nội dung của cải thiện môi trường đầu tư

MộT Số GIảI PHáP NHằM CảI THIệN MÔI TRƯờNG ĐầU VàO NÔNG NGHIệP CủANộI

MộT Số GIảI PHáP NHằM CảI THIệN MÔI TRƯờNG ĐầU TƯ VàO NÔNG NGHIệP CủA Hà NộI

Môi trường

... cản môi trờng đầu t, tìm hiểu ý kiến đơn vị SXKD giải pháp để cải thiện môi trờng đầu t, nh định hớng phát triển v đầu t vo nông nghiệp H Nội 3.1 Phơng hớng v ý kiến đơn vị nhằm cải thiện môi ... chủ đầu t giải pháp cải thiện môi trờng đầu t, nghiên cứu ny đề xuất 08 giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trờng đầu t lĩnh vực nông nghiệp H Nội Hai nhóm giải pháp cần đợc ý tới l: hon thiện ... chia sẻ rủi ro với nh đầu t 3.3.3 Cải thiện sở hạ tầng nông thôn Cải thiện hệ thống sở hạ tầng nông thôn đợc chủ đầu t xếp ví trí quan trọng thứ t để cải thiện môi trờng đầu t với số điểm l 88...
 • 10
 • 477
 • 2

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA của nhật bản cho dự án “cải thiện môi trường đầu tỉnh vĩnh phúc

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA của nhật bản cho dự án “cải thiện môi trường đầu tư tỉnh vĩnh phúc

Kinh tế - Thương mại

... “ Cải thiện môi trường đầu tỉnh Vĩnh Phúc” thời gian qua Dự án cải thiện môi trường đầu tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt dự án đầu xây dựng công trình ( Dự án tổng thể ) đầu ... “ Cải thiện môi trường đầu tỉnh Vĩnh Phúc” 2.1.1 Tóm tắt dự án 2.1.1.1 Thông tin tổng quan dự án Dự án cải thiện môi trường đầu tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt dự án đầu ... mức đầu 12 4.444,796 (Nguồn: Ban QLDA Cải thiện môi trường đầu tỉnh Vĩnh Phúc) Tổng dự án hợp phần chia thành giai đoạn đầu tính chất sử dụng nguồn vốn khác thực mục tiêu chung cải thiện...
 • 73
 • 220
 • 1

Lợi ích của việc thu hút FDI với sự phát triển kinh tế ở Việt nam và giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu nước ngoài tại Việt nam để vừa thu hút được vốn nước ngoài vừa bảo hộ được các nhà đầu tư.doc

Lợi ích của việc thu hút FDI với sự phát triển kinh tế ở Việt nam và giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư nước ngoài tại Việt nam để vừa thu hút được vốn nước ngoài vừa bảo hộ được các nhà đầu tư.doc

Quản trị kinh doanh

... phương thực cải thiện môi trường đầu cách mạnh mẽ Trong sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện sở hạ tầng đóng vai trò quan trọng- bước cần thiết cạnh tranh thu hút vốn đầu nước ... nhằm cải thiện môi trường đầu nước Việt nam để vừa thu hút vốn nước ngoài, vừa bảo hộ nhà đầu nước đảm bảo vốn cạnh tranh Tính đến nay, nhà nước có nhiều dự án đầu nước cấp phép đầu ... đẩy mạnh việc thu hút đầu nước cần có biện pháp khuyến khích bảo hộ đầu nước vào Việt nam cho thông thoáng nhằm tạo môi trường đầu hấp dẫn để cạnh tranh với nhà đầu giới Đặc biệt, điều...
 • 14
 • 9,967
 • 25

Ảnh hưởng của quá trình cải thiện môi trường đầu tới FDI giai đoạn 1988 - 2008

Ảnh hưởng của quá trình cải thiện môi trường đầu tư tới FDI giai đoạn 1988 - 2008

Kinh tế - Thương mại

... Sinh viên: Đặng Thúy Hà Lớp: Kinh tế đầu t 47A Khóa luận tốt nghiệp 20 Biu 1.2: Minh mụi trng u t trc tip ti nc tip nhn u t Sinh viên: Đặng Thúy Hà Lớp: Kinh tế đầu t 47A Khóa luận tốt nghiệp - VN ... ỏn FDI 62 2.2.2.1 Vn gii ngõn FDI giai on 1988 -2008 62 Sinh viên: Đặng Thúy Hà Lớp: Kinh tế đầu t 47A 2.2.2.2 Trin khai hot ng sn xut kinh doanh ca cỏc d ỏn FDI .63 2.2.2.3 Rỳt ... chớnh sỏch .87 3.2.2 Nhúm gii phỏp v qui hoch 87 Sinh viên: Đặng Thúy Hà Lớp: Kinh tế đầu t 47A 3.2.3 Nhúm gii phỏp v ci thin c s h tng 88 3.2.4 Nhúm gii phỏp v ngun nhõn lc ...
 • 49
 • 279
 • 0

Khu vực đầu ASEAN (AIA) và giải pháp cải thiện môi trường đầu của việt nam trong quá trình tham gia AIA

Khu vực đầu tư ASEAN (AIA) và giải pháp cải thiện môi trường đầu tư của việt nam trong quá trình tham gia AIA

Kinh tế - Quản lý

... 1.1.Quan điểm cải thiện môi trờng ĐTNN Việt Nam .56 1.2.Định hớng chung thu hút đầu t nớc 57 Một số định hớng cho Việt Nam tham gia vào AIA 59 II Giải pháp cải thiện môi trờng đầu t Việt ... khiến cho việc cải thiện môi trờng ĐTNN khu vực trở nên quan trọng cấp bách Do đòi hỏi có hợp tác phối hợp chặt chẽ nớc ASEAN để đa biện pháp điều chỉnh dài hạn nhằm cải thiện môi trờng đầu t lấy ... án đầu t ASEAN vào Việt Nam thực chất đầu t công ty tập đoàn lớn giới Do vậy, Việt Nam cải thiện đợc môi trờng đầu t t- 29 - Khóa luận tốt nghiệp năm 2002 ơng đơng với nớc khác thu hút đợc đầu...
 • 115
 • 382
 • 5

một số ý kiến đóng góp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường thu hút đầu nước ngoài trên địa bàn hà nội trong giai đoạn tiếp theo

một số ý kiến đóng góp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn hà nội trong giai đoạn tiếp theo

Kinh tế - Quản lý

... chế Thuế Thị trường tài Thị trường lao động Tính hấp dẫn cao môi trường đầu Chi phí Tính hấp dẫn môi trường đầu Cao Để tạo môi trường đầu hấp dẫn nhà đầu nước nhà đầu nước ngoài, ... giảm thiểu yếu tố tiêu cực môi trường đầu tư, cải thiện tốt môi trường đầu khuyến khích đầu tư, tạo hội cho tất thành phần kinh tế phát triển Môi trường đầu cải thiện đồng nghĩa với việc Đảng ... biết môi trường đầu tập hợp yếu tố trực tiếp tác động đến hoạt động đầu Nó có tác động tích cực tiêu cực đến hoạt động đầu môi trường đầu bao gồm nhiều yếu tố cải thiện môi trường đầu...
 • 74
 • 462
 • 0

Giải pháp giảm Chi phí gia nhập thị trường và nâng cao Tính minh bạch trong tiếp cận thông tin nhằm cải thiện môi trường đầu của tỉnh Hải Dương đến 2020

Giải pháp giảm Chi phí gia nhập thị trường và nâng cao Tính minh bạch trong tiếp cận thông tin nhằm cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh Hải Dương đến 2020

Kinh tế

... PHí GIA NHậP THị TRƯờNG Và N ÂNG CAO TíNH MINH BạCH Và TIếP CậN THÔNG TIN NHằM CảI THIệN MÔI TRƯờNG ĐầU CủA TỉNH HảI DƯƠNG ĐếN NĂM 2020 Chuyên ngành: Quản lý kinh tế sách ii Hà nội - 2013 i TểM ... nội - 2013 Trờng Đại học KINH Tế QuốC DÂN TRầN THị VIệT HOA GIảI PHáP GIảM CHI PHí GIA NHậP THị TRƯờNG Và N ÂNG CAO TíNH MINH BạCH Và TIếP CậN THÔNG TIN NHằM CảI THIệN MÔI TRƯờNG ĐầU ... TRầN THị VIệT HOA GIảI PHáP GIảM CHI PHí GIA NHậP THị TRƯờNG Và N ÂNG CAO TíNH MINH BạCH Và TIếP CậN THÔNG TIN NHằM CảI THIệN MÔI TRƯờNG ĐầU CủA TỉNH HảI DƯƠNG ĐếN NĂM 2020 Chuyên ngành: Quản...
 • 123
 • 302
 • 2

GIẢI PHÁP CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU ĐỂ THÚC ĐẨY VIỆC MỞ RỘNG ĐẦU CỦA CÁC CÔNG TY TRONG KHU CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.PDF

GIẢI PHÁP CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ ĐỂ THÚC ĐẨY VIỆC MỞ RỘNG ĐẦU TƯ CỦA CÁC CÔNG TY TRONG KHU CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.PDF

Thạc sĩ - Cao học

... khác mà c ti n hành” V i khái ni m môi tr ó ng ut c hi u r ng Theo World Development Report – Báo cáo phát tri n th gi i c a World Bank n m 2005, Môi tr sách môi tr ng ng u t bao g m s tr , pháp ... i a ph ng M t môi tr ng l c cho doanh nghi p qu , t o công n vi c làm m r ng ho t ng u t hi u ng Vì th c i thi n môi tr ng u t m t nhu c u thi t y u 2.3.3 Mô hình PEST nghiên c u môi tr Mô hình ... công nghi p k thu t ng ch không thu hút tràn tràn lan nh tr ô nhi m môi tr ng, c ta ch n l c thu hút h n ch tác ng x u c n môi u t khu ch xu t Tân Thu n n m g n trung tâm thành ph - Chi phí...
 • 125
 • 467
 • 0

Quá trình cải thiện môi trường đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.DOC

Quá trình cải thiện môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.DOC

Kế toán

... đầu 1.2 Môi trường đầu trực tiếp nước nhân tố ảnh hưởng 1.2.1 Khái niệm đầu môi trường đầu Đầu hành động bỏ vốn ngày hôm để thu lại lợi nhuận ng lai Trong trình môi trường đầu ... 1.2 Môi trường đầu trực tiếp nước nhân tố ảnh hưởng .15 1.2.1 Khái niệm đầu môi trường đầu 15 1.2.2 Phân loại môi trường đầu trực tiếp nước 16 1.2.3 Môi trường ... 2009-2010 86 3.1.2 Định hướng cải thiện môi trường đầu 87 SV: Đặng Thuý Hà Lớp: Kinh tế đầu 47A 3.2 Những giải pháp cải thiện môi trường đầu trực tiếp nước nhằm thu hút nâng...
 • 104
 • 596
 • 2

Cải thiện môi trường đầu nhằm thu hút đầu vào các khu công nghiệp tỉnh Bình Định.pdf

Cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Bình Định.pdf

Quản trị kinh doanh

... lớn đầu từ nước môi trường đầu tốt sở tăng nguồn đầu Môi trường đầu tốt khuyến khích doanh nghiệp tự xóa bỏ chi phí rủi ro phi lý rào cản cạnh tranh Nhờ cải thiện môi trường đầu ... nâng cao tính hấp dẫn môi trường đầu nhà đầu tỉnh, đặc biệt nhà đầu nước đầy tiềm thời gian tới, tác giả chọn đề tài: Cải thiện môi trường đầu nhằm thu hút đầu vào khu công nghiệp ... thiện môi trường đầu khu công nghiệp tỉnh thêm hấp dẫn ĐỐI TƯNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Về đối ng nghiên cứu: + Về mặt lý luận: nội dung môi trường đầu tác động môi trường đầu việc...
 • 109
 • 1,461
 • 12

Quá trình cải thiện môi trường đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.doc

Quá trình cải thiện môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.doc

Quản trị kinh doanh

... đầu 1.2 Môi trường đầu trực tiếp nước nhân tố ảnh hưởng 1.2.1 Khái niệm đầu môi trường đầu Đầu hành động bỏ vốn ngày hôm để thu lại lợi nhuận ng lai Trong trình môi trường đầu ... mặt đất nước môi trường cho hoạt động đầu CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 2.1 Quá trình cải thiện môi trường đầu trực tiếp ... kí kết hiệp định đầu với nước sở pháp lý quan trọng hàng đầu để đảm bảo tin ng cho nhà đầu đầu nước Hiệp định đầu song phương kí nước đầu với nước nhận đầu tư, hiệp định đa...
 • 80
 • 486
 • 0

Một số giải pháp cải thiện môi trường đầu để thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài vào phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010.doc

Một số giải pháp cải thiện môi trường đầu tư để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010.doc

Kinh tế - Thương mại

... nhất, môi trờng đầu t tổng hoà yếu tố bên liên quan đến hoạt động đầu t Có nhiều cách phân loại môi trờng đầu t, song theo nhiều nhà kinh tế, môi trờng đầu t chia môi trờng cứng môi trờng mềm Môi ... thiết khách quan phải cải thiện môi trờng đầu t để thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc vào phát triển kinh tế Việt Nam Chơng II: Thực trạng môi trờng đầu t tình hình thu hút đầu t trực tiếp nớc vào ... trờng đầu t, thiết phải quan tâm xử lý đồng nhân tố ảnh hởng 2.2 Môi trờng đầu t bao gồm 2.2.1 Môi trờng trị Môi trờng trị phải ổn định tiền đề quan trọng định đến đầu t hay không nhà đầu t Môi...
 • 93
 • 577
 • 4

Cải thiện môi trường đầu tỉnh Lào Cai để thu hút đầu phát triển đến năm 2020

Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Lào Cai để thu hút đầu tư phát triển đến năm 2020

Kinh tế - Thương mại

... phải cải thiện môi trường đầu tỉnh Lào Cai Phần trình bày cho thấy vai trò quan trọng môi trường đầu thu hút đầu tư, việc cải thiện môi trường đầu tất yếu Ngoài ra, xu chung cải thiện môi ... hiệu đầu cần có dự báo thay đổi môi trường đầu tư, để từ có định đầu chuẩn xác phù hợp với môi trường đầu Mặt khác để cải thiện môi trường đầu ta phải tìm cách ổn định yếu tố môi trường ... ngành, môi trường đầu nước, môi trường đầu khu vực môi trường đầu quốc tế Nhưng tiếp cận môi trường đầu theo khía cạnh, yếu tố cấu thành ta lại có môi trường pháp lý, môi trường công...
 • 92
 • 877
 • 6

Quyết định Giao nhiệm vụ thực hiện các tiêu chí về cải thiện môi trường đầu và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2012

Quyết định Giao nhiệm vụ thực hiện các tiêu chí về cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2012

Tài liệu khác

... Triển khai thực kịp thời sách ưu đãi đầu Chính phủ áp dụng doanh nghiệp, nhà đầu Đồng thời áp dụng bổ sung sách ưu đãi địa phương, tạo điều kiện để nhà đầu sớm triển khai dự án đưa vào hoạt ... ích quyền tỉnh cộng đồng doanh nghiệp; tăng cường tuyên truyền giải pháp tỉnh việc cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp Công khai dự án xây dựng sở hạ tầng giao ... doanh nghiệp, dự án kêu gọi đầu tỉnh c) Phối hợp với quan thông tin truyền thông khác tổ chức quảng bá giới thiệu tiềm năng, sách kêu gọi đầu Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp với...
 • 5
 • 2,584
 • 2

Luận văn thạc sĩ về cải thiện môi trường đầu nhằm thu hút vốn đầu nhằm thu hút vốn đầu vào các khu công nghiệp tỉnh Bình Định

Luận văn thạc sĩ về cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút vốn đầu tư nhằm thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Bình Định

Thạc sĩ - Cao học

... lớn đầu từ nước môi trường đầu tốt sở tăng nguồn đầu Môi trường đầu tốt khuyến khích doanh nghiệp tự xóa bỏ chi phí rủi ro phi lý rào cản cạnh tranh Nhờ cải thiện môi trường đầu ... nâng cao tính hấp dẫn môi trường đầu nhà đầu tỉnh, đặc biệt nhà đầu nước đầy tiềm thời gian tới, tác giả chọn đề tài: Cải thiện môi trường đầu nhằm thu hút đầu vào khu công nghiệp ... thiện môi trường đầu khu công nghiệp tỉnh thêm hấp dẫn ĐỐI TƯNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Về đối ng nghiên cứu: + Về mặt lý luận: nội dung môi trường đầu tác động môi trường đầu việc...
 • 109
 • 1,304
 • 5

Cải thiện môi trường đầu trực tiếp nước ngoài vào phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006-2010

Cải thiện môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006-2010

Kinh tế - Thương mại

... nhất, môi trờng đầu t tổng hoà yếu tố bên liên quan đến hoạt động đầu t Có nhiều cách phân loại môi trờng đầu t, song theo nhiều nhà kinh tế, môi trờng đầu t chia môi trờng cứng môi trờng mềm Môi ... thiết khách quan phải cải thiện môi trờng đầu t để thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc vào phát triển kinh tế Việt Nam Chơng II: Thực trạng môi trờng đầu t tình hình thu hút đầu t trực tiếp nớc vào ... trờng đầu t, thiết phải quan tâm xử lý đồng nhân tố ảnh hởng 2.2 Môi trờng đầu t bao gồm 2.2.1 Môi trờng trị Môi trờng trị phải ổn định tiền đề quan trọng định đến đầu t hay không nhà đầu t Môi...
 • 93
 • 352
 • 2

128 Cải thiện môi trường đầu nhằm thu hút đầu vào vào các khu công nghiệp tỉnh Bình Định 

128 Cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút đầu tư vào vào các khu công nghiệp tỉnh Bình Định 

Quản trị kinh doanh

... lớn đầu từ nước môi trường đầu tốt sở tăng nguồn đầu Môi trường đầu tốt khuyến khích doanh nghiệp tự xóa bỏ chi phí rủi ro phi lý rào cản cạnh tranh Nhờ cải thiện môi trường đầu ... nâng cao tính hấp dẫn môi trường đầu nhà đầu tỉnh, đặc biệt nhà đầu nước đầy tiềm thời gian tới, tác giả chọn đề tài: Cải thiện môi trường đầu nhằm thu hút đầu vào khu công nghiệp ... thiện môi trường đầu khu công nghiệp tỉnh thêm hấp dẫn ĐỐI TƯNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Về đối ng nghiên cứu: + Về mặt lý luận: nội dung môi trường đầu tác động môi trường đầu việc...
 • 109
 • 438
 • 0

137 Các nhân tố tác động đến việc cải thiện môi trường đầu tỉnh Lâm Đồng

137 Các nhân tố tác động đến việc cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Lâm Đồng

Quản trị kinh doanh

... tới việc cải thiện mơi trường đầu làm rõ chương 1.1.5 Cải thiện mơi trường đầu Tất cải cách sách từ phía phủ cố gắng tạo mơi trường đầu rủi ro, chi phí hội thấp cản trở nhà đầu q trình ... LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Các nhân tố tác động đến mơi trường đầu nhà đầu 1.1.1 Mơi trường đầu gì? Có nhiều định nghĩa mơi trường đầu Theo nghĩa chung nhất, mơi trường đầu tổng hồ ... hóa đầu tăng cường xúc tiến vận động đầu tư: Cho phép nhà đầu tự lựa chọn hình thức đầu tư, đối tác đầu tư, ngành nghề địa điểm đầu Khuyến khích thành phần kinh tế nước hợp tác đầu tư...
 • 96
 • 551
 • 3

Chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu Lâm Đồng

Chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư Lâm Đồng

Kinh tế - Thương mại

... xuất gợi ý sách để cải thiện mơi trường đầu nhằm tăng cường thu hút đầu phát triển kinh tế tỉnh thời gian đến 3.1 Cải thiện nhân tố mềm ảnh hưởng đến mơi trường đầu Chỉ số lực cạnh tranh ... www.freebook.vn 68 Cải thiện số PCI cải thiện nhân tố mềm (nhân tố sách) chiến lược ngắn hạn Lâm Đồng nhằm cải thiện mơi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu đã, đến làm ăn với ... tiêu thu hút mạnh đầu vài năm tới mơi trường đầu vốn sơ khai cải thiện loạt cải cách kiên đồng Mà trước hết cơng tác quy hoạch vùng ngun liệu, khu vực chun ngành đầu tư, tránh tình trạng...
 • 46
 • 312
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose