một số quy tắc đánh trọng âm

Một số qui tắc đánh trọng âm I

Một số qui tắc đánh trọng âm I

Tiếng anh

... trạng từ thì trọng âm rơi vào từthứ 2, tận cùng bằng -edEx: well-dressed/ wel'drest/( ăn mặc sang trọng) Các hậu tố không có Trọng âm ( khi thêm hậu tố thì không thay đổi trọng âm) V+ment: ... thông cảm)adj+ness : 'bitter ( đắng)=> 'bitterness( nỗi cay đắng)Các từ có trọng âm nằm ở âm tiết cuối là các từ có tận cùng là : -ee, -eer,- ese,- ain, -aire,-ique,-esqueEx: de'gree,...
 • 2
 • 433
 • 12

Một số qui tắc đánh trọng âm II

Một số qui tắc đánh trọng âm II

Tiếng anh

... ‘fragmentary…(nhưng đây là quy tắc yếu vì có nhiều trường hợp trọng âm nằm ngaytrước nó chứ không cách: ,satis’factory, ,manu’factory; hay trong từchỉ có 3 âm tiết: ‘sensory…)4. Một số quy tắc khác - Đối ... và tính từ có 2 âm tiết, thì trọng âm hầu hết nằm ở âm tiết thứ 2: im’port; ex’port; im’pact; …; co’rrect; e’xact;…- Đối với danh từ có 2 âm tiết, thì trọng âm hầu hết nằm ở âm tiết thứ nhất: ... thì trọng âm thường đứng ở âm tiết thứ 1 khi bắt đầu có phụ âm: ‘preferen-t/ce;‘consequen’t/ce;… còn đứng ở âm tiết thứ 2 khi bắt đầu bằng nguyên âm (trừ i) đơn thuần (nghĩa là mình nguyên âm...
 • 2
 • 400
 • 5

Tài liệu MỘT SỐ QUY TẮC ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM pptx

Tài liệu MỘT SỐ QUY TẮC ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM pptx

Anh ngữ phổ thông

... MỘT SỐ QUY TẮC ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM Các bạn có biết trong quá trình học tiếng Anh , chúng ta hầu như không để ý đến phần trọng âm của từ_ mà phần này thi đại học đấy! Đa số những từ 2 âm tiết ... có trọng âmâm tiết đầu , nhất là khi tận cùng là :ary, erty, ity, oyr Đa số những động từ có 2 âm tiết , trọng âm nằm ở âm tiết thứ 2 Ex: repeat / ri'pi:t/ :nhắc lại Trọng âm trước ... Đa số danh từ ghép có trọng âm rơi vào âm tiết đầu raincoat /'reinkuot/ :áo mưa Tính từ ghép trọng âm rơi vào âm tiết đầu Ex: homesick/'houmsik/( nhớ nhà Trạng từ ghép có trọng âm...
 • 8
 • 951
 • 29

QUY TAC DANH TRONG AM (CUC DE NHO)

QUY TAC DANH TRONG AM (CUC DE NHO)

Tiếng anh

... Van Ha-Truc Thai Junior School Trucninh District Nam dinh province StressTập hợp các quy tắc tìm trọng âm từI/ Các từ hai vần th ờng th ờng ta nhấn vào vần đầu. mother, father, window, season, ... vị ngữ là ESE và TEEN: Chinese, sixteen .)III/ Một số động từ hai vần nhất là các động từ có tận cùng là các vần ( xem bảng dới đây) thì trọng âm rơi vào vần sau:ade, ide, ode, ude, ceive, ... instantanous/tức thì,.p.a + U + n.a Discontinuous, impetuóu/hung hăng, affluent/nhánh sôngV /Một số từ có tiếp vị ngữ Hylạp nhấn vần liền tr ớc Archy,ist monarchy/chính thể quân chủ- monarchistCracy...
 • 3
 • 1,163
 • 47

Gián án quy tac danh trong am

Gián án quy tac danh trong am

Tiếng anh

... âm tiết:1/ Động từ:a/ Nếu âm tiết cuối có chứa một nguyên âm ngắn và kết thúc bởi một (hoặc không) phụ âm thì âm tiết đó sẽ không được nhấn, trọng âm sẽ chuyển sang âm tiết ngay trước đó (âm ... từ:a/ Nếu âm tiết thứ hai có chứa một nguyên âm ngắn thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhấtVí dụ:money / 'mʌni / product /'prɔdəkt /b/ các trường hợp còn lại trọng âm rơi vào âm tiết ... từ:a/ Nếu âm tiết thứ hai của động từ có chứa một nguyên âm dài hoặc một nguyên âm đôi, hoặc kết thúc bằng hai phụ âm trở lên thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ 2Ví dụ:Apply / ə'plai /...
 • 3
 • 418
 • 4

Một số quy tắc trọng âm

Một số quy tắc trọng âm

Ngoại ngữ

... thi trắc nghiệm, Tài liệu học tập Một số quy tắc khác 1) Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất - Hầu hết danh từ và tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Ví dụ: Danh từ: ... nguyên âm dài, nguyên âm ñôi hoặc kết thúc với nhiều hơn một phụ âm thì âm tiết ñó nhận trọng âm. Ví dụ: proVIDE, proTEST, aGREE - ðối với ñộng từ 3 âm tiết quy tắc sẽ như sau: Nếu âm tiết ... trọng âm cũng rơi vào âm tiết ñầu. Ví dụ: FOllow, BOrrow - Các ñộng từ 3 âm tiết có âm tiết cuối chưa nguyên âm dài hoặc nguyên âm ñôi hoặc kết thúc nhiều hơn một phụ âm thì âm tiết ñầu nhận trọng...
 • 10
 • 619
 • 18

Một số quy tắc trọng âm trong tiếng anh

Một số quy tắc trọng âm trong tiếng anh

Ngoại ngữ

... nghiệm, Tài liệu học tập Một số nguyên âm Âm dài là âm khi ñọc sẽ kéo dài hơn âm ngắn .Trong ký hiệu phiên âm quốc tế âm dài sẽ có thếm dấu hai chấm : Một số nguyên âm có phân biệt dài ngắn ... thi trắc nghiệm, Tài liệu học tập Một số quy tắc khác 1) Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất - Hầu hết danh từ và tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Ví dụ: Danh từ: ... nguyên âm dài, nguyên âm ñôi hoặc kết thúc với nhiều hơn một phụ âm thì âm tiết ñó nhận trọng âm. Ví dụ: proVIDE, proTEST, aGREE - ðối với ñộng từ 3 âm tiết quy tắc sẽ như sau: Nếu âm tiết...
 • 10
 • 3,162
 • 91

Tài liệu Một Số Qui Tắc Đánh Dấu Trọng Âm pptx

Tài liệu Một Số Qui Tắc Đánh Dấu Trọng Âm pptx

Kỹ năng đọc tiếng Anh

... được đánh trọng âm + Những từ thuộc về cấu trúc ko đánh trọng âm + Khoảng thời gian cho những từ được đánh trọng âm là bằng nhau Trọng âm được coi như nhạc điệu của tiếng Anh. Giống như trọng âm ... (V-ing) + Noun: wr`iting paper, sw`imming pool3Learn 4 Future Một Số Qui Tắc Đánh Dấu Trọng Âm Đa số những từ 2 âm tiết có trọng âmâm tiết đầu, nhất là khi tận cùng bằng : er, or, y, ow, ance, ... /i'vent/: sự kiện.Đa số những từ có 3 âm tiết có trọng âmâm tiết đầu, nhất là khi tận cùng là :ary, erty, ity, oyrĐa số những động từ có 2 âm tiết , trọng âm nằm ở âm tiết thứ 2Ex: repeat...
 • 4
 • 475
 • 4

Tài liệu Một số quy tắc trọng âm pptx

Tài liệu Một số quy tắc trọng âm pptx

Kỹ năng đọc tiếng Anh

... nghiệm, Tài liệu học tập Một số nguyên âm Âm dài là âm khi ñọc sẽ kéo dài hơn âm ngắn .Trong ký hiệu phiên âm quốc tế âm dài sẽ có thếm dấu hai chấm : Một số nguyên âm có phân biệt dài ngắn ... thi trắc nghiệm, Tài liệu học tập Một số quy tắc khác 1) Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất - Hầu hết danh từ và tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Ví dụ: Danh từ: ... nguyên âm dài, nguyên âm ñôi hoặc kết thúc với nhiều hơn một phụ âm thì âm tiết ñó nhận trọng âm. Ví dụ: proVIDE, proTEST, aGREE - ðối với ñộng từ 3 âm tiết quy tắc sẽ như sau: Nếu âm tiết...
 • 10
 • 436
 • 2

quy tac nhan trong am

quy tac nhan trong am

Tiếng anh

... âm là /i/, đôi khi y cũng được phát âm như trên (Trừ trường hợp sau i có r – sau r không phải là một nguyên âm) .- Hầu hết các chữ được viết là er hoặc nguyên âm trong các âm tiết không có trọng ... decimal CÁC DẤU HIỆU CỦA TỪ MANG TRỌNG ÂM + sự thay đổi về độ cao của giọng: Vần nào mang trọng âm thì được đọc cao hơn.+ độ dài của vần: tất cả các vần mang trọng âm sẽ được đọc dài hơi nhất.Hầu ... phát âm sẽ là /ei/.- Các chữ được viết là a thì phát âm sẽ là /æ/ (Trừ trường hợp sau a có r – sau r không phải là một nguyên âm) . Tuy nhiên chữ a trong ask, path, aunt lại được phát âm là...
 • 3
 • 377
 • 0

Xem thêm