một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty thnn tú an

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CÔNG TY VẬT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÁ CHẤT

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY VẬT TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÁ CHẤT

Kế toán

... Thu nhập Công ty dựa vào hoạt động kinh doanh tiêu thụ sản phẩmhoạt động sản xuất kinh doanh hoá chất phân bón loại hoạt động trọng yếu công ty Để xâm nhập mở rộng thị trường Công ty cần đảm ... thế, công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung công tác hoạt động tiêu thụ sản phẩm nói riêng có vai trò quan trọng việc xây dựng thúc đẩy sản xuất Bởi khâu tiêu thụ sản phẩm yếu ... đặt II Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty Hiện nay, xu kinh tế thị trường mở cửa ngày hội nhập với khu vực Quốc tế Để đứng vững cạnh tranh, bảo đảm hoạt động sản...
 • 15
 • 191
 • 0

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Xi Măng Bút Sơn.DOC

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Xi Măng Bút Sơn.DOC

Quản trị kinh doanh

... Chương II: Tình hình hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Xi Măng Bút Sơn Chương III: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Xi Măng Bút Sơn Qua đây, em xin ... Cơ sở lý luận chung tiêu thụ sản phẩm I Khái niệm vai trò Của Hoạt Động Tiêu Thụ Sản Phẩm Đối Với Sự Phát Triển Của Doanh Nghiệp: 1/ Khái niệm tiêu thụ sản phẩm: Tiêu thụ sản phẩm việc thực việc ... qua hoạt động tiêu thụ sản phẩm mục tiêu thực hiện, khẳng định hoạt động tiêu thụ sản phẩm khâu quan trọng chi phối khâu khác Thông qua tiêu thụ, giá trị sử dụng sản phẩm xác nhận hoàn toàn có tiêu...
 • 93
 • 460
 • 3

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thu sản phảm công ty Bánh Kẹo Hải Hà

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thu sản phảm ở công ty Bánh Kẹo Hải Hà

Quản trị kinh doanh

... Phần I Một số nội dung hoạt động tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp I thực chất , vai trò , yều cầu tiêu thụ sản phẩm Thực chất tiêu thụ sản phẩm V ới chế quản lý kinh tế , công tác tiêu thụ sản phẩm ... mục sản phẩm công ty : 34 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty Bánh Kẹo Hải Hà Luận văn tốt nghiệp Trần Văn Triệu QTKDCN &XD 40 A Bảng : Các loại sản phẩm công ty ... công nhân viên công ty II số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu công ty Bánh Kẹo Hải Hà 1.Đặc điểm sản phẩm 33 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty Bánh Kẹo Hải...
 • 80
 • 503
 • 8

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty bánh kẹo Hải Hà

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty bánh kẹo Hải Hà

Quản trị kinh doanh

... Phần I Một số nội dung hoạt động tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp I thực chất , vai trò , yều cầu tiêu thụ sản phẩm Thực chất tiêu thụ sản phẩm V ới chế quản lý kinh tế , công tác tiêu thụ sản phẩm ... mục sản phẩm công ty : 34 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty Bánh Kẹo Hải Hà Luận văn tốt nghiệp Trần Văn Triệu QTKDCN &XD 40 A Bảng : Các loại sản phẩm công ty ... công nhân viên công ty II số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu công ty Bánh Kẹo Hải Hà 1.Đặc điểm sản phẩm 33 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty Bánh Kẹo Hải...
 • 80
 • 319
 • 1

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty THHH chế biến thực phẩm và thương mại Linh Hương

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty THHH chế biến thực phẩm và thương mại Linh Hương

Quản trị kinh doanh

... Các hoạt động kinh doanh công ty Kết hoạt động kinh doanh công ty III Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm công ty Kết tiêu thụ theo hình thức kinh doanh Kết tiêu thụ ... giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty Thành tích đạt đợc Những tồn Phơng hớng mục tiêu phát triển công ty năm tới Chơng II: Biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ... Kết hoạt động kinh doanh công ty Để tìm hiểu tình hình kinh doanh công ty vài năm gần tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh công ty năm từ 2002 - 2004 Từ ta so sánh đợc hoạt động kinh doanh công...
 • 29
 • 406
 • 0

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty xi măng Bút Sơn

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty xi măng Bút Sơn

Kinh tế - Thương mại

... tích Hoạt Động Tiêu Thụ Sản Phẩm Tại Công ty Xi Măng Bút Sơn 1/ Bộ máy tiêu thụ sản phẩm Công ty: đồ 1- 3: Bộ máy tiêu thụ sản phẩm Công ty xi măng Bút Sơn Công ty Phòng kinh doanh - tiêu thụ ... *100% Doanh thu tiêu thụ Giá trị tổng sản lợng Hệ số doanh thu lớn chứng tỏ công tác tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp đợc thực tốt, doanh nghiệp cần đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm để đa hệ số ... http://www.docs.vn/ Chơng II: Tình hình hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Xi Măng Bút Sơn Chơng III: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Xi Măng Bút Sơn Qua đây, em xin...
 • 88
 • 270
 • 1

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phảm công ty Bánh Kẹo Hải Hà

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phảm ở công ty Bánh Kẹo Hải Hà

Kinh tế - Thương mại

... Phần I Một số nội dung hoạt động tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp I thực chất , vai trò , yều cầu tiêu thụ sản phẩm Thực chất tiêu thụ sản phẩm V ới chế quản lý kinh tế , công tác tiêu thụ sản phẩm ... hiếu nhằm đẩy mạnh tiêu thụ giúp công ty chiến thắng canh tranh va thu đợc lợi nhuận cao Công ty Bánh Kẹo Hải Hà đặc biệt quan tâm đến đa dạng 47 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ ... doanh thu tiêu thụ Hiệu số cao hiệu tiêu thụ caovà ngợc lại 7.Chỉ số doanh lợi tiêu thụ Chỉ số doanh lợi tiêu thụ lợi nhuận ròng = 100% doanh thu tiêu thụ Chỉ tiêu cho biết trăm đồng doanh...
 • 80
 • 262
 • 0

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty gạch ốp lát Hà Nội.

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty gạch ốp lát Hà Nội.

Quản trị kinh doanh

... phải đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ doanh nghiệp kinh tế thị trờng - Chơng 2: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty gạch ốp lát Hà Nội - Chơng 3: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu ... phục công tác tiêu thụ sản 63 phẩm 66 Chơng IIi Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động 67 62 tiêu thụ sản phẩm công ty gạch ốp lát hà nội 68 Những phơng hớng nhằm hoàn thiện công ... phí kinh doanh cho hoạt động tiêu thụ tối thiểu Với mục tiêu đó, tiêu thụ hoạt động thụ động, chờ phận sản xuất tạo sản phẩm tìm cách tiêu 10 thụ chúng mà tiêu thụ phải có nhiệm vụ chủ động từ việc...
 • 74
 • 256
 • 0

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Xi Măng Bút Sơn.

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Xi Măng Bút Sơn.

Quản trị kinh doanh

... I: Cơ sở lý luận chung tiêu thụ sản phẩm Chơng II: Tình hình hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Xi Măng Bút Sơn Chơng III: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Xi ... Cơ sở lý luận chung tiêu thụ sản phẩm I Khái niệm vai trò Của Hoạt Động Tiêu Thụ Sản Phẩm Đối Với Sự Phát Triển Của Doanh Nghiệp: 1/ Khái niệm tiêu thụ sản phẩm: Tiêu thụ sản phẩm việc thực việc ... mục tiêu động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung, hoạt động tiêu thụ sản phẩm nói riêng doanh nghiệp Nó đích để doanh nghiệp theo đuổi vơn tới II Nội Dung Của Hoạt Động Tiêu Thụ...
 • 95
 • 232
 • 1

một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty xi măng bút sơn

một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty xi măng bút sơn

Kinh tế - Quản lý

... Hệ số doanh thu lớn chứng tỏ công tác tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp đợc thực tốt, doanh nghiệp cần đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm để đa hệ số ngày cao III Các Nhân Tố ảnh Hởng Đến Hoạt Động ... mục tiêu động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung, hoạt động tiêu thụ sản phẩm nói riêng doanh nghiệp Nó đích để doanh nghiệp theo đuổi vơn tới II Nội Dung Của Hoạt Động Tiêu Thụ ... Cơ sở lý luận chung tiêu thụ sản phẩm I Khái niệm vai trò Của Hoạt Động Tiêu Thụ Sản Phẩm Đối Với Sự Phát Triển Của Doanh Nghiệp: 1/ Khái niệm tiêu thụ sản phẩm: Tiêu thụ sản phẩm việc thực việc...
 • 76
 • 361
 • 1

một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty cổ phần xi măng thái bình, thực trạng và giải pháp

một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty cổ phần xi măng thái bình, thực trạng và giải pháp

Kinh tế - Quản lý

... thu tiêu thụ - Hệ số doanh thu = Giá trị tổng sản lợng Hệ số doanh thu lớn chứng tỏ công tác tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp đợc thực tốt, doanh nghiệp cần đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ... hàng hoá sản phẩm đợc sản xuất nhằm để bán, tiêu thụ sản phẩm khâu quan trọng tái sản xuất xã hội Hoạt động tiêu thụ sản phẩm giai đoạn cuối trình sản xuất kinh doanh, thông qua tiêu thụ giá trị ... ảnh Hởng Đến Hoạt Động Tiêu Thụ Sản Phẩm Của Doanh Nghiệp Vai Trò Của Hoạt Động Tiêu Thụ Sản Phẩm Đối Với Sự Phát Triển Của Doanh Nghiệp: 1.1/ Khái niệm tiêu thụ sản phẩm: Đặc trng lớn sản xuất...
 • 26
 • 429
 • 0

một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty tnhh chế biến thực phẩm & thương mại minh hương

một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty tnhh chế biến thực phẩm & thương mại minh hương

Kinh tế - Quản lý

... hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty Thành tích đạt đợc Những tồn Phơng hớng mục tiêu phát triển công ty năm tới Chơng II: Biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ... Kết hoạt động kinh doanh công ty Để tìm hiểu tình hình kinh doanh công ty vài năm gần tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh công ty năm từ 2002 - 2004 Từ ta so sánh đợc hoạt động kinh doanh công ... kinh doanh công ty Kết hoạt động kinh doanh công ty III Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm công ty Kết tiêu thụ theo hình thức kinh doanh Kết tiêu thụ theo quý ...
 • 29
 • 316
 • 0

một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty sản xuất xuất nhập khẩu xe đạp xe máy hà nội

một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty sản xuất xuất nhập khẩu xe đạp xe máy hà nội

Kinh tế - Quản lý

... hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty cần đợc hoàn thiện, mở rộng hơn, đồng để mạnh làm động thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm Công ty nhiều Đánh giá chung hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Sản XuấtXuất ... tiêu thụ, nhìn chung cha đợc tận dụng mạnh mẽ thực tế để đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Hoạt động chào hàng, giới thiệu sản phẩm, triển lãm Hoạt động chào hàng giới thiệu sản phẩm ... trạng tiêu thụ sản phẩm, nghiên cứu nhân tố ảnh hởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm, xác định mục tiêu phát triển Công ty thời gian tới, Em xin mạnh dạn đề xuất số biện pháp góp phần đẩy mạnh hoạt...
 • 64
 • 173
 • 0

một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thu sản phảm công ty bánh kẹo hải hà

một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thu sản phảm ở công ty bánh kẹo hải hà

Kinh tế - Quản lý

... Phần I Một số nội dung hoạt động tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp I thực chất , vai trò , yều cầu tiêu thụ sản phẩm Thực chất tiêu thụ sản phẩm V ới chế quản lý kinh tế , công tác tiêu thụ sản phẩm ... mục sản phẩm công ty : 31 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty Bánh Kẹo Hải Hà Luận văn tốt nghiệp Trần Văn Triệu QTKDCN &XD 40 A Bảng : Các loại sản phẩm công ty ... chức bán thử - Phát hành tài liệu liên quan đến tiêu thụ sản phẩm Quan hệ với công chúng 24 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty Bánh Kẹo Hải Hà Luận văn tốt nghiệp...
 • 69
 • 230
 • 0

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty cổ phần xi măng Sông cầu

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty cổ phần xi măng Sông cầu

Quản trị kinh doanh

... doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Đánh giá tình hình hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty cổ phần xi măng Sông Cầu Đề xuất số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm cho công ty cổ phần ... pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty cổ phần xi măng Sông cầu” làm khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu đề tài Hệ thống hóa sở lý luận hoạt động tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp ... chủ yếu công ty, số thị trường nhỏ lẻ khác mà công ty bước tiếp cận Dựa số liệu tiêu thụ sản phẩm Công ty thị trường (Bảng đồ thị 01) rõ: thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty chủ yếu Bắc Giang,...
 • 57
 • 222
 • 0

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH vấn DP

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Tư vấn DP

Quản trị kinh doanh

... phẩm công ty sản phẩm đặc biệt, sử dụng dân chúng công ty cho quảng bá sản phẩm cách rộng rãi tổ chức biết rõ sản phẩm công ty tạo điều kiện thúc đẩy công tác tiêu thụ sản phẩm công ty Về trình ... thức đỉều năm qua công ty không ngừng trọmg nang cao tay nghề cho đội ngũ công nhân công ty Tất giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty TNHH Vấn DP đưa dựa kiến thức có trình ... chức công ty có ảnh hưởng lớn đến hoạt động công ty Hệ thống tổ chức thể quy mô công ty, hình thức pháp lý công ty, mối quan hệ phòng ban công ty Nói chung nhìn vào hệ thống tổ chức công ty ta...
 • 43
 • 224
 • 0

Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩmmột số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phảm Công ty Dược và Trang thiết bị y tế Quân đội

Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phảm ở Công ty Dược và Trang thiết bị y tế Quân đội

Quản trị kinh doanh

... chức tiêu thụ sản phẩm tổ chức hoạt động tiêu thụ sản phẩm 1.4.3.1 Tổ chức tiêu thụ sản phẩm * Tổ chức tiêu thụ sản phẩm: Là khâu cuooí trình sản xuất kinh doanh, hoạt động mang tính nghệ thuật nhằm ... trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm dợc Công ty Dợc Trang thiết bị y tế Quân đội, đa điểm mạnh, điểm yếu Trên sở đa giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm kinh doanh công ty Phạm ... vị sản phẩm i Tóm lại hoạt động tiêu thụ sản phẩm có vai trò vô quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động doanh nghiệp kinh tế thị trờng Vậy để nâng cao hiệu hoạt động tiêu thụ sản phẩm...
 • 95
 • 236
 • 0

Đồ án tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phẩn thực phẩm Hữu Nghị

Đồ án tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phẩn thực phẩm Hữu Nghị

Quản trị kinh doanh

... Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty cổ phẩn thực phẩm Hữu Nghị Chương 3: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty cổ phẩn thực phẩm Hữu Nghị Trần Mạnh Cường ... điểm hoạt động tiêu thụ sản phẩm a) Tiêu thụ sản phẩm tiếp cận với quan điểm phận hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Khi tiêu thụ sản phẩm tổ chức thành phận độc lập nhằm tiêu thụ sản phẩm ... CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP I.1 Tổng quan hoạt động tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp I.1.1 Khái niệm quan điểm hoạt động tiêu thụ sản phẩm I.1.1.1...
 • 80
 • 463
 • 3

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty bánh kẹo Hải hà.doc.DOC

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty bánh kẹo Hải hà.doc.DOC

Kế toán

... nghĩa hoạt động tiêu thụ sản phẩm Tiêu thụ sản phẩm hàng hóa hoạt động thực tiễn sản phẩm đợc vận động từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng Đặc điểm lớn sản phẩm doanh nghiệp đợc sản xuất đem bán nhằm ... : Một số vấn đề lý luận tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp kinh tế thị trờng 1.1 Tiêu thụ sản phẩm vai trò hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Tiêu thụ sản phẩm 1.1.1.1 Khái niệm tiêu ... I: Một số vấn đề lý luận tiêu thụ sản phẩm Doanh nghiệp kinh tế thị trờng Chơng II: Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm Công ty Bánh kẹo Hải Hà Chơng III: Một số giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ Công...
 • 101
 • 1,014
 • 11

Xem thêm