ngân hàng đề thi môn tâm lý học đại cương

Ngân hàng đề thi môn sinh bệnh

Ngân hàng đề thi môn sinh lý bệnh

Y học thưởng thức

... nào?48. Trình bày 1 số bệnh ảnh hưởng đến quá trình khuyech tán khí ở phổi?49. Nêu khái niệm về thi u năng hô hấp?50. Trình bày hoạt động thích nghi của cơ thể khi thi u năng hô hấp?51. Nước ... nhiễm virut HIV lại gây suy giảm miển dịch?60. Bệnh lupus ban dỏ thuộc bệnh nào của bệnh miển dịch? Đặc điểm sinh bệnh của nó?61. Trình bày tình trạng rối loạn co bóp tại dạ dày?62. ... sinh của triệu chứng tiêu chảy?68. Tắc ruột là gì? Nguyên nhân vả hậu quả của tắc ruột?BỘ MÔN SINH BỆNH...
 • 2
 • 2,690
 • 27

Đề cương ôn tập môn Tâm Học Đại Cuơng

Đề cương ôn tập môn Tâm Lý Học Đại Cuơng

Cao đẳng - Đại học

... phân biệt hiện tượng tâm thành: hiện tượng tâm sống động và hiện tượng tâm tiềm tàng. 4. Cũng có thể phân biệt hiện tượng tâm của cá nhân với hiện tượng tâm xã hội.Bài 2: Ý THỨC ... thái tâm là những hiện tượng tâm diễn ra trong thời gian tương đối dài,việc mở đầu và kết thúc không rõ ràng, như: chú ý, tâm trạng… c. Các thuộc tính tâm là những hiện tượng tâm ... vậy, muốn có tâm nhất thi t phải có phản xạ, đặc biệt là phản xạ có điều kiện. Tâm có bản chất phản xạ.III.CÁC LOẠI HIỆN TƯỢNG TÂM LÝ:Có nhiều cách phân loại các hiện tượng tâm lý: 1. Cách...
 • 23
 • 20,483
 • 566

tìm hiểu tính tích cực học tập môn tâm học đại cương của sinh viên hệ đại học trường đại học trà vinh

tìm hiểu tính tích cực học tập môn tâm lý học đại cương của sinh viên hệ đại học trường đại học trà vinh

Kinh tế - Quản lý

... hiểu động cơ học tập môn Tâm học đại cương của SV. Phần 3: Tìm hiểu hứng thú học tập môn Tâm học đại cương của SV. Phần 4: Tìm hiểu về thái độ học tập môn Tâm học đại cương của SV. ... cực học tập môn Tâm học đại cương của sinh viên hệ đại học Trường Đại học Trà Vinh;  Điều tra nguyên nhân ảnh hưởng đến tính tích cực học tập môn Tâm học đại cương của sinh viên;  Đề ... vi học tập môn Tâm học đại cương của SV. Phần 6: Tìm hiểu kết quả học tập môn Tâm học đại cương của SV. Phần 7: Tìm hiểu những nguyên nhân ảnh hưởng đến tính tích cực học tập môn Tâm lý...
 • 110
 • 4,070
 • 6

Nghiên cứu thái độ và các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ đối với môn tâm học đại cương của sinh viên trường đại học sư phạm Hà Nội

Nghiên cứu thái độ và các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ đối với môn tâm lý học đại cương của sinh viên trường đại học sư phạm Hà Nội

Y dược - Sinh học

... Kết quả nghiên cứu thực trạng thái độ học môn tâm học đại cương của sinh viên ĐHSP HN……………………………… 62 1. 1. Thực trạng thái độ học tập môn tâm học đại cương …… 62 1. 1. 1. Nhận thức của ... vi của sinh viên đối với việc học môn tâm học đại cương ……………………………………. 79 2. Phân tích nguyên nhân của thực trạng thái độ học môn tâm học đại cương của sinh viên ĐHSP HN ………………………… ... vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của môn tâm học đại cương …………………………………… 62 1. 1. 2. Cảm xúc của sinh viên đối với việc học tập môn tâm học đại cương …………………………………………………… 72 1. 1....
 • 6
 • 3,616
 • 33

Xây dựng hệ thống thông tin quản ngân hàng đề thi môn Tin Học Đại Cương ứng dụng tại trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngân hàng đề thi môn Tin Học Đại Cương ứng dụng tại trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân

Công nghệ thông tin

... 0918.775.368ChơngIIPhân tích thi t kế hệ thống thông tin quản ngân hàng đề thi môn Tin Học. I. Đặc tả yêu cầu của hệ thống Hệ thống quản ngân hàng đề thi bao gồm: quản về câu hỏi, đáp án ... nghiên cứu đề tài. +Chơng 2 :Phân tích thi t kế hệ thống thông tin quản ngân hàng đề thi môn tin học . Trình bày chi tiết quy trình phân tích thi t kế hệ thống, thi t kế dữ liệu và thi t kế ... vậy việc học tập không còn khó khăn nh trớc và chi phí cũng giảm đáng kể . Đây cũng là do khiến em chọn đề tài : Xây dựng hệ thống thông tin quản ngân hàng đề thi môn Tin Học Đại Cơng...
 • 22
 • 1,179
 • 4

Ngân hàng đề thi môn tài chính - tiền tệ - Học viện công nghệ bưu chính viễn thông

 Ngân hàng đề thi môn tài chính - tiền tệ - Học viện công nghệ bưu chính viễn thông

Ngân hàng - Tín dụng

... bày các nghiệp vụ của ngân hàng thơng mạiCâu 6. Trình bày các chức năng của ngân hàng trung ơngCâu 7. Trình bày các nguồn vốn của doanh nghiệpCâu 8. Trình bày thu và chi ngân sách nhà nớc và ... Phân tích hoạt động cơ bản của các tài chính trung gian Phi Ngân hàng. Liên hệ tình hình hoạt động của tài chính trung gian phi Ngân hàng (tổ chức tín dụng) ở Việt Nam hiện nay.Câu 3. Phân tích ... dụng ngân hàng ở Việt Nam hiện nay.Câu 6. Phân tích thu nhập, chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp và liên hệ với Việt Nam.Câu 7. Phân biệt tài chính công và tài chính nhà nớc. Vai trò của Ngân...
 • 3
 • 4,665
 • 48

Ngân hàng đề thi môn học kỹ thuật truyền số liệu

Ngân hàng đề thi môn học kỹ thuật truyền số liệu

Kĩ thuật Viễn thông

... truyn b iu khin s liu đu ra ca thi t b tc đ cao hn đ ngn chn tc nghn trên mng c Tng tc đ ca thi t b thu cho bng tc đ thi t b phát d M rng b đm s liu ... đng b thi n hng bit b Không có kh nng khc phc li, truyn s liu theo ch đ đng b thi n hng bit c Không có kh nng khc phc li, truyn s liu theo ch đ bt b thi n ... vì do nào đó tn s và pha ca nó gim xung b Khi tín hiu lan truyn dc theo dây dn vì do nào đó biên đ ca nó gim xung c Khi tín hiu lan truyn dc theo dây dn vì do...
 • 42
 • 1,583
 • 9

Ngân hàng đề thi môn học kỹ thuật truyền số liệu

Ngân hàng đề thi môn học kỹ thuật truyền số liệu

Kĩ thuật Viễn thông

... hin theo hng nào sau đây : a Tt c theo thi n hng file b Tt c theo thi n hng bit c Tt c theo thi n hng Word d Tt c theo thi n hng ký t 142/ Trên mng cc b (LAN) ... : a Nu hai thi t b hot đng vi tc đ ging nhau chúng ta thng phi điu khin s liu đu ra ca thi t b đ ngn chn trng hp tc nghn trên mng. b Nu hai thi t b hot đng ... đc thi t k sao cho h s khuch đi khác nhau là hàm s theo tn s b Các b khuch đi đc thi t k sao cho h s khuch đi là hng s theo biên đ c Các b khuch đi đc thi t...
 • 42
 • 1,164
 • 8

Ngân hàng đề thi môn học cơ sở điều khiển tự động

Ngân hàng đề thi môn học cơ sở điều khiển tự động

Điện - Điện tử

... sau BM01a/QT01/KT b. n cột. c. n + 1 hàng. d. n – 1 hàng. 116. Điều kiện cần và đủ để hệ thống tuyến tính liên tục ổn định là: a. Các phần tử ở hàng thứ nhất của bẳng Routh cùng dấu. b. ... hiệu ra. d. Cả a, b, c đều sai 22. Kỹ thuật điều khiển tự động có thể được ứng dụng trong lĩnh vực kỹ thuật nào? a. Cơ khí và hàng không. b. Điện và y sinh. c. Hóa học và môi trường. d. ... tử ở hàng 1 của bảng Routh được lập từ: a. Các hệ số có chỉ số lẻ. b. Các hệ số có chỉ số chẵn. c. Các hệ số có chỉ số tăng dần. d. Các hệ số có chỉ số giảm dần. 118. Các phần tử ở hàng...
 • 70
 • 1,401
 • 8

Ngân hàng đề thi môn Hóa học đại cương pdf

Ngân hàng đề thi môn Hóa học đại cương pdf

Cao đẳng - Đại học

... H2O để giảm nhiệt độ đông đặc 10C. Cho Kđ của H2O =1,86. NGÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN HỌC PHẦN: HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG (45 tiết – 3 tín chỉ) LOẠI 1: Câu 1: Tốc độ trung bình, tốc ... Câu 28: Một cặp oxi hóa khử được viết như thế nào? Đại lượng nào đặc trưng cho khả năng tham gia phản ứng của môt cặp oxi hóa khử? Đại lượng đó được sắp xếp như thế nào? Câu 29: Hãy cho ... Câu 2: Thế nào là phản ứng đơn giản, phản ứng phức tạp. Cho ví dụ? Câu 3: Thi t lâp phương trình động học của phản ứng bậc 1. Câu 4: Một phản ứng bậc 1 dạng A → B. Nồng độ ban đầu...
 • 5
 • 1,839
 • 20

Xem thêm