cắt nguy bị Down Triptest hợp tử Khi thiếu hụt enzym Fructose kinase gây nên Tích tụ Fructose photphát máu B Đều đào thải nước tiểu gây bệnh Tích tụ Fructose photphát máu D Tích tụ...
 • 24
 • 14,643
 • 153

ngân hàng trắc nghiệm phần lý thuyết môn quản trị tài chính hiện đại

ngân hàng trắc nghiệm phần lý thuyết môn quản trị tài chính hiện đại

Cao đẳng - Đại học

... trường công ty ….và chi phí sử dụng vốn … a Tăng , giảm b Giảm, giảm c Tăng , tăng d Giảm, tăng 19 Phân tích … giúp xác định lợi tài trợ nợ vốn cổ phần a DOL b EBIT – EPS c EPS d DFL tăng điểm hòa ... b 27 Mô hình định giá cổ phần thường với cổ tức tăng trưởng hàng năm: P0= D1/(r-g), giả định rằng: a Cổ tức tăng trưởng với tốc độ hàng năm vĩnh viễn b.r >g c g không
 • 21
 • 298
 • 1

Ngân hàng trắc nghiệm tài chính tiền tệ

Ngân hàng trắc nghiệm tài chính tiền tệ

Ngân hàng - Tín dụng

... Chương 8: Ngân hàng Thương mại 79 Lý khiến cho phá sản ngân hàng coi nghiêm trọng kinh tế là: a) Một ngân hàng phá sản gây nên mối lo sợ phá sản hàng loạt ngân hàng khác b) Các phá sản ngân hàng làm ... tiền tệ (MB) giảm xuống khi: a) Các ngân hàng thương mại rút tiền từ Ngân hàng Trung ương b) Ngân hàng Trung ương mở rộng cho vay ngân hàng thương mại c) Ngân hàng trung ương mua tín phiếu kho ... (MB) giảm xuống nào? a) Các ngân hàng thương mại rút tiền từ ngân hàng trung ương 30 b) Ngân hàng trung ương mở rộng cho vay chiết khấu ngân hàng thương mại c) Ngân hàng trung ương mua tín phiếu...
 • 31
 • 2,970
 • 24

Ngân hàng trắc nghiệm Vật lý 10 nâng cao

Ngân hàng trắc nghiệm Vật lý 10 nâng cao

Tư liệu khác

... chuyển động chậm dần D Đặc trng cho chuyển động nhanh hay chậm vật 10 Thí nghiệm Galilê tháp nghiêng thành Pida thí nghiệm với ống Niutơn phủ nhận kết dới ? A Mọi vật rơi theo phơng thẳng đứng ... đồng quy có độ lớn 9N 12N Trong số giá trị sau giá trị độ lớn hợp lực A 1N B 23N C 11N D 25N Phân tích lực F thành hai lực F , F theo hai phơng OA vào OB; giá trị sau độ lớn hai lực thành phần?...
 • 11
 • 1,567
 • 50

ngan hang trac nghiem 12 moi(c dap an)

ngan hang trac nghiem 12 moi(c dap an)

Vật lý

... sai thấu kính phân kì: a Vật thật dù gần hay xa thấu kính phân kì cho ảnh ảo nhỏ vật b Một tia sáng qua thấu kính phân kì tia ló lệch theo chiều xa dần trục c Vật ảo qua thấu kính phân lì cho ảnh ... tương tự hiđrơ d Tất ngun tử Câu 129: Một kẽm tích điện âm chiếu vào chùm tia hồng ngoại có tượng xảy ra? a Tấm kẽm điện tích âm b Tấm kẽm điện tích dương c Tấm kẽm trung hòa điện d a, b, c sai ... d Có giá trò âm, tức thấu kính hội tụ bò nhúng nước trở thành thấu kính phân kì Câu 33: Thấu kính hội tụ có tính chất phân kì khí đặt môi trường có chiết suất : a lớn chiết suất không khí b nhỏ...
 • 25
 • 381
 • 0

ngan hang trac nghiem kinh te vi mo co dap an

ngan hang trac nghiem kinh te vi mo co dap an

Tài chính - Ngân hàng

... dốc lên, ta kết luận hai hàng hoá người tiêu dùng: a X hàng hoá thông thường, Y hàng hoá cấp c X Y hàng hoá cấp thấp thấp d X hàng hoá cấp thấp, Y hàng hoá thông b X Y hàng hoá thông thường thường ... hai hàng hoá người tiêu dùng: a X Y hàng hoá cấp thấp d X hàng hoá thông thường, Y hàng hoá cấp b X Y hàng hoá thông thường thấp c X hàng hoá cấp thấp, Y hàng hoá thông thường 14/ Tìm câu câu ... lên 1200đvt, lượng cầu sản phẩm X tăng lên 13 sp, sản phẩm X thuộc hàng a Hàng thông thường c Hàng xa xỉ b Hàng cấp thấp d Hàng thiết yếu 44/ Suy thoái kinh tế toàn cầu làm giảm mức cầu dầu mỏ...
 • 12
 • 2,255
 • 12

Ngan hang trac nghiem Sinh hoc 12

Ngan hang trac nghiem Sinh hoc 12

Sinh học

... nhiễm sắc thể (NST): A Rối loạn phân li NST trình phân bào B Rối loạn phân li toàn bộ NST gián phân C Rối loạn phân li NST giảm phân D Rối loạn phân li toàn NST giảm phân 17: Trường hợp nhiễm sắc ... 150: Trong thí nghiệm Moocgan, cho ruồi chủng xám, cánh dài lai với đen, cánh ngắn F1 thu toàn xám cánh dài Moocgan phân tích kết lai phân tính F1 sau: ruồi đen - ngắn dùng lai phân tích (L: đồng ... Thực vật 36: Rối loạn phân li toàn bộ nhiễm sắc thể (NST) gián phân làm xuất dòng tế bào: A 4n B 2n C 3n D 2n+2 37: Rối loạn phân li toàn bộ nhiễm sắc thể lần phân bào phân bào giảm nhiễm tế...
 • 79
 • 757
 • 9

Ngan hang trac nghiem Sinh hoc 10

Ngan hang trac nghiem Sinh hoc 10

Sinh học

... Thoi phân bào biến d Màng nhân xuất trở lại 14 Các nhiễm sắc thể kép xếp mặt phẳng xích đạo thoi phân bào thành hàng ? a Một hàng c Ba hàng b Hai hàng d Bốn hàng 15 Đặc điểm có kỳ I giảm phân ... thoi phân bào xảy vào : a Kỳ cuối c Kỳ trung gian b Kỳ đầu d Kỳ 20 Trong nguyên phân nằm mặt phẳng xích đạo thoi phân bào , nhiễm sắc thể xếp thành : a Một hàng c Ba hàng b Hai hàng d Bốn hàng ... Crep, phân tử axeetyl-CoA oxi hoá hoàn toàn tạo phân tử CO2? a phân tử c phân tử b phân tử d phân tử bỏ câu 12, 13 15 Trong hoạt động hô hấp tế bào , nước tạo từ giai đoạn sau đây? a Đường phân...
 • 47
 • 659
 • 11

50 câu trắc nghiệm tích phân 12

50 câu trắc nghiệm tích phân 12

Toán học

... π π bằng: B) C) C) ln B) Tích phân A) B) Tích phân A) x x− Tích phân A) π B) bằng: ln (1 + tgx) dx ln Tích phân A) Câu 24 π π e ln x2 − dx C) bằng: D) e Câu 44 Tích phân √ √1 dx x x2 +9 bằng: ... 45 Tích phân A) Câu 46 100 (x+1) √ 3x+2 dx √ 28 − 3 Tích phân bằng: 10 B) √1 dx x 1+x3 √ 28 + 3 √ 28 − 3 4 ln 3+2 C) ln 3+2 Câu 48 Câu 49 x3 x2 +2x+1 dx Tích phân A) dx x2 −2x+2 π Tích phân Tích ... 31 Tích phân π π x2 cos xdx bằng: A) − 2π − π2 B) − 2π + π2 C) + 2π − π2 D) + 2π + π2 Câu 32 Tích phân e ln x dx x2 bằng: A) − e B) − e C) + e D) + e Câu 33 Tích phân e e A) Câu 34 Tích phân...
 • 3
 • 597
 • 38

ngân hàng trắc nghiệm vật lý 10 cả năm

ngân hàng trắc nghiệm vật lý 10 cả năm

Vật lý

... tích khí Câu 281: Hằng số khí R có giá trị bằng: a Tích áp suất thể tích mol khí 00C b Tích áp suất thể tích chia cho số mol 00C c Tích áp suất thể tích mol khí nhiệt độ chia cho nhiệt độ d Tích ... xác định tích không đổi thì: a áp suất khí không đổi b áp suất chất khí tăng c Số phân tử đơn vị thể tích không đổi d Số phân tử đơn vị thể tích giảm theo nhiệt độ Câu 269: Một bình tích không ... độ áp suất thì: a Số phân tử đơn vị thể tích chất khí khác nh b Các phân tử chất khí khác chuyển động với vận tốc nh c Khoảng cách phân tử nhỏ so với kích thớc phân tử d Các phân tử khí khác va...
 • 38
 • 960
 • 38

Tài liệu Ngân hàng trắc nghiệm sinh học lớp 12 (có Đáp án)

Tài liệu Ngân hàng trắc nghiệm sinh học lớp 12 (có Đáp án)

Tư liệu khác

... học quy luật phân ly A phân li ngẫu nhiên cặp NST tương đồng giảm phân dẫn đến phân li ngẫu nhiên cặp alen B phân li đồng cặp NST tương đồng giảm phân đưa đến phân li đồng cặp alen C phân li ngẫu ... quanh phân tử histon D Mỗi NST kép gồm crômatit dính qua tâm động (eo thứ nhất) eo thứ (nơi tổng hợp rARN Mỗi NST đơn chứa A phân tử ADN phân tử histon B phân tử ADN phân tử histon C phân tử ADN phân ... NST tương đồng nguyên phân dẫn đến phân li ngẫu nhiên cặp alen D phân li đồng cặp NST tương đồng nguyên phân đưa đến phân li đồng cặp alen Menđen tiến hành việc lai phân tích cách lai A hai cá...
 • 13
 • 3,742
 • 180

Bài soạn Ngân hàng trắc nghiệm sinh học lớp 12 (có Đáp án)

Bài soạn Ngân hàng trắc nghiệm sinh học lớp 12 (có Đáp án)

Sinh học

... học quy luật phân ly A phân li ngẫu nhiên cặp NST tương đồng giảm phân dẫn đến phân li ngẫu nhiên cặp alen B phân li đồng cặp NST tương đồng giảm phân đưa đến phân li đồng cặp alen C phân li ngẫu ... quanh phân tử histon D Mỗi NST kép gồm crômatit dính qua tâm động (eo thứ nhất) eo thứ (nơi tổng hợp rARN Mỗi NST đơn chứa A phân tử ADN phân tử histon B phân tử ADN phân tử histon C phân tử ADN phân ... NST tương đồng nguyên phân dẫn đến phân li ngẫu nhiên cặp alen D phân li đồng cặp NST tương đồng nguyên phân đưa đến phân li đồng cặp alen Menđen tiến hành việc lai phân tích cách lai A hai cá...
 • 13
 • 1,607
 • 22

Xem thêm

Tìm thêm: phân tích đánh giá các quy định của pháp luật về việc ngừng hoạt động và giải thể của doanh nghiệp việt nam quyết định số 58 2011 qđ ttg của thủ tướng chính phủ về việc thành lập hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia quyền và nghĩa vụ của nhà báo điều 10 luật báo chí sửa đổi 1999 nêu rõ để quyền tự do ngôn luận trên báo chí được sử dụng đúng đắn báo chí phải tuân theo những điều sau đây  một số kiến nghị thay đổi luật doanh nghiệp tình huống tại công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư phương đông mâu thuẫn giữa nội bộ công ty cổ phần tràng tiền rắc rối việc bổ nhiệm tổng giám đốc sudico công ty cổ phần fpt fpt corporation thành lập ngày 13 09 1988 đã liên tục phát triển và trở thành tập đoàn công nghệ thông tin và viễn thông hàng đầu việt nam vụ xung đột lợi ích trong công ty fpt vụ kiện giữa chủ tịch hoa sen và cựu tổng giám đốc phân tích các vụ mâu thuẫn trong các doanh nghiệp tác động của đtnn đối với tăng trưởng kinh tế thể hiện rõ hơn thông qua tiếp thu công nghệ và bí quyết quản lý từ các nước phát triển tổ chức thương mại thế giới đưa ra định nghĩa về fdi như sau   đầu tư nước ngoài là việc nhà đầu tư nước ngoài đưa vào việt nam vốn bằng tiền và các tài sản hợp pháp khác để tiến hành hoạt động đầu tư   đầu tư trực tiếp là hình thức đầu tư do nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư quản trị học những vấn đề cơ bản hà văn hội nhà xuất bản nxb thông tin và truyền thông xuất bản 2011 trang 43 44 51 giải quyết tranh chấp quản trị học daniel dana nhà xuất bản nxb thống kê xuất bản 2004 trang 73 74 80 giáo trình quản trị học phạm thị minh châu nhà xuất bản nxb phương đông xuất bản 2011 trang 173 174 180 189 194 195
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập