mot nha van noi sach la ngon den bat diet vua con nguoi hay giai thich cau noi

Sách ngọn đèn bất diệt của sự thông thái tích luỹ lại(Cur-tix) potx

Sách là ngọn đèn bất diệt của sự thông thái tích luỹ lại(Cur-tix) potx

Cao đẳng - Đại học

... đèn ánh sáng thông thái thông thái : hiểu biết óc vĩ đại phát minh giá trị đem lại ý nghĩa lớn lao cho sống tích luỹ lại lưu trữ ghi chép lại theo thời gian=> ngày phong phú, tốt đẹp hơn, nhiều...
 • 7
 • 1,023
 • 1

Sách ngọn đèn bất diệt của sự thông thái tích luỹ lại pot

Sách là ngọn đèn bất diệt của sự thông thái tích luỹ lại pot

Cao đẳng - Đại học

... đèn ánh sáng thông thái thông thái : hiểu biết óc vĩ đại phát minh giá trị đem lại ý nghĩa lớn lao cho sống tích luỹ lại lưu trữ ghi chép lại theo thời gian=> ngày phong phú, tốt đẹp hơn, nhiều...
 • 6
 • 773
 • 0

bai văn hay: sách ngon dèn sáng

bai văn hay: sách là ngon dèn sáng

Tư liệu khác

... cũ trăm lần xem chẳng chán thuộc lòng ngẫm nghĩ hay. " Sách phương tiện học tập hữu hiệu, thầy, bạn, nguồn động lực giúp ta bay cao bay xa tương lai Thế nên, phải hiểu vai trò, giá trị nó, biết ... giá trị nó, biết biết lựa chọn cách ứng dụng mục đích để sách chiếm vị trí quan trọng đời sống hayđèn sáng bất diệt trí tuệ người ...
 • 2
 • 3,016
 • 15

Giải thích “Sách ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”.

Giải thích “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”.

Quản trị kinh doanh

... minh ý nghĩa to lớn sách dành cho lớn Nó tái lại trạng thái, sống, hoạt động người Nó tương lai mới, hay quay khứ để lấy lại kinh nghiệm Những trang sách tuý vào giáo dục người Sách không hành ... tục ngữ: “Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền” “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” Hay Những đúc rút qua chiến đấu dân tộc: Qua t ác phẩm Hịch Tướng sĩ c tr ần Quóc Tuấn khích lệ ... chiến đấu quân dân, n ó nh m ột binh thư y éu lựoc chiến l ợc qu ân , t ài cầm quân tTướng gia Hay tác phẩm Bình Ngô Đại cáo c Nguy ễn trãi tôn ngôn độc lập thứ hai dan tộc Sách ghi lại đúc rút...
 • 4
 • 172,863
 • 931

Trong một cuộc nói chuyện với học sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Có tài mà không có đức người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Em hãy giải thích câu nói trên

Trong một cuộc nói chuyện với học sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Em hãy giải thích câu nói trên

Ngữ văn

... hiệu lao động, cống hiến xã hội hạn chế chí thiếu tài (hoặc dốt nát) mà không hoàn thành nhiệm vụ, gây hậu xấu làm thiệt hại cho đất nước Ngày nay, nhân dân ta phấn đấu để thực hoài bão lớn lao ... “chuyên sâu” trở thành mục tiêu tu dưỡng phấn đấu hệ niên, hành trang để bước vào đời Trích: loigiaihay.com ...
 • 2
 • 1,754
 • 3

Hãy giải thích câu nói sau đây của nhà văn Pháp Đi-đơ-rô: Nếu không có mục đích, anh không làm được cái gì cả. Anh cũng không làm được cái gì vĩ đại nếu như mục đích tầm thường

Hãy giải thích câu nói sau đây của nhà văn Pháp Đi-đơ-rô: Nếu không có mục đích, anh không làm được cái gì cả. Anh cũng không làm được cái gì vĩ đại nếu như mục đích tầm thường

Ngữ văn

... Việt Nam “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, hành động cống hiến tận tình vào nghiệp chung Trích: loigiaihay.com ... trẻ Việt Nam Đất nước nghèo, dân ta lạc hậu, tha thiết với đời chung hẳn biết phải sống, học tập, lao động chiến đấu quên Lời nói Đ Đi-đơ-rô nhắc nhở người biết chọn lẽ sống cao đẹp Mỗi người hôm ... Ta nhập vào hòa ca Một nốt trầm xao xuyến ” (Thanh Hải) Tương lai tuổi trẻ hôm - người chủ nhân đất nước tới, tùy thuộc vào việc khẳng định mục đích đời tuổi...
 • 2
 • 1,210
 • 0

Một số ảnh hưởng của phật giáo đến xã hội và con người

Một số ảnh hưởng của phật giáo đến xã hội và con người

Kinh tế - Thương mại

... bi bác nh nhau, không bị ràng buộc nhu cầu trần tục, bên khẳng định mô hình lý tởng cho ngời lao động, coi lao động nhu cầu sống phơng tiện sống, lao động không nguồn gốc khổ đau, qua lao động ... việc tu hành, đức vua cha tìm cách tạo quanh ngời trai sống vơng giả Hoàng tử đợc học kiến thức để sau trở thành vị vua tài ba anh minh trị đất nớc ấn Độ bao la Thế rồi, nhà vua quần thần kén ... Thaiysiro thời kỳ thống trị vua Asôca thuộc vơng triều Maurya, Đạo phật bắt đầu phát triển tới biển thứ Đại lục, Đông tới Miama, Nam tới Xrilanca, Tây tới Xyri, Aicập Nhanh chóng trở thành tôn...
 • 30
 • 574
 • 0

Một số ảnh hưởng của Phật giáo đến xã hội và con người Việt Nam

Một số ảnh hưởng của Phật giáo đến xã hội và con người Việt Nam

Khoa học xã hội

... bi bác nh nhau, không bị ràng buộc nhu cầu trần tục, bên khẳng định mô hình lý tởng cho ngời lao động, coi lao động nhu cầu sống phơng tiện sống, lao động không nguồn gốc khổ đau, qua lao động ... việc tu hành, đức vua cha tìm cách tạo quanh ngời trai sống vơng giả Hoàng tử đợc học kiến thức để sau trở thành vị vua tài ba anh minh trị đất nớc ấn Độ bao la Thế rồi, nhà vua quần thần kén ... Thaiysiro thời kỳ thống trị vua Asôca thuộc vơng triều Maurya, Đạo phật bắt đầu phát triển tới biển thứ Đại lục, Đông tới Miama, Nam tới Xrilanca, Tây tới Xyri, Aicập Nhanh chóng trở thành tôn...
 • 33
 • 698
 • 2

Một số ảnh hưởng của Phật giáo đến xã hội và con người Việt Nam

Một số ảnh hưởng của Phật giáo đến xã hội và con người Việt Nam

Khoa học xã hội

... bi bác nh nhau, không bị ràng buộc nhu cầu trần tục, bên khẳng định mô hình lý tởng cho ngời lao động, coi lao động nhu cầu sống phơng tiện sống, lao động không nguồn gốc khổ đau, qua lao động ... việc tu hành, đức vua cha tìm cách tạo quanh ngời trai sống vơng giả Hoàng tử đợc học kiến thức để sau trở thành vị vua tài ba anh minh trị đất nớc ấn Độ bao la Thế rồi, nhà vua quần thần kén ... Thaiysiro thời kỳ thống trị vua Asôca thuộc vơng triều Maurya, Đạo phật bắt đầu phát triển tới biển thứ Đại lục, Đông tới Miama, Nam tới Xrilanca, Tây tới Xyri, Aicập Nhanh chóng trở thành tôn...
 • 30
 • 672
 • 2

MỘT SỐ ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO ĐẾN XÃ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM

MỘT SỐ ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO ĐẾN XÃ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM

Khoa học xã hội

... trần tục, bên khẳng định mô hình lý tưởng cho người lao động, coi lao động nhu cầu sống phương tiện sống, lao động không nguồn gốc khổ đau, qua lao động người hoàn thiện thân hoàn thiện xã hội Đấy ... giản đơn hay phức tạp Một hạt cát nhỏ tạo thành mối quan hệ nhân toàn vũ trụ Cả vũ trụ hoà hơp tạo nên Cũng hoà hợp tạo nên vũ trụ bao la Trong có tất tất có Do nhân Duyên mà vạn vật sinh hay diệt ... Thaiysiro thời kỳ thống trị vua Asôca thuộc vương triều Maurya, Đạo phật bắt đầu phát triển tới biển thứ Đại lục, Đông tới Miama, Nam tới Xrilanca, Tây tới Xyri, Aicập Nhanh chóng trở thành tôn...
 • 23
 • 659
 • 2

Một số ảnh hưởng của Phật giáo đến xã hội và con người Việt Nam

Một số ảnh hưởng của Phật giáo đến xã hội và con người Việt Nam

Khoa học xã hội

... bi bác nhau, không bị ràng buộc nhu cầu trần tục, bên khẳng định mô hình lý tưởng cho người lao động, coi lao động nhu cầu sống phương tiện sống, lao động không nguồn gốc khổ đau, qua lao động ... việc tu hành, đức vua cha tìm cách tạo quanh người trai sống vương giả Hoàng tử học kiến thức để sau trở thành vị vua tài ba anh minh trị đất nước ấn Độ bao la Thế rồi, nhà vua quần thần kén ... Thaiysiro thời kỳ thống trị vua Asôca thuộc vương triều Maurya, Đạo phật bắt đầu phát triển tới biển thứ Đại lục, Đông tới Miama, Nam tới Xrilanca, Tây tới Xyri, Aicập Nhanh chóng trở thành tôn...
 • 35
 • 376
 • 0

Một số ảnh hưởng của Phật giáo đến xã hội và con người Việt Nam

Một số ảnh hưởng của Phật giáo đến xã hội và con người Việt Nam

Lý luận chính trị

... bi bác nhau, không bị ràng buộc nhu cầu trần tục, bên khẳng định mô hình lý tưởng cho người lao động, coi lao động nhu cầu sống phương tiện sống, lao động không nguồn gốc khổ đau, qua lao động ... việc tu hành, đức vua cha tìm cách tạo quanh người trai sống vương giả Hoàng tử học kiến thức để sau trở thành vị vua tài ba anh minh trị đất nước ấn Độ bao la Thế rồi, nhà vua quần thần kén ... Thaiysiro thời kỳ thống trị vua Asôca thuộc vương triều Maurya, Đạo phật bắt đầu phát triển tới biển thứ Đại lục, Đông tới Miama, Nam tới Xrilanca, Tây tới Xyri, Aicập Nhanh chóng trở thành tôn...
 • 32
 • 413
 • 0

Một số vấn đề cơ bản về bảo hiểm kết hợp con người

Một số vấn đề cơ bản về bảo hiểm kết hợp con người

Tài chính - Ngân hàng

... người lao động dựa sở quan hệ lao động quan hệ xã hội để đảm bảo cho người lao động có phần thu nhập, trang trải cho nhu cầu thiết yếu bị suy giảm khả lao động Đối tượng bảo hiểm xã hội người lao ... người lao động doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước có từ 10 lao động trở lên, lao động lực lượng vũ trang Nhà nước tổ chức.Quỹ bảo hiểm đóng góp người lao động, người sử dụng lao ... lập quỹ dự trữ *Một nhóm khách hàng khác nhau, độ tuổi khác nhau, tham gia điều kiện bảo hiểm khác có xác suất rủi ro khác nhau, mức phí đóng góp khác nhau.Trong bảo hiểm kết hợp người ,biểu phí...
 • 32
 • 298
 • 0

Một số ảnh hưởng của phật giáo đến xã hội và con người việt nam

Một số ảnh hưởng của phật giáo đến xã hội và con người việt nam

Kinh tế - Quản lý

... bi bác nh nhau, không bị ràng buộc nhu cầu trần tục, bên khẳng định mô hình lý tởng cho ngời lao động, coi lao động nhu cầu sống phơng tiện sống, lao động không nguồn gốc khổ đau, qua lao động ... Thaiysiro thời 11 kỳ thống trị vua Asôca thuộc vơng triều Maurya, Đạo phật bắt đầu phát triển tới biển thứ Đại lục, Đông tới Miama, Nam tới Xrilanca, Tây tới Xyri, Aicập Nhanh chóng trở thành tôn ... cực đến t duycon ngời Phật giáo thấy cá nhân ngời mà không thấy xã hội ngời, thấy ngời nói chung mà không thấy ngời thuộc giai cấp đối kháng xã hội trớc đây, không thừa nhận đấu tranh giai cấp xã...
 • 26
 • 399
 • 0

Xem thêm