nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty tnhh vkx

Nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại Minh Tiến

Nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại Minh Tiến

Kế toán

... GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH TM MINH TIẾN3.1. Phương hướng phát triển và những yêu cầu đặt ra cho công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty 3.1.1. Phương ... về Công ty TNHH Thương mại Minh Tiến Chương 2: Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại Minh Tiến Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm ... tình hình tiêu thụ của công ty rất tích cực, phản ánh sự nỗ lực của cán bộ công nhân viên trong việc tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, trong năm 2008 và năm 2009 tình hình tiêu thụ của công ty giảm...
 • 47
 • 365
 • 0

LUẬN VĂN: Hoàn thiện quy trình bán hàng nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Newstar doc

LUẬN VĂN: Hoàn thiện quy trình bán hàng nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Newstar doc

Tài chính - Ngân hàng

... và tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Phát triển Thƣơng mại Newstar. Chƣơng 3: Đề xuất một số giải pháp hoản thiện quy trình bán hàng nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH ... CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI NEWSTAR. 45 3.1. Đánh giá chung 45 3.2. Một số giải pháp hoàn thiện quy trình bán hàng nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản ... bán hàng nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Newstar Sinh viên: Đặng Thị Tố Quyên – Lớp QT 1002N 31 Bảng 8: Bảng doanh thu tiêu thụ sản phẩm theo kế...
 • 78
 • 644
 • 5

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT HÀ NỘI.I. NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC TRONG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY. 1. Phương hướng của ngành ... người biết đến sản phẩm gạch ốp lát của công ty với tâm lý đây là một sản phẩm có chất lượng cao chứng tỏ rằng công tác tiếp thị của công ty đang hết sức hiệu quả. Hơn thế nữa, công ty vẫn đang ... số liệu sản phẩm tiêu thụ sản phẩm của công ty qua các năm vừa qua, ta đã thấy rằng sản lượng tiêu thụ tăng nhanh qua các năm đặc biệt là năm 2003 so với năm 2002; sản lượng gạch tiêu thụ đã...
 • 74
 • 696
 • 6

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Sứ Hải Dương

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Sứ Hải Dương

Kinh tế - Thương mại

... thông tin Để đạt hiệu quả cao hơn Công ty cũng nên chú ý kết hợp đồng bộ với các hình thức quảng cáo, khuyến mại5. Đánh giá thực trạng công tác quản trị tiêu thụ sản phẩm của công ty. 5.1.Những ... sau khi về Công ty Cổ Phần Sứ Hải Dương thực tập, em đã lựa chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Sứ Hải Dương”Vì trình độ của em còn ... 2001 2002 2003 2004 2005Năm 22 cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm cải tiến mẫu mã sản phẩm. Từ đó tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm của công ty trên thị trường cho nên vấn...
 • 50
 • 866
 • 16

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT HÀ NỘI.I. NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC TRONG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY. 1. Phương hướng của ngành ... số liệu sản phẩm tiêu thụ sản phẩm của công ty qua các năm vừa qua, ta đà thấy rằng sản lợng tiêu thụ tăng nhanh qua các năm đặc biệt là năm 2003 so với năm 2002; sản lợng gạch tiêu thụ đà tăng ... nghiệpdạng. Sản phẩm gạch của công tysản phẩm có chất lượng cao nhất tại Việt Nam đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9002 theo tiêu chuẩn Anh. 3 dây chuyền sản xuất của công ty là 3 dây...
 • 73
 • 501
 • 13

Nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Hà Nội

Nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... tồn tại của Công ty trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm. Qua đó tôi đà đa ra những ý kiến đóng góp nhằm khắc phục và nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩmCông ty, mong muốn Công ty thành công hơn ... và tiêu thụ sản phẩm. Phần thứ hai: Thực trạng hoạt động tiêu sản phẩm của Công ty Thơng mại và Dịch vụ Tổng hợp Hà Nội. Phần thứ ba: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm ... khai, rõ ràng.III. Đánh giá hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của SERVICO HANOI1. Đánh giá tổng quát về hiệu quả tiêu thụ sản phẩm qua chỉ tiêu tổng hợp 24a) Số lợng sản phẩm, hàng hóaDoanh nghiệp...
 • 41
 • 421
 • 0

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục và Đồ chơi Thăng Long

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục và Đồ chơi Thăng Long

Kế toán

... pháp nhân của công ty và có quyền điều hành cao nhất của công ty.  Giám đốc là người có quyền quyết định cao nhất của công ty, quản lý toàn bộ hoạt động diễn ra trong công ty, cũng ... triển của công ty 2. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty. 3. Tình hình tiêu thụ sản phẩm ở công ty TNHH Thiết ... phòng quản lý toàn bộ sổ sách, các loại hóa đơn và các loại chứng từ khác của công ty. Phòng kế toán có trách nhiệm quản lí tài chính, cân đối các khoản thu và chi cho các hoạt động của công ty...
 • 59
 • 676
 • 3

156 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty gạch ốp lát Hà Nội

156 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty gạch ốp lát Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội.I. Những phơng hớng và định hớng chiến lợc trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty. 1. Phơng hớng của ngành và tổng công ty. Ta thấy ... ngời biết đến sản phẩm gạch ốp lát của công ty với tâm lý đây là một sản phẩm có chất lợng cao chứng tỏ rằng công tác tiếp thị của công ty đang hết sức hiệu quả. Hơn thế nữa, công ty vẫn đang ... định của giám đốc theo đúng chức năng và nhiệm vụ của mình. 2.3. Tổ chức bộ phận tiêu thụ sản phẩm của công ty. 2.1.1. Sơ đồ tổ chức.Biểu 3. Sơ đồ tổ chức bộ phận tiêu thụ sản phẩm của công ty...
 • 70
 • 420
 • 0

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... chất lợng sản phẩm mà mình sản xuất. Tiêu thụ sản phẩm là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, là thớc đo đánh giá độ tin cậy của ngời tiêu dùng đối với ngời sản xuất. Tiêu thụ sản phẩm đợc nhiều ... ngời biết đến sản phẩm gạch ốp lát của công ty với tâm lý đây là một sản phẩm có chất lợng cao chứng tỏ rằng công tác tiếp thị của công ty đang hết sức hiệu quả. Hơn thế nữa, công ty vẫn đang ... số liệu sản phẩm tiêu thụ sản phẩm của công ty qua các năm vừa qua, ta đà thấy rằng sản lợng tiêu thụ tăng nhanh qua các năm đặc biệt là năm 2003 so với năm 2002; sản lợng gạch tiêu thụ đà tăng...
 • 69
 • 394
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÀ NỘI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Kế toán

... hành khảo sát và phân tích hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty, rút ra được những điểm mạnh và những vấn đề còn tồn tại của Công ty trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm. Qua đó tôi đã đưa ra ... đề tài Nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Hà Nội”. Đề tài đã nêu ra được một hệ thống lý luận khá hoàn chỉnh về thị trường và tiêu thụ sản phẩm trong ... MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÀ NỘII- NHỮNG TỒN TẠI VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA CÔNG TY SERVICO HANOI1....
 • 9
 • 404
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT HÀ NỘI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT HÀ NỘI

Kế toán

... hỗ trợ rất nhiều cho công tácquảng cáo trên ti vi làm cho người tiêu dùng hiểu rõ hơn về sản phẩm của công ty. + Đánh giá hiệu quả quảng cáo đối với công tác tiêu thụ sản phẩm: sau khi quyếtđịnh ... với công ty cả trong nước và ngoài nước. Vì vậy, để hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm thì công ty gạch ốp lát Hà Nội phải có chính sách sản phẩm hợp lý, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm ... truyền quảng cáo, giới thiệu sản phẩm thông qua phương tiện thông tin, báo chí để mở rộng trong và ngoài nước.MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY GẠCH...
 • 21
 • 292
 • 0

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm tại công ty Cổ Phần Bia và Nước Giải Khát Hạ Long.pdf

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm tại công ty Cổ Phần Bia và Nước Giải Khát Hạ Long.pdf

Quản trị kinh doanh

... THUYẾT VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM 1.1. Khái niệm và vai trò của tiêu thụ sản phẩm 1.1.1. Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm Người ta thường quen gọi "Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm& quot;, ... động của người tiêu thụ, hiệu suất của vốn cố định giành cho hoạt động tiêu thụ, hiệu suất của vốn lưu động, vv Cụ thể ta có các chỉ tiêu chính thường dùng để đánh giá hiệu quả của công tác tiêu ... của doanh nghiệp. Từ những đặc điểm về thị trường tiêu thụ trên cho thấy khả năng phát triển tiêu thụ của công ty trong những năm tới là rất khả quan. Thị trường tiêu thụ chính của công ty...
 • 81
 • 768
 • 10

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25