nâng cao năng lực cán bộ và quản trị rủi ro

Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo Trường Cao đẳng nghề Tp Hồ Chí Minh

Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo Trường Cao đẳng nghề Tp Hồ Chí Minh

Kinh tế

... mặt thời gian kinh phí cho cán giảng viên nhà trường học tập nâng cao trình độ chuyên môn nâng cao học vị Cụ thể: nhà trường có 28 giảng viên theo học Cao học để nâng cao trình độ chuyên môn 05 ... viên tốt nghiệp hệ cao đẳng STT Nghành Điện tử công nghiệp Điện công nghiệp Cắt gọt kim loại Quản trị doanh nghiệp vừa & nhỏ Kế toán doanh nghiệp Quản trị mạng máy tính Quản trị sở liệu Số lượng ... Nhà trường 2.2.6 Đội ngũ cán quản lý – giảng dạy Bảng 2.5 Tổng hợp trình đội đội ngũ cán bộ, CNV, giảng viên STT Trình độ Tiến sĩ Nghiên cứu sinh Thạc sĩ Cao học Đại học Cao đẳng Trung cấp THPT...
 • 77
 • 1,983
 • 23

Dạy học tích hợp mô đun kỹ thuật xung số tại trường cao đẳng nghề TP hồ chí minh

Dạy học tích hợp mô đun kỹ thuật xung  số tại trường cao đẳng nghề TP hồ chí minh

Kỹ thuật

... uătrùngălặpătrongăn iădung Trongă giáoă d c,ă tíchă h păcácă b ă mônă chínhă lƠă s ă ph nă ánhă trìnhă đ ă phátă tri nă c aăcácăngƠnhăkhoaăh cătrongătr l ng, bênăc nhăđó cũngălƠăđòiăh iăv ănơng cao ch ... đ tă đ că m că đíchă trongă nh ngătìnhăhu ngăxƣăh iăcũngănh ătrongănh ngănhi măv ăkhácătrongăs ăph iăh pă chặtăch ăv iănh ngăthƠnhăviênăkhác 1.5.4.3 Dạy học theo tiếp cận lực thực (Competency-Based ... Môăđunăk ăthu tăxung ậ s ălƠăm tătrongănh ngămôăđunăcóăs căthuăhútăl năđ iă v iăđaăs ăng iăh c,ăvìăđóălƠăm tătrongănh ngămôăđunăchuy năng nhăvƠămangătínhă th căti n cao, ăcácăs năphẩmăc aămôăđunănƠyăhầuănh...
 • 107
 • 287
 • 0

Dạy học tích hợp mô đun kỹ thuật xung – số tại trường Cao đẳng nghề Tp. Hồ Chí Minh

Dạy học tích hợp mô đun kỹ thuật xung – số tại trường Cao đẳng nghề Tp. Hồ Chí Minh

Điện - Điện tử

... án, dạy học theo hƣớng tiếp cận lực Qua đó, tác giả thực luận văn tốt nghiệp “Dạy học tích hợp mô đun kỹ thuật xung – số trƣờng Cao Đẳng Nghề TP HCM” nhằm nâng cao chất lƣợng dạy nghề tạo đơn ... integrated teaching, researchers brought out some points such as activity-oriented teaching, problem-solving teaching, project-focused teaching, capacity-approach teaching Thereby, the author ... HCMC is recognized through the survey Thereby, the advantages and disadvantages of the teaching-learning process are acknowledged to find out appropriate solutions - The process of integrated...
 • 22
 • 347
 • 1

Xây dựng bộ đề kiểm tra đánh giá thực hành môn kỹ thuật lập trình tại trường cao đẳng CNTT tp hồ chí minh

Xây dựng bộ đề kiểm tra đánh giá thực hành môn kỹ thuật lập trình tại trường cao đẳng CNTT tp hồ chí minh

Kỹ thuật lập trình

... thực hành Kỹ thuật lập trình nâng cao 85 Bảng 4.6 Phân tích số liệu thực hành KTLT nâng cao lớp C11CT9, C11CT6 86 Bảng 4.7 Phân tích số liệu môn thực hành KTLT nâng cao lớp C11CT3 86 x DANH ... BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ PHẠM THỊ TRÀ MY XÂY DỰNG BỘ ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THỰC HÀNH MÔN KỸ THUẬT LẬP TRÌNH TẠI TRƯỜNG CAO ... nguồn lực người Để nguồn lực người Việt Nam phát triển số lượng chất lượng sở mặt dân trí cao vai trò giáo dục quan trọng Đảng Nhà nước ta trọng phát triển giáo dục đào tạo, phát triển nguồn lực...
 • 22
 • 371
 • 0

Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo tại trường cao đẳng nghề bình thuận

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo tại trường cao đẳng nghề bình thuận

Kỹ thuật

... công tác tổ chức quản lỦ 59 3.2.3 Giải pháp 3: Nâng cao l c c a đội ngũ cán quản lỦ 61 3.2.4 Giải pháp 4: Nâng cao l c c a giáo viên, nhân viên 62 3.2.5 Giải pháp 5: Nâng cao hiệu chương ... Nâng cao hiệu chất lượng hoạt động dạy – học 64 xi 3.2.7 Giải pháp 7: Nâng cao hiệu dịch v hỗ trợ đào tạo 66 3.2.8 Giải pháp 8: Nâng cao l c quản lỦ tài 66 3.2.9 Giải pháp 9: Nâng cao ... giá mức độ đủ, đáp ứng mục tiêu Năng lực đội ngũ cán qu n lý đạt chuẩn, lực - Nhà trường thường có kế hoạch đội ngũ cán quản lý nhà bồi dưỡng cán quản lý - Đội ngũ cán quy hoạch trường hợp lý -...
 • 147
 • 292
 • 0

THỰC TRẠNG áp DỤNG hệ THỐNG QUẢN lý CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001 2008 vào HOẠT ĐỘNG đào tạo tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ kỹ THUẬT CÔNG NGHỆ TPHCM

THỰC TRẠNG áp DỤNG hệ THỐNG QUẢN lý CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001 2008 vào HOẠT ĐỘNG đào tạo tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ kỹ THUẬT CÔNG NGHỆ TPHCM

Kỹ thuật

... ng - Các nguồn lực: bao gồm nhơn lực vƠ vật lực tổ chức Trong yếu tố nguồn lực tác giả nguồn nhơn lực lƠ đội ngũ lƠm công tác chất l ợng Song song với nguồn nhơn lực lƠ vật lực, lƠ điều kiện ... vƠ cao đẳng nghề nh : Quảng trị mạng máy tính, kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, Điện tử công nghiệp, Điện công nghiệp, Cắt gọt kim loại, HƠn, Công nghệ ôtô…Hiện tr ng có 155 cán bộ, ... thống quản lý khác (kiểm định, ) ng đư đ ợc tích hợp với 2.3.4.ăNguồnăl c Nguồn lực lƠ yếu tố quan trọng việc trì vƠ cải tiến hệ thống, nguồn lực bao gồm nhơn lựccán chất l ợng, vƠ vật lực...
 • 144
 • 434
 • 1

biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện chức năng kế hoạch trong quản lý đào tạo tại trường cao đẳng nghề việt – đức hà tĩnh

biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện chức năng kế hoạch trong quản lý đào tạo tại trường cao đẳng nghề việt – đức hà tĩnh

Công nghệ thông tin

... trình 1.1.8 Nâng cao chất lượng Theo từ điển Tiếng Việt, nâng cao có nghĩa đưa đối tượng lên mức cao Nâng cao: tác động thêm vào làm cho thay đổi trạng thái theo hướng phát triển cao hơn, tăng ... tiêu quản lý đề Như phương pháp quản lý rộng biện pháp quản lý Quá trình quản lý trình thực chức quản lý thông qua phương pháp quản lý biện pháp quản lý Như phương pháp quản lý biện pháp quản ... cách thông suốt không bị ách tắc nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực từ sở vật chất, phòng học, thư viện đến nguồn lực người bao gồm cán giảng dạy, cán quản lý đào tạo, cán phòng ban nghiệp vụ Thông...
 • 77
 • 605
 • 1

Tăng cường nguồn tài chính bằng hình thức liên kết đào tạo ở trường cao đẳng nghề cơ điện luyện kim Thái Nguyên

Tăng cường nguồn tài chính bằng hình thức liên kết đào tạo ở trường cao đẳng nghề cơ điện luyện kim Thái Nguyên

Kinh tế

... động 1.1.6 Năng lực đào tạo trường nghề 1.1.6.1 Năng lực trường nghề Theo Từ điển tiếng Việt Năng lực khả đủ để làm công việc hay Năng lực điều kiện tạo vốn có để thực hoạt động Năng lực đào ... doanh nghiệp việc đào tạo nghề cho lao động tuyển, thực đào tạo bổ túc đào tạo nâng cao nhằm nâng cao chất lượng nâng cao kỹ nghề cho người lao động doanh nghiệp, phù hợp với thay đổi sản phẩm công ... tạo nâng cao cho nhân viên mình, hình thức đảm bảo nâng cao tay nghề cho lao động công ty để làm công việc mang tính đặc thù doanh nghiệp Tuy nhiên, tất doanh nghiệp có hội, khả lực đào tạo nâng...
 • 120
 • 267
 • 1

đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo tại trường cao đẳng nghề kỹ thuật việt đức, nghệ an

đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo tại trường cao đẳng nghề kỹ thuật việt đức, nghệ an

Kinh tế

... lực sở vật chất, trình độ lực đào tạo liên thông ba cấp độ: cao đẳng nghề, trung cấp nghề sơ cấp nghề bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề góp phần đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao ... người đến học Nguồn nhân lực qua đào tạo nâng cao thêm trình độ chuyên môn, ngành nghề làm việc qua đào tạo nâng cao tay nghề để phục vụ cho thân Đáp ứng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn ... thần cho giáo viên, cán công nhân viên đạt kết cao toàn trường 1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ Đào tạo nghề theo cấp trình độ: cao đẳng nghề, trung cấp nghề sơ cấp nghề; Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ...
 • 106
 • 717
 • 4

Đánh giá sự hài lòng của học sinh, sinh viên về chất lượng đào tạo tại Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang

Đánh giá sự hài lòng của học sinh, sinh viên về chất lượng đào tạo tại Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang

Kinh tế

... NNG CAO CH T L NG O T O T I TR NG CAO NG NGH KIấN GIANG 72 4.1 nh h ng v m c tiờu c a Tr ng Cao ủ ng Ngh Kiờn Giang v nõng cao ch t l ng 72 4.2 Gi i phỏp nh m nõng cao ... c ủ hi lũng cao ớt cú kh nng thay ủ i nhón hi u -Gi m chi phớ: m t khỏch hng cú m c ủ hi lũng cao ớt t n chi phớ ủ ph c v hn m t khỏch hng m i -Giỏ cao hn: m t khỏch hng cú m c ủ cao s n sng ... ng k thu t (Cỏi gỡ?) Ch t l ng ch c nng (Th no?) Ngu n: Gronrooos(1984),theo Lờ c Tõm (2012) Hỡnh 1.1 Mụ hỡnh ch t l ng d ch v c a Gronroos 1.2.3 Mụ hỡnh ủo l ng ch t l ng d ch v SERVQUAL Mụ...
 • 120
 • 257
 • 0

Một số giải pháp quản lý chất lượng đào tạo tại trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp việt nam hàn quốc luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp quản lý chất lượng đào tạo tại trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp việt nam  hàn quốc luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... định Trong công tác quản lý có chủ thể quản lý, khách thể quảnquan hệ với tác động quản lý Quá trình quản lý phải có mục đích, nhiệm vụ hoạt động chung Khi thực nhiệm vụ quản lý, chủ thể quản ... định quản lý: sản phẩm người quản lý trình thực chức quản lý Quá trình quản lý thể qua sơ đồ sau: Sơ đồ 1.2: Quá trình quản lý b, Khái niệm Quản lý chất lượng đào tạo nghề Quản lý giáo dục quản ... để nâng cao chất lượng đào tạo nghề cần phải tìm biện pháp quản lý tốt khâu Để đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu công tác đào tạo nghề, có nhiều việc phải làm, song việc trước hết cần nâng cao...
 • 95
 • 1,062
 • 9

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống cấp phôi khoan tự động phục vụ cho đào tạo tại trường cao đẳng nghề quy nhơn

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống cấp phôi và khoan tự động phục vụ cho đào tạo tại trường cao đẳng nghề quy nhơn

Kỹ thuật

... i vi x lý trung tâm + H u hành B đ m vào B đ m Bit c Hình 1.6 H th ng u n s d ng PLC C ng vào 1.4.3.1 Th h PLC S7 200 Qu n lý ghép n i C ng ng t đ m t c đ cao 1.4.3.2 Các thành viên h S7 – 200 ... ng m t Mơđun đ u vào ph n m m: Step / Micro / Dos ; Mơđun đ u 1.4.3.4 Các ho t đ ng x lý bên PLC Mơđun ph i ghép a X lý chương trình (Hình 1.7) ∅ Các ch c c a PLC Step / Micro / Win 10 PLC th ... c p phơi khoan t t đ ng ph c v Profibus, M ng Ethernet cơng nghi p), m ng cơng nghi p cho Đào t o t i Trư ng Cao Đ ng Ngh Quy Nhơn giúp cho sinh SCADA Đây đ nh cao c a cơng ngh u n t đ ng viên...
 • 13
 • 641
 • 0

nâng cao chất lượng đào tạo tại trường cao đẳng nghề kinh tế - kỹ thuật vinatex

nâng cao chất lượng đào tạo tại trường cao đẳng nghề kinh tế - kỹ thuật vinatex

Thạc sĩ - Cao học

... t m t s gi i phỏp nh m nõng cao ch t l ng ủo t o t i Tr ng Cao ủ ng ngh Kinh t - K thu t Vinatex 1.2.2 M c tiờu c th - H th ng húa c s lý lu n v th c ti n v nõng cao ch t l ng ủo t o - ỏnh giỏ ... ủ n ch t l ng ủo t o c a Tr ng Cao ủ ng ngh Kinh t - K thu t Vinatex nh ng nm g n ủõy - xu t m t s gi i phỏp nh m gúp ph n nõng cao ch t l ng ủo t o c a Tr ng Cao ủ ng ngh Kinh t - K thu t Vinatex ... t Trong ủú ch t l ng, nng l c v trỡnh ủ c a ủ i ng giỏo viờn l ủi u ki n tiờn quy t Do v y, cỏc tr ng h c s cú bi n phỏp c th ủ nõng cao ch t l ng c a ủ i ng giỏo viờn trờn c s ủú s nõng cao...
 • 121
 • 380
 • 2

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Cao đẳng Nghề thương mại Công nghiệp

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Cao đẳng Nghề thương mại và Công nghiệp

Sư phạm

... 50510909 50520405 50520410 Cao ng Cao ng Cao ng Cao ng Cao ng Cao ng 50340107 50520802 50511001 50480207 40340108 40340107 40340301 40340707 40340701 Cao ng Cao ng Cao ng Cao ng Trung cp Trung cp ... 50510909 50520405 50520410 Cao ng Cao ng Cao ng Cao ng Cao ng Cao ng 50340107 50520802 50511001 50480207 40340108 40340107 40340301 40340707 40340701 Cao ng Cao ng Cao ng Cao đẳng Trung cp Trung ... thiết bị để nâng cấp tr-ờng Đội ngũ CBCNV có 75 ng-ời (chỉ tiêu Bộ Th-ơng mại giao 85 ng-ời) có 28 ng-ời có trình độ đại học, 20 Cao đẳng giáo viên thực hành có tay nghề cao Tớnh n trng Cao ng ngh...
 • 113
 • 274
 • 0

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam

Giáo dục học

... quy hoạch cán quản lý trường - Tiêu chuẩn 7: Đội ngũ cán quản lý đạt chuẩn chức danh đáp ứng yêu cầu quản lý trường thường xuyên học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ mặt + Đội ngũ cán quản lý trường ... định Nhà nước + Đội ngũ cán quản lý trường có lực chuyên môn, nghiệp vụ quản lý đáp ứng yêu cầu công tác + Đội ngũ cán quản lý trường thường xuyên học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ mặt 23 - Tiêu ... luận thực tiễn nâng cao chất lượng đào tạo nghề kinh nghiệm số nước giới việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề -Hai là, đánh giá thực trạng nâng cao chất lượng đào tạo nghề Trường Cao đẳng nghề...
 • 120
 • 421
 • 0

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường cao đẳng nghề cơ điện xây dựng bắc ninh

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường cao đẳng nghề cơ điện và xây dựng bắc ninh

Kinh tế

... pháp nâng cao ch t lư ng ñào t o ngh t i trư ng cao ñ ng ngh ñi n xây d ng B c Ninh 97 4.4.1 Căn c ñ xu t gi i pháp 97 4.4.2 ð nh hư ng nâng cao ch t lư ng ñào t o ngh 4.4.3 Các gi i pháp nâng cao ... 35 phát tri n nâng cao ch t lư ng ñào t o ngh yêu c u, ñòi h i c a ñ t nư c, nh m góp ph n nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c nâng cao l c c nh tranh c a n n kinh t nói chung Trong th i gian ... – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t CƠ S LÝ LU N TH C TI N V NÂNG CAO CH T LƯ NG ðÀO T O 2.1 Lý lu n v nâng cao ch t lư ng ñào t o t i Trư ng cao ñ ng ngh 2.1.1 Các khái niụm cụ bụn 2.1.1.1...
 • 155
 • 374
 • 2

Xây dựng chiến lược đào tạo tại trường Cao đẳng nghề Dầu khí đến năm 2020

Xây dựng chiến lược đào tạo tại trường Cao đẳng nghề Dầu khí đến năm 2020

Thạc sĩ - Cao học

... góp phần nâng cao lực cạnh tranh quốc gia; phổ cập nghề cho người lao động, góp phần thực chuyển dịch cấu lao động, nâng cao thu nhập, giảm nghèo vững chắc, đảm bảo an sinh xã hội Trong bối cảnh ... bổ nhiệm cán quản lý đáp ứng mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ phù hợp điều kiện cụ thể trường cao đẳng nghề; có quy trình, tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm ràng, minh bạch Đội ngũ cán quản lý, giảng ... Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi 19 Ngày 10/3/2008 Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Quyết định số 478/QĐ-DKVN thành lập Trường Cao đẳng Nghề Dầu khí sở nâng cấp Trường Cao đẳng Nghề Dầu...
 • 126
 • 363
 • 1

giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp việt nam hàn quốc

giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp việt nam  hàn quốc

Kinh tế - Quản lý

... LÝ LUẬN THỰC TIỄN 2.1 Cơ sở lý luận giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trường cao đẳng nghề 2.1.1 Một số khái niệm chất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo 2.1.2 Đặc điểm nâng cao chất ... BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT ... đào tạo trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp 2.1.3 Vai trò nâng cao chất lượng đào tạo trường cao đẳng nghề 2.1.4 Nội dung nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trường cao đẳng nghề...
 • 101
 • 242
 • 1

ĐO LƯỜNG mức độ hài LÒNG của SINH VIÊN đối với CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ đào tạo tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2

ĐO LƯỜNG mức độ hài LÒNG của SINH VIÊN đối với CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ đào tạo tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2

Kinh tế

... Tỉnh Đồng Nai Bộ Xây dựng tiếp nhận theo Quyết định số: 1057/QĐ-BXD ngày 3/12/2010 Bộ Xây dựng Để góp phần vào nâng cao chất lượng đào tạo nghề nhằm cung cấp nguồn nhân lực bậc cao phục vụ cho ... chung Nhà trường, sở giúp trường CĐN LILAMA nâng cao lực quản lý, vận dụng hiệu giải pháp đầu tư nhân lực, cải tiến công tác giảng dạy góp phần nâng cao hiệu công tác đảm bảo chất lượng đào tạo Nhà ... đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đạt trình độ quốc tế từ cao đẳng nghề đến kỹ sư thực hành có khả ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất - Mở rộng loại hình đào tạo nâng cao, đào tạo lại...
 • 118
 • 437
 • 1

Xem thêm