ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn sinh học 11

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn lý thuyết mạch

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn lý thuyết mạch

Điện - Điện tử

... I2=10A -1800Bản công bố cho sinh viên Đại học từ xa. Chỉ sử dụng cho mục đích học tập.7NGÂN HÀNG ĐỀ THI Môn: LÝ THUYẾT MẠCH Nghành Điện tử - Viễn thôngSố tín chỉ: ... 15/ Định luật Kirchhoff 1 đề cập đối với a Mạch tuyến tính b Mạch phi tuyến c Dòng điện tại các nút mạch d Điện áp trong các nhánh mạch 16/ Định luật Kirchhoff 2 đề cập đối với a Dòng điện ... Norton c Z=3-j14 Ω d Z=3-j4 Ω 54/ Dẫn nạp tương đương của mạch điện: a Y=2+j11(S) b Y=2+j3 (S) c Y=2-j11(S) d Y=2-j3 (S) 55/ Sơ đồ tương đương của đoạn mạch có trở kháng Z=5+j6 Ω là...
 • 181
 • 3,533
 • 27

Tài liệu Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn kỹ thuật vi xử lý docx

Tài liệu Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn kỹ thuật vi xử lý docx

Cao đẳng - Đại học

... $"!"",-#8NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆMMÔN: KỸ THUẬT VI XỬ LÝDùng cho hệ Đại Học Từ Xa ... =LL=6C6)J=6C6&<<J0GMJ=6S3+3+ $=6S193+=6S3+3+ '=6S193+CHƯƠNG 4: THI ́T KẾ HỆ THỐNG VI XỬ LÝ CHUYÊN DỤNG'"-4#$J-...
 • 14
 • 2,547
 • 25

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn Điện tử số-kèm đáp án

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn Điện tử số-kèm đáp án

Điện - Điện tử - Viễn thông

... ABCABCABCABCfHình 4-5 Ngân hàng điên tử sốCâu 6. Đ i s th p l c phân sau sang d ng nh phân: CB7Eổ ố ậ ụ ạ ị$. 110 0 1 011 0111 111 0#. 110 0 1 011 0111 111 1#. 110 1 1 011 0111 111 0#. 110 0 111 1 0111 111 0Câu ... c ng hai s sau: 2ự ệ ộ ố6 (,101)2 + 210 (,1 0110 1)2 $. 210 (,1 0111 11)2#. 210 ( ,111 1111 )2#. 210 (,1 0110 11)2#. 210 (,1 0111 01)2 Câu 4. Th c hi n phép chia 2 s sau: 2ự ệ ố7 ... ố10 + (-9)10 $. 111 1 1 011 #. 0000 0100#. 111 1 1010#. 1000 0100Câu 2. Th c hi n phép c ng hai s sau theo bù 2: (5)ự ệ ộ ố10 + (-9)10 $. 111 1 110 0#. 0000 0100#. 111 1 1010#. 1000 0100...
 • 121
 • 6,895
 • 35

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn thươg mại điện

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn thươg mại điện

Công nghệ thông tin

... Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn Thươg mại điện tử Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn Thươg mại điện tử của trường đại học Ngoại Thương(Có kèm đáp án).PHẦN ... tin2. Bên cạnh bán hàng qua các cửa hàng tổng hợp, công ty mở rộng bán hàng qua mạng3. Công ty bỏ kênh bán hàng quan catalogue để tập trung vào bán hàng qua mạng4. Bên cạnh bán hàng qua catalogue, ... cửa hàng, người bán, người được thanh toán, người phát hành, cơ quan quản lý và ACH mạng thanh toán bù trừ liên ngân hàng (D)Câu 13: Trong thanh toán điện tử, vấn đề tin tưởng luôn là vấn đề...
 • 44
 • 767
 • 3

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học 104 Khoa Tự Nhiên doc

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học 104 Khoa Tự Nhiên doc

Cao đẳng - Đại học

... TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Sinh học - Ban Khoa học Tự nhiên Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 104 Họ, tên thí sinh: ... hiện tính trạng. B. mất khả năng sinh sản của sinh vật. C. giảm sức sống hoặc làm chết sinh vật. D. giảm cường độ biểu hiện tính trạng. Câu 36: Cơ chế phát sinh đột biến số lượng nhiễm sắc ... máu khó đông. B. hồng cầu hình liềm. C. Đao. D. tiểu đường. Câu 39: Thành phần hóa học của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân chuẩn là A. ADN và prôtêin dạng histôn. B. ADN và prôtêin không phải...
 • 4
 • 1,477
 • 9

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học 41 Khoa Tự Nhiên doc

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học 41 Khoa Tự Nhiên doc

Điện - Điện tử

... trạng. B. giảm cường độ biểu hiện tính trạng. C. giảm sức sống hoặc làm chết sinh vật. D. mất khả năng sinh sản của sinh vật. Câu 37: Gen A đột biến thành gen a, sau đột biến chiều dài của gen ... của họ đã nhận Xm từ A. mẹ. B. bà nội. C. bố. D. ông nội. Câu 33: Thành phần hóa học của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân chuẩn là A. ADN và prôtêin không phải dạng histôn. B. ADN, ARN và prôtêin ... 23: Thể đa bội thường gặp ở A. thực vật. B. động vật bậc cao. C. vi sinh vật. D. thực vật và động vật. Câu 24: Ở các loài sinh sản vô tính bộ nhiễm sắc thể ổn định và duy trì không đổi qua các...
 • 4
 • 1,624
 • 11

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học 42 Khoa Tự Nhiên docx

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học 42 Khoa Tự Nhiên docx

Cao đẳng - Đại học

... trạng. B. giảm cường độ biểu hiện tính trạng. C. giảm sức sống hoặc làm chết sinh vật. D. mất khả năng sinh sản của sinh vật. Câu 31: Cho hai dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh cụt và ... máu khó đông. B. hồng cầu hình liềm. C. Đao. D. tiểu đường. Câu 25: Thành phần hóa học của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân chuẩn là A. ADN và prôtêin không phải dạng histôn. B. ADN, ARN và prôtêin ... nuclêôtit và thay thế 1 cặp nuclêôtit có cùng số liên kết hyđrô. Câu 22: Thể đột biến mà trong tế bào sinh dưỡng có 1 cặp nhiễm sắc thể tương đồng tăng thêm 1 chiếc được gọi là A. thể đa bội. B. thể...
 • 4
 • 670
 • 3

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học 43 Khoa Tự Nhiên docx

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học 43 Khoa Tự Nhiên docx

Cao đẳng - Đại học

... 1 Đề số 43 Đề thi môn: Sinh học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Tự nhiên) Câu 1: Một prôtêin bình thường có 400 axit ... Câu 3: Thể đa bội thường gặp ở A. vi sinh vật. B. động vật bậc cao. C. thực vật. D. thực vật và động vật. Câu 4: Mục đích của phương pháp nghiên cứu tế bào học ở người là xác định A. gen quy ... dài. D. 75 % thân xám, cánh dài: 25 % thân đen, cánh cụt. Câu 32: Thành phần hóa học của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân chuẩn là A. ADN và prôtêin dạng histôn. B. ADN và prôtêin không phải...
 • 4
 • 612
 • 3

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học 44 Khoa Tự Nhiên ppt

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học 44 Khoa Tự Nhiên ppt

Cao đẳng - Đại học

... ở thể tam bội là: A. 36. B. 48. C. 25. D. 27. Hết 1 Đề số 44 Đề thi môn: Sinh học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Tự nhiên) Câu 1: Các dạng đột biến chỉ làm thay đổi vị ... tính trạng. B. giảm cường độ biểu hiện tính trạng. C. mất khả năng sinh sản của sinh vật. D. giảm sức sống hoặc làm chết sinh vật. Câu 37: Đặc điểm di truyền của tính trạng được qui định bởi ... A. Nghiên cứu trẻ đồng sinh. B. Nghiên cứu phả hệ. C. Gây đột biến và lai tạo. D. Nghiên cứu tế bào. Câu 29: Sơ đồ biểu thị các mức xoắn khác nhau của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân chuẩn là:...
 • 4
 • 626
 • 3

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học 45 Khoa Tự Nhiên ppt

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học 45 Khoa Tự Nhiên ppt

Cao đẳng - Đại học

... cao. C. thực vật. D. vi sinh vật. 1 Đề số 45 Đề thi môn: Sinh học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Tự nhiên) Câu 1: Thành phần hóa học của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân chuẩn là A. ... Đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể thường gây hậu quả A. mất khả năng sinh sản của sinh vật. B. giảm sức sống hoặc làm chết sinh vật. C. tăng cường độ biểu hiện tính trạng. D. giảm cường độ biểu ... trai mù màu của họ đã nhận Xm từ A. bố. B. mẹ. C. bà nội. D. ông nội. Câu 11: Cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử của sinh vật được tóm tắt theo sơ đồ: A. Gen → ARN → prôtêin → tính trạng. B....
 • 4
 • 614
 • 5

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Sinh học

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Sinh học

Sinh học

... lăctozơ. Trang 3/9 - Mã đề thi 136BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Sinh học Thời gian làm bài: 0 phút; (60 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 136Họ, tên thí sinh: Số báo danh: I. PHẦN ... giữa các loài trong quần xã ?A. Hội sinh B. Kí sinh C. Cạnh tranh D. ức chế cảm nhiễm HẾT ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ MÔN SINH Mã đề 136 Mã đề 208 Mã đề 360 Mã đề 4831 A 1 C 1 A 1 C2 B 2 D 2 A 2 ... hạn, khả năng di cư hạn chế(5) Sức sinh sản thấp, số lượng con non ít(6) Sức sinh sản cao, số lượng con non nhiều(7) Tiềm năng sinh học thấp(8) Tiềm năng sinh học cao(9) Tuổi thọ thấp, kích...
 • 9
 • 1,064
 • 8

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25