mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

Pháp luật về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu nước ngoài trong các doanh nghiệp việt nam

Pháp luật về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... VỐN, MUA CỔ PHẦN CỦA NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 1.1. Quan niệm về góp vốn, mua cổ phần trong các doanh nghiệp Việt Nam 1.1.1. Góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu nước ... khi áp dụng pháp luật góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam 2.9.1. Nhu cầu góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt ... góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam 3.2.1. Một số giải pháp hoàn thiện các quy định về pháp luật góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu nước ngoài trong...
 • 25
 • 444
 • 0

Phương pháp quản trị triển vọng của nhà đàu nước ngoài

Phương pháp quản trị có triển vọng của nhà đàu tư nước ngoài

PR - Truyền thông

... các nhà đầu hiện tại và ng lai – cho dù là vấn đề “xấu” hay “tốt”.Quan hệ với nhà đầu tư IR là công việc quản trị mối quan hệ giữa một công ty với các cổ đông hiện tại và ng ... tiêu của IR:Các cổ đông (hiện tại / tiềm năng / cá nhân / tổ chức);Các nhà phân tích / giới tài chính và đầu tư; Các quan thông tin đại chúng;Các quan quản lý Nhà nước; Cộng đồng ... lý của công ty kiểm toánĐánh giá sự trung thực của các báo cáo tài chínhĐánh giá công việc của công ty kiểm toán19Ai ? – Các nhóm đối ng mục tiêu•Các nhóm đối ng mục tiêu của...
 • 29
 • 416
 • 0

Quy chế hoạt động của nhà đầu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt nam

Quy chế hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt nam

Tài liệu khác

... của nhà đầu nước ngoài trên thị trường chứng khoán và được nhà đầu nước ngoài ủy quyền bằng văn bản.7. Khi thực hiện giao dịch cho nhà đầu nước ngoài, đại diện giao dịch của nhà đầu ... hiện giao dịch, đầu trên tài khoản của nhà đầu khi chưa ký Hợp đồng chỉ định đầu với nhà đầu và chưa nhận được lệnh giao dịch, chỉ thị đầu hợp pháp của nhà đầu cho lần giao ... khoán cho nhà đầu nước ngoài. 2. Hồ sơ đăng ký Mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu nước ngoài bao gồm:a) Giấy đề nghị cấp Mã số giao dịch chứng khoán do nhà đầu nước ngoài và...
 • 65
 • 538
 • 0

Bàn về tính chuyên nghiệp của nhà đầu nước ngoài trên Thị trường chứng khoán Việt Nam

Bàn về tính chuyên nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài trên Thị trường chứng khoán Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... chuyển sang thực hiện theo Luật đầu nước ngoài. Thẩmquyền quyết định góp vốn mua cổ phần của nhà đầu nước ngoài được quyđịnh: đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá do quan quản lý ... các nhà đầu nước ngoài. 2.3 Những hàn chế của Thị trường đối với sự tham gia của các nhà đầunước ngoài: Giáo viên hướng dẫn: THS Lê Hương Lan10“Bàn về tính chuyên nghiệp của nhà đầu nước ... của nhà đầu nước ngoài vào Thị trườngchứng khoán Việt Nam:Với các nhà đầu nước ngoài quy định hiện hành mới chỉ cho phép họ gópvốn khoảng 30 ngành nghề. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu nước...
 • 14
 • 515
 • 2

Tài liệu Đăng ký thay đổi người đại diện giao dịch của nhà đầu nước ngoài pptx

Tài liệu Đăng ký thay đổi người đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài pptx

Tài liệu khác

... theo đường bưu điện - Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Giấy đề nghị chấp thuận thay đổi do đại diện thẩm quyền của nhà đầu nước ngoài ký + Hồ sơ cá nhân liên ... Trung tâm Lưu ký Chứng khoán yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có)- Nhà đầu nước ngoài sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (nếu có). 3. Ra quyết định chấp ... - Trình tự thực hiện: 1. Nộp hồ sơ- Nhà đầu nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận đăng ký thay đổi người đại diện giao dịch đến Trung...
 • 3
 • 271
 • 0

Tài liệu Đăng ký thay đổi thành viên lưu ký của nhà đầu nước ngoài pdf

Tài liệu Đăng ký thay đổi thành viên lưu ký của nhà đầu tư nước ngoài pdf

Tài liệu khác

... hàng: Tên nhà đầu (ghi bằng chữ in hoa tên tổ chức nước ngoài hoặc tên nhà đầu nước ngoài ghitrên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh hoặc Hộ chiếu):……… Tên nhà đầu viết tắt/tên ... MẪU CÔNG VĂN THÔNG BÁO VỀ MỘT SỐ THAY ĐỔI CỦA NHÀ ĐẦU NƯỚC NGOÀI (DOTHÀNH VIÊN LƯU KÝ LẬP)(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động của nhà đầu nước ngoài trên thị trường chứng khoán ViệtNam) ... tài khoản giaodịch 3 Ngân hàng lưu ký nơi nhà đầu mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếpTênSố tài khoản vốn đầu gián tiếp TênSố tài khoản vốn đầu gián tiếp 4 Đại diện giao dịch Họ tên...
 • 8
 • 237
 • 0

Tài liệu Liệu nên cho phép nhà đầu nước ngoài mua cổ phần bằng ngoại tệ hay không? pptx

Tài liệu Liệu có nên cho phép nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần bằng ngoại tệ hay không? pptx

Đầu tư Chứng khoán

... trong khi tác động của chính sách tiền tệ như tăng giảm cung tiền thể được cảm nhận gần như ngay lập tức.Nói tóm lại, chính sách cho phép các nhà đầu nước ngoài mua cổ phần bằng ngoại tệ ... hàng đầu, và dứt khoát không nên đánh đổi những mục tiêu ngắn hạn không bản với những mục tiêu dài hạn bản.Vì những lý do này, không nên cho phép nhà đầu nước ngoài mua cổ phần bằng ... năng kiểm soát chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bị xói mòn.Hệ quả thứ là khi khả năng kiểm soát chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước bị suy giảm thì để thực hiện...
 • 3
 • 370
 • 0

chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế, các nhà đầu nước ngoài phát triển nguồn nhân lực và hạ tầng khoa học và công nghệ trực tiếp phục vụ sản xuất, đổi mới công nghệ và sử dụng công nghệ hiện đại vùng đôn

Cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư nước ngoài phát triển nguồn nhân lực và hạ tầng khoa học và công nghệ trực tiếp phục vụ sản xuất, đổi mới công nghệ và sử dụng công nghệ hiện đại vùng đôn

Báo cáo khoa học

... phần kinh tế năm 2002 (%) Đầu nước ngoài Thành phần kinh tế nhà nước Thành phần kinh tế ngoài quốc doanhTổng số 100% vốn NN Liên doanh với trong nước Tổng số Tỷ trọng đầu ... sách nhà nước chiếm 63%; ngoài ngân sách nhà nước chiếm 37% gồm: đóng góp của người dân chiếm 21%; đóng góp của các doanh nghiệp chiếm khoảng 10%; sở tự đầu 3%; viện trợ không hoàn lại của ... trường công lập, do Nhà nước đầu tư. Bức tranh ng quan giữa các thành phân kinh tế đầu phát triển nguồn nhân lực KH&CN qua hệ thống các trường của bộ GD&ĐT cũng như ng quan giữa...
 • 131
 • 583
 • 1

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC ĐẦU NƯỚC NGOÀI – BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ.DOC

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI – BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ.DOC

Kế toán

... dự án đầu tư  Hướng dẫn các chủ đầu trong nướcngoài nước về thủ tục đầu đối với các dự án đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam và các dự án đầu của Việt Nam ra nước ngoài; ... trọng của Cục Đầu nước ngoài, chiếm một khối lượng công việc lớn của Cục. Đến nay, Cục Đầu nước ngoài là đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu trên ... lý nhà nước về hoạt động đầu trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam và đầu trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài. 2.2 Nhiệm vụ và quyền hạn* Làm đầu mối giúp Bộ trưởng quản lý hoạt động đầu tư...
 • 36
 • 856
 • 1

Phân tích các ưu đãi đầu theo Luật đầu 2005 nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu nước ngoài tại Việt Nam.doc

Phân tích các ưu đãi đầu tư theo Luật đầu tư 2005 nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.doc

Khoa học xã hội

... đãi đầu theo Luật đầu 2005 nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu nước ngoài tại Việt Nam.3. Kết luận: Như vậy, về bản, pháp luật về ưu đãi đầu đối với các nhà đầu nước ngoài ... nhân nước ngoài vi./.3Phân tích các ưu đãi đầu theo Luật đầu 2005 nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu nước ngoài tại Việt Nam.1. Người nước ngoài là một chủ thể bản của pháp ... thu hút đầu nước ngoài của nước ta ngày càng đạt tỉ trọng cao hơn trong thời gian qua. Trong năm 2007, Việt Nam hơn 1.400 dự án đầu nước ngoài mới được cấp giấy chứng nhận đầu với...
 • 4
 • 739
 • 9

Nghiên cứu nguồn vốn của các nhà đầu nước ngoài trên thị trường chứng khoán

Nghiên cứu nguồn vốn của các nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán

Kinh tế - Thương mại

... Nam.Khái niệm:FII (đầu gián tiếp) được định nghĩa là các khoản vốn đầu nước ngoài thực hiện qua một định chế tài chính trung gian như các quỹ đầu tư, hoặc đầu trực tiếp vào cổ phần các công ... vốn đầu FII trên TTCK tập trung trên sở cấp mã số giao dịch, còn đối với sự tham gia của nhà đầu nước ngoài trên thị trường tự do thì không kiểm soát được. _Đối với Ngân hàng Nhà nước, ... trường chứng khoán (còn gọi là đầu Portfolio).Đặc điểm:- Hình thức: nguồn vốn của các nhà đầu nước ngoài trên thị trường chứng khoán.- Đặc điểm:1. Vốn đầu thể là dài hạn hoặc ngắn...
 • 5
 • 444
 • 10

Xem thêm