nâng cao hiệu quả hoạt động của hiệp hội liên hiệp phụ nữ quảng xương trong giai đoạn hiện nay

Biện pháp quản lý của hiệu trưởng trường tiểu học nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh trong giai đoạn hiện nay ở huyện an dương thành phố hải phòng

Biện pháp quản lý của hiệu trưởng trường tiểu học nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh trong giai đoạn hiện nay ở huyện an dương thành phố hải phòng

Khoa học xã hội

... biện pháp quản lí hiệu trưởng trường tiểu học nhằm nâng cao hiệu hoạt động Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh giai đoạn Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu : Hoạt động Đội ... đề “Một số biện pháp quản lý hiệu trưởng trường tiểu học nhằm nâng cao hiệu hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh giai đoạn Huyện An Dương- Thành phố Hải Phòng” làm luận văn tốt nghiệp 2 Mục đích nghiên ... pháp quản lý hiệu trưởng nhằm phát huy hiệu hoạt động Đội trường tiểu học huyện An Dương - Hải Phòng năm trở lại - Đề xuất biện pháp quản lý hiệu trưởng trường tiểu học nhằm phát huy hiệu hoạt động...
 • 7
 • 834
 • 6

Biện pháp quản lý của hiệu trưởng trường tiểu học nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay ở huyện An Dương thành phố Hải Phòng

Biện pháp quản lý của hiệu trưởng trường tiểu học nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay ở huyện An Dương thành phố Hải Phòng

Sư phạm

... động quản lý thích hợp [8, tr.1- 9] 1.2.3 Khái niệm hoạt động quản lí, chức quản lí 1.2.3.1 Hoạt động quản lí - Hoạt động quản lý hoạt động có định hướng, có chủ đích chủ thể quản lý (người quản ... hoạt động cá nhân đội viên, hoạt động học tập hoạt động khác Đội Tính địa bàn: hoạt động Đội diễn học, nhà trường địa bàn dân cư Hoạt động học hỗ trợ hoạt động học Hoạt động nhà trường hoạt động ... NGUYỄN THỊ XUYẾN BIỆN PHÁP QUẢN LÍ CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Ở HUYỆN AN DƯƠNG THÀNH PHỐ...
 • 124
 • 986
 • 1

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hiệp hội liên hiệp phụ nữ quảng xương trong giai đoạn hiện nay

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hiệp hội liên hiệp phụ nữ quảng xương trong giai đoạn hiện nay

Kinh tế chính trị

... gồm: Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội liên hiệp phụ nữ Tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ huyện (thành phố), Hội liên hiệp phụ nữ xã (phường, thị trấn) Hội liên hiệp phụ nữ có mối quan hệ ... lượng hoạt động Hội liên hiệp phụ nữ huyện Quảng Xương năm Phạm vi nghiên cứu Đề tài sâu nghiên cứu chất lượng hoạt động Hội Liên hiệp phụ nữ công tác vận động phụ nữ địa bàn huyện Quảng Xương ... chất lượng hoạt động Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Quảng Xương Chương 3: Mục tiêu, phương hướng số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Quảng Xương thời...
 • 76
 • 2,802
 • 11

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây hiện nay

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây hiện nay

Khoa học xã hội

... Chỉ có việc đổi nâng cao hiệu hoạt động hệ thống trị cấp huyện đạt kết cao 1.3 Hiệu hoạt động yêu cầu đổi hệ thống trị cấp huyện 1.3.1 Hiệu hoạt động hệ thống trị cấp huyện 24 Hiệu kết mong muốn, ... yếu nhằm đổi nâng cao hiệu hoạt động hệ thống trị huyện Hoài Đức 89 3.2.1 Nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng 89 3.2.2 Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quản lý quyền ... Chương Thực trạng đổi mới, nâng cao hiệu hoạt động hệ thống trị huyện Hoài Đức 2.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Hoài Đức có liên quan tới trình đổi nâng cao hiệu hoạt động hệ thống trị Là huyện...
 • 118
 • 2,259
 • 25

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả bán hàng thực phẩm tại siêu thị co opmark biên hòa trong giai đoạn hiện nay

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả bán hàng thực phẩm tại siêu thị co opmark biên hòa trong giai đoạn hiện nay

Quản trị kinh doanh

... Chính việc nâng cao hiệu hoạt động bán hàng giúp :  Các doanh nghiệp nƣớc vƣơn lên hội nhập giới, đƣa kinh tế nƣớc ta phát triển Hoạt động sản xuất bán hàng khâu định thành công doanh nghiệp  Thông ... cao  Phát triển kinh tế thông qua hoạt động bán hàng đƣờng ngắn để giúp cho doanh nghiệp nƣớc phát huy nội lực, cải thiện đởi sống xã hội, nâng cao hiệu kinh tế 14 1.1.6 Các tiêu đánh giá hiệu ... doanh nghiệp tác động tới hoạt động bán hàng hoạt động bán hàng khâu cuối trình hoạt động sản xuất kinh doanh chịu ảnh hƣởng nhiều yếu tố Dƣới vài yếu tố có ảnh hƣởng trực tiếp đến hoạt động bán...
 • 90
 • 344
 • 2

Nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống cho học sinh trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay

Nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống cho học sinh trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội

... PHỔ THÔNG ANH SƠN 2, HUYỆN ANH SƠN, TỈNH NGHỆ AN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY B NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC ... Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Chương QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CHO HỌC ... ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHẠM THỊ THUỲ DƯƠNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (QUA KHẢO SÁT TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG...
 • 110
 • 817
 • 6

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về hoạt động thanh tra nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra ở huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về hoạt động thanh tra nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra ở huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội

... tưởng Hồ Chí Minh hoạt động tra nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tra giai đoạn hoạt động quan trọng trình quản lý nhà nước Trong giai đoạn nay, vấn đề nâng cao chất lượng hoạt động tra đóng vai ... Chí Minh hoạt động tra nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tra giai đoạn Việc vận dụng nội dung, yêu cầu, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tra giai đoạn, giai đoạn việc ... CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG THANH TRA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 16 1.1 Khái niệm tra hoạt động tra ...
 • 112
 • 339
 • 0

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Kế toán

... cho hoạt động Hội, dẫn đến hiệu hoạt động Hội chưa cao + Một số Hội, CLB DNT chưa quan tâm Đoàn TN, Hội LHTN dẫn đến lúng túng, bị động tổ chức hoạt động, .chưa tổ chức hoạt động thiết thực DN hội ... lãnh đạo Hiệp hội chi hội sở; thảo luận, biểu nghị Hiệp hội; phê bình, chất vấn Ban Chấp hành Hiệp hội chủ trương hoạt động Hiệp hội Được khỏi Hiệp hội không muốn tiếp tục Hội viên Trong trường ... phòng Hiệp hội Văn phòng Hiệp hội tổ chức hoạt động theo quy chế Tổng thư ký trình Ban Chấp hành Hiệp hội phê duyệt Văn phòng Hiệp hội phận thường trực giúp việc điều hành hoạt động Hiệp hội Chánh...
 • 56
 • 409
 • 0

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hiệp hội ngành hàng xuất khẩu tại Việt Nam

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hiệp hội ngành hàng xuất khẩu tại Việt Nam

Kinh tế

... hng cũn c th hin rừ nột vic cung cp thụng tin cho cỏc doanh nghip Trong thi i bựng n thụng tin nh hin nay, ỏp ng nhu cu ngy cng cao ca cỏc hi viờn ũi hi s hot ng nng ng ca b mỏy lónh o Hip hi ... mụ hỡnh nh sau: 21 I HI TON TH BAN CHP HNH BAN KIM SOT Văn phòng hiệp hội CC BAN CHUYấN MễN + i hi ton th l c quan cú thm quyn cao nht ca Hip hi i hi c t chc t 3-5 nm mt ln Nhim v chớnh ca i hi: ... Vit Nam tham gia 2,33 t chc, khỏ cao so vi Trung Quc (0,91), Nht Bn (1,41), Philippine (1,93) Trong tng lai, cỏc Hi v on th nc ta cũn tip tc phỏt trin mnh [8] Trong nhng nm va qua, cựng vi s...
 • 109
 • 311
 • 0

một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hiệp hội doanh nghiệp điện tử việt nam trong bối cảnh hội nhập

một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hiệp hội doanh nghiệp điện tử việt nam trong bối cảnh hội nhập

Kinh tế - Thương mại

... báo cáo hoạt động VEIA Hình 1.: Cơ cấu ngân sách Hiệp hội 1.4 CÁC NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA HIỆP HỘI Nguyên tắc hoạt động Hiệp hội tuân theo văn “Điều lệ hoạt động Hiệp hội Doanh nghiệp ... nâng cao vị Hiệp hội kéo doanh nghiệp đến với Hiệp hội 3.2.5 Tuyên truyền tăng cường huy động vốn cho hoạt động Hiệp hội Tại nhiều quốc gia, vai trò Hiệp hội lớn Hiệp hội coi trọng Vì mà hoạt động ... nghiệp tham gia hoạt động Hiệp hội từ vận động doanh nghiệp tham gia thành viên Hiệp hội - Về số lượng: Hiệp hội có 145 doanh nghiệp hội viên, mục tiêu đề đến cuối 2014 Hiệp hội có khoảng 200 hội...
 • 56
 • 282
 • 0

nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác quản trị hành chính văn phòng trong Công ty Lắp máy và Xây dựng 45-1

nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác quản trị hành chính văn phòng trong Công ty Lắp máy và Xây dựng 45-1

Kinh tế - Quản lý

... quan Mỗi phận lại có hoạt động tác nghiệp khác Các hoạt động tác nghiệp chia thành số dạng hoạt động sau : Hoạt động thông tin : Hoạt động thông tin đợc chia thành hoạt động chủ đạo bao gồm : ... động có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao hiệu hoạt động quan, tổ chức Nguyên tắc hoạt động phải áp dụng phơng thức quản lý cho với chi phí thấp mà đạt đợc hiệu cao Nói chung, văn phòng đầu mối ... đề quản trị hành văn phòng doanh nghiệp, em chọn đề tài để làm Luận văn tốt nghiệp Qua em xin nêu số kiến nghị nhằm nâng cao chất lợng hoạt động phòng Hành Quản trị Công ty, để văn phòng hoạt động...
 • 35
 • 1,341
 • 8

Báo cáo "Nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã ngành thuỷ sản Việt Nam trong tình hình mới " pdf

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... nhap,ngu6n thu tff nhiing boat dpng ndng nghiep chiem ty trgng cao gap nhieu lan so vdi thu nhap tff hoat dpng trong, cham sdc va khai thac ritog Trong chffong trinh 327 va trdng trieu rffng, mffc phi ... chan nudi trdng trpt cay, khac cd Ipi nhuan cao ban Thff hai, dien tich dat rffng giam m a n h di cff va sffe ep gia tang dan so' (Dang et al 2001) Trong giai doan 1975-1995, thffc hien chinh sach ... xanh ddt trdng doi nui trgc" dffpc coi la sang kien quan trpng de ddi phd vdi n a n pha rffng Trong giai doan 1992-1996, Chinh phu da gianh ngudn vdn tffong dffPng vdi 213 trieu USD de hd trp trdng...
 • 13
 • 427
 • 0

Báo cáo " Nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã ngành thuỷ sản Việt Nam trong tình hình mới" ppt

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... ret, lUe lUdng lao dong chUa qua dao tao cao chiem trung binh 82,3% tdng so' lao dong nong thon Trong dd, lao dong ed trinh dai hoc va cao dang it (cao dang 3,34% va dai hoc trd len chi chiem ... vien nam 2006, cd giao vien nam 2007 va tang len giao vien nam 2008 Trong so'5 giao vien cd ngUdi cd trinh dai hoe, ngUdi trinh cao dang Giao vien ban che ve kinh nghiem giang day, chu yeu lam cong ... DPI GIAI PHAP B A U TLf C O N G CHO B A O TAO NGHg CAC H U Y £ N N G H £ Ket qua va hiSu qua dau tti cong cho dao tao nghe [I^Jj Ket qua va hieu qua d i u tU cong cho dao tao nghd chUa cao...
 • 7
 • 340
 • 0

một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng hđnd&ubnd thị xã phước long trong công tác cải cách hành chính

một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng hđnd&ubnd thị xã phước long trong công tác cải cách hành chính

Kinh tế - Quản lý

... phương pháp làm việc nâng cao hiệu cơng tác; thường xun học tập nâng cao trình độ lý luận trị, chun mơn nghiệp vụ lực hoạt động thực tiễn; tổ chức thực tốt quy chế dân chủ hoạt động quan, xây dựng ... mưu, tổng hợp, phục vụ đạo điều hành HĐND UBND thị xã Chọn đề tài giúp tơi hiểu đầy đủ hơn, sâu hoạt động văn phòng, đánh giá kết đạt được, thiếu sót phương thức nâng cao hiệu hoạt động văn phòng ... đánh giá kết hoạt động văn phòng HĐND&UBND thị xã Phước Long q trình thực cải cách hành Qua đó, đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động văn phòng HĐND&UBND thị xã Phước Long hiệu cơng tác...
 • 37
 • 1,104
 • 2

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống vận tải hành khách công cộng trong đô thị

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống vận tải hành khách công cộng trong đô thị

Tiến sĩ

... bất  cập  làm  suy  giảm  hiệu quả hoạt động của hệ  thống  VTHKCC bằng xe buýt hiện nay.   - Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống VTHKCC  trong đô thị, trên cơ sở kết hợp giữa luận cứ nâng cao hiệu quả hoạt động với những  ... về nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ  thống VTHKCC trong đô thị ;  Chương 2:  Phân  tích  đánh  giá  hiện trạng  hiệu quả hoạt động của hệ  thống  VTHKCC tại Thủ đô Hà Nội ;  Chương 3: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống VTHKCC trong đô thị.  ... VTHKCC tại Thủ đô Hà Nội ;  Chương 3: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống VTHKCC trong đô thị.        12  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG VTHKCC TRONG ĐÔ THỊ 1.1 ĐÔ...
 • 164
 • 338
 • 2

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống vận tải hành khách công cộng trong đô thị tóm tắt LUẬN án TIẾNG VIỆT

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống vận tải hành khách công cộng trong đô thị tóm tắt LUẬN án TIẾNG VIỆT

Tiến sĩ

... giá hiệu hoạt động buýt Hà Nội Từ mặt yếu làm suy giảm hiệu hoạt động hệ thống buýt Đây quan trọng để đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động hệ thống sau CHƯƠNG 3: NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ... bất cập làm suy giảm hiệu hoạt động hệ thống VTHKCC xe buýt nay. Từ đó, đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động hệ thống VTHKCC đô thị, sở kết hợp luận nâng cao hiệu hoạt động với nhận định ... thuật; Tổ chức điều hành hoạt độngVTHKCC; Tổ chức quản lý, giám sát hoạt động VTHKCC; Chất lượng dịch vụ VTHKCC 1.3.3 Nâng cao hiệu hoạt động VTHKCC xe buýt Để nâng cao hiệu có ba đường: (1)- Gia...
 • 27
 • 447
 • 1

Xem thêm